Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục III. Danh sách các User Story

Phụ lục III. Danh sách các User Story

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem một vở diễn ở các góc quay khác nhau ĐỂ tơi

quan sát người diễn ở các góc quay khác nhau4. LÀ MỘT người dùng, TƠI MUỐN sử dụng tồn bộ dữ liệu văn hóa phi vật thể của Bộ

Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch và các cơ quan liên quan ĐỂ phục vụ cho việc học,

nghiên cứu1065. LÀ MỘT người dùng, TƠI MUỐN tìm kiếm các nội dung đa phương tiện6. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN lọc các nội dung đa phương tiện theo các "vai mẫu",

theo diễn viên, theo loại hình động tác cơ bản1077. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN phân loại các nội dung đa phương tiện theo các "vai

mẫu", theo diễn viên, theo loại hình động tác cơ bản8. LÀ MỘT người dùng, TÔI MUỐN xem vở diễn ở dạng 3D ĐỂ chọn xem vở diễn ở các

góc nhìn khác nhau1089. LÀ MỘT người dùng đã xác thực, TÔI MUỐN làm việc với những chức năng phù hợp

với vai trò của mình10. LÀ MỘT người dùng đã xác thực, TƠI MUỐN lưu vết những thơng tin của các lần sử

dụng trước đó10911. LÀ MỘT giảng viên hoặc sinh viên, TƠI MUỐN đăng các blog có nội dung về Kịch

hát dân tộc12. LÀ MỘT giảng viên hoặc sinh viên, TƠI MUỐN góp ý kiến cá nhân cho các blog tơi

quan tâm11013. LÀ MỘT giảng viên, TƠI MUỐN biên soạn bài giảng sử dụng các nội dung đa phương

tiện về Kịch hát dân tộc111Phụ lục IV. Danh sách các Prototype

1. Màn hình Đăng nhập2. Màn hình Quản lý Quyền người dùng1123. Màn hình Cập nhật Người dùng4. Màn hình Tạo mới Trang113Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục III. Danh sách các User Story

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×