Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiến trình mô phỏng :

Tiến trình mô phỏng :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 4 : Mơ phỏng+ Tính chập mỗi symbol OFDM cùng với 3-tap kênh truyền fading Rayleigh.

Fading trên mỗi symbol là độc lập.

+ Nối các symbol để tạo thành một chuỗi truyền dài

+ Cộng nhiễu trắng Gaussian

+ Nhóm các vector thu được vào các symbol khác nhau, gỡ bỏ tiền tố vòng.

+ Chuyển các symbol nhận được từ miền thời gian sang miền tần số.

+ Chia các symbol nhận được cùng với đáp ứng tần số của kênh truyền đã

biết.

+ Lấy các sóng mang mong muốn.

+ Giải điều chế và chuyển đổi bit

+ Tính tốn số bit lỗi

+ Lặp lại với các giá trị khác nhau của Eb/No

Kết quả mô phỏng :Hình 4.3 Tỉ lệ lỗi bit của hệ thống OFDM

54Chương 4 : Mơ phỏngNhận xét :

Tín hiệu OFDM sử dụng nhiều sóng mang phụ, băng thơng của mỗi kênh phụ

khá hẹp. Từ đồ thị ta nhận thấy khi tỉ số tín hiệu trên nhiễu tăng thì tỉ lệ lỗi bit BER

của hệ thống giảm mạnh.

Trường hợp chỉ có nhiễu Gauss trắng tác động, hệ thống có tỉ lệ lỗi bit thấp

hơn trường hợp fadinh đa đường. Trên thực tế tín hiệu khi truyền qua kênh vơ tuyến

di động sẽ bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, tán xạ,… và gây hiện tượng fading đa

đường. Điều đó dẫn đến tín hiệu nhận được tại bộ thu sẽ yếu hơn nhiều so với tín

hiệu tại bộ phát, làm giảm đáng kể chất lượng truyền thông .

4.3 Mô phỏng đánh giá BER hệ thống Alamouti 2x1

Chương trình mơ phỏng nhằm đánh giá và so sánh tỉ lệ lỗi bit (BER) của hệ

thống phân tập phát Alamouti với SIMO MRRC và trường hợp khơng thực hiện

phân tập anten.

Kết quả mơ phỏng :Hình 4.4 Đồ thị so sánh tỉ lệ lỗi bit của mô hình Alamouti và các mơ hình khác

55Chương 4 : Mơ phỏngNhận xét :

- Từ đồ thị ta nhận thấy phương pháp phân tập phát Alamouti cải thiện rõ rệt tỉ

lệ lỗi bit BER so với khi không sử dụng phân tập.

- Phương pháp MRRC cho tỉ lệ BER tốt hơn Alamouti 2x1(khoảng 3dB) với

cùng mức cơng suất tín hiệu do công suất trên mỗi anten trong Alamouti 2x1 chỉ

bằng một nửa MRRC ( Điều này có ưu điểm trong việc sản xuất thiết bị viễn thông :

bộ HPA) .

- Hệ thống phân tập phát Alamouti có khả năng mở rộng dung lượng tốt hơn

SIMO MRRC khi tăng số anten đầu thu, nhờ đó có thể cải thiện BER.

4.4 Mơ phỏng hệ thống Alamouti OFDM

Phần này ta sẽ mô phỏng hệ thống MIMO Alamouti 2Tx x 1Rx và 2Tx x 2Tx

theo mơ hình Alamouti sử dụng kiểu điều chế BPSK. Đồng thời ta cũng mô phỏng

sơ đồ không phân tập 1Tx x 1Rx, sơ đồ MRRC 1Tx x 2Rx và 1Tx x 4Rx để so sánh

và rút ra kết quả nhận xét. Ta sẽ mơ phỏng truyền sau đó tìm BER tương ứng với

các mức SNR khác nhau.

Tiến trình mơ phỏng :

Bắt đầuĐọc dữ liệu vào

Điều chế

Mã hoá Alamouti

Chuyển dữ liệu nối tiếp thành song

song

Thực hiện IFFT và chèn CP

Chuyển dữ liệu song song thành nối

tiếp

A56Chương 4 : Mô phỏngADữ liệu được phát ra môi trường bị nhiễuTại máy thu, dữ liệu chuyển nối tiếp thành

song song

Loại bỏ CP và FFT

Chuyển dữ liệu song sóng thành nối tiếpGiải mã Alamouti

Giải điều chế

Ghi dữ liệu

Tính tốn bit lỗi

Kết thúcKết quả mơ phỏng :Hình 4.5 So sánh BER của hệ thống

57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiến trình mô phỏng :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×