Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly- Chuyên kinh doanh kim loại màu, kim loại đen, kim khí, sản xuất và cung

ứng vật liệu hàn với chất lượng và tính ổn định cao, chuyên kinh doanh máy hàn,

thiết bị ngành hàn, đất đèn, cáp thép…, sản xuất và kinh doanh que hàn, các loại

kim loại và hóa chất…

- Tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu.

2.2.2 Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh phải đảm bảo hoạt động có

hiệu quả, bảo tồn và tăng vốn.

- Làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và thực hiện nghiêm các chính

sách, chế độ kế tốn ở cơng ty.

- Thực hiện đúng các cam kết hợp đồng kinh tế trong các hoạt động kinh

doanh của công ty

- Thực hiện tốt chế độ quản lý tài sản, tài chính, lao động tiền lương….do công

ty quản lý làm tốt công tác lao động, đảm bảo công bằng xã hội, đào tạo và bồi

dưỡng để khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân

viên trong công ty, nhằm phù hợp nhịp độ phát triển của xã hội

- Làm tốt cơng tác bảo hộ và an tồn lao động, thực hiện đầy đủ nội quy phòng

cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh và làm

tròn nghĩa vụ quốc phòng.

2.2.3 Phương hướng phát triển của cơng ty:

 Đến nay, Kim Tín Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp

hàng đầu tại Việt Nam trong việc cung cấp các thiết bị hàn cho thị trường với tổng

công suất các nhà máy đạt hơn 44.000 tấn sản phẩm que hàn, dây hàn các loại mỗi

năm, chiếm hơn 70% thị phần. Với mục tiêu đưa Kim Tín Group trở thành Tập đồn

đa ngành nghề, công ty đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy sản xuất ván

MDF có qui mơ lớn tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng, xây dựng

trên diện tích 24hecta, sử dụng cơng nghệ hiện đại nhất của Đức với công suất thiết

kế khoảng 160.000 mét khối/năm và có thể tăng lên 300.000 mét khối/năm, hiện tại

Kim Tín đang sở hữu thương hiệu ván MDF Timbee cung cấp cho thị trường nguồn

ván MDF chất lượng cao và ổn định.

 Cuối năm 2010, Kim Tín Group đã đưa vào hoạt động cụm Cơng nghiệp các

nhà máy sản xuất vật liệu hàn, thiết bị hàn tại tỉnh Long An. Đây là khu phức hợp

các nhà máy sản xuất vật liệu hàn đầu tiên có quy mô lớn nhất cả nước. Sau khi Nhà

máy Vật liệu hàn Kim Tin Long An đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cơng suất

các nhà máy sản xuất vật liệu hàn lên con số 100.000 tấn/năm, đảm bảo tốc độ tăng

trưởng bình qn trên 50%/năm.

 Hiện nay, Kim Tín đã xây dựng được một chuỗi các công ty thành viên trải

dài từ Bắc, Trung, Nam hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất que hàn,

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 44-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Lydây hàn, Ván MDF, thiết bị ngành hàn, sắt thép, Kim loại màu,… Bên cạnh đó, Kim

Tín đang khảo sát để triển khai dự án trồng rừng với vốn đầu tư vào khoảng 100 tỉ

đồng, trong đó ngồi một số diện tích do Kim Tín Group tự đầu tư, phần còn lại sẽ

liên kết với một số đối tác, các lâm trường và hộ gia đình để triển khai và đến năm

2015 Kim Tín Group sẽ trồng kín 5.000 hecta này. Việc trồng rừng nhằm đáp ứng

nguồn nguyên liệu tại chỗ giúp công ty vừa giảm được giá thành sản phẩm vừa chủ

động trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 Trên những cơ sở đã đạt được, cũng như các dự án sẽ được triển khai trong

tương lai, Tập đồn Kim Tín phấn đấu sớm đưa Kim Tín trở thành Tập đoàn đa

ngành nghề lớn mạnh trong và ngoài nước.

 Mục tiêu của công ty là phát triển Kim Tín trở thành tập đồn mạnh trong

ngành kim khí và gỗ.

 Gia tăng thị phần của Kim Tín trong mỗi ngành hàng lớn hơn 45%.

 Lần lượt đưa một số cơng ty thành viên trong tập đồn Kim Tín lên sàn giao

dịch chứng khốn, trở thành cơng ty niêm yết.

2.2.4 Sơ đồ tổ chức quản lý:

GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNG

HÀNH

CHÁNH

– NHÂN

SỰPHỊNG

KẾ

TỐNPHỊNG

KIỂM

TỐN

NỘI BỘPHÒNG

KINH

DOANHPHÒN

G

CUNG

ỨNGPHÒNG

MARKE

-TING2.2.5 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban:

Sơ đồ 2.1 tổ chức quản lý của cơng ty

2.2.5.1 Giám đốc:

Điều hành tồn bộ hoạt động của cơng ty, là người ra các quyết định về chính

sách đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước nhà nước và tập thể về kết quả sản

xuất của cơng ty.

2.2.5.2 Phó Giám đốc:

Là người giúp đỡ giám đốc quản lý, điều hành hoạt động chung của cơng ty và

có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp đối với một số phòng ban.

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 45-Khoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly2.2.5.3 Phòng Hành chánh - Nhân sự:

 Phụ trách về nhân sự: điều động, tuyển dụng cán bộ công nhân viên

 Xây dựng qui chế, nội qui hoạt động của cơng ty

 Phụ trách các khoản chi phí quản lý; phụ trách phát lương, thưởng; sắp xếp

các kì nghỉ hàng năm, đình chỉ cơng tác đối với cá nhân vi phạm Luật lao động dưới

sự ủy quyền của Hội đồng thành viên cơng ty.

