Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CHI, HOT NG CC GểC

III. CHI, HOT NG CC GểC

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, làm anbum về Bỏc.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

- Gúc to hỡnh: Tô màu nh Bỏc.

IV. CHI NGOI TRI

Quan sát thời tiết

1. Mc ớch yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát thời tiết và nói lên những cảm nhận của

mình về thời tiờt đang quan sát, thực hiên trò chơi đảm bảo an ton, on

kt vi bn.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết giũ gìn sức khoẻ khi đi ngoài trời v chơi

đoàn kết.

2. Chuẩn bị:

- Cho trẻ ra hoạt động ngoài trời.

- Chọn địa điểm quan sát.

3. Tổ chức hoạt động:

* Quan sỏt thi tit.

- Cô và trẻ đi dạo quanh sân trờng.

- Cho trẻ quan sát bầu trời và đa ra nhận xét.

- Thời tiết hôm nay nh thế nào?

- Chúng mình phải mặc quần áo nh thế nào cho phù hợp?

- Khi đi ra ngoài chúng mình phải ntn?

- Giáo dục trẻ biết gi gìn sức khoẻ khi đi ngoài trêi.

* TCVĐ: Chi chi, chành chành.

- Cô cho trẻ chơi.

* Chi vi chi ngoi tri.

- Cô bao quát, quản trẻ an toàn.

V. HOT NG V SINH, N, NG

- Cho trẻ vệ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ dậy.

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy đúng giờ qui định.

- Vận động nhẹ vệ sinh quà chiều.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

* Hoạt động chơi:

- TCHT: Thi xem ai khéo.

+ Cô giới thiệu cách chơi.

+ Cho trẻ thực hiện (Trang trớ khung nh Bỏc H).

- Cô cho trẻ quan sát tranh của cô.

- Cho tr quan sỏt cỏc kiu trang trí khác nhau, xen kẽ, nhắc lại… qua đó

trẻ chọn mẫu tùy ý để làm.

- Tranh 1: Trang trí xen kẽ.

- Tranh 2: Trang trí nhắc lại.

- Tranh 3: Trang trí kết hợp 2 hình thức; xen kẽ; nhắc lại.

48- Tranh 4: Tổng hợp.

- Cho trẻ nhận xét 4 bức tranh của cô.

- Cho trẻ nêu ý tưởng.

- Cho tr thc hin.

- Trẻ nhận xét.

- Cho cả lớp hát bµi “Em mơ gặp Bác Hồ”.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan”.

+ ho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

+ Cô nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cơ cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

...............................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.........

.....................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................... .............................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...........

_______________________________

Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TH DUC SNG, IM DANH

- Đón trẻ trò truyện về Bỏc H kớnh yờu.

- Chơi theo ý thích ở các gãc xem tranh ¶nh vỊ Bác Hồ kính

u.

- TËp thĨ dục sáng theo bài tập phát triển chung, kết hợp với

bài hát ờm qua em m gp Bỏc H.

49II. HOT ĐỘNG HỌC

Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Bác Hồ của em

1. Mc ớch yêu cầu:

- Tr c thuc bi th, biết tên bài thơ, tên tác giả, hiÓu néi dung bài

thơ v thc hin c trũ chi.

- Rốn k nng c th v phỏt trin ngụn ng cho trẻ.

- Giáo dục trẻ yêu quý, kớnh trng Bỏc H.

2. Chuẩn bị:

- Tranh minh ha ni dung bài thơ.

3. Tổ chức hoạt ®éng:

Tổ chức hướng dẫn của cơ

Dk hoạt động của trẻ

*Ho¹t động 1: Trũ chuyn v Bỏc H - Trẻ trò chun cïng c«.

qua bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”.

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

- Trẻ nhận xét.

- Cơ khái qt lại và giáo dục trẻ.

- Chó ý, l½ng nghe.

* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ.

- Lần 1: Cô đọc thơ.

-Cho tre nhận xét nội dung bài thơ.

- Chó ý, l½ng nghe.

-Cơ giới thiệu tên bài thơ,tác giả.

- LÇn 2: Cơ đọc qua tranh.

- Giới thiệu nội dung bài thơ.

-Vừa rồi cơ đọc bài thơ gì? Bi th do ai

sỏng tỏc.

- Trẻ trả lời câu hỏi.

-Cho tr c th cựng cụ.

- Trẻ trao đi và cùng thảo

- Đàm thoại ging gii t khú.

luận về bài thơ.

- Cơ vừa đọc bài thơ gì vậy?

