Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vânphụ liệu mua trong nước và nhập từ nước ngoài (chủ

yếu từ Hàn Quốc).Với trang thiết bò máy móc hiện đại

được nhập từ Hàn Quốc . Và Với lợi thế nằm trên đòa

bàn TP.Hồ Chí Minh, diện tích 1.400 m 2 công ty được trang bò

máy móc hiện đại, phương pháp quản lý khoa học , nằm

toạ lạc ở vò trí khu công nghiệp Tân Tạo đã giúp công ty

thuận tiện trong việc hợp tác với các công ty khác, có

nhiều khách hàng, mối làm ăn lớn.

- Ban đầu, công ty cũng gặp nhiều khó khăn . Một phần

do mới thành lập nên công ty chưa tìm được nhiều nguồn

cung cấp đáng tin cậy, và do bộ phận công nhân tay

nghề còn non trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc sản

xuất sản phẩm làm ra không đạt chất lượng. Thế nhưng

chỉ trong một thời gian ngắn công ty đã sớm khắc phục

những yếu kém của mình . Đội ngũ công nhân và cán

bộ nhân viên có năng lực và ngày càng có kinh

nghiệm hơn , công ty đã tìm được một số đối tác kinh

doanh lớn , nguồn cung cấp ổn đònh .Vì thế mà tình hình

Vảiđònh

mộchơn trước và bắt đầu đi

kinh doanh ngày càng ổn

vào quỹ đạo.

2.1.1.3 Quy trình sản xuất tạiCăng

cơng ty kim sơ bộCào lôngNhuộm + căng kim

thành phẩm

Sơ đồ 2.1Hấp + cắt lông vảiQuấn cây

SVTH : Bùi Thị Thảo Vy37Thành phẩmLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty:

Sơ đồ 2.2BAN GIÁM

ĐỐCQuản

đốcTổ

trưởng

sản

xuấtKế

toán

trưởn

gThủ

quỹKế

toán

viên

2.1.2.2

Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban

CôngTrưởng

phòng

hành chínhHành

chánh

nhân sựnhân

Ban giám đốc:

- Là bộ phận lãnh đạo công ty, chòu trách nhiệm trực

tiếp trước nhà nước, trước pháp luật về các hoạt động

kinh doanh của công ty.

- Ban giám đốc giữ vai trò quan trọng, quyết đònh đến kết

quả kinh doanh của công ty. Đây là bộ phận nồng cốt

của công ty, kết quả kinh doanh phụ thuộc vào sự chỉ

đạo, bản lãnh, năng lực điều hành cấp dưới, và việcSVTH : Bùi Thị Thảo Vy38Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vânlập kế hoạch , ban hành đưa ra các quyết đònh kinh doanh

có đúng đắn và sáng suốt hay không của giám đốc.

Phòng hành chánh:

- Tổ chức công tác quản lý nhân viên, kỷ luật, khen

thưởng, giải quyết các tranh chấp trong nội bộ công ty

- Đồng thời thực hiện việc tuyển nhân viên, đào tạo

nâng cao năng lực cho cán bộ công ty.

Phòng kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng pháp

lệnh về kế toán , thống kê và điều lệ tổ chức kế

toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tham mưu cho ban giám đốc về công tác hạch toán kế

toán và chòu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện.

Quản đốc:

- Là người quản lý toàn bộ nhà xưởng, chòu trách

nhiệm về khâu sản xuất , có quyền quyết đònh về

nhân sự trong nội bộ sản xuất.

Kế đến là tổ trưởng sản xuất và công nhân là người

trực tiếp làm ra sản phẩm.

2.1.2.3 Tổ chức bộ máy kế tốntại cơng ty Successful man:

2.1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty:

- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Successful Man là theo hình thức tập trung . Tất cả các

công việc liên quan đến kế toán đều tập trung tại

phòng kế toán .Kế

2.1.2.3.2 Sơ đồ bộ máy kế tốn tại cơngtoán

ty Successful Man:

trưởn

Sơ đồ 2.3

gThủ

Kế

SVTHquỹ

: Bùi Thị Thảo toán

Vy

thanh

toánKế

toá

39

n

tiền

lươngKế

toán

công

nợKế

toá

n

vật

lương

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân2.1.2.3.3 Giải thích sơ đồ bộ máy kế tốn:

- Đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trưởng. Dưới

quyền kế toán là thủ quỹ và các kế toán viên gồm :

kế toán thanh toán , kế toán tiền lương , kế toán công

nợ, kế toán vật tư .

2.1.2.3.4 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban

+ Kế toán trưởng : Là người chỉ đạo điều hành

toàn bộ công việc trong phòng kế toán, chòu trách

nhiệm trước ban giám đốc, trước pháp luật về công

tác kế toán Cụ thể công việc của kế toán trưởng

là :

- Hàng ngày, khi có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế

toán trưởng là người trực tiếp lập và nhận các hoá

đơn, kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các hoá đơn.

