Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2 Nếu Câu 1 chọn Có, Anh/Chị vui lòng cho biết có còn nhớ tên các vụ M/A tại

Việt Nam không ?

Khảo sátKết quảTỷ lệNhớ và kể tên chính xác3867%Khơng nhớ1933%Đồ thị tỷ lệ số người nhớ tên các thương vụ M/A.

Nhận xét :Tỷ lệ nhớ tên các vụ sáp nhập tại Việt Nam hay thế giới trong số

những người biết đến M&A là 67%. Còn lại là tỷ lệ khơng nhớ 33%. Điều này khẳng

định thêm rằng sự quan tâm cũng như hiểu biết của đối tượng khảo sát về vấn đề M&A

là ít.

Chính vì thế, khi khảo sát đến tên các cơng ty tư vấn M/A hầu như càng ít người

biết đến, hơn 90%.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 75GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM3 Anh/chị vui lòng cho biết tên cơng ty tư vấn sáp nhập, mua bán doanh nghiệp

tại Việt Nam mà anh/chị biết (nếu có)?

Tên Cơng ty Tư vấn

BiếtKết quả

11Khơng biết114Đồ thị biểu diễn tỷ lệ hiểu rõ về các cty tư vấn M/A tại VN.

Nhận xét :

Đó là từ 2 nguyên nhân :

Nguyên nhân thứ nhất : Các công ty tư vấn về M/A tại Việt Nam trong thực tế còn ít và

vấn chưa hoạt động đúng định nghĩa của mua bán và sáp nhập trên thế giới mà chỉ là

hình thức mơi giới, rao bán tập trung trên mạng. Hoạt động mua bán có khi lên

đến‘triệu đơ‘ nhưng được giao dịch ngầm giữa người mua và bán.

Nguyên nhân thứ hai: Việc cần đến tư vấn M&A còn mới mẻ. Mặc dù khái niệm M&A

khơng còn là xa lạ nhưng mọi người cũng như ngay trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn

trong giai đoạn thăm dò, khảo sát, làm giá. Theo dự báo, xu hướng vấn đề này sẽ nở rộ

vào khoảng những năm 2010. Đó là thời điểm chín mùi cho các hoạt động sáp nhập.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 76GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩ4Ứng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMTheo ý kiến Anh/Chị phương thức hoạt động của M/A, bao gồm các phương

thức nào dưới đây:

Khảo sátKết quảChào thầu13Lôi kép cổ đông bất mãn6Thương lượng tự nguyện với ban quản trị và điều hành19Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khốn35Mua lại tài sản cơng ty gần giống phương thức chào thầu.18Tất cả các phương thức trên8888Tất cả các phương

thức trên18Mua lại tài sản công ty

gần giống phương thức

chào thầu.35Thu gom cổ phiếu trên

thị trường chứng khoán19Thương lượng tự

nguyện với ban quản trị

và điều hành6Lôi kép cổ đông bất

mãn13Chào thầu0102030405060708090100Đồ thị biểu diễn các cách chọn lựa các phương thức M& A.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 77GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMNhận xét : Kết quả nghiên cứu chỉ rõ phương thức tốt nhất là phương thức “tập

hợp tất cả các phương thức trên”. Về lý thuyết, đúng là phương pháp tối ưu. Nhưng

việc làm này trong thực tế khó thực hiện vì chi phí lớn và nhân lực chun mơn rất cao.

Khả năng tập hợp tất cả các phương thức trên khó thực thi vì những lý do trên. Theo ý

kiến của người viết thì từng mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh và điểm yếu,

tùy theo từng hồn cảnh, môi trường, cơ hội mà doanh nghiệp sẽ áp dụng phương một

pháp hiệu quả hay phối hợp trong số các phương pháp trên.

5 Theo ý kiến Anh/ Chị, hoạt động M/A được sáp nhập dưới dạng hình thức:

Khảo sátKết quảSáp nhập ngang26Sáp nhập dọc26Sáp nhập tổ hợp80SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 78GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMNhận xét : Các đối tượng điều tra đa số chọn cách sáp nhập tổ hợp chiếm 60%,

còn lại sáp nhập ngang là 20%, sáp nhập dọc là 20%. Rõ ràng đối tượng được điều tra

có thể hiểu rằng sáp nhập tổ hợp sẽ bao gồm cả 2 phương pháp sáp nhập ngang và

dọc hay tổ hợp các phương pháp khác nên đều đó sẽ tốt hơn phương pháp ngang hay

dọc

Tuy nhiên, theo người viết, thực tế các doanh nghiệp thường chọn sáp nhập

ngang hay sáp nhập dọc vì nó tận dụng được ưu thế có sẳn của doanh nghiệp về vốn,

máy móc, thị trường và cả con người. Việc hợp nhất sẽ diễn ra thuận lợi hơn phương

pháp tổ hợp.6. Trong quy trình thực hiện M&A theo anh/chị giai đoạn nào là cần thiết?

