Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ :(4ph)

Kiểm tra bài cũ :(4ph)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

+ Có hai cách thể hiện tình cảm: trực tiếp và gián tiếp…

3. Giảng bài mới :

Giới thiệu bài : (1ph) Lập ý là cách thức tạo ý, khơi

nguồn cho cảm xúc nảy sinh. Văn biểu cảm là một thể loại

văn giúp người viết trình bày một cách hồn nhiên và chân

thật tình cảm và cách đánh giá của riêng mình. Bởi vậy sẽ

có nhiều cách lập ý khác nhau với một đề văn biểu cảm.

Giúp các em có thể mở rộng phạm vi và kó năng biểu cảm,

tiết học này sẽ thực hiện điều đó.

TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA

GV

HS

20’ * HĐ1:Hướng dẫn *

HĐ1:Tìm

hiểu

tìm

hiểu

những những cách lập

cách

lập

ý ý thường gặp

thường gặp

- Đọc

- Gọi HS đọc đoạn

văn 1, sgk, trang 117,

118

- Là đoạn văn biểu

cảm

(H) Đoạn văn đó có

phải là văn biểu

cảm không?

- Quy luật đào thải

trong sự phát triển.

(H) Qua đoạn văn, ta Đây là quy luật

thấy là một người tất yếu nhưng rất

từng trải và nhạy nghiệt ngã.

cảm tác giả Thép - Dẫn chứng: … rồi

Mới đã phát hiện ra đây lớn lên sẽ

qui luật gì? Em hãy quen dần với sắt

tìm dẫn chứng cho thép và xi măng

thấy là tác giả cốt sắt … Ngày

đang nói đến quy mai … sắt thép có

luật đó?

thể nhiều hơn tre

nứa.NỘI DUNG

I.

NHỮNG

CÁCH LẬP Ý

THƯỜNG GẶP

CỦA

BÀI

VĂN

BIỂU

CẢM:

1.

Liên

hệ

hiện tại với

tương lai:- Tác giả Thép Mới

(H) Từ chỗ phát khẳng

đònh:

Tre

hiện ra quy luật ấy, gắn bó với con

tác giả đã bộc lộ người

trong

mọi - Hiện tại: Tre

tình cảm gì?

hoàn cảnh dù cho vẫn là bóng

trên

mọi sự có nằm mát

đường, tre mang

Giáo viên: Thái Thò Hạnh LyTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

(H) Vậy ông đã

khẳng đònh như thế

nào?(H) Tác giả đã bộc

lộ tình cảm bằng

cách nào và bằng

biện pháp gì?trong quy luật phát khúc nhạc tâm

triển.

tình,

tre

làm

cổng chào, đu

- Hiện tại: Tre vẫn tre bay bổng,

là bóng mát trên sáo diều tre bay

đường,

tre

mang cao …

khúc nhạc tâm tình, - Tương lai:

tre làm cổng chào, + Tre sẽ chia bùi

đu tre bay bổng, sáo sẻ ngọt, còn

diều tre bay cao …

mãi với chúng

ta,

vui

hạnh

- Nứa tre sẽ chia phúc,

hoà

bùi sẻ ngọt của bình…

những ngày mai tươi +

Sắt

thép

hát, còn mãi với nhiều nhưng tre

chúng ta, vui hạnh vẫn gắn bó

phúc, hoà bình.

với con người.

- Trong tương lai dù

sắt thép có nhiều

nhưng tre vẫn gắn

bó với con người.(H)

Viết

về

tre,

- Tác giả biểu cảm

người viết đã có

một cách trực tiếp

những liên tưởng,

bằng biện pháp

tưởng tượng gì?

nhân hóa và liên

tưởng, tưởng tượng(H) Dưạ vào những

đặc điểm nào của

tre mà người viết

đã

liên

tưởng,

tưởng tượng như thế?- Liên tưởng đến

con

người

với

những

đức

tính

nhũn nhặn, ngay

thẳng, thuỷ chung,

can đảm.

- Liên tưởng đến

con người hiền.

- Mang đức tính của

con người hiền, là

tượng trưng cao quý

của dân tộc Việt

Nam.

- Thanh tre dẻo dai,

có thể uốn cong,

đan

lát

nhũn

nhặn.Giáo viên: Thái Thò Hạnh LyTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

(H)

Ngoài

những

công dụng mà tác

giả đã nói ở trên,

em thử cho biết cây

tre còn giúp ích gì

khác cho con người ?- GV kết luận: Như

vậy khi ta gợi nhắc

đến quan hệ với sự

vật thì đó cũng

chính là cách ta bày

tỏ tình cảm đối với

sự vật.

