Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Ưu nhược điểm của AES

6 Ưu nhược điểm của AES

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3: Thuật tốn mã hóa AES

mơi trường làm việc trên mạng q trình trao đổi khóa phải được thực hiện thơng

qua một hệ thống mã hóa khóa cơng khai khác.

Cũng như một số thuật toán khác, AES cũng bị tác động với phương pháp tấn

công kênh bên (side channel attack) tức là việc tấn công lên các hệ thống thực hiện

thuật tốn có nguy cơ làm lộ dữ liệu.

Chính vì việc mơ tả tốn học khá đơn giản nên nhiều nhà mật mã học lo sợ

rằng AES sẽ bị tấn công trong một tương lai không xa với sự giúp sức của các công

nghệ hiện đại hơn.

3.6.3Các phương pháp tấn côngPhương pháp Brute Force

Phương pháp này vẫn thường được mọi người gọi là phương pháp kiểm duyệt

toàn bộ. Tức là ta đi lần lược thử từng khóa mã mã hóa với chuỗi đầu vào để tìm ra

kết quả. Phương pháp này thường được thực hiện trên lý thuyết, bởi vì để tìm ra

được chuỗi khóa như vậy thời gian sẽ rất dài, phải kết hợp với rất nhiều hệ thống

máy tính. Tuy nhiên nó ln tìm ra được một kết quả chính xác.

Phương pháp tấn cơng kênh bên

Phương pháp tấn cơng này dựa trên cơ sở dò tìm xung đột bên trong ma trận

state. Tức là người tấn công sẽ phát các bản tin tuỳ ý, lập bảng và kiểm tra tính

tương quan của các giá trị thu được. Phương pháp này chủ đích nhắm đến tại thủ tục

mix_column. Trên thực tế để tấn công bằng phương pháp này thì phải dùng song

song đồng thời rất nhiều máy tính để thực hiện. Bên cạnh đó nó còn dò tìm các đầu

vào hộp S để thu thập và so sánh các thông số năng lượng tiêu thụ.

Tấn công từ chối dịch vụ DoS

Tấn công bằng từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) có thể mơ tả như hành

động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một

dịch vụ nào đó. Nó bao gồm làm tràn ngập mạng, mất kết nối với dịch vụ… mà

mục đích cuối cùng là máy chủ (Server) khơng thể đáp ứng được các yêu cầu sử

dụng dịch vụ từ các máy trạm (Client).Chương 3: Thuật tốn mã hóa AES3.7Kết luận chương

Qua chương này ta đã tìm hiểu được các q trình thực hiện của thuật tốn mãhóa dữ liệu AES. Thông qua các hàm như sub_bytes, shift_rows, mix_columns,

add_round_key và key_expantion chúng ta đã hiểu được các bước thực hiện việc

mã hóa dữ liệu dựa trên thuật tốn AES. Đây là một phần rất quan trọng trong việc

tìm hiểu q trình bảo mật trong mạng khơng dây WiMAX. Từ đó rút ra được nhận

xét về ưu nhược điểm của thuật toán cùng với kết quả của một số phương án tấn

cơng để tìm hiểu cách khắc phục.Chương 4: Chương trình mã hóa bằng thuật tốn AESChương 4. CHƯƠNG TRÌNH MÃ HĨA BẰNG THUẬT

TỐN AES

4.1 Giới thiệu chương

Trong chương này chúng ta viết chương trình mã hóa bằng thuật tốn AES đã

tìm hiểu ở chương 3. Chương trình sẽ thực hiện q trình mã hóa, giải mã và tấn

cơng để tìm khóa mã bằng phương pháp Brute Force.4.2 Mục đích của chương trình

Chương trình cho phép nhập đoạn dữ liệu bằng một chuỗi độ dài nhỏ hơn hoặc

bằng 128 bit ở dạng chuỗi ký tự hoặc dạng chuỗi hexa và cho ra kết quả mã hóa là

một chuỗi số hexa. Chương trình giải mã dựa trên kết quả mã hóa thu được từ phía

phát kết hợp với khóa mã biết trước để tìm lại bản tin gốc. Cuối cùng là dựa trên

phương pháp Brute Force để tìm khóa mã ban đầu sau khi người tấn công thu được

bản gốc và bản mã.4.3 Giao diện chính của chương trình

Chương trình có giao diện như bên dưới:Hình 4.1. Giao diện của chương trìnhChương 3: Thuật tốn mã hóa AES

Chương trình mã hóa:

Để lựa chọn chương trình mã hóa vào MenuCode:Hình 4.2. Giao diện của chương trình mã hóa

Kiểu bản gốc (Kiểu khóa): Mục đích lựa chọn dạng của chuỗi bản gốc ta nhập

vào là ký tự hoặc hexa, mặc định chuỗi đưa vào là chuỗi ký tự.

Bản gốc (Khóa): Nhập vào văn bản cần mã hóa (khóa mã). Chuỗi ở đây có thể

là chuỗi ký tự hoặc chuỗi hexa.

Mã hóa: Nút bấm u cầu thực hiện q trình mã hóa bản mã nhập vào cùng

với khóa mã. Kết quả sẽ được hiển thị bên dưới, mặc định kết quả sẽ là một chuỗi

số hexa có độ dài 32 byte. Và thể hiện thời gian thực hiện u cầu mã hóa.

Chương trình giải mã:

Để lựa chọn chương trình mã hóa vào MenuDecode:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Ưu nhược điểm của AES

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×