Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHƯƠNGNAM

4 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHƯƠNGNAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMSố liệu tài chínhNăm 2010năm 20093,973,6002,354,237khoán35,171,79823,409,450Thay đổi vốn lưu động11,762,34810,456,621Giá trị sổ sách của nợ (VAY)17,815,27111,018,0413,050,8122,935,68213,017,7803,970,018304257Doanh thu hiện hành

Vốn lưu động không kể tiền và ChứngGiá trị sổ sách của vốn cổ phần

Tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn (3

tháng)

Số lượng cổ phiếu hiện hành+ Xác định hệ số β :

β không vay nợ = Levered Beta /(1+(1-effective tax rate) * Market D/E

tra bảng phụ lục 03, bảng chuẩn giá trị của Mỹ, ta có kết quả

β không vay nợ = 0.426

- Hệ số beta áp dụng cho ngành ngân hàng VN : 0,462*[1+(1-tC)*D/E] = 2.292

- Mức bù rủi ro quốc gia: 1,97%

- Mức bù rủi ro tỷ giá: 3,28%

- Lãi suất phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) : 6,5 %

- Mức bù RR thị trường : 6,57%

Ước lượng chi phí vốn:

Chi phí vốn chủ sở hữu:

rE =L suất phi rủi ro+ β * rủi ro thị trường+bù rủi ro quốc gia+bù rủi ro tỷ giá

rE = 6,5% + 1,7*6,57% + 1,97% + 3,28% = 26.81%

Chi phí nợ vay:SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 38GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩR D=Ứng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMLãi vay

509,840

=

= 1.76%

(17,815,271 + 11,077,385) / 2

Trung bình noLấy chi phí ước tính theo mức tín nhiệm 12%

Tỷ lệ nợ theo giá trị sổ sách:

Tỷ lệ nợ vay : 17,815,271 / (17,815,271 +3,050,812)= 85.38%

Chi phí vốn bình qn :

WACC = 85.38%*12%(1-25%) + 14.62%*26.81% = 11.60%

Suất sinh lợi trên vốn (ROC0)

ROC0=Lợi nhuận sau thuế

Vốn kinh doanh bình qnTrong đó:

Vốn kinh doanh bình quân = Vốn vay bình quân + Vốn chủ sở hữu bình quân

ROC0 =(1,042,308 − 49,798) * (1 − 25%)

= 13.91%

17,815,271 + 3,050,812 11,077,385 + 2,618,937

+

2

2ROC0 = 13.91%.

2.4.1 Định giá dựa vào ngân lưu tự do doanh nghiệp (FCFF)

Ta xem xét dòng ngân lưu trong giai đoạn 10 năm. Chia thành 3 giai đoạn.

- Giai đoạn cao : 5 năm (gồm những năm đầu tăng với tốc độ cao không đổi,

- Giai đoạn giảm dần xuống tốc độ ổn định đến năm thứ 10.

- Giai đoạn ổn định với tốc độ g =8% từ năm thứ 11 trở đi.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 39GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM992,510.0011.60%

1.1160Chi phí vốnChi phí vốn lũy kếSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc896,37925.00%1,195,17270.00%120.42%9.74%2212,2881.390111.60%295,0943,968,483(3,279,930)983,64725.00%1,311,53070.00%132.14%9.74%3208,7341.551411.60%323,8234,354,841(3,599,252)1,079,41225.00%1,439,21670.00%145.01%9.74%4205,2401.731411.60%355,3504,778,813(3,949,663)1,184,49925.00%1,579,33270.00%159.13%9.74%5223,5191.932311.60%431,9025,057,081(4,193,277)1,295,70625.00%1,727,60866.67%174.06%9.39%6GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt215,9011.245511.60%268,9143,616,403(2,988,937)Trang 40219,577245,056Ngân lưu tự do của doanh

