Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.6: cường độ tính toán của thép.

Bảng 1.6: cường độ tính toán của thép.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNGPHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TỐN SÀN BÊ TƠNG

CỐT THÉP

I. MƠ TẢ MẶT BẰNG SÀN.

Do cơng trình có kết cấu khung chịu lực nên dùng phương án đổ sàn bêtơng cốt

thép tồn khối là phương án tương đối tốt vì sàn BTCT có khả năng chịu tải lớn. Quan

niệm các cạnh của sàn ngàm cứng vào hệ dầm xung quanh (tính tốn theo sơ đồ 9).

Phân loại các ô sàn: những ô sàn khác nhau về kích thước và tải trọng (tĩnh tải

hoặc hoạt tải) được đánh số phân loại khác nhau. Ngược lại những ơ sàn giống nhau về

kích thước và tải trọng thì được đánh số giống nhau.S21400S8S16 S18S19S22

S21180014001400S20S23S27 1400

S26S25S28S3019003500S111000CBS12S7220018200

6200S15S17S101600DS14S4S9S6S5S13S3S291400S15000E100010001800S241400

S32S31S2S29S26S26S33AS25000

1S343500

25000

19700

3S32100035001000S352200S251000

620045ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

Sàn của cơng trình là sàn BTCT tồn khối. Quan niệm các cạnh là ngàm cứng

vào hệ dầm xung quanh, do đó tất cả các sàn được tính tốn theo dạng sơ đồ 9 (4 cạnh

ngàm).

Do sàn có 4 cạnh ngàm nên ta dựa vào tỷ số  =L2

để chia ô sàn ra làm 2 loại

L1sàn một phương và sàn hai phương theo bảng bên dưới.Bảng 2.1: phân loại ơ sàn các tầng.

Ơ sàn các

tầngL1(m)L2(m)S11.05.0S21.0S3=L2

L1Loại sànChức năng5.0Sàn một phươngBan cơng3.53.5Sàn một phươngPhòng khách1.01.91.9Sàn hai phươngPhòng bếpS41.03.13.1Sàn một phươngPhòng ngủS55.05.01Sàn hai phươngPhòng ngủS63.53.61.03Sàn hai phươngPhòng kháchS71.41.61.14Sàn hai phươngWCS81.41.91.36Sàn hai phươngPhòng kháchS91.95.02.63Sàn một phươngPhòng bếpS103.14.01.29Sàn hai phươngPhòng ngủS1113.13.1Sàn một phươngHành langS125.06.21.24Sàn hai phươngPhòng ngủS131.04.04Sàn một phươngPhòng ngủS141.02.22.2Sàn một phươngPhòng kháchS154.04.01Sàn hai phươngPhòng ngủS161.04.04Sàn một phươngHành langS172.25.02.27Sàn một phươngPhòng kháchS181.442.86Sàn một phươngWCS192.14.01.9Sàn hai phươngPhòng bếpS202.23.51.59Sàn hai phươngPhòng khách +

bếpĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

S211.46.24.43Sàn một phươngHành langS224.96.21.27Sàn hai phươngPhòng ngủS231.31.81.39Sàn hai phươngWCS241.34.43.38Sàn một phươngPhòng kháchS251.03.53.5Sàn một phươngBan cơngS263.55.01.43Sàn hai phươngPhòng ngủS271.63.52.19Sàn một phươngPhòng khách +

bếpS281.92.11.11Sàn hai phươngPhòng khách +

bếpS291.41.91.36Sàn hai phươngWCS301.65.03.13Sàn một phươngHành langS311.93.61.89Sàn hai phươngPhòng kháchS323.56.21.77Sàn hai phươngPhòng khách +

bếpS333.53.51Sàn hai phươngPhòng khách +

bếpS3412.82.8Sàn một phươngPhòng kháchS3512.22.2Sàn một phươngBan cơngNHẬN XÉT: Dựa vào bảng phân loại ô sàn các tầng ở trên thì ta thấy:

+ Các ơ sàn một phương S1, S35 có cùng hoạt tải sàn (đều thuộc loại Ban

cơng), do đó ta chỉ tính đại diện 1 ơ sàn sau đó tương tự bố trí cho ơ sàn còn lại. Vì ở

đây sàn một phương chỉ chịu lực theo phương cạnh ngắn L1 = 1 m.

+ Tương tự, các ô sàn một phương S2, S4, S13, S14, S34 sẽ được tính đại diện

một ơ sàn để bố trí cho cá sàn còn lại.

+ Các ơ sàn một phương S11, S16 là những ô sàn một phương chịu lực theo

phương cạnh ngắn bằng nhau (L1 = 1 m).

Tính tốn thuyết minh cụ thể cho sàn S 1 là sàn đại diện cho loại sàn 1 phương

và sàn S5 là sàn đại diện cho loại sàn 2 phương. Tương tự, dựa vào cách tính của 2 sàn

đại diện trên ta lập bảng tính bằng phần mềm Excel để tính cho các sàn còn lại.

Vật liệu xây dựng:

+ Sử dụng bêtơng cốt thép đổ tồn khối.ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

+ Bêtơng B20 : Rb = 115 (daN/cm2)

+ Thép sàn nhóm CI: Rs =2250(daN/cm2) (Theo TCVN 356_2005).

+ Chiều dày các sàn được chọn là : hS = 10 cm = 100 mm.GẠCH CERAMIC 20x20x1 cm.

VỮA LÓT #50 DÀY 2 cm.

SÀN BTCT DÀY 10 cm.

VỮA TRÁT TRẦN #75 DÀY 1.5 cm.CẤU TẠO CHUNG SÀN CÁC TẦNG

Theo “Sổ tay thực hành kết cấu cơng trình”_PGS. TS Vũ Mạnh Hùng thì bản

làm việc như sơ đồ 9 vì có liên kết xung quanh các cạnh là ngàm.

II. CÁC BƯỚC TÍNH TỐN SÀN

1. Sự làm việc của bản sàn

Bản là một trong những bộ phận chính của sàn. Bản được kê lên dầm, dầm chia

bản thành từng ô, tuỳ theo các cạnh được liên kết mà bản bị uốn theo 1 hay 2 phương.

Gọi L1, L2 là chiều dài theo phương ngắn và phương dài của ô sàn.

+ =L2

 2 bản sàn làm việc 1 phương theo cạnh ngắn.

L1+ =L2

 2 bản sàn làm việc 2 phương .

L12. Tính tốn nội lực sàn một phương ( khi  =L2

 2 ).

L1Cắt một dãi bản rộng 1 mét theo phương cạnh ngắn. Xem như dầm liên tục có

các gối tựa là các dầm và tường. Ở đây chỉ xét tính tốn trên 1 ơ bản đơn nên xem bản

như 1 dầm đơn ngàm hai đầu dầm. Ta có:

- Mơmen tại giữa nhịp :ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

M1=ql 2

24- Mơmen tại gối :

MI= −ql 2

( dấu “ – “ thể hiện mômen âm )

12q: là tải trọng phân bố trên bản.( kg/m).

Cốt thép được tính tốn và bố trí theo các cơng thức ( được trình bày phần sau),

nhưng ở đây chỉ tính cốt thép chịu mômen dương và âm theo phương cạnh ngắn,

phương dài chỉ bố trí thép cấu tạo ( 6a200 ) hoặc (1/4As tính tốn).3. Tính tốn nội lực sàn hai phương ( khi  =L2

 2 ):

L1Cắt bản rộng 1 mét theo cả hai phương để tính tốn

M1 = m91  P

M2 = m92  P

MI = k91  P

MII = k92  P

P= ( g+p)  L1  L2 × B= q  L1  L2 × B (kG.m).`

Trong đó :

M1 : Mômen dương lớn nhất ở giữa ô bản, tác dụng theo phương cạnh ngắn

M2 : Mômen dương lớn nhất ở giữa ô bản, tác dụng theo phương cạnh dài

MI : Mômen âm lớn nhất ở gối tựa, tác dụng theo phương cạnh ngắn

MII : Mômen âm lớn nhất ở gối tựa, tác dụng theo phương cạnh dài.

L1 : Chiều dài cạnh ngắn của bản.

L2 : Chiều dài cạnh dài của bản.

m91, m92, k91 ,k92:các hệ số được thành lập bảng phụ thuộc tỉ số  tra theo sơ đồ

9 bảng 1-19_sổ tay Thực Hành kết cấu cơng trình của Vũ Mạnh Hùng .

p: hoạt tải của sàn (kg/m2) – g: tĩnh tải của sàn (kg/m2).ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

III. TÍNH TỐN SÀN ĐẠI DIỆN.

1. Tính đại diện sàn một phương S1.

L1 = 1m ; L2 = 5 m.

L2

= 5 > 2 → Sàn làm việc một phương theo phương cạnh ngắn.

L1

Bản được tính như cấu kiện 2 đầu ngàm. Cắt bản theo phương cạnh ngắn với

chiều rộng b = 1m, ta tính tải phân bố đều ứng với bản rộng 1m.1000MI

q

1000=5000

1.1. Tải trọng:

+ Tĩnh tải: gtt = 381 kG/m2

+ Hoạt tải: ptt = 480 kG/m2

+ Tải trọng toàn phần : q = (gtt + ptt)  b = (381+ 480)  1 = 861 daN/m

1.2. Xác định nội lực.

+ Mômen tại giữa nhip:

M1 =ql12 86112

=

= 35.875 (kG.m)

24

24+ Mômen tại gối:

MI =ql12 86112

=

= 71.750 (kG.m)

12

121.3. Tính tốn và chọn thép.

Vật liệu :

Sử dụng bêtơng B20 có Rb = 115 kg/cm2

Sử dụng thép CII có Rs= 2250 kg/cm2.M1

MIĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG

Từ đây, suy ra:  R =0.645, R =0.437.

Ta chọn chiều dày sàn hS = 10 cm; lớp bảo vệ a = 1.5 cm

 ho = hS – a = 10 – 1.5