- Bài thơ nói về ai ?

- Khi em bé ra đời Bác Hồ còn sống

khơng?

- Bác đã mất nhưng Bác đã để lại những

gì? Câu thơ nào thể hiện điều đó?

- Em bé cảm thấy Bác ở xa hay ở gần?

- Gi¸o dơc trẻ yêu quý, kớnh trng Bỏc - Có ý thức.

H và vâng theo lời Bác dạy phải biết

ngoan ngoãn yêu thương ông bà cha mẹ,

bạn bè và phải cố gắng học giỏi.

- Con nào giỏi nhắc lại tên bài thơ ,tờn tỏc

gi.

- Trẻ tr li.

- Trẻ đọc cùng cô (Đọc diễn cảm)

- Cả lớp đọc (Cô nghe và sửa sai

cho trẻ)

- Trẻ thi đua nhau đọc

- Tổ, nhóm, cá nhân đọc.

(Cô chú ý sửa sai và động viên

trẻ).

50- Động viên, khen trẻ kịp thời.

- Giáo dục trẻ yêu quý Kớnh trọng Bác

Hồ.

*Hoạt động 3: TCHT “Ai nhanh nhất”.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ thực hiện.

- Cô cùng trẻ nhận xét sau khi chơi.- Lắng nghe.

- Trẻ thự hiện chơi.III. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Gãc phân vai: Bán hàng, nấu ăn.

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác.

- Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về đất nớc Việt

Nam.

- Gúc to hỡnh: Cắt dán c tổ quốc.

IV. CHƠI NGỒI TRỜI

NhỈt sái xÕp lăng Bác Hồ

1. Mc ớch yờu cu:

- Trẻ nhặt sỏi và biết cách xÕp lăng Bác Hồ, thực hiện tốt trò chơi

và đồn kt.

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay cùng óc sáng tạo cho

trẻ.

- Giáo dục trẻ lũng kớnh yờu Bỏc H.

2. Chuẩn bị:

- Sỏi cho trẻ chơi.

- Địa điểm.

3. Tổ chức hoạt động:

- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân vừa đi vừa hát bài Em m gp

Bỏc H

- Cho trẻ nhặt sỏi để xp lng Bỏc.

- Lng Bỏc ging hình gì?

- Con xếp nh thế nào?

- Trẻ thực hiện, cô bao quát, động viên trẻ.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, kớnh trng Bỏc H.

* Trũ chi vận động: Kéo co.

* Ch¬i với đồ chơi ngồi trời

- Cô qun trẻ chơi an toàn.

VI. CHI, HOT NG THEO Ý THÍCH

* Hoạt động chơi:

- TCHT: Đua tài.

+ Cơ giới thiệu cách chơi.

+ Cho trẻ thực hiện (So sánh trong phạm vi 10).

* Ôn luyện đếm trong phạm vi 10.

- Cho trẻ thăm quan mơ hình vườn hoa.

- Cho trẻ đếm số cây hoa.

51- Cô gọi 1 vài trẻ đếm.

- Cô khái quát lại.

* So sánh trong phạm vi 10.

- Cô phát cho trẻ rổ đồ chơi.

- Cho trẻ xếp hoa thêm, bớt trong phạm vi 10 theo yêu cầu của cô.

- Cho trẻ so sánh thêm, bớt trong phạm vi 10.

- Cho trẻ nhận xét.

- Cô khái quát lại.

* Trò chơi: Đua tài.

- Cơ giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi, cô bao quát động viên trẻ.

- Nhận xét.

- Cho trẻ nghe nhạc và hát múa theo cơ bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan”.

+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

+ Cô nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cơ cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

...............................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.........

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.......................................................

Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

I. ĐÓN TRẺ, CHI, IM DANH, TH DUC SNG

- Đón trẻ trò truyện vỊ Bác Hồ kính u.

- Ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc, múa hát vỊ Bác Hồ kính u.

- TËp thể dục sáng theo bài tập phát triển chung, kết hợp với

bài hát ờm qua em m gp Bỏc H.

52II. HoT NG HC

Hỏt múa Em mơ gặp Bác Hồ

1. Mc ớch yêu cầu:

- Tr hỏt thuc bi hỏt, bit tờn bi, tờn tỏc gi, biết hỏt mỳa thể hiện

tình cảm của mình qua ni dung bài hát v thc hin c trũ chi.

- Rèn kĩ năng hát mỳa cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết u kính Bác Hồ.