KhơngÍt cầnCầnRất cầncần thiếtthiếtthiếtthiếtLựa chọn cơng ty mục tiêu4105259125Tìm hiểu tình hình tài chính, pháp556055125Định giá cơng ty mục tiêu.5117435125Đàm phán và ký hợp đồng.8105552125GIAI ĐOẠNTổng cộnglý.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 79GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM52551035741155602040Khơng cần thiết59524

010Lựa chọn cơng ty mục

tiêu5

5Tìm hiểu tình hình tài

chính, pháp lý.5Định giá cơng ty mục tiêu.8Đàm phán và ký hợp

đồng.60

Ít cần thiết80

Cần thiết100120140Rất cần thiếtĐồ thị biểu diễn đánh giá quy trình thực hiện hoạt động sáp nhập.

Nhận xét : Kết quả điều tra cho thấy việc đánh giá cao nhất dành cho mức độ

“rất cần thiết” là việc lựa chọn cơng ty mục tiêu, tiếp đó là tìm hiểu tình hình tài

chính, pháp lý, đám phán và ký hợp đồng, định giá công ty mục tiêu.

Ở mức độ “cần thiết” thì định giá cơng ty là lựa chọn số 1.

Ở mức độ “không cần thiết”, số người chọn rất thấp, không quá 8 người cho

mỗi lựa chọn.

Như vậy, các cách lựa chọn trên đều được xem cần thiết hoặc rất cần thiết, số

người lựa chọn không chênh lệch nhiều, sấp xỉ bằng nhau. Do đó, khi tiến hành sáp

nhập không thể xem nhẹ bất cứ một trong những cách lựa trên. Mỗi cách thức đượcSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 80GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMlựa chọn, đánh giá kỹ lưỡng sẽ giúp Doanh nghiệp hiểu đúng, đủ giá trị cũng như tình

hình hoạt động của cơng ty dự kiến sáp nhập.7. Theo Anh chị, để định giá doanh nghiệp có bao nhiêu cách để định giá

Khảo sátKết quảCó duy nhất 1 cách.

Có nhiều cách13

112Tỷ lệ nhận định các cách thức để định gíá doanh nghiệp

8. Theo Anh Chị, 3 bước quan trọng để thẩm định doanh nghiệp được đánh giá

theo thứ tự ưu tiên như thế nào?(vui lòng đánh dấu “x” vào cột chọn lựa)SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 81GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMNội dung thẩm địnhƯu tiênƯu tiênƯu tiên(1)(2)(3)Tổng cộngThẩm định tình trạng tài chính của DN684413125Thẩm định tình trạng pháp lý của DN515321125Thẩm định hoạt động của DN194066125Tổng cộng138137100Kết quả khảo sát câu 8

Số người

1321

6644

53Ưu tiên (3)

Ưu tiên (2)

Ưu tiên (1)

4068

5119

Thẩm định tình

Thẩm định tình

trạng tài chính

trạng pháp lý của

của doanh nghiệp

doanh nghiệpThẩm định hoạt

động của doanh

nghiệpĐánh giá tầm quan trọng của các bước thẩm định

Nhận xét : Theo kết quả điều tra, tình hình đánh giá của bảng khảo sát cũng

phản ánh chính xác với lý luận thẩm định trên.

Ở vị trí ưu tiên thứ nhất : 68 người chọn cho việc thẩm định tình trạng tài chính,

51 người cho tình hình pháp lý và còn lại là tình hình hoạt động của doanh nghiệpSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 82GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMỞ vị trí ưu tiên thứ ba : đa số mọi người chọn việc thẩm định tình hình hoạt

động của doanh nghiệp, 66 người

Việc thẩm định tài chính vẫn là ưu tiên số 1, tiếp theo đó là việc thẩm định

tình hình pháp lý và sau cùng là thẩm định tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

9Theo ý kiến của Anh Chị, Việt Nam sau khi gia nhập WTO, vấn đề sápnhập các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng là vấn đề như thế nào?

Khảo sátkết quảKhơng cần thiêt3Ít cần thiết14Cần thiết66Rất cần thiết42số người

706660

50

404230

1420

1030

Khơng cần thiêtÍt cần thiếtmức độ

Cần thiếtRất cần thiếtĐánh giá mức độ cần thiết hay không đối với việc M&A doanh nghiệpSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 83GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMNhận xét : Như vậy, sự cần thiết và rất cần thiết để liên kết các ngân hàng,

doanh nghiệp là chiếm ưu thế. Việc tận dụng những thuận lợi sẵn có khi gia nhập WTO

và cả những thách thức chính là động cơ để các Doanh nghiệp, ngân hàng cải thiện và

phát triển hoạt động của mình.

10Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động M/A hiện nay .

Các yếu tố ảnh hưởngsố ngườiMơi trường hoạt động10Tính pháp lý11Cả hai yếu tố trên104120

104

100Số người806040201011Mơi trường hoạt độngTính pháp lý0

Cả hai yếu tố trênCác yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề M&A

Nhận xét : Hai yếu tố môi trường hoat động và pháp lý đều là yếu tố hết sức cần và đủ

cho việc phát triển, mở rộng của doanh nghiệp, ngân hàng.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 84GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMPhụ lục 3 : Báo cáo tài chính 2010 – Ngân hàng Phương NamSVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 85GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×