1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình phân tầng OSI

Mô hình phân tầng OSI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung

Protocol (giao thức)

Giao thức là gì?

Bộ giao thức (protocol stack)Mơ hình phân tầng

Khái niệm

Truyền thơng giữa 2 máy theo mơ hình phân tầngMơ hình OSI (Open Systems Interconnection)

 Tầng Physical

Tầng Data link

Tầng Network

Tầng Transport

Tầng Session

Tầng Presentation

Tầng Application

Quảng Nam 2009, Huy CườngGiao thức là gì?

Là các quy tắc, quy ước hay các thủ tục để các máy có thể giao tiếp

và truyền thơng với nhau trên mạng

2 máy muốn truyền thông phải sử dụng cùng giao thức

Ví dụ: giao thức quy định Mã hóa tín hiệu

Dạng khung

Phương pháp truy cập

Các thủ tục truyền/nhậnQuảng Nam 2009, Huy CườngBộ giao thức (protocol stack)

 Với bài tốn truyền thơng lớn, thường giao thức rất phức

tạp.

Để đơn giản, bài tốn truyền thơng lớn được phân thành các

phần nhỏ và người ta thiết kế giao thức trên từng phần.

Tất cả các giao thức trên từng tầng tạo thành bộ giao thứcQuảng Nam 2009, Huy CườngCác bộ giao thức thông dụng Bộ giao thức IPX/SPX của hãng Novell trên mạng Novell

Netware

Bộ giao thức NetBEUI của hãng Microsoft trên mạng

Microsoft Network

Bộ giao thức TCP/IP được sử dụng trên liên mạng Internet

(trên hệ điều hành Linux)

Hệ điều hành Window hỗ trợ cả 3 bộ giao thức trên

Một máy có thể cài đặt và sử dụng nhiều bộ giao thức

đồng thờiQuảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình phân tầng OSI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×