nghiệpGiá trị hiện tại3,295,559- Thay đổi vốn lưu động816,85325.00%(2,723,762)744,382.5025.00%- (Chi đầu tư - Khấu hao)EBIT * (1 - thuế suất)Thuế suất1,089,13770.00%Tỷ lệ tái đầu tưEBIT109.74%9.74%1Tăng trưởng lũy kếTốc độ tăng trưởng kỳ

vọnghiện tại9.04%7240,2252.156511.60%518,0475,327,332(4,432,523)1,412,85625.00%1,883,80863.33%189.80%Bảng 2.4.2 : Bảng phân tích tổng hợp dòng tiền 10 năm theo uớc lượng Ngân lưu FCFFLuận văn thạc sĩ255,2322.406711.60%614,2775,585,969(4,664,553)1,535,69425.00%2,047,59160.00%206.30%8.69%8268,4332.686011.60%721,0155,829,210(4,886,345)1,663,88025.00%2,218,50756.67%223.52%8.35%9279,7472.997711.60%838,5956,053,129(5,094,735)1,796,99025.00%2,395,98753.33%241.41%8.00%10905,683.106,856,958.12(5,821,891.72)1,940,749.512,587,666.01Năm kết thúcLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2.4.1.1 Xét ở tốc độ tăng trưởng giai đoạn cao 5 năm đầu

Xét tỷ lệ tái đầu tư ReInv :

ReInv = (chi đầu tư Tài sản + thay đổi vốn lưu động + thay đổi nợ vay)/ lợi nhuận

sau thuế.

ReInv = 7.23>1Giả sử rằng ngân hàng Phương Nam sẽ duy trì tỷ lệ tái đầutư là 70% so với suất sinh lợi trên vốn hiện nay 13.33%.

Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng sẽ là :

g1 = ROC * ReInv = 13.91% x 70% = 9.74%

Bảng 2.4.3 : Ngân lưu tự do trong giai đoạn cao 5 năm đầu (FCFF)

123459.74%9.74%9.74%9.74%9.74%109.74%120.42%132.14%145.01%159.13%70.00%70.00%70.00%70.00%70.00%1,089,1371,195,1721,311,5301,439,2161,579,332Thuế suất25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%EBIT * (1 – thuế suất)816,853896,379983,6471,079,4121,184,499(2,723,762)(2,988,937)(3,279,930)(3,599,252)(3,949,663)3,295,5593,616,4033,968,4834,354,8414,778,813nghiệp245,056268,914295,094323,823355,350Chi phí vốn11.60%11.60%11.60%11.60%11.60%1.11601.24551.39011.55141.7314219,577215,901212,288208,734205,240Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng

Tăng trưởng lũy kế

Tỷ lệ tái đầu tư

EBIT- (Chi đầu tư - Khấu hao)

- Thay đổi vốn lưu động

Ngân lưu tự do của doanhChi phí vốn lũy kế

Giá trị hiện tạiVới : EBIT0 : 992,510; thuế suất 25% ; Tốc độ tăng trưởng ROC0-: 13.913%

Tỷ lệ tái đầu tư : 70%, chi phí vốn WACC: 11.60%.

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 41GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2.4.1.2 Xét ở tốc độ tăng trưởng giảm dần từ năm thứ 6 đến tháng 10

Bảng 2.4.4: Ngân lưu trong giai đoạn giảm dần năm thứ 6

69.39%Tốc độ tăng trưởng kỳ vọngTăng trưởng lũy kếTỷ lệ tái đầu tưEBIT

Thuế suấtEBIT * (1 - thuế suất)- (Chi đầu tư - Khấu hao)- Thay đổi vốn lưu động7thứ 10 (FCFF)89.04%98.69%108.35%8.00%174.06%189.80%206.30%223.52%241.41%66.67%63.33%60.00%56.67%53.33%1,883,8082,047,5912,218,5072,395,98725.00%25.00%25.00%25.00%25.00%1,295,7061,412,8561,535,6941,663,8801,796,990(4,193,277)(4,432,523)(4,664,553)(4,886,345)(5,094,735)1,727,6085,057,0815,327,3325,585,9695,829,2106,053,129Ngân lưu tự do của doanh

nghiệp

Chi phí vốnChi phí vốn lũy kế

Giá trị hiện tại431,902518,047614,277721,015838,59511.60%11.60%11.60%11.60%11.60%1.93232.15652.40672.68602.9977223,519240,225255,232268,433279,747Với Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng giảm dần từ 9.39% xuống 8.00%.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 42GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2.4.1.3 Giai đoạn ổn định từ năm thứ 11

