Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số giải pháp hỗ trợ khác:

3 Một số giải pháp hỗ trợ khác:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCùng với việc phát triển khoa học ky thuật công nghệ thì nhu cầu về thu thập

và xử lý thông tin cần nhanh nhạy , chính xác để có những quyết định phù hợp

trong công tác quản lý ngày càng cao. Công ty nên xây dựng phần mềm kế toán tại

công ty nhằm cung cấp thông tin và báo cáo thật nhanh chóng và chính xác nhất. Từ

đó, sẽ tiết kiệm về thời gian và nhân công rất nhiều.

Trên đây là một vài nhận xét của em về kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại CTy

.Qua đó cũng phần nào cho thấy được tình hình thực tế, những điểm mạnh và những

mặt còn hạn chế, từ đó Công ty có thể tham khảo để phát huy những điểm mạnh và

khắc phục những mặt còn hạn chế để đưa Công ty ngày càng phát triển đi lên.

3.3.3 Việc phân tích báo cáo

Công ty nên tiến hành công việc này càng sớm càng tốt và việc phân tích

theo em nên được trình bày vào cuối mỗi quý, để từ đó tìm ra được những mặt được

và chưa được phục vụ cho việc mua bán, dự trữ hàng hóa ngày càng tốt hơn. Muốn

được như vậy thì bộ phận kế toán và thủ kho phải kết hợp với nhau chặt chẽ hơn

nữa để xác định được lượng hàng cần thiết để đặt hàng, tránh tình trạng hàng tồn

kho quá nhiều làm cho tốc độ luân chuyển vốn chậm.

3.3.4 Việc nguồn nhân lực của công ty:

+ Về công tác đào tạo nguồn nhân lực:

Công ty nên tăng cường tuyển them lao động để đào tạo và đáp ứng nhu cầu

sản xuất. Công ty nên đào tạo nghề cho công nhân: giáo trình đào tạo được chuyển

từ đào tạo toàn diện dài ngày sang đào tạo ngắn hạn kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo

với thực hành và sản xuất. Đặc biệt, ngoài việc tổ chức đào tạo cho công nhân cần

xây dựng chương trình riêng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt trong công ty để nâng

cao trình độ quản lý, ngiệp vụ kế toán.

+ Về công tác chăm lo đời song công nhân:

Do đặc điểm của ngành may mặc sản xuất nên trong quá trình sản xuất cần phải

làm giãn và làm theo giờ và tăng ca nhiều nên công tác thi đua khen thưởng phải

luôn được đổi mới để kích thích tinh thần làm việc của công nhân. Ngoài hình thức

động viên bằng tinh thần thì công ty cần tăng cường thực hiện khen thưởng bằng vậtSVTH : Bùi Thị Thảo Vy100Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vânchất để công nhân hăng say làm việc hơn ( nâng cao chất lượng bữa ăn cho công

nhân, trong năm vào dịp nghỉ lễ nên tổ chức tham quan nghỉ mát cho công nhân,

……)KẾT LUẬN

Trong điều kiện nền kinh tế khủng hoảng hiện nay, việc

duy trì và khẳng đònh thong hiệu của công ty may là

không hề đơn giản. Để duy trì và tìm được chỗ đứng trênSVTH : Bùi Thị Thảo Vy101Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải Vânthò trường Quốc te.á Việc này sẽ được thực hiện nhờ sự

đoàn kết cùng với sự chuyên môn trình độ tay nghề

của các nhân viên trong công ty.

Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang mở cửa để hòa

nhập cùng khu vực cũng như hòa nhập vào nền kinh tế

đang phát triển của thế giới cho nên sự cạnh tranh gay

gắt trong kinh doanh là một điều tất yếu. Là một doanh

nghiệp sản xuất, Công Ty TNHH Successful Man cũng phải

hòa mình vào xu thế đó và phải tự tìm cho mình một

hướng đi đúng đắn, hợp với quy luật. Chính vì vậy việc

tổ chức công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong

một doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán các khoản phải thuphải trả vì doanh nghiệp nào khi kinh doanh mục đích cuối

cùng đó là lợi nhuận. Do đó việc tổ chức kế toán các

khoản phải thu- phải trả trong doanh nghiệp mà tốt, chính

xác, tránh lãng phí thì sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những

phương án kinh doanh có hiệu quả cũng như bắt kòp

những thời cơ tốt trong kinh doanh. Công Ty TNHH Successful

Man trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển, trải qua

bao khó khăn đến nay Công ty đã thật sự phát triển,

lớn mạnhvà đạt được những hiệu quả tốt trong kinhdoanh.

Qua quá trình thực tập tại Công ty em đã học hỏi

được nhiều điều và đồng thời cũng có thêm nhiều kinh

nghiệm trong cách xử lý công việc. Một lần nữa em xin

chân thành cảm ơn cô Trần Thò Hải Vân đã hướng dẫn

em hoàn thành đề tài, Chò Lại Thò Thanh Thuý – Kế toán

trưởng Công Ty TNHH Successful Man , các anh chò trongSVTH : Bùi Thị Thảo Vy102Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCông Ty đã nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt quá trình

thực tập cũng như hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp./.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !PHỤ LỤC



1.Tờ khai th́ GTGT tháng 12/2010

2.Bảng cân đối kế toán tháng 12/2010

3.Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm 2010

4.Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

5.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

6.Bảng lương công nhân viên tháng 12/2010SVTH : Bùi Thị Thảo Vy103Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânTÀI LIỆU THAM KHẢO



+ Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

+ Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp( trường Đại học kinh tế quốc dân – khoa

kế toán chủ biên: TS. Đặng Thị Loan- Nhà XBGD)

+ Hệ thống kế toán doanh nghiệp – Nhà XB Hà Nội

+ Kế toán tài chính – Chủ biên PGS.TS Võ Văn Nhị (Nhà XB Tài chính năm 2005)

+ Tài liệu và dữ liệu tại phòng kế toán của Công ty TNHH Successful Man

+Tham khảo một số kết cấu tài khoản trên các website………..SVTH : Bùi Thị Thảo Vy104Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số giải pháp hỗ trợ khác:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×