Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuẩn truyền thông RS-232

Chuẩn truyền thông RS-232

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuẩn truyền thông RS-232

parity bit: bit kiểm tra chẵn lẻ, dùng để kiểm lỗi ký tự

truyền có chính xác hay bị lỗi

Kiểm tra chẵn (even)Kiểm tra lẻ (odd): ngược lạiKiểm lỗi: bên nhận tính lại parity bit (dựa vào 8 bit data) so

sánh với parity bit bên gởi parity bit = 0: tổng số bit 1 của ký tự là số chẵn

parity bit = 1: tổng số bit 1 của ký tự là số lẻNếu không khớp: ký tự truyền bị lỗi

Nếu khớp: xem như khơng bị lỗiQuảng Nam 2009, Huy CườngChuẩn truyền thơng RS-232

Thí dụ: Truyền ký tự “c” tại SDU và vẽ sơ đồ dòng điện tương ứng.

Giả sử dùng phép kiểm chẵn

Giải:Tại SDU biểu diễn “c” = 99 = 63 Hex = 01100011

1 parity bit = 0 (vì có 4 bit 1)

SDU: 1 start bit, 01100011, 0, 1 stop bitVẽ sơ đồ dòng điện Quảng Nam 2009, Huy CườngNhận xét: parity chỉ kiểm

được các lỗi đơn giảnCáp link COM

Đầu D9 dùng 9 chânCó thể dùng phần mềm NC để kết nối

2 máy tính qua cổng COM theo chuẩn

RS-232 Quảng Nam 2009, Huy CườngTxD: chân truyền data

RxD: chân nhận data

Gnd: chân đất (ground)

DTR, DSR, RTS, CTS, CD,

RI dùng để xác định các tính

hiệu điều khiển

Chỉ cần 3 chân chính

TxD,RxD,GndTốc độ truyền – Band width

Tốc độ truyền đo theo đơn vị bps (bit per second) xác định

tần số bit truyền trên 1 giây 1 kbps = 1000 bps

1 Mbps = 1000 kbps

1 Gbps = 1000 mbpsBand width (băng thông/dải tần) xác định tốc độ tối đa mà

phần cứng truyền thông cho phép.

Mỗi hệ truyền thông có 1 band width xác định.

Trong thực tế tốc độ truyền thông thực sự luôn thấp hơn

band width nhiều lần.

Chuẩn RS-232 qua cổng COM tốc độ tối đa 128 kbps

Quảng Nam 2009, Huy CườngCác tính chất của hệ truyền thơng

Simplex (đơn cơng)

Half duplex (bán song cơng)

Hệ truyền thơng 2 chiều

Có thể truyền và nhận khơng đồng thời

Thí dụ: khi dùng cáp đồng trụcFull duplex (tồn song cơng)

 Hệ truyền thơng 1 chiều

Chỉ có thể truyền hoặc chỉ có thể nhận

Thí dụ: Television broastcastHệ truyền thơng 2 chiều

Có thể truyền và nhận 1 cách đồng thời

Thí dụ: khi dùng cáp COM chuẩn RS-232 là full duplex

Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn truyền thông RS-232

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×