Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI- Tiếp nhận tải trọng ngang tác dụng lên cơng trình (phân phối giữa các cột, vách và

truyền xuống móng).

- Giữ vai trò trong ổn định tổng thể cơng trình, hạn chế dao động, chuyển vị.

7.1.2 Giải pháp kết cấu

Cơng trình có bước cột thay đổi từ 6m đến 7.6m. Với bước cột lớn nhất là 7.6m, hệ

kết cấu chịu lực hợp lý về kỹ thuật và kinh tế là hệ cột, vách, dầm, sàn bằng bê tơng

cốt thép đổ tồn khối

7.1.3 Sơ đồ tính khung

Đối với khung tồn khối, sơ đồ tính là trục của dầm và cột. Liên kết giữa cột –

móng là liên kết ngàm. Liên kết giữa cột - dầm vẫn xem là ngàm (nút cứng).

Mơ hình hóa các cấu kiện cột, dầm, sàn từ tầng hầm đến mái (bỏ qua vách tầng

hầm, thay bằng hệ thống cột).

Cao trình BASE tại cao trình sàn tầng hầm (-2.7m so với cao trình ± 0.0 của sàn

tầng trệt). Xem mặt đài móng trùng với sàn tầng hầm.

7.2 VẬT LIỆU TÍNH TỐN

+ Bêtơng B20 :

-Khối lượng riêng:  = 2500 daN/m3-Cường độ chịu nén tính tốn: Rb = 115 daN/cm2-Cường độ chịu nén tính tốn: Rk = 9 daN/cm2-Mơdul đàn hồi : Eb = 27  104 daN/cm2+ Cốt thép nhóm CII:

-Cường độ chịu nén tính tốn: Rsc = 2800 daN/cm2-Cường độ chịu kéo tính tốn: Rs = 2800 daN/cm2Mơdul đàn hồi : Es = 21  105 daN/cm2

+ Cốt thép nhóm CI:

-Cường độ chịu nén tính tốn: Rsc = 2250 daN/cm2-Cường độ chịu kéo tính tốn: Rs = 2250 daN/cm2-Mơdul đàn hồi : Es = 21  105 daN/cm2CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI7.3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN

7.3.1 Xác định sơ bộ kích thước tiết diện dầm

Chiều cao của dầm nắp được chọn sơ bộ theo cơng thức sau:

hd =1

ld

mdTrong đó: ld - nhịp dầm

md - hệ số phụ thuộc vào tính chất của khung và tải trọng+ md = 8 ÷ 12- đối với hệ dầm chính, khung một nhịp+ md = 12 ÷ 16- đối với hệ dầm chính, khung nhiều nhịp+ md = 16 ÷ 20- đối với hệ dầm phụ

1

21

4Bề rộng dầm nắp được chọn theo công thức sau: bd = (  )hd➢ Xét nhịp dầm chính: 7.6 m

1 1

h =     7600 = ( 475  633) mm  chọn h = 600 (mm)

 16 12 

1 1

b =     700 = (175  350) mm  chọn b= 300 (mm)

4 2Do đó chọn các dầm chính tiết diện 300x600 (mm)

Xét nhịp dầm phụ trên 5m:

 1 1

h =     7600 = ( 380  475) mm  chọn h = 400 (mm)

 20 16 1 1

b =     400 = (100  200) mm  chọn b=200 (mm)

4 2Do đó chọn các dầm phụ có nhịp trên 5m với tiết diện 200x400 (mm)

Xét nhịp dầm phụ dưới 5 m:

 1 1

h =     4700 = ( 235  294 ) mm  chọn h = 300 (mm)

 20 16 1 1

b =     300 = (75  150) mm  chọn b=200 (mm)

4 2Do đó chọn các dầm phụ có nhịp dưới 5m với ti56520.0175446036.112.2126057.030260.56520.01754460 114.0 128.7 12.2120.00161.0611OK36057.030260.56520.01754460 102.842.412.2120.00161.0611OK11,59036057.030260.56520.01754460 113.551.712.2120.00161.0611OKC-D14,14936057.030260.56520.0175446034.712.2120.00161.0611OKA-B6,95836057.030260.56520.01754460 114.0 143.4 12.2120.00161.0611OKB-C12,62636057.030260.56520.01754460 104.243.612.2120.00161.0611OKC-D12,36636057.030260.56520.01754460 106.445.412.2120.00161.0611OKA-B13,33836057.030260.56520.0175446098.739.012.2120.00161.0611OKB-C12,40636057.030260.56520.01754460 106.145.112.2120.00161.0611OKC-D13,61036057.030260.56520.0175446096.737.512.2120.00161.0611OKA-B13,15336057.030260.56520.01754460 100.040.112.2120.00161.0611OKB-C11,84436057.030260.56520.01754460 111.149.512.2120.00161.0611OKC-D12,38736057.030260.56520.01754460 106.245.312.2120.00161.0611OKA-B12,60036057.030260.56520.01754460 104.443.712.2120.00161.0611OKdầm

A-B12,21536057.0B-C13,865360C-D7,3453A-B12,796B-C(daN)(cm) (cm)94.993.00.0016CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐIT5Thượng

Bg.

ThangB-C11,41636057.030260.56520.01754460 114.053.312.2120.00161.0611OKC-D11,67536057.030260.56520.01754460 112.750.912.2120.00161.0611OKA-B17,34236057.030260.56520.0175446075.923.112.2120.00161.0611OKB-C14,17036057.030260.56520.0175446092.934.612.2120.00161.0611OKC-D11,94536057.030260.56520.01754460 110.248.712.2120.00161.0611OKA-B8,21436057.030260.56520.01754460 114.0 102.9 12.2120.00161.0611OKB-C7,54336057.030260.56520.01754460 114.0 122.1 12.2120.00161.0611OKC-D7,08536057.030260.56520.01754460 114.0 138.3 12.2120.00161.0611OKC-D5,25736057.030260.56520.01754460 114.0 251.3 12.2120.00161.0611OKCHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TỒN KHỐI7.7.2 Tính tốn cột khung trục 3

Bảng 7.13. Bảng tổng hợp nội lực khung trục 3

TênPhương 2 - 2

M2 M2 tư

max

Ton-m

Ton-mtửNmax

TonTh-C313.644.30T5-C338.21T4-C3Phương 3 - 3

M3 M3 tư

max

Ton-m Ton-mTonNmax

Ton5.6013.5513.640.171.7613.245.696.4937.3638.210.002.8231.9157.137.407.8355.9757.130.083.4348.42T3-C373.954.654.7772.7973.950.160.4964.06T2C396.770.157.4784.4396.770.015.0681.85L-C3102.467.747.7591.61102.460.627.2381.36Tr-C3128.507.979.46116.71128.500.366.28100.03Th-C732.141.303.5831.5532.141.432.5731.58T5-C798.750.694.4484.0898.754.903.5083.94T4-C7142.722.659.10128.99142.720.327.03128.14T3-C7186.461.438.83163.21186.460.217.60162.03T2-C7231.064.7813.90208.65231.060.3611.22190.02L-C7265.910.9914.22248.93265.910.4912.90242.90Tr-C7313.020.7512.82263.63313.020.2212.43259.92B.Th-C1111.871.712.5111.4111.870.382.5511.38Th-C1143.600.682.7041.0943.600.333.4338.92T5-C11101.350.463.5190.05101.351.794.6788.25T4-C11153.530.877.56137.79153.533.829.42132.29T3-C11206.100.317.52184.37206.102.649.32177.42T2-C11260.070.4912.57228.35260.073.8613.92222.87L-C11310.141.0714.69238.72310.142.7413.80264.99Tr-C11362.670.4812.42320.89362.671.2512.80313.61B.Th-C2311.861.722.3511.4011.860.022.3311.35Th-C2323.633.073.7021.5323.631.773.3522.46T5-C2350.180.344.8510.8550.180.034.6448.34T4-C2376.276.807.1875.1076.273.376.5573.50T3-C23104.026.837.21176.31104.022.606.6799.72T2-C23129.995.129.62126.29129.993.778.23120.72L-C23161.679.749.74161.67161.673.169.34152.52phầnN - tưN - tư

TonCHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TỒN KHỐI

Tr-C23192.446.987.62181.45192.441.446.96168.22Tính tốn tương tự như phần “ Tính tốn cột đại diện khung trục C “ đã nêu ở trên. Ta

được kết quả bố trí thép cột khung trục 3 như sau:CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐIBảng 7.14. Bảng tính thép cột khung trục 3Phương h chịu lực(mặc định tính với M3-3)

Lớp

b.vệ

chọn thép

Asa=a' As=As' (Bố trí dọc cạnh b)Ch.cao

cột

Hbcmcmcmcmcm2nTh-C3390303030.273T5-C3345303030.09T4-C334535353T3-C33453535T2C333040L-C3390Tr-C3Tên phần

tửhPhương b chịu lực (mặc định tính với M2-2)cm2(%)cm2chọn thép

(Bố trí dọc cạnh h)

n

n209.422.336.163209.422.333209.422.335.643209.422.33-1.683187.631.363.993187.631.363-5.413187.631.36-0.413187.631.36403-2.463187.631.030.423187.631.03404030.303187.631.031.373187.631.0327040403-1.643209.421.275.483209.421.27Th-C739030303-0.222185.091.261.442185.091.26T5-C7345353533.962185.090.910.862185.090.91T4-C73453535312.1652219.013.3915.4452219.013.39T3-C7345454532.2551812.721.353.8951812.721.35T2-C73304545311.1352219.012.0117.3552219.012.01L-C7390555532.2751812.720.894.5051812.720.89Tr-C7270555538.4251812.720.898.4251812.720.89chonnAs=As'As

choncm2(%)CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI

B.Th-C11260303031.692185.091.261.632185.091.26Th-C11390303030.992185.091.26-0.162185.091.26T5-C11345353531.902185.090.910.322185.090.91T4-C113453535316.4662018.853.3714.6162018.853.37T3-C11345454536.8461815.271.625.9661815.271.62T2-C113304545319.7762222.812.4119.1962222.812.41L-C11390555538.0161815.271.078.0161815.271.07Tr-C112705555318.1362222.811.5918.1362222.811.59B.Th-C23260303031.362185.091.261.382185.091.26Th-C23390303031.702185.091.262.342185.091.26T5-C23345353530.022227.601.364.012227.601.36T4-C23345353532.542227.601.363.722227.601.36T3-C2334540403-0.8542215.202.0512.6842215.202.05T2-C23330404034.6741810.181.387.4241810.181.38L-C23390454532.9241810.181.084.8841810.181.08Tr-C23270454532.3641810.181.086.6041810.181.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×