Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục I. Bộ câu hỏi phỏng vấn các bên liên quan (Q&A)

Phụ lục I. Bộ câu hỏi phỏng vấn các bên liên quan (Q&A)

Tải bản đầy đủ - 0trang

A: Nhà trường có trang bị Wifi nhưng độ ổn định không cao. Hiện tại ở các lớp học

(Sân khấu) chỉ trang bị: Kho quần áo, phục trang, đạo cụ, cảnh trí, sân khấu riêng, màn

hình, đầu video. Nhà trường sẵn sàng trang bị máy tính và các thiết bị cần thiết để sử

dụng phần mềm.

Q: Hệ thống có xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc học tại nhà của sinh viên không?

A: Cần hỗ trợ cả việc học tại trường và tại nhà.

Q: Phần mềm có có phần vào việc đánh giá quá trình học tập của sinh viên khơng? Nếu có

sẽ dựa trên những tiêu chí nào?

A: Giáo viên đánh giá và chấm điểm thông qua các vai diễn trực tiếp và vẫn theo cách

đánh giá cũ. Chắc chắn sẽ không sử dụng phần mềm này trong quá trình đánh giá.

Q: Kỹ năng sử dụng phần mềm của các thầy cơ có đồng đều khơng, có bao nhiêu người

khơng thể sử dụng phần mềm?

A: Cần có các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm vì kỹ năng CNTT của giảng

viên khơng đồng đều, có nhiều giảng viên lớn tuổi.

Q: Có bắt buộc sử dụng phần mềm này trong q trình giảng dạy và học tập khơng?

A: Không bắt buộc, chỉ được xem là một công cụ phục vụ cho quá trình giảng dạy và

học tập.

Q: Phần mềm có nhằm hỗ trợ Giảng viên biên soạn bài giảng khơng?

A: Có hỗ trợ.

Q: Phần mềm cần xây dựng bộ dữ liệu: Video, âm thanh, hình ảnh, tài liệu để sử dụng vào

quá trình xây dựng Bài giảng, vậy dữ liệu được upload khi nào?

A: Cần hỗ trợ giảng viên upload trực tiếp hoặc Giảng viên làm việc với phòng CNTT

của khoa.

Q: Hệ thống có xây dựng chức năng như một trang tin, blog phục vụ Giảng viên, Sinh viên

đăng các tin bài liên quan tới việc học không?

97A: Có, mục đích tạo ra hệ thống khơng chỉ cho việc dạy và học mà góp phần bản tồn

văn hố, truyền bá rộng rãi. Phần mềm sẽ cần liên kết với hệ thống website của trường

cũng như các đơn vị khác.Giảng viên Khoa kịch hát dân tộc

Q: Thầy, cô đang giảng dạy những mơn nào? Loại hình nghệ thuật nào?

Q: Mỗi buổi học thường diễn ra bao lâu?

A: 1 đến 4 tiết học trong một buổi.

Q: Loại hình Thầy, Cơ đang giảng dạy có những vai diễn nào? Vở diễn nào? Có tư liệu về

những vai diễn đó khơng?

Q: Những vai diễn Thầy, Cơ giảng dạy có nhiều diễn viên thể hiện khơng? Diễn viên nào

là tiêu biểu nhất?

A: Có nhiều diễn viên, trung bình có 3 diễn viên cho một vai mẫu.

Q: Các vai mẫu nào điển hình có trong giáo trình đào tạo?

A: Thị Mầu, Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Châu Long, Mẹ mõ lý trưởng, …

Q: Thầy, Cơ đang giảng dạy các vai diễn đó cho sinh viên như thế nào?

A: Dạy sinh viên lý thuyết; Biểu diễn mẫu các nhân vật vai mẫu; Phân nhóm sinh viên

và yêu cầu nhóm tự biểu diễn; Có thể quay video về nhà xem; Sinh viên trả bài ở các

buổi tiếp theo.

Q: Cách giảng dạy đó có thuận lợi gì và khó khăn gì?

A: Thuận lợi là sinh viên được lên lớp và trực tiếp học cách biểu diễn của giảng viên.

