Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN ĐỊNH GIÁ M&A NGÂN HÀNG

2 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN ĐỊNH GIÁ M&A NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMVietcombank, báo cáo tài chính của ngân hàng này cho biết lợi nhuận sau thuế trong

6 tháng đầu năm 2010 đạt đến 2.146 tỉ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thu nhập thuần từ lãi cho vay của ngân hàng này tăng đến 40,7% so với

năm trước, đạt mức 4.190 tỉ đồng. Ngân hàng vừa cổ phần hóa là Vietinbank cũng

đưa ra số liệu khả quan về lợi nhuận với 2.662 tỉ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng

đầu năm 2010, đạt hơn 66% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 của ngân hàng.

Chính vì lẽ đó, việc tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng qua các chỉ tiêu

tài chính càng giúp cho định giá ngân hàng đưa ra những nhận định hiệu quả đến

nhà đầu tư hoặc ngược lại.

1.2.1.3 Sự lành mạnh của tình hình tài chính.

Một ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh sẽ làm giảm rủi ro của

đồng vốn đầu tư, hay nói cách khác các nhà tài chính, ngân hàng đầu tư khác đánh

giá cao các cơ hội đầu tư tương đối an toàn. Những ngân hàng có tiềm lực tài

chính yếu sẽ khó tìm được người mua hoặc phải bán với giá rất thấp. Nhà đầu tư

trả giá thấp để có thể đạt được một tỉ suất lợi nhuận cao bù đắp cho mức rủi ro mà

họ có thể phải gánh chịu.

1.2.1.4 Hiện trạng của tài sản hữu hình.

Tài sản hữu hình là những trang thiết bị cũ hay mới, trình độ cơng nghệ như

thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ

trong tương lai, đồng thời cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của chúng

trên thị trường. Điều này sẽ quyết định thị phần của ngân hàng, và trực tiếp ảnh

hưởng đến dòng doanh thu và lợi nhuận mong đợi sẽ kiếm được trong tương lai.

1.2.1.5 Tài sản vơ hình.

Các mối quan hệ hợp tác, các nguồn lực và đặc quyền kinh doanh, hợp

đồng thuê bao, thương hiệu, bằng phát minh sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu

hàng hóa, là những yếu tố tác động đến khả năng sinh lợi của Ngân hàng. Các

Ngân hàng danh tiếng sẽ dễ dàng thành công khi tung một sản phẩm mới ra thị

trường. Một sản phẩm mang nhãn hiệu có uy tín bao giờ giá cả cũng cao hơn

những sản phẩm cùng loại khác của các công ty vơ danh. Bên cạnh đó yếu tốSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 6GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMnhân sự cũng được kể đến khi định giá.

1.2.1.6 Năng lực hoạt động của con người

Để có được một đội ngũ lao động giỏi, nhiệt tình, có thái độ đúng đắn

trong lao động, đòi hỏi Ngân hàng phải có một chính sách nhân sự phù hợp, phải

xây dựng được văn hoá tổ chức đặc trưng cần thiết mà điều đó khơng thể thực hiện

trong một thời gian ngắn. Do đó vấn đề con người và hoạt động quản lý cực kỳ

quan trọng, quyết định lợi thế nhiều mặt của Ngân hàng. Yếu tố này được quan

tâm khi định giá là lẽ tất nhiên, vì nó quyết định năng suất lao động, một yếu tố chi

phí của đầu vào, đồng thời nó cũng quyết định đến q trình đổi mới cơng nghệ và

hồn thiện dịch vụ cũng như khả năng thích ứng của ngân hàng đối với sự thay đổi

của môi trường kinh doanh

1.2.2 Các yếu tố vĩ mô

1.2.2.1 Môi trường kinh tế

Khi nền kinh tế phát triển tốt thì sự phát triển của NHTM có xu hướng đi lên

và nguợc lại khi kinh tế giảm sút thì sự phát triển của NHTM đi xuống. Như vậy,

nếu dự đoán được xu hướng phát triển của nền kinh tế, thì có thể dự báo được xu

thế phát triển chung của khối Ngân Hàng và từ đó, giá trị định giá các ngân hàng tỷ

lệ thuận với môi trường kinh tế.

Do đó cần đánh giá mơi trường kinh tế dựa vào các yếu tố sau: tăng trưởng

kinh tế; lãi suất; tỷ giá hối đối; lạm phát.

1.2.2.2. Mơi trường chính trị pháp luật

Các yếu tố chính trị và luật pháp có ảnh hưởng đến hoạt động của các

NHTM, bao gồm hệ thống các quan điểm, đường lối chính sách của chính phủ, hệ

thống luật pháp hiện hành, xu hướng ngoại giao của chính phủ, những diễn biến

chính trị trong nước, trong khu vực và trên tồn thế giới.

