Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp về những hàng hóa thay thế – giải pháp giảm cầu

Giải pháp về những hàng hóa thay thế – giải pháp giảm cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngồi ra, có thể nghiên cứu để tìm cách tổng hợp nhân tạo những hợp chất

cần thiết mà từ trước đến nay chỉ có thể chiết xuất từ nguồn dầu mỏ. Ngày nay

ngành công nghệ vật liệu mới đang phát triển mạnh và sẽ hứa hẹn nghiên cứu

được nhiều hợp chất có giá trị. Như vậy nước ta cũng cần đẩy mạnh theo hướng

nghiên cứu này.

2.2. Dùng phương tiện giao thông công cộng thay cho phương tiện

giao thông cá nhânMột thực trạng của nền kinh tế ngày nay ở nước ta cho thấy nhu cầu sử

dụng các phương tiện giao thông cá nhân hiện nay là rất nhiều, lưu lượng xe máy

tăng vọt trong năm 2003 và 2004. Đây là một điều đáng lo ngại trong vấn đề giải

quyết nhu cầu nhiên liệu cho các phương tiện này. Sự sử dụng như vậy là rất lãng

phí nguồn lực kinh tế. Mỗi người đều tiêu thụ một lượng lớn xăng dầu mỗi ngày

để vận hành phương tiện, mà với số dân đơng như chúng ta hiện nay (80 triệu

người) thì chỉ cần 1/2 số người có xe máy đã tạo nên nhu cầu lớn về tiêu thụ

xăng.

Giải pháp cho vấn đề này đang được chính phủ từng bước thực hiện, tuy

chưa hoàn toàn đạt hiệu quả như mong muốn nhưng cũng có những ý nghĩa nhất

định. Đó là khuyến khích người dân tham gia giao thông bằng các phương tiện15giao thông công cộng như xe buýt. Trong thời gian tới sẽ tăng cường xây dựng

các tuyến Metro và tàu điện ngầm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nếu

thực hiện được điều này sẽ giải quyết được bài tốn lớn cho vấn đề nhiên liệu

của đất nước.

Ngồi ra, Chính phủ cũng cần có những quy định nghiêm trong vấn đề sử

dụng xe công để thực hiện nhiệm vụ, cần hạn chế sự tiêu dùng lãng phí và hạn

chế những đối tượng sử dụng để giảm áp lực cho chi tiêu của chính phủ trong

việc trả các chi phí nhiên liệu của các hoạt động công tác này. Khuyến khích cán

bộ thực hành tiết kiệm.Kết Luận:Khi có sự biến động giá xăng dầu,mỗi quốc gia đều chịu ảnh hưởng ở một

mức độ nhất định tuỳ vào quy mô của quốc gia đó và sự phát triển của quốc

gia.Các quốc gia phát triển hiện nay đã có những kinh nghiệm đối với việc chống

đở tác động của sự biến động giá xăng dầu bằng việc tăng cường dự trữ dầu,thực

hiện tiết kiệm năng lượng và có ưu thế trong việc tìm kiếm các nguồn nguyên

liệu thay thế ,cho nên trong ngắn hạn thì sự biến động đó sẽ khơng ảnh hưởng

nhiều.Chỉ khi nào sự biến động đó diễn ra trong thời gian dài thì mới có thể tác

động đến các nền kinh tế này.Ngược lại,đối với những quốc gia nhỏ như Việt

16Nam,nhu cầu và nhiên liệu,năng lượng cho quá trình cơng nghiệp hố,hiện đại

hố đất nước làm cho Việt nam chịu ảnh hưởng khá lớn với mỗi biến động giá

xăng dầu trên thế giới.Vì vậy xem xét và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng đối

với nền kinh tế,đối với mỗi nhân tố trong nền kinh tế để từ đó hạn chế những tác

động tiêu cực,phát huy những mặt tích cực là điều rất quan trọng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

. Trang web gso.com của Tổng cục thống kê Việt Nam

. Tạp chí nghiên cứu kinh tế

. Thời báo kinh tế Việt Nam

. Website của Bộ Thương Mại Việt Nam

. http://www.laodong.com.vn

. Trang web vneconomy.com.vn

. http://www.quandoinhandan.org.vn17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp về những hàng hóa thay thế – giải pháp giảm cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×