Suất sinh lợi trên vốn đầu tư trong giai đoạn ổn định của ngân hàng Phưong nam giả

định là = 15%

Tỷ lệ tái đầu tư giai đoạn ổn định = 8%/15%=53,33%.

Tỷ lệ tái đầu tư giảm dần từ 70,00% xuống 53,33%.

Bảng 2.4.5 : Ngân lưu năm kết thúc FCFF

10Năm kết thúcTốc độ tăng trưởng kỳ

8.00%vọng241.41%Tăng trưởng lũy kế53.33%Tỷ lệ tái đầu tư2,395,987EBIT2,587,666.0125.00%Thuế suất1,796,9901,940,749.51(5,094,735)(5,821,891.72)6,053,1296,856,958.12doanh nghiệp838,595905,683.10Chi phí vốn11.60%EBIT * (1 – thuế suất)

- (Chi đầu tư - Khấu

hao)

- Thay đổi vốn lưu

động

Ngân lưu tự do củaChi phí vốn lũy kế

Giá trị hiện tạiSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

Nguyệt2.9977

279,747Trang 43GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2.4.1.4 Xác định giá trị kết thúc

Mơ hình tăng trưởng :

Tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn cao từ năm 1 đến năm 5

Tốc độ tăng trưởng giảm dần từ năm 6 đến năm 10

Giai đoạn ổn định từ năm thứ 11

g9.74%

8%510tEBIT11 = EBIT10 * (1+g)= 2,395,987 *(1+8%) = 2,587,666 (triệu đồng)

Ngân lưu tự do năm thứ 11

FCFF11 = EBIT11*(1-tC)*(1-ReInv) = 2,587,666 *(1-25%)*(1-53,33%)

= 905,683 (triệu đồng)

Giá trị kết thúc tính vào năm thứ 10 :

TV 10 = FCFF11/(WACC-g) = 905,683 /(11.60% -8%) = 25,131,949.55 (triệu đồng).

Hiện giá của giá trị kết thúc

PV(TV) = TV/ (1+WACC)10 =25,131,949.55 /(1+11.60%)10 = 8,383,778.17 (triệu

đồng)

Hiện giá dòng ngân lưu tự do cả giai đoạn (giai đoạn tăng trưởng cao và giảm

dần)

PV (1-10)= 2,328,897.40 (triệu đồng)

Giá trị tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nòng cốt của NH Phương Nam

= Hiện giá của cả giai đoạn + năm kết thúcSVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 44GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM= 8,383,778.17 +2,328,897.40 = 10,712,675.57 (triệu đồng)

Giá trị tiền mặt, chứng khoán và tài sản phi kinh doanh

= 13,017,780 (triệu đồng)

Tổng giá trị Doanh nghiệp

10,712,675.57 + 13,017,780= 23,730,455.57 (triệu đồng)

Giá trị vốn cổ phần = giá trị doanh nghiệp – nợ - các quỹ

=23,730,455.57 – 17,815,271- 93,570

= 5,821,614.57 (triệu đồng)

Giá trị bình quân 1 cổ phiếu = 5,821,614.57/ 304 = 19.094 đồng.

Trong thực tế, cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam tại thời điểm những tháng đầu năm

2011, giao dịch trong khoảng là 10.000-12.000 đ/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu đang

được giao dịch với mức thấp so với ước lượng sổ sách của mơ hình này.

