Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Đăng nhập: Khi có tài khoản, khách hàng có thể đăng nhập vào thực hiện

các chức năng dành cho người dùng-Quên mật khẩu: Khách hàng có thể cài đặt lại mật khẩu của mình-Tìm kiếm sản phẩm: Tìm kiếm thơng qua tên sách, tên tác giả, thể loại,

nhà xuất bản-Xem sản phẩm: Xem các thông tin chi tiết về sản phẩm như giới thiệu nội

dung, chủ đề, tác giả….2.1.2. Chức năng dành cho người dùng

-Xem hồ sơ cá nhân: Người dùng có thể thay đổi thơng tin hồ sơ cá nhân

của mình nếu muốn như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh-Quản lý đơn hàng: Người dùng có thể xem thơng tin đơn hàng của mình

bao gồm các thơng tin địa chỉ thanh tốn, địa chỉ giao hàng, tên sách, số

lượng, tiền hoặc hủy đơn hàng nếu như đơn hàng chưa được xác nhận đã

giao thành công.-Quản lý giỏ hàng: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc

xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. Ngồi ra còn có thể thay đổi số lượng đặt

mua-Đăng xuất: Thoát tài khoản khỏi hệ thống-Thay đổi mật khẩu: Người dùng có quyền thay đổi mật khẩu nếu muốn2.1.3. Chức năng dành cho quản lý cửa hàng

-Quản lý đơn hàng: Quản lý có thể theo dõi các đơn hàng của khách hàng,

xóa đơn hàng nếu cần.-Quản lý sản phẩm: Thêm hoặc xóa sản phẩm, thay đổi thơng tin sản

phẩm.-Quản lý user: Quản lý có thể xem user, quản trị viên hoặc xóa user.-Quản lý thể loại: Bao gồm tác giả, nhà phát hành…Trang 152.2. THIẾT KẾ

2.2.1. Mơ hình cơ sở dữ liệuHình 2.2 Mơ hình cơ sở dữ liệu

2.2.2. Cấu trúc các bảng dữ liệu

-BẢNG AUTHORS (Tác giả):Hình 2.3 Bảng Authors-BẢNG BOOKS (Sách):Trang 16Hình 2.4 Bảng Books

-BẢNG CATEGORIES (Thể loại):Hình 2.5 Bảng Categories

-BẢNG DETAIL_ORDERS (Chi tiết đơn đặt hàng):Hình 2.6 Bảng Detail_Orders

-BẢNG COUPONS (Mã giảm giá):

Trang 17Hình 2.7 Bảng Coupons

-BẢNG ORDERS (Đơn đặt hàng):Hình 2.8 Bảng Orders

-BẢNG PAYMENTS (Thanh tốn):Hình 2.9 Bảng Payments

-BẢNG PUBLISHERS (Tác giả):Hình 2.10 Bảng Publishers

-BẢNG ROLES (Phân quyền):

Trang 18Hình 2.11 Bảng Roles

-BẢNG SLIDES (Hình ảnh sản phẩm):Hình 2.12 Bảng Slides

-BẢNG USERS (Người dùng):Hình 2.13 Bảng UsersTrang 192.2.3. Thiết kế giao diệnHình 2.14 Giao diện trang chủHình 2.15 Giao diện trang chi tiết sản phẩmTrang 20Hình 2.16 Giao diện trang phân loại sáchHình 2.17 Giao diện trang đăng kýTrang 21Hình 2.18 Giao diện trang đăng nhậpHình 2.19 Giao diện trang quản lý tài khoảnTrang 22CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. KỊCH BẢN

3.1.1. Người dùng

-Đăng ký tài khoản mới. Thực hiện việc nhập vào thông tin tài khoản. Kiểm tra

trường hợp nhập sai, thiếu dữ liệu. Tiến hành đăng ký.-Tìm kiếm sản phẩm-Thực hiện việc đặt mua, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán3.1.2. Quản lý

-Thực hiện đăng nhập vào hệ thống quản lý website-Lựa chọn quản lý tài khoản thành viên. Kiểm tra các chức năng trong mục quản

lý thành viên (Cấp quyền cho tài khoản, Xóa tài khoản)-Lựa chọn quản lý đơn hàng3.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG

3.2.1. Người dùng

a. Đăng ký:Hình 3.1 Thực hiện chức năng Đăng ký

-Xử lý được trang đăng ký. Cho phép kiểm tra các trường nhập vào có đầy đủ và

chính xác hay khơng.Trang 23Hình 3.2 Thực hiện chức năng Đăng ký lỗi

-Tài khoản đã tồn tại trong hệ thốngHình 3.3 Tài khoản đã tồn tại

-Đăng ký thành công trả về trang chủ. Thay đổi và hiển thị tên người dùng đang

đăng nhập. Hiển thị Button đăng xuấtHình 3.4 Đăng ký thành cơngb. Tìm kiếm sản phẩm:

-Nhập tên sản phẩm vào ơ tìm kiếm. Khi nhận được kí tự, hệ thống sẽ đưa ra

những đề nghị trùng với kí tự đó

Trang 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×