- Gọi HS đọc đoạn

văn 2

(H) Niềm say mê con

gà đất của tác giả

được bắt nguồn từ

suy nghó nào?

(H) Suy nghó ấy thể

hiện khát vọng gì?Đốt

tre

mọc

thẳng ngay thẳng.

- Gắn bó với con

người thuỷ chung.

- Cây chông tre,

cây tầm vông theo

người ra trận diệt

quân thù  can

đảm.

 Đây là đức

tính của người

hiền (tốt).

- Giúp con người

trong các sinh hoạt

của đời sống như:

đòn

gánh

để

gánh, đan rổ, ra, rế

…(dẻo

dai),

làm

đũa, ống đũa …

(tính

chất

mọc

thẳng), ngọn ngành

để cắm giàn trầu,

dưa…

- Giúp con người

trong việc vui chơi,

nghỉ ngơi, giải trí,

che mát, làm ống

sáo, gốc thì để kê

giường, thân làm

chõng tre, nôi tre,

đu tre … (gắn bó,

thuỷ chung) v.v…2. Hồi tưởng

về quá khứ

và suy nghó

về hiện tại:

- Quá khứ: đồ

chơi con gà đất- Hiện tại: thấy

được tính mong

manh của đồ

chơi- Nghe, ghi vở(H) Từ hình ảnh con

gà đất, tác giả đã

phát hiện ra những - Đọc

điều gì về đặc điểm

của đồ chơi?

- Từ suy nghó được

(H) Đặc điểm ấy đã hoá thân thành

gây ra cho tác giả một con gà trống

Giáo viên: Thái Thò Hạnh Ly Liên tưởng

đến những linh

hồn của những

món đồ chơi

đã chết  Tiếc

nuối, tri ânTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

những suy nghó, liên để dõng dạc cất

tưởng gì?

lên điệu nhạc của

sớm mai.3. Tưởng tượng

- Khát vọng trở tình

huống,

thành người nghệ hứa hẹn, mong

só thổi kèn đồng.

ước:

- Gợi lại, kể lại

- Tính mong manh kỉ niệm đối

của đồ chơi.

với cô giáo,

bày

tỏ

tình

cảm đối với

cô.

- Nhớ về những

con gà đất lần lượt

vỡ dọc theo tuổi

thơ  liên tưởng

đến những linh hồn

(H) Đoạn văn đã gợi của những món

những kỉ niệm gì đồ chơi đã chết.

về cô giáo?

- Nghe, ghi vở

- GV kết luận: Suy

nghó sâu sắc nhất

của tác giả : đồ

chơi không phải là

những sự vật vô tri

bởi chúng có linh

hồn và nhờ chúng

mà con người có

khát vọng hướng tới

cái đẹp.

- Gọi HS đọc ví dụ 3,

sgk(H)

giáo

vinh

trong

cảmHình ảnh cô - Đọc

đã được tôn

như thế nào

suy nghó và tình - Cô giữa đàn em

người viết?

nhỏ, nghe tiếng cô

giảng bài, cô theo

dõi lớp học, cô

thất vọng khi một

em cầm bút sai, cô

lo cho học sinh, cô

sung sướng khi học

(H) Xuất phát từ sinh có kết quả

tình cảm thân yêu xuất sắc..

đối với cô giáo,

tác giả đã tưởng - Tác giả dùng

nhiều câu từ biểu

tượng những gì?

cảm trong bài viết:

+ Ồ! Cô giáo rất

tốt của em, …

Giáo viên: Thái Thò Hạnh LyTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7- GV nhấn mạnh:

Nghó, nhớ về cô

giáo như một người

mẹ chính là vẻ đẹp

văn hóa trong quan

hệ giữa con người

với con người nói

chung, cô giáo với

học trò nói riêng.

Đặc biệt việc nhớ

lại những kỉ niệm

rất có tác dụng đối

với bài văn biểu

cảm.chẳng bao giờ em

lại quên cô được.

+ Sau này, khi em

đã lớn, em vẫn sẽ

nhớ đến cô.