2.4.2 Định giá dựa vào ngân lưu tự do vốn chủ sở hữu (FCFE)

Mơ hình FCFE tương tự như mơ hình FCFF, nhưng đơn giản hơn. Ngân lưu

của vốn chủ sở hữu là ngân lưu dành cho nhà đầu tư vốn chủ sở hữu trong doanh

nghiệp, và vì thế, đó là ngân lưu còn lại sau khi đã trừ toàn bộ ngân lưu gắn với nợ

(thanh toán lãi vay, thanh toán nợ gốc, phát hành nợ mới.

Sử dụng lại những số liệu đã phân tích phương pháp 1 để tính tốn dòng

ngân lưu chủ sỡ hữu. Điểm khác nhau với phương pháp trên là tính tốn thêm phần

dòng ngân lưu nợ mới và Chi phí vốn CSH thay thế cho WACC.

Như số liệu đầu vào ban đầu, chi phí vốn CSH là :

rE =L suất phi rủi ro+ β * rủi ro thị trường+bù rủi ro quốc gia+bù rủi ro tỷ giá

rE = 6,5% + 1,7*6,57% + 1,97% + 3,28% = 26.81%

Ta xem bảng phân tích 2.4.6 - tổng hợp dòng tiền 10 năm theo ước lượng

Ngân lưu FCFESVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 45GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM482,670EBT81,32793,980SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcGiá trị hiện tại1.60801.2681Chi phí vốn lũy kếTrang 4626.81%26.81%Chi phí vốn130,7761,903,290119,1741,734,432+ Nợ mới3,616,403(5,214,549)435,92025.00%581,227.00613,944.871,195,17270.00%120.42%9.74%2Ngân lưu tự do của FCFE3,295,559- Thay đổi vốn lưu động397,246(4,751,919)362,00325.00%529,661.06559,476.231,089,137- (Chi đầu tư - Khấu hao)EBT * (1 - thuế suất)25%509,840chi phí lãi vayThuế suất992,51070.00%Tỷ lệ tái đầu tưEBIT109.74%9.74%1Tăng trưởng lũy kếTốc độ tăng trưởng kỳ

vọnghiện tại60,9032.585826.81%157,4792,291,9264,354,841(6,279,314)524,93125.00%699,908.47739,307.051,439,21670.00%145.01%9.74%452,7033.279026.81%172,8112,515,0604,778,813(6,890,646)576,03725.00%768,049.10811,283.391,579,33270.00%159.13%9.74%550,3454.158026.81%209,3352,661,5115,057,081(7,299,921)628,00625.00%837,341.34890,267.101,727,60866.67%174.06%9.39%61,883,80863.33%189.80%9.04%747,2985.272726.81%249,3892,803,7425,327,332(7,700,311)680,15125.00%906,867.86976,940.37GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt70,3782.039126.81%143,5082,088,5883,968,483(5,722,219)478,36025.00%637,813.22673,716.391,311,53070.00%132.14%9.74%3Bảng 2.4.6 Bảng phân tích tổng hợp dòng tiền 10 năm theo uớc lượng Ngân lưu FCFELuận văn thạc sĩ43,7716.686226.81%292,6622,939,8615,585,969(8,086,838)731,65525.00%975,539.551,072,051.862,047,59160.00%206.30%8.69%839,9458.478626.81%338,6773,067,8775,829,210(8,454,202)781,56325.00%1,042,083.461,176,423.062,218,50756.67%223.52%8.35%935,97310.751626.81%386,7613,185,7256,053,129(8,796,841)828,77425.00%1,105,031.561,290,955.482,395,98753.33%241.41%8.00%10417,701.936,856,958(6,379,584)895,07625.00%1,193,434.091,394,231.922,587,666.01Năm kết thúcLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMEBIT11 = EBIT10 * (1+g)= 2,395,987*(1+8%) = 2,587,666. (triệu đồng)

Ngân lưu tự do FCFE năm thứ 11

FCFE11 = EBIT11*(1-tC)*(1-ReInv) = 2,587,666 *(1-25%)*(1-53,33%)

=417,701.93 (triệu đồng)

Giá trị kết thúc tính vào năm thứ 10 :

TV 10 = FCFE11/(rE-g) =417,701.93 /(26.81%-8%) = 2,220,857.77(triệu đồng).

