Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mô hình LAN

Các mô hình LAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ hình BUS

Các máy được nối với nhau vào 1 đường truyền chung gọi là BUS

Tín hiệu được truyền theo 2 hướng của bus  tất cả các máy đều

nhận được tín hiệu.

Tín hiệu đến 2 đầu bus có thể bị dội lại  gây nhiễu.

Terminator dùng để hấp thu tín hiệu khơng cho dội lạiƯu: dễ lắp đặt, đơn giản, ít

tốn cáp.

Khuyết:

 Quảng Nam 2009, Huy CườngBus đứt  tồn bộ mạng tê

liệt

Khó thêm máy mới

Khó bảo trì cáp

Hiệu suất mạng giảm đáng kể

nếu nhiều máy sử dụng mạngMơ hình STAR

Các máy được nối vào 1 hộp mốc

trung tâm gọi là HUB

HUB nhận tín hiệu từ 1 máy gởi

đến truyền tín hiệu đến tất cả

các máy khác

Switch (HUB thơng minh): nhận

tín hiệu gởi đến, chỉ truyền tín

hiệu đến máy cần nhậnƯu:Khuyết:

 Dễ thêm/bớt máy vào mạng

Dễ bảo trì cáp, khi 1 sợi cáp đứt chỉ một máy nối với cáp không sử dụng

được mạng, các máy khác vẫn vào mạng bình thường

Nếu dùng Switch hiệu suất mạng vẫn đảm bảo nếu nhiều máy sử dụng

mạngHUB hư  mạng tê liệt

Chi phí cao hơn (chi phíQuảng Nam 2009, Huy Cường

cho HUB, nhiều cáp hơn)Mơ hình RING

Các máy nối trực tiếp vào 1 vòng tròn

Tín hiệu được truyền theo 1 chiều trên vòng

Có 2 loại vòng: Trực tiếp

Qua HUB vòngVòng đứt  mạng tê liệtQuảng Nam 2009, Huy CườngCác mơ hình kết hợp

BUS – BUS: Các bus nối với nhau qua thiết bị cầu nối bridge 

giảm tải trên BUS nếu BUS quá nhiều máy Quảng Nam 2009, Huy CườngCác mô hình kết hợp

 BUS-STARQuảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mô hình LAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×