Sau đó chuyển các hoá đơn xuống cho kế toán thanh

toán để viết phiếu thu, phiếu chi. Kế toán trưởng sẽ

nhận các chứng từ, từ các kế toán khác chuyển về

để tiến hành ghi sổ (nhận lại các hoá đơn từ kế toán

thanh toán , bảng thanh toán lương, bảng thanh toán bảo

hiểm xã hội từ kế toán lương, sổ theo dõi khách hàng

từ kế toán công nợ..)SVTH : Bùi Thị Thảo Vy40Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân- Cuối tháng kế toán trưởng sẽ thực hiện việc tổng hợp

số liệu và lên sổ kế toán, lập báo cáo thống kê,

báo cáo thuế nộp cho cơ quan nhà nước.

- Cuối năm kế toán trưởng lập và nộp báo cáo tài

chính.

+ Kế toán thanh toán : Là người chòu trách nhiệm theo

dõi tình hình tăng giảm, số hiện còn của tiền mặt , tiền

gửi ngân hàng của công ty.

+ Thủ quỹ : Là người trực tiếp quản lý tiền mặt của

công ty và chòu trách nhiệm về sự thất thoát tiền trước

ban giám đốc.

- Sau khi nhận phiếu thu, phiếu chi từ kế toán, thủ quỹ

sẽ thu , chi tiền và ghi sổ quỹ tiền mặt để ghi nhận số

tiền đã thu vào hoặc chi ra.

+ Kế toán tiền lương : Là người chòu trách nhiệm về

việc tính toán lương, trích lập bảo hiểm xã hội cho người

lao động. Kế toán lương sẽ theo dõi về tình hình tăng

giảm người lao động, theo dõi thẻ chấm công, ngày

công làm việc của người lao động. Căn cứ vào thẻ

chấm công và cách tính lương của công ty, kế toán lương

sẽ tính lương phải trả cho người lao động, và trích lập

bảo hiểm xã hội thông qua việc lên bảng thanh toán

lương và bảng thanh toán bảo hiểm. Cuối kỳ sẽ nộp 2

bảng này cho kế toán trưởng để ghi sổ.

+Kế toán vật tư :Là người chòu trách nhiệm vềcông tác theo dõi hàng hoá vật tư khi có phát sinh mua

hàng và xuất hàng .

2.1.2.3.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụSVTH : Bùi Thị Thảo Vy41Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCoâng ty chuyên sản xuất các loại vải chủ yếu phục

vụ xuất khẩu cho nước ngoài: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, và

moat số nước khác, trong đó:

- Thò trường Hàn Quốc chiếm 55%

- Thò trường Mỹ chiếm 30%

- Thò trường Nhật chiếm 10%

- Thò trường các nước khác chiếm 5%

2.1.2.3.6.Hình thức kế tốn tại cơng ty TNHH Successful Man:

Hình thức kế toán:

+ Về chế độ kế toán :

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo

quyết đònh số 15/2006/QĐ –BTC Ngày 20/03/2006 của bộ

trưởng bộ tài chính .

- Công ty thực hiện kế toán bằng máy vi tính với phần

mềm Excel.

2.1.2.3.7 Nội dung cơng tác kế tốn

Tổ chức hệ thống chứng tư:ø

- Công ty sử dụng chứng từ theo mẫu quy đònh của bộ

tài chính . Mẫu chứng từ theo quyết đònh số 15/2006/QĐ –

BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính.

- Chứng từ đều được viết bằng tay, không đònh khoản

trên chứng từ.

- Các loại chứng từ mà công ty thường sử dụng :

+ Chứng từ do công ty lập : Phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn

giá trò gia tăng , phiếu nhập kho, phiếu xuất kho .v.v .

+ Chứng từ nhận từ bên ngoài : giấy báo nợ, giấy báo

có, hoá đơn của người bán, giấy nộp tiền vào ngân

sách v..v..

Tổ chức hệ thống tài khoản:SVTH : Bùi Thị Thảo Vy42Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân- Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết đònh

số 15/2006/QĐ –BTC Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ

tài chính.

Tổ chức hệ thống báo cáo :

- Việc lập các báo cáo đều được thực hiện trên máy

theo phần mềm đã lập trình sẵn. Cuối năm sau khi khoá

sổ, kế toán lập và in ra các báo cáo, trình giám đốc

duyệt và nộp cho cơ quan nhà nước. Hệ thống báo cáo

tại công ty:

+ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và nộp vào cuối năm, do

kế toán trưởng lập. Báo cáo tài chính dùng để cung

cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, và

các luồng tiền của doanh nghiệp.

 Hiện nay công ty đang sử dụng mẫu báo cáo tài chính

theo quyết đònh số 15/2006/QĐ – BTC Ngày 20/03/2006. Bao

gồm các mẫu sau :

Bảng cân đối kế toán:Báo cáo kết quả kinh doanhmẫu số B 01 – DNN:mẫu số B 02 – DNNThuyết minh báo cáo tài chính :mẫu số B 09 – DNNBáo cáo lưu chuyển tiền tệ:mẫu số B 03 –DNN

Bảng cân đối số phát sinh: mẫu số F 01 – DNN Báo cáo thuế : sử dụng mẫu theo quy đònh của bộ tài

chính ban hành, ký hiệu của mẫu báo cáo là: mẫu số

01/GTGT. Báo cáo có thuế do kế toán trưởng lập vào

cuối mỗi tháng và nộp cho cục thuế TP. Hồ Chí Minh

trước ngày 20 tháng sau. Báo cáo thuế gồm các mẫu

sau :SVTH : Bùi Thị Thảo Vy43Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ, hàng hoá, dòch vụ bán ra:

mẫu 01-1/GTGT.