Hiện giá của giá trị kết thúc năm thứ 10

PV(TV) = TV10/ (1+rE)10 =2,220,857.77/(1+26.81%)10 = 206,561.60(triệu đồng)

Hiện giá dòng ngân lưu tự do FCFE từ năm 1 đến năm 10 ( giai đoạn tăng trưởng

cao và giảm dần)

PV (1-10)= 576,622.33 (triệu đồng)

Tổng hiện giá của cả giai đoạn

= Hiện giá (1-10) + năm kết thúc

= 206,561.60+576,622.33 = 783,183.93 (triệu đồng)

Giá trị tiền mặt còn lại cuối kỳ :

=3,725,696 (triệu đồng)

Tổng giá trị vốn chủ sở hữu :

= 783,183.93 + 3,725,696 = 4,508,879.93

Giá trị bình quân 1 cổ phiếu = 4,508,879.93/304 = 14,788.06

Mơ hình trên cũng cho thấy rằng giá trị một cổ phiếu được định giá lúc này

(14,788.06) cao hơn giá trị thị trường đang giao dịch (10,000-12,000 đ/cp)SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 47GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2.4.3 Định giá theo phương pháp hiện giá hiệu chỉnh APV

Trong phương pháp này, ta khơng xét đến việc thay đổi cấu trúc vốn có thể có

sau khi sáp nhập từ ngân hàng thu mua. Bởi vì theo đề tài, mơ hình APV lúc này được

áp dụng để định giá ngân hàng trước khi tiến hành thu mua. Nghĩa là vẫn có cấu trúc

vốn ban đầu Dòng tiền của 10 năm đầu tiên bao gồm dòng tiền tự do của dự án và tấm

chắn thuế được hưởng từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Ta sử dụng lại các thông số đã nghiên cứu :

Chi phí vốn CSH :

rE = 6,5% + 1,7*6,57% + 1,97% + 3,28% = 26.81%

Tuy nhiên, các số liệu hiện tại của Ngân hàng, chưa cung cấp được việc tính khấu

hao, lãi vay và thặng dư giữ lại. Do đó, dựa vào số liệu lịch sử từ 2006-2010, tác giả

chuẩn hóa và tính tỷ lệ của khấu hao, lãi vay và thặng dư giữ lại so với EBIT chuẩn

hóa, làm cơ sở dự báo các năm sau.

Bảng 2.4.7 : Số liệu lịch sử các năm 2006 đến 2010 cần thiết cho tính tóan :

Số liệu tài chính20102009200820072006EBIT (trước thuế)532,468310,916136,438253,225188,396EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế)1,042,308703,927376,654421,538328,221Thu nhập từ đầu tư tài chính49,79844,26997,00126,652Chi phí lãi vay509,840393,011240,216168,313139,825Chi đầu tư tài sản cố định (2010-2009)393,523218,780370,728148,24649,01793,35093,41196,775111,530Chi đầu tư góp vốn (khong gom ck)--Chi đầu tư393,523312,130464,139245,021160,547Khấu hao tài sản hữu hình và vơ hình35,95340,31831,58816,81211,689Dự phòng126,283149,63426,14027,84323,587Thặng dự giữ lại428,979248,140127,065190,374144,529Vốn lưu động không kể tiền và CK35,171,79823,409,45012,952,8297,520,2335,357,657Thay đổi vốn lưu động11,762,34810,456,6215,432,5962,574,261411,685Giá trị sổ sách của nợ (VAY)17,815,27111,077,3856,663,3745,040,24637,000Giá trị sổ sách của vốn cổ phần3,050,8122,618,9372,382,7342,166,1101,621,860Dựa vào bảng 2.4.7, tác giả tính tốn các tỷ lệ % của khấu hao, lãi vay và thặng dư

giữ lại so với EBIT chuẩn hóa

Bảng 2.4.8 : Số liệu lịch sử chi phí lãi vay, khấu hao và thặng dư giữ lại

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 48GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHƯƠNGNAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×