2. Chn bÞ:

- Nhạc bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”.

- Mét sè bài hát về Bỏc.

3. Tổ chức hoạt động:

T chc hng dn ca cụ

DK hot ng ca tre

* Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ về - Tr t k.

Bỏc.

- Tr lắng nghe.

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ biết yêu quý,

kính trọng Bác.

* Hoạt động 2: Dạy trẻ hát múa “Đêm qua em

- Trẻ nhận xét.

mơ gặp Bác Hồ”.

- Trẻ lắng nghe.

- Cơ bật nhạc trẻ nghe đốn tên bài hát.

- Trẻ thực hiện.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát.

- Trẻ thực hiện theo nhóm cá

- Cho trẻ nhận xét nội dung bài hát.

nhân.

- Cô khái quát lại.

- Trẻ hát bài “ Em m gp Bỏc H .

- Cho cả lớp hát.

- Tr chú ý quan sát và lắng

* Dạy trẻ múa.

nghe.

- Cô múa mẫu.

- Trẻ thực hiện.

- Cô hướng dẫn trẻ hát múa.

- Cô cho trẻ múa 2 - 3 lần kết hợp lời bài hát khi

trẻ hát múa được thì kết hợp tập với nhạc.

- Trẻ thực hiện theo nhóm, tổ,

- Trẻ hát múa cô quan sát và sửa sai cho trẻ.

- Cho trẻ tập thi đua giữa các tổ, nhóm, cá nhân. cá nhân.

- Cho lớp hát vận động.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

* Hoạt động 3: Trò Chơi “Cánh cửa âm nhạc”

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cô thực hiện mẫu.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Nghe hát “Bác Hồ người cho em tất cả”.

- Cô hát lần1: Giới thiệu tên bài, tác giả, nội

- Trẻ hát cùng cô.

dung bài hát.

- Cô hát lần 2 kết hợp cư chØ ®iƯu bộ, mời

- Trẻ thực hiện.

trẻ cùng hát.

- Nhận xét cùng cô.

- Cho trẻ thực hiện.

- Nhận xét sau khi chơi.

53III. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Gãc xây dựng: Xây lăng Bác, công viên.

- Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về Bỏc H.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

- Góc phân vai: Bán hàng, nấu ¨n.

IV. CHƠI NGOÀI TRỜI

Hát, múa biểu diễn các bài hát cú ni dung v Bỏc H

1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, biết hát múa vận động 1 số bài hát nói

về Bác Hồ, biết thực hiện trò chơi.

- Rèn kỹ năng ca hát và phát triển về ngôn ngữ.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng Bác Hồ. Biết làm việc tốt để trở

thành cháu ngoan của Bác Hồ và biết đoàn kết trong khi tham gia chi.

2. Chuẩn bị:

- Sân bãi sạch sÏ,

- 1 số bài hát nói về chủ đề.

3. Tỉ chức hoạt động:

* Trũ chuyn: Cho trẻ ra hoạt động ngoài trời, trò chuyện về

Bỏc H.

- Cho trẻ k về của mình quê hương, đất nước, Bác Hồ.

- Cho trẻ kể 1 số bài hát nói về Bác Hồ.

- Cho trẻ vận động 1số bài hát nói về Bác Hồ cô quan sát giúp đỡ trẻ

khi cần.

- Cụ cựng tr nhận xét sau mỗi lần biểu diễn.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng Bác Hồ. Biết làm việc tốt để trở

thành cháu ngoan của Bác Hồ.

* TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Cho trẻ chơi.

* Ch¬i với đồ chơi ngồi tri

- Cô qun trẻ chơi an toàn.

V. HOT NG V SINH, N, NG

- Cho trẻ vệ sinh trớc và sau khi ăn, ngủ dậy.

- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ ăn ngon miệng.

- Cho trẻ ăn, ngủ và dậy ®óng giê qui ®Þnh.

- Vận động nhẹ - Vệ sinh, quà chiều.

VI. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH

- Cho trẻ xem tranh chủ đề nhánh “ Bác Hồ vói các cháu thiếu nhi”.

- Câu lạc bộ bạn yêu âm nhạc.

VII. BÌNH CỜ, VỆ SINH, TRẢ TRẺ

- Bình cờ: Cho trẻ hát bài ‘‘Hoa bé ngoan”.

+ Cho trẻ bình cờ: Trẻ nhận xét mình và các bạn trong lớp về các hoạt động

trong một ngày ở lớp học.

54+ Cô nhận xét và nhắc nhở, động viên khích lệ trẻ.