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ, hàng hoá, diïch vụ mua

vào: mẫu 01-2/GTGT

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, chứng từ : mẫuI.26

Bảng kê khai hợp đồng kinh tế đã ký kết : I.7Bảng kê nhập xuất tồn hàng hoá.Tờ khai thuế giá trò gia tăng : mẫu 01/GTGT2.1.2.3.8. Hình thức tổ chức kế toán:

- Kỳ kế toán: kỳ kế toán theo quý.

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 và căn cứ mỗi quý lập báo cáo

một lần.

- Phương thức tính thuế: thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp hoạch toán: theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp tính giá xuất kho: tính giá theo phương pháp giá thực tế đích

danh.

- Phương pháp tính giá thành: theo phương pháp hệ số.

Công ty sử dụng các tài khoản thuộc hệ thống tài khoản kế toán được ban

hành theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 30/03 /2006 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính.

Trong đó những tài khoản sau đây Công ty không sử dụng :

+ 136: Phải thu nội bộ.

+ 336: Phải trả nội bộ .

+ 335: Chi phí phải trả.

+ 451: Quy quản lý cấp trên.

+ 461: Nguồn kinh phí sự nghiệp.

Đối với TK 152 Công ty mở 4 TK cấp 2:

+ TK 1521 - NVL chính

SVTH : Bùi Thị Thảo Vy44Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân+ TK1522 - Vật liệu phụ

+ TK 1523 - Nhiên liệu

+ TK 1524 - Phụ tùng thay thế

Để phù hợp với đặc điểm quy mô của Công ty, yêu cầu quản lý và trình độ

chuyên môn của các nhân viên kế toán, Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng

từ ghi sổ để thực hiện công tác kế toán của mình. Công ty tổ chức hạch toán theo

tháng và quyết toán theo quý.

Sơ đồ phản ảnh trình tự ghi sổ kế toán của Công ty theo hình thức kế toán

Chứng từ ghi sổ như sau:SVTH : Bùi Thị Thảo Vy45Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânSƠ ĐỒ 2.4. SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔChứng từ gốcBảng tổng hợpSổ

quỹSổ , thẻ kế

toán chi tiếtchứng từ gốcSổ đăng kí

CTGChứng từ ghi

sổSổ cáiBảng cân đối số phát sinhBáo cáo tài

chính

Ghi chú:

: Ghi hàng ngày

: Ghi cuối tháng, quí

: Quan hệ đối chiếuSVTH : Bùi Thị Thảo Vy46Bảng tổng hợp

chi tiếtLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânTrình tự ghi sổ như sau:

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc, kế toán

lập chứng từ ghi sổ, rồi lấy số liệu ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc sau khi được

làm căn cứ ghi vào chứng từ ghi sổ thì dùng ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khoá sổ, tính số phát sinh, số dư của các tài khoản.

Sau đó căn cứ vào Sổ Cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Đến đây, kế toán tiến hành

kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối số phát sinh với số liệu trên Chứng từ

ghi sổ và từng sổ cái của tài khoản.

Sau khi kiểm tra đối chiếu xong, nếu số liệu khớp đúng giữa các sổ thì số liệu

trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.

Những chứng từ ghi sổ hiện nay Công ty đang sử dụng là: Chứng từ ghi sổ Nợ

TK111, Có 111; Chứng từ ghi sổ Nợ TK 112, Có TK 112, Chứng từ ghi sổ Nợ TK

131; Chứng từ ghi sổ Có TK 141, Chứng từ ghi sổ Nợ TK 154; Chứng từ ghi sở Có

TK 331…

2.1.2.3.9. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Cơng ty TNHH

Successful Man:

Một số chỉ tiêu phản ảnh năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty biểu hiện cụ thể như sau:

SốChỉ tiêuĐVTTT

1

2

3

4

5

6TSCĐ

Vốn

Doanh thu

Lợi nhuận

ROE

ROATriệu

Triệu

Triệu

Triệu

Lần

Lần20092010Chênh lệch

Số tiền (+%4.185.601.332 4.348.589.343

162.988.011

9.755.265.603 11.073.215.805 1.317.950.197

6.611.373.277 7.707.003.733 1.095.630.456

(274.334.312) 1.507.773.773 1.782.108.085

0,06

0,1

0,04

0,05

0,08

0,033,89

13,51

16,57

(649)

66

60Qua bảng số liệu trên cho thấy những kết quả đạt được tuy chưa cao lắm

nhưng đây là một sự cố gắng vượt bậc và là thành tích đáng khích lệ của Công ty,

giúp Công ty tin tưởng vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Nó phản ánh

năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty được nâng cao: TSCĐ, vốn,SVTH : Bùi Thị Thảo Vy47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×