1.2.2.3. Mơi trường văn hóa xã hội

Các khía cạnh hình thành mơi trường văn hóa - xã hội như: những quan niệm

về đạo đức, lối sống, về nghề nghiệp; những phong tục, tập quán, truyền thống;SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 7GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMnhững quan tâm ưu tiên của xã hội; trình độ nhận thức, học vấn chung của xã hội....

có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các họat động kinh doanh của Doanh nghiệp ngân hàng.

1.2.2.4. Môi trường công nghệ

Đây là một trong những yếu tố rất năng động, chứa đựng nhiều cơ hội và đe

dọa đối với các doanh nghiệp. Những áp lực và đe dọa từ môi trường công nghệ là

sự ra đời của công nghệ mới làm xuất hiện và tăng cường ưu thế cạnh tranh của các

sản phẩm thay thế, đe dọa các sản phẩm truyền thống. Sự bùng nổ của công nghệ

mới làm cho công nghệ hiện tại bị lỗi thời và tạo ra áp lực đòi hỏi các NHTM phải

đổi mới công nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh.

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG TRONG NGÂN HÀNG.

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng rất nhiều phương pháp để đánh giá

doanh nghiệp: phương pháp vốn hóa lợi nhuận, phương pháp chiết khấu dòng tiền,

phương pháp xác định giá trị theo tài sản, phương pháp so sánh công ty, phương

pháp chi phí, phương pháp thâm nhập thị trường,…

Trong thực tế tại Việt Nam, có 3 phương pháp định giá giá trị doanh nghiệp thường

được sử dụng :Phương pháp thị trường.Phương pháp tài sản.Phương pháp thu nhập.

1.3.1 Phương pháp thị trường

+ Phương pháp hệ số thu nhập

Phương pháp so sánh giá thị trường ước tính sự ổn định của các khoản thu

nhập trong tương lai của doanh nghiệp và áp dụng các hệ số tính giá trị doanh

nghiệp. Các khoản thu nhập dùng để nhân hệ số là EBIT, EBITDA, và Doanh thu.

Khi xem xét các khoản thu nhập của doanh nghiệp được đánh giá, các yếu tố

được cân nhắc bao gồm kết quả quá khứ có phản ánh được kết quả hoạt động trong

tương lai hay khơng, có những sự thay đổi lớn trong q trình hoạt động hay doanhSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 8GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMnghiệp hoạt động theo tính chu kỳ. Ngồi ra giả định hoạt động liên tục cũng được

sử dụng trong phương pháp thị trường.

Các hệ số thường được tính từ các cơng ty niêm yết hoặc từ các nghiệp vụ có

liên quan gần đây nhưng với một sự điều chỉnh phù hợp sau khi cân nhắc đặc thù

của Công ty được định giá.

+ Phương pháp so sánh nghiệp vụ tương đương

-Giá trị thuần của một tài sản là giá của một tài sản tương đương được mua

bán trong cùng các điều kiện giả định. Việc sử dụng phương pháp thị trường đòi hỏi

nghiệp vụ tương đương phải có sẵn, có thể là:Giá bán của tài sản cùng loại hoặc tương đương trong nghiệp vụ trao

đổingang giá; hoặcGiá thị trường của việc sở hữu một tài sản cùng loại hoặc tương đương từ

bên độc lập thứ ba.

Tính khả thi của phương pháp so sánh giá thị trường là tính tốn đơn giản

nếu có một nghiệp vụ tương đương. Các nghiệp vụ tương đương này thường được

tìm thấy so sánh nếu tài sản bán được tiếp thị rộng rãi trên thị trường. Sự giới hạn

cơ bản của phương pháp thị trường là sự hiện hữu và tính thời điểm của các nghiệp

vụ tương đương diễn ra vào một ngày gần nhất được dùng để làm cơ sở trong việc

xác định giá trị thuần của tài sản.

1.3.2 Phương pháp tài sản

Phương pháp tài sảń xác định giá trị thuần của tài sản là sự ước tính của chi

phí hiện tại bỏ ra để mua, thay thế hoặc tạo ra tài sản tương tự với cùng chức năng.

Nguyên tắc thay thế là mấu chốt của phương pháp này. Một nhà đầu tư thận trọng

sẽ không trả nhiều hơn số tiền mà họ bỏ ra để thay thế tài sản tương tự khi định mua

tài sản đó.

Giá trị tài sản thay thế sau khi trừ khấu hao được dùng để định giá tài sản khi

những thơng tin thị trường bị giới hạn. Đó là giá trị của việc mua, thay thế, hoặc tạoSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 9GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN ĐỊNH GIÁ M&A NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×