+ Cơ cho trẻ cắm cờ theo tổ (Những trẻ được bình cắm cờ).

- Vệ sinh: Cho trẻ lấy khăn lau mặt, lau tay.

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày.

* Nhận xét cuối ngày:

...............................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.........

.....................................................................................................

.....................................................................................................

....................................................... .............................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................

________________________________________________________________5556TUẦN 4: NHÁNH 4 “MỪNG SINH NHẬT BÁC”

(Thực hiện từ ngày 06/05/2018 -> 11/05/2018)

Thứ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4H động

Đón

trẻ,

chơi, điểm

danh,

thể dục

sángThứ 5Thứ 6- Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần.

- Chơi theo ý thích ở các góc xem tranh ảnh về Bác Hồ và các cháu

thiếu nhi.

- Trß trun với trẻ về ngày sinh nhật Bác H.

- Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, cña Bác Hồ

“Một số địa danh Bác Hồ sống và lm vic.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình cđa trỴ.

- Điểm danh - Báo vé ăn.

- ThĨ dơc sáng: Tập các động tác PTC, tp kt hp ờm

qua em mơ gặp Bác Hồ”.

- Đếm

- Bò trong Mừng - Dạy trẻ - Hát múa bài:

đường dích dắc sinh nhật đọc thơ: Nhớ ơn Bác

tách số

Ảnh Bác - NH “ Từ rừng

lượng 10 (3-4 điểm dích Bác.

Hoạt động thành 2

dắc cách nhau + TCHT: + TCHT: xanh cháu về

học

2m).

Thi xem ai Ơ cửa bí thăm lăng Bác”.

phần.

mật.

+ TCHT: + TCVĐ: Thi khéo.

+ TCHT: Cánh

xem ai nhanh.

Đua tài.

cửa âm nhạc.

- Gãc xây dựng: Xây lăng Bác, công viên.

- Góc nghệ thuật: Hát, múa các bài hát về Bỏc H.

Chi hot - Góc học tập: Xem tranh ảnh, làm anbum về Bỏc.

ng cỏc - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.

gúc

- Gúc tạo hình: Vẽ hoa tặng sinh nhật Bác.

- Gãc ph©n vai: Bán hàng, lm bỏnh mng sinh nht Bỏc.

* Hot động lao động

- TCVĐ: Kéo co.

Chơi

* Quan sát cây xanh trong sân trường.

ngoài trời - TCVĐ: Lộn cầu vồng.

57* Quan s¸t thêi tiÕt.

- TCVĐ: Chi chi, chành chành.

* Nhặt sỏi xếp lăng Bác Hồ.

- TCVĐ: Kéo co.

* Hát, múa biểu diễn các bài hát có nội dung về Bác Hồ.

- TCV: Ln cu vng.

- Dọn phòng ăn kê bàn ghế vệ sinh lớp sạch sẽ.

Hot ng - Cho trẻ đi vệ sinh tay chân trớc khi ăn.

v sinh, - Trẻ chia thìa, bát cho các bạn.

n, ng

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ động viên cho trẻ ăn hết

suất.

- Trẻ vệ sinh trc v sau khi ăn, sau khi i v sinh.

- Cho trẻ ngủ, dy đúng giờ quy ®Þnh.

- Vận động nhẹ, vệ sinh quà chiều.

* Hoạt động chơi:

- Trẻ chơi tự chọn ở các góc.

Chơi, hoạt - Trò chơi học tập “Đua tài, thi xem ai khéo”.

động theo - Thực hiện thao tác với máy tính.

ý thích

- Ngơi nhà khơng gian của Trudy: Truy tìm hạt mứt đậu

+ Bài tập ứng dụng: Hãy giúp tôi đi dung hướng.

* Hoạt động điện ảnh.

- Làm quen kiến thức mới qua quan sát, xem băng đĩa, nghe nhạc, hát

theo nhạc có nội dung trong chủ đề “Mừng sinh nhật Bác”.

- Thực hành vệ sinh dọn dẹp nhà, bé tập làm nội trợ.

- Cho trẻ lấy khăn lau mặt.

Bình cờ,

- Trả trẻ tận tay cho phụ huynh.

vệ sinh,

- Vệ sinh - Bình cờ - Trả trẻ (Phát phiếu bé ngoan thứ sáu).

trả trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về công việc của trẻ ở gia đình, về mọi mặt

hoạt động của trẻ trong ngày.58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CHI, HOT NG CC GểC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×