Khó khăn như thiếu trang thiết bị phục vụ học tập; Đội ngũ giảng viên dạy chuyên mơn

là những nghệ sĩ thực sự có tài năng thì hiếm hoi; Phương pháp truyền nghề theo vai

mẫu thiếu khoa học, thiếu “chất lửa” nghề nghiệp; Những yếu tố này đã phần nào làm

cho học sinh hụt hẫng, khiếm khuyết về kiến thức và sinh ra những vai diễn “bản sao”

của thầy, nghèo nàn, cứng nhắc, thiếu cái riêng, độc đáo.

98Q: Sử dụng phần mềm để xây dựng toàn bộ bài giảng của mơn học có đáp ứng đầy đủ nội

dung muốn truyền tải không?

A: Đáp ứng được nếu thể hiện được đầy đủ sắc thái của diễn viên ở nhiều góc độ. Ví

dụ: Thể hiện được sắc thái của ánh mắt, khuôn mặc, dáng đi, điệu bộ, cử chỉ, …

Q: Thay vì biểu diễn trực tiếp, hoặc trình chiếu video của các Nghệ sĩ tới sinh viên, việc sử

dụng nhân vật vai mẫu 3D có mang lại hiệu quả giảng dạy cao hơn không?

A: Cần hỗ trợ song song, mang đến cho người học càng nhiều cách tiếp cận càng tốt.Sinh viên

Q: Bạn đang học cách diễn của các Nghệ sĩ như thế nào?

Q: Cách học đó có hiệu quả và dễ tiếp thu không?

Q: Với cách học cũ bạn đang gặp khó khăn gì?

A: Chỉ được theo dõi giảng viên biểu diễn khi lên lớp; Góc nhìn nhân vật hạn chế nên

khó theo dõi tồn bộ động tác, cử chỉ, ánh mắt

Q: Hệ thống phần mềm mới sẽ cho phép bạn so sánh giữa các người diễn khác nhau, các

động tác tiêu biểu của người diễn. Theo bạn giao diện người dùng cho chức năng này nên

trình bày như thế nào?

Q: Bạn có thường xem video, youtube phục vụ cho q trình học khơng?

Q: Bạn tìm tài liệu học tập qua kênh nào? Việc tìm kiếm có dễ dàng khơng?

Q: Hệ thống sẽ cho phép bạn tìm kiếm vai diễn mẫu theo thể loại, nhân vật mẫu, vai diễn

dưới dạng 2D và 3D bạn thấy thế nào?

Q: Hệ thống cho phép lọc, phân loại nội dung với các tiêu chí khác nhau như theo: độ dài,

theo người diễn, tên vở diễn, động tác cơ bản, nội dung trong bài giảng, ...; bạn thấy thế

nào?

Q: Bạn mong muốn có những nguồn dữ liệu, thơng tin nào trong q trình học?

99Q: Cách học các vai diễn như thế nào là hiệu quả đối với bạn?

Q: Bạn có muốn một thư viện dữ liệu đa phương tiện giúp bạn có thể so sánh các vai diễn

của các Nghệ sĩ khác nhau khơng?

Q: Nếu sử dụng HTTT để đánh giá q trình học tập của bạn, bạn nghĩ như thế nào về điều

đó?

Q: Các bạn mong muốn tích hợp hệ thống với mạng xã hội như Facebook, Twitter để cá

nhân hoá nội dung, hoặc xây dựng blog cá nhân không?Ban lãnh đạo nhà trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

Q: Nếu có một HTTT mới, q trình Đào tạo có thể thay đổi, áp dụng khơng?

A: Có, nhà trường muốn đa dạng cách học tập cho sinh viên, đổi mới cách giảng dạy

của giảng viên cho phù hợp với thực tiễn xã hộiNhân viên Phòng CNTT

Q: Nhà trường hiện có những hệ thống phần mềm nào? Hệ thống bao gồm những thiết bị

gì?

A: Chỉ có website của nhà trường.100Phụ lục II. Danh sách các Epic

1. Epic: Người dùng cần một phần mềm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập1012. Phần mềm cần kế thừa kho dữ liệu của các đơn vị liên quan3. Áp dụng công nghệ 3D vào việc học, giảng dạy102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục I. Bộ câu hỏi phỏng vấn các bên liên quan (Q&A)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×