+ Lúc nào cô

cũng có lòng tốt

và dòu hiền như

một người mẹ.- Tưởng tượng:

+ Sau này … em sẽ

tìm gặp cô giữa

đám học trò nhỏ.

+ Mỗi bận đi ngang

qua một trường học

và nghe tiếng một

cô giáo giảng bài,

em sẽ tưởng tượng

- Gọi HS đọc đoạn như nghe tiếng nói

văn I.3

của cô. Em sẽ

nhớ lại …

(H) Tình cảm của

tác giả đối với - Nghe

cảnh vật và đất

nước

được

khơi

nguồn từ cảm hứng

về cái gì?Khơi

nguồn

cảm hứng về

mùa thu biên

giới.- Thể hiện mong

ước về một

đất nước giàu

đẹp, phong phú,

khát

vọng

thống nhất đất

nước.(H) Tình cảm ấy có

ý nghóa gì?

- Đọc

(H) Tại sao ngồi ở

núi Lũng Cú cực

Bắc, tác giả lại

luôn liên tưởng đến

Mũi Cà Mau, vùng

cực Nam của tổ

quốc?- Khơi nguồn cảm

hứng từ mùa thu 4. Quan sát,

biên giới: “chao ôi, suy ngẫm:

mùa thu biên giới,

ngườicảnh

thật là hết sức

trữ tình”

- Đó là tình yêu

đất nước, sự gắn

bó máu thòt vớiGiáo viên: Thái Thò Hạnh LyTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

(H) Nhớ về miền mảnh đất tột Bắc

Nam, tác giả còn của tố quốc.

có những mong ước

gì?

- Tác giả nghó về

sự giàu đẹp, phong

- GV nhấn mạnh: phú, đa dạng của

Tất cả đều chỉ để đất nước mà có

thể hiện tình yêu những liên tưởng

đất nước và khát thú vò: cá ở trong

vọng thống nhất đất ấy thành ra một

nước.

thứ chim bay ngược

lên

cành

được,

- Gọi HS đọc đoạn lòng

kênh,

thể

văn I.4

hiện

khát

vọng

thống nhất đất

(H) Sự suy ngẫm của nước.

tác giả đối với

người mẹ được khởi - Được bay trên

phát từ những quan máy bay trực thăng

sát, miêu tả trực từ mũi Cà Mau ra

tiếp hay từ tâm Lũng Cú.

tưởng?

- Nghe, ghi- Đọc đoạn văn “U

tôi”.(H) Tại sao tình cảm

của tác giả đối với

người mẹ lại thấp

thoáng nỗi buồn day

dứt và ân hận như

vậy?(H) Để tô đậm tình

cảm của mình, tác- Tình cảm khởi

phát

từ

tâm

tưởng,

suy

nghó,

liên tưởng, tưởng

tượng (Nhìn ra bốn

bên,

chỗ

nào

cũng thấy bóng u).

Bởi đây là tình

mẫu

tử

thường

trực

của

những

người con có hiếu.

Hình ảnh người mẹ

luôn luôn theo sát

tâm

tưởng

của

người con, cả lúc

vui, lúc buồn. TìnhGiáo viên: Thái Thò Hạnh Ly- Miêu tả, khắc

hoạ hình ảnh

người mẹ và

nêu nhận xét,

suy nghó.Trường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

giả sử dụng các cảm được thể hiện

thủ pháp gì trong rất tha thiết, đó là

bài viết?

một thứ tình cảm

ruột thòt đặc biệt.- GV khẳng đònh:

Như vậy khắc hoạ

hình ảnh con người

và nêu nhận xét

là cách bày tỏ tình

cảm của mình đối

với người đó.- Sự day dứt, ân

hận vì trải qua lớp

lớp những ngày

tháng ngậm ngùi,

đói khổ trong nước

mắt và tiếng thở

dài. Người đã chòu

đựng lặng lẽ để

nuôi con, trong khi

con lại vô tình quên

mất điều đó.

- Miêu tả, khắc

hoạ hình ảnh người

mẹ và nêu nhận

xét, suy nghó.

- Đặt câu hỏi tu

từ, điệp câu (lặp

mô hình câu).

U tôi đã già đi từ

bao giờ?

U tôi đã già đi từ

lúc nào?

- Nghe5’* HĐ2:Hướng dẫn * HĐ2: Nêu những

chốt các đơn vò kiến thức đã tìn

kiến thức

hiểu

(H) Qua tìm hiểu, em

hãy cho biết để lập

ý cho bài văn biểu

cảm, người viết cần

phải làm gì?- Người viết có

thể hồi tưởng kỉ

niệm quá khứ, suy

nghó về hiện tại,

mơ ước tới tương lai,

tưởng tượng những

tình huống gợi cảm,

hoặc vừa quan sát

vừa suy ngẫm vừaGiáo viên: Thái Thò Hạnh LyTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

thể hiện cảm xúc.

(H) Tình cảm trong

bài văn biểu cảm - Tình cảm trong bài

phải như thế nào?

văn chân thật.

(H) Sự việc được

nêu ra trong văn

biểu cảm phải ra

sao?- Gọi HS

nhớ”, sgk

10

đọc“Ghi- Sự việc nêu ra

phải có trong kinh

nghiệm, có trong

thực tế hoặc bắt * Ghi nhớ (sgk)

nguồn từ thực tế.

Được vậy thì người

đọc mới tin và

đồng cảm.

- Đọc* HĐ3:Hướng dẫn * HĐ3:Luyện tập

luyện tập

- Thực hiện theo

- Hướng dẫn HS làm hướng dẫn của GV

bài

- Loại văn biểu

Bước 1: Tìm hiểu cảm dựa vào từ

đề.

ngữ cảm xúc.

(H) Căn cứ vào các - Nêu cảm nghó về

từ ngữ trog đề, em một người thân

hãy xác đònh nội (người

thândung, tình cảm và thể là ông, bà,

suy nghó cần diễn cha, mẹ, anh, em,

đạt?

cô, thầy …).

- Giới thiệu người

Bước 2: Tìm ý cho thân và nêu tình

đề.

cảm ấn tượng của

(H) Người thân nào em với người thân

đã để lại cho em ấy.

những ấn tượng và

cảm xúc sâu sắc

nhất? (giới thiệu)

- Nêu những nét

tiêu

biểu

của

(H) Người ấy có người ấy và bộc

những nét gì đáng lộ suy nghó của em.

nhớ còn lưu lại sâu

đậm trg tâm trí em?

- Kể lại, nhắc lạiGiáo viên: Thái Thò Hạnh LyII

.

TẬP:LUYỆNĐề bài: Cảm

xúc về người

thân.1.

Mở

bài:

Giới

thiệu

người thân và

nêu tình cảm

ấn tượng của

em với người

thân ấy.

2. Thân bài:

- Nêu những

nét tiêu biểu

của người ấy

và bộc lộ suy

nghó của em.

- Kể lại, nhắc

lại một vài nétTrường THCS Cát Hanh

Giáo án Ngữ Văn 7

(H) Người ấy có

đặc điểm gì về tính

tình

phẩm

chất?

(nhắc

đến

đặc

điểm  minh hoạ

bằng cách kể lại

một

vài

mẫu

chuyện)một vài nét về

đặc

điểm

(thói

quen), tính tình và

phẩm chất của

người ấy?về đặc điểm

(thói quen), tính

tình và phẩm

chất của người

ấy?- Gợi lại những kỉ

niệm giữa em và

(H) Mối qhệ của em người ấy.

với người ấy như

thế nào? (gợi lại - Nêu những suy

những kỉ niệm, suy nghó và mong muốn

của em về mối

nghó, mong muốn).

qhệ giữa em và

người thân ấy.- Gợi lại những

kỉ niệm giữa

em và người

ấy.

- Nêu những suy

nghó và mong

muốn của em

về mối qhệ

giữa

emngười thân ấy.- Nêu ấn tượng và

(H) Cuối cùng, hình cảm xúc của em

người

thân

ảnh và phẩm chất về

này.

của người ấy đã

đọng lại trong em một

ấn tượng gì? Cảm

xúc gì? (khẳng đònh

lại cảm nghó ).

2’3. Kết bài: n

tượng và cảm

xúc của em về

người thân này.* CỦNG CỐ:

- Gọi HS đọc lại “Ghi - Đọc

nhớ” sgk4. Dặn dÒ học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo :

(2ph )

- Học “Ghi nhớ”, làm bài tập.

- Chuẩn bò bài: “Cảm nghó trong đêm thanh tónh (Tónh dạ

tứ)”

+ Đọc trước tác giả, tác phẩm

+ Trả lời các câu hỏi ở sgk

IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG :

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................

Giáo viên: Thái Thò Hạnh LyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ :(4ph)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×