Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình phân tầng

Mô hình phân tầng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ hình phân tầng

Giả sử mạng gồm N tầng, xét hoạt động truyền thơng

giữa 2 máy theo mơ hình phân tầng

Máy gởi

tầng N

tầng N-1tầng itầng 1 Máy nhận

giao thức tầng N

giao thức tầng N-1giao thức tầng igiao thức tầng 1Quảng Nam 2009, Huy Cườngtầng N

tầng N-1tầng itầng 1Mơ hình phân tầng

Tại mỗi tầng có 2 mối quan hệ theo chiều ngang và dọc

 Quan hệ chiều ngang: biểu diễn giao tiếp giữa 2 tầng giống nhau

trên 2 máy theo giao thức tầng tương ứng

Quan hệ chiều dọc: biểu diễn giao tiếp giữa 2 tầng kề nhau trên 1

máyTầng thấp nhất là tầng 1 mới có liên kết vật lý, dữ liệu

được truyền từng bit trực tiếp qua đường truyền vật lý

Tại tầng N: dữ liệu không truyền trực tiếp, dữ liệu lần

lượt được đưa xuống các tầng thấp hơn cho đến tầng 1 và

truyền qua đường truyền vật lý. Bên nhận sẽ nhận dữ

liệu ở tầng 1, dữ liệu sẽ được đưa lên các tầng trên cho

đến tầng N

Quảng Nam 2009, Huy CườngMơ hình phân tầng

Biểu diễn thơng tin ở mỗi tầng giao thứcBên gởi: tại mỗi tầng, sẽ đặt thêm thông tin điều khiển header/tailer

vào khung dữ liệu để biểu diễn tầng giao thức tương ứng trước khi

đưa xuống tầng dưới

Bên nhận: ngược lại, mỗi tầng sẽ cắt bỏ thông tin header/tailer

trước khi đưa lên tầng trên

Máy gởiMáy nhậndatadatatầng Ndatadatatầng N-1datadatatầng 1

 ...data...

Quảng Nam 2009, Huy Cường...data...Mơ hình kết nối các hệ thống mở

 Các mạng có mơ hình phân tầng khác nhau  rất khó truyền

(OSI)

thơng với nhau  phải chuẩn hóa mơ hình phân tầng

Năm 1974, các tổ chức như tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

(ISO) CCITT,… đã tiêu chuẩn hóa mơ hình phân tầng gọi là

OSI.

OSI

Mơ hình này gồm 7 tầng:

Application Layer

 Tầng 7: application – ứng dụng

Tầng 6: presentation – trình diễn

Tầng 5: session – phiên (giao dịch)

Tầng 4: transport – vận chuyển

Tầng 3: network – mạng

Tầng 2: data link – liên kết dữ liệu

Tầng 1: physical – vật lý

Quảng Nam 2009, Huy CườngPresentation Layer

Session LayerTransport Layer

Network Layer

Data Link Layer

Physical LayerTầng vật lý (physical)

Cung cấp giao thức truyền thông từng bit qua đường truyền

vật lý

Mã hóa tín hiệu bit và định thời giao truyền

 Ví dụ mạng ethernet dùng mã ManchesterLoại phương tiện truyền thơng

Mơ hình vật lý của mạng (BUS/STAR/RING)

Các thiết bị họat động ở tầng vật lý: Repeater, HUB, Brigde

Multiplexor, transceiver,…Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình phân tầng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×