2.2.5.4 Phòng Kế tốn:

 Có trách nhiệm cập nhật, kiểm tra, đối chiếu chứng từ, số liệu hàng ngày

trong kỳ phát sinh; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực mọi hoạt động và các vấn

đề nghiệp vụ phát sinh.

 Lập báo cáo xác định doanh thu, lợi nhuận cũng như lập đầy đủ và đúng

hạn báo cáo kế toán, thuế, thống kê theo đúng qui định của công ty và cơ quan nhà

nước.

 Thống nhất quan điểm cụ thể và đồng bộ trong việc phối hợp thực hiện

cơng việc giữa nhân viên kế tốn trong cùng phòng và giữa phòng kế tốn với các

phòng ban khác.

2.2.5.5 Phòng Kiểm tốn nội bộ:

 Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu các số liệu sổ sách trên phần mềm mà kế

toán đã thực nhập theo định kỳ

 Lên báo cáo tổng hợp cuối tháng.

2.2.5.6 Phòng Kinh doanh:

 Phụ trách việc giao dịch thương mại, soạn thảo các hợp đồng kinh doanh

 Điều tra và nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các đối tác trong và ngồi nước

nhằm mở rộng nguồn hàng và mở rộng thị trường kinh doanh.

 Tổ chức hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tham mưu cho giám đốc về

nhu cầu hàng hóa trên thị trường ở từng thời kỳ. Tiến hành các hoạt động mua bán

và quan hệ với khách hàng, điều động nguồn hàng, kế hoạch thu mua theo hợp đồng

ký kết.

2.2.5.7 Phòng Cung ứng:

 Chuyên quản lý, theo dõi và làm các thủ tục mua và bán hàng trong và

ngoài nước các mặt hàng của công ty để đáp ứng hàng bán cho cơng ty.SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 46-Khố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly2.2.5.8 Phòng Marketing:

 Cung cấp những thông tin cần thiết để công ty hiểu rõ thị trường và khách

hàng. Mặt khác làm cho khách hàng và thị trường biết đến công ty, sản phẩm và

mua hàng của công ty.

 Nghiên cứu thị trường, xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu, triển

khai các chiến lược mở rộng thị trường, sản phẩm mới….

 Thiết kế các mẫu quảng cáo logo, tiếp thị các mặt hàng, sản phẩm của công

ty tới khách hàng

2.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY:

2.3.1 Chức năng chung của bộ phận kế toán:

Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh

hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.

Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các loại và các nhóm khác

nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng các chi tiết thành dạng

cô đọng và hữu dụng.

Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu

cầu của người ra quyết định.

Ngồi ra, q trình kế tốn còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông

tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thơng tin kế toán cần thiết cho

việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.

2.3.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn:KẾ TỐN TRƯỞNGKẾ TỐN TỔNG

HỢPKẾ

TỐN

CƠNG

NỢKẾ

TỐN

VỐN

BẰNG

SVTH: Lê Thị HồngTIỀN

NhungKẾ

TỐN

CHI PHÍKẾ

TỐN

HÀNG

HỐ- 47-Sơ đồ 2.2 tổ chức quản lý phòng kế tốnKẾ

TỐN

THUẾKhố luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Nguyễn Quỳnh Tứ Ly2.3.3 Đặc điểm của bộ máy kế tốn:

Tồn bộ bộ máy kế tốn cơng ty hoạt động nhịp nhàng theo kế hoạch của

phòng tài chính kế tốn và kế tốn trưởng đề ra với mục tiêu: phản ánh chính xác,

kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý của

công ty và các cơ quan quản lý, cơ quan tài chính cấp trên. Do tổ chức theo mơ hình

kế tốn tập trung nên cơng tác kiểm tra kế tốn là rất cần thiết, nó đòi hỏi người

trưởng công ty luôn luôn phải đi sâu, sát tình hình cơng tác của từng nhân viên dưới

quyền.

2.3.4 Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên phòng kế tốn:

Phòng kế toán được tổ chức đứng đầu là Kế Toán Trưởng, 1 kế toán tổng hợp và

các kế toán viên đảm nhiệm các thành phần khác nhau.

2.3.4.1 Kế toán trưởng:

Là người phụ trách cơng tác kế tốn, thống kê thơng tin kinh tế và hạch toán

trong doanh nghiệp theo chế độ quản lý kinh tế; đồng thời làm nhiệm vụ kiểm sốt

viên kinh tế tài chính tại cơng ty.

Quyền hạn:

- Phân công và chỉ đạo trực tiếp nhân viên kế tốn

- Có quyền u cầu các bộ phận trong doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp thời

những tài liệu, giấy tờ cần thiết cho cơng tác kế tốn.

- Các báo cáo kế toán, thống kê, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ tín dụng,

thu chi tiền….đều phải có chữ ký kế tốn trưởng thì mới có giá trị pháp lý.

Trách nhiệm:

- Tổ chức cơng tác kế tốn thống kê và bộ máy kế tốn tại cơng ty

- Tổ chức tổng hợp các thơng tin, tài liệu, phản ánh chính xác, trung thực, kịp

thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích tình hình kinh tế của cơng ty báo cáo trực

tiếp với ban giám đốc.

- Kiểm tra việc xử lý các thiếu hụt, mất mát các khoản công nợ, tài sản và các

khoản thiệt hại khác, đồng thời, đề xuất các biện pháp cần thiết để giải quyết các tài

sản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng….sau kiểm tra.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế tốn, giữ bí mật các tài liệu và số

liệu kế toán

SVTH: Lê Thị Hồng Nhung- 48-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×