Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

bugi xe bạn có màu

màu đen và khô

thường là do động

cơ hoạt động ở chế

độ giàu nhiên liệu

(dư xăng) hoặc xe

chạy cầm chừng

quá mức.V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Bugi có màu đen và

ướt cho biết dầu đã

lọt vào xi lanh, bị đốt

tạo thành muội than

bám trên bugi và dầu

bám vào bugi làm

buugi ướt.V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

 bugicó màu

trắng chứng tỏ

động cơ hoạt

động quá nhiệt.V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Bugi bị chảy cực

tâm, trường hợp

này bugi sẽ bị chảy

cục bộ cực tâm

hoặc chảy hết toàn

bộ, đầu sứ cũng bị

rỗ hay nứt.V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

bugi xe bạn bị chảy

cả hai cực và có

chất lạ bám trên cực

bugi. Đó là do bugi bị

quá nhiệt do tự động

đánh lửa.V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Bugi có khoảng

cách đánh lửa

lớnV. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Bugi có

cực âm bị

mòn nhiều.CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG

NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. MỘT SỐ HƯ HỎNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×