Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên nhận kiểm và sửa lỗi

Bên nhận kiểm và sửa lỗi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập

Bài 1: Giả sử hệ truyền thơng có tốc độ là 64Kbps và sử

dụng cấu trúc khung kích cở 1520byte trong đó gồm 20 byte

header và 1500 byte data. Cho tập tin A dài 16000 byte. Xác

định thời gian truyền tập tin biết tstartup=15ms (milisecond)Bài 2: Cho khung dữ liệu truyền 16 bit dùng mã sửa lỗi

hamming 5bit. Giả sử máy nhận được dãy bit như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0

 Trong đó 5 bit 1,2,4,8,16 là mã hamming

 Cho biết khung dữ liệu nhận có bị lỗi hay khơng? Nếu bị lỗi hãy sửa

lỗi Quảng Nam 2009, Huy CườngMạng máy tính

Mạng LAN Quảng Nam 2009, Huy CườngNội dung

Truyền thơng giữa nhiều máyCác mơ hình mạng LANMơ hình BUS

Mơ hình STAR

Mơ hình RING

Các mơ hình kết hợp: BUS – BUS, BUS – STAR, STAR –

STAR.Hoạt động của mạng LAN

 Mạng điểm – điểm (point – to – point)

Mạng chia sẻ dùng chung đường truyềnLAN card

Địa chỉ trạm trên LAN

Hoạt động của LAN

Quảng Nam 2009, Huy CườngNội dung

Phương pháp truy cập trên LAN

Phương pháp CSMA/CDPhương pháp truy cập token passingCác cơng nghệ mạng LAN

Mạng Ethernet

 Đặc điểm

Các cấu hình Ethernet 10 Base

Mã hóa tính hiệu truyền

Cấu trúc khung Ethernet

Fast Ethernet 100 BaseMạng Token RingQuảng Nam 2009, Huy CườngMạng điểm – điểm (point – to – point)

Mỗi cặp máy sử dụng 1 kết

nối khác nhau

3 máy  3 kết nối

4 máy  6 kết nối

N máy  N(N-1)/2 kết nối

Nhận xét: Mạng điểm - điểm

chỉ thích hợp khi N nhỏ

 Quảng Nam 2009, Huy CườngMạng chia sẻ dùng chung đường truyền

 Các máy tính trên mạng có thể chia

sẻ dùng chung các kết nối  tiết

kiệm được số kết nối

Mạng cục bộ LAN là mạng chia sẻ

dùng chung đường truyền sao cho

các máy có thể truy cập thơng tin

với nhau trên mạng

Phạm vi hoạt động LAN: vài km,

thích hợp với các văn phòng, cơng

ty, trường học,...Quảng Nam 2009, Huy CườngTelecommuterInternetHeadquarters

Branch officeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên nhận kiểm và sửa lỗi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×