Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Định hướng và phát triển của ty trong giai công đoạn 2015-2020

3 Định hướng và phát triển của ty trong giai công đoạn 2015-2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường ĐHKT & QTKDBáo cáo đề án môn học+) Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chun mơn, lực lượng cơng

nhân có tay nghề, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để chuẩn bị tiếp nhận công

nghệ mới cũng như triển khai áp dụng công nghệ mới kịp thời.Nhóm sinh viên44Lớp: K12- TCNHTrường ĐHKT & QTKDBáo cáo đề án môn họcKẾT LUẬN

Vốn lưu động và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động không

phải là một vấn đề mới mẻ nhưng nó ln là mối quan tâm hàng đầu của mỗi

doanh nghiệp hiệu quả sử dụng vốn lưu động gắn liền vưới hiệu quả kinh doanh.

Trong những năm vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Trang Hòa đã được một

số thành tựu như: tăng được uy tín với nhà cung cấp nhờ đó mặc dù giá trị các

khoản phải trả có sựu biến động nhưng khơng đáng kể, giúp doanh nghiệp chiếm

dụng được khoản vốn nhất định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân Trang Hòa phải đứng trước rất nhiều

khó khăn, thử thách như: khó khăn về vốn, về khả năng cạnh tranh, mẫu mã sản

phẩm, một số sản phẩm có chất lượng chưa cao. Doanh thu của doanh nghiệp có

sự biến động năm 2016 tăng so với năm 2015 nhưng doanh thu năm 2017 lại

giảm đáng kể so với năm 2016. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa áp dụng

phương pháp nào để tính giá trị vốn lưu động mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của

kế toán trưởng và của giám đốc doanh nghiệp, tỉ lệ vốn của doanh nghiệp bị

khách hàng chiếm dụng tuy đã giảm nhưng giá trị của nó vẫn chiếm một tỉ lệ lớn

nên gây ứ đọng vốn. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp hiện nay thấp chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn

khơng có hiệu quả cao.

Cơ chế thị trường nhu cầu về vốn lưu động là vơ cùng to lớn, đòi hỏi

doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng vốn lưu động sao có hiệu quả nhất để đại

được lợi nhuận cao nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để đứng vững và

khơng ngừng vươn lên trong cơ chế thị trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tồn

doanh nghiệp trước hết phải kể đến sự năng động và sáng tạo trong ban lãnh đạo

của doanh nghiệp sau đó là sự vận động có hiệu quả của các cơng cụ quản lý

kinh tế trong đó có phương pháp sử dụng vốn. Nhận thức được tầm quan trọng

của việc quản lí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhận thức được tầm quan

trọng của việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp tư

nhân Trang Hòa qua thời gian tìm hiểu thực tế kết hợp vói những kiến thức đã

học cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo chúng em đã hồn thành chun

Nhóm sinh viên45Lớp: K12- TCNHTrường ĐHKT & QTKDBáo cáo đề án mơn họcđề thực tập. Do trình độ và thời gian còn hạn chế chúng em khơng thể tránh khỏi

những sai xót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của doanh

nghiệp, của thầy cơ để chun đề thực tập được hồn thiện hơn.

Chúng em xin cảm ơn cơ Bùi Thị Ngân và ban lãnh đạo khoa Ngân hàngTài chính Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên cùng với

doanh nghiệp tư nhân Trang Hòa đã giúp đỡ chúng em trong việc hoàn thiện báo

cáo này.Nhóm sinh viên46Lớp: K12- TCNHTrường ĐHKT & QTKDBáo cáo đề án mơn họcTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính 2013

2. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp – NXB Đại học Thái Nguyên

3. Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp tư nhân Trang HòaNhóm sinh viên47Lớp: K12- TCNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Định hướng và phát triển của ty trong giai công đoạn 2015-2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×