Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt và khởi động:

Cài đặt và khởi động:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Windows XP

 Ex4: Xử lý Control Pannel. Cấm truy xuất

add/remove programQuảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP

 Ex5: Xử lý trong system. Lock registry, lock

task manager, Lock registryQuảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngHỆ ĐIỀU HÀNH MẠNGCài đặt HĐH Windows Server 2003 &

DHCP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows Server 2003

 Hướng dẫn chi tiết cài đặt mới Windows

2003 Server cũng như nâng cấp lên từ các

phiên bản cũ hơn. Cũng trong chương này

bạn sẽ thực hành cài đặt cấu hình TCP/IP và

các lệnh cơ bản để kiểm tra mạng. Cuối

cùng hướng dẫn bạn thực hành duyệt qua

các máy trong mạng sử dụng My Network

Places.Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows Server 2003

 Trong mơ hình mạng bạn có thể chọn cài đặt

HĐH Windows 2000 Server hoặc Windows

Server 2003 cho máy chủ và Windows 2000

hoặc Windows XP cho máy khách. Việc

quyết định chọn HĐH nào để cài đặt tuỳ theo

điều kiện thực tế của bạn, còn các bước

thực hiện thì về cơ bản khơng khác nhau

nhiều lắm.Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows Server 2003

 CHUẨN BỊ

Trong mơ hình này tơi chọn cài đặt HĐH Windows

Server 2003 và Windows XP. Trước khi bắt tay vào

việc bạn cần chuẩn bị :

§ 2 máy tính có cấu hình phù hợp, một làm máy chủ

và một làm máy trạm có nối mạng với nhau.

§ 02 bộ đĩa cài đặt cho 02 HĐH này. Bạn có thể liên

hệ với văn phòng Microsoft Việt Nam để được cung

cấp phiên bản chính thức.Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows Server 2003 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trong mơ hình này, chúng tôi chọn cài đặt HĐH Windows Server

2003 cho máy chủ và Windows XP cho máy khách. Trước khi bắt

tay vào việc bạn cần chuẩn bị:

§ 2 máy tính có cấu hình phù hợp (đã nêu trong Phần 1), một làm

máy chủ và một làm máy trạm có nối mạng với nhau.

§ 02 bộ đĩa cài đặt cho 02 HĐH này. Bạn liên hệ với văn phòng

Microsoft Việt Nam hoặc các nhà phân phối ủy quyền để mua

bản quyền.Quảng Nam 2009, Huy Cường

 Trình tự thực hiện cài đặt mạng như sau:

Máy chủ

• Cài đặt HĐH Windows Server 2003

• Cài đặt dịch vụ DHCP

Máy trạm

• Cài đặt HĐH Windows XP

• Cài đặt các ứng dụng (tuỳ theo nhu cầu sử

dụng của bạn)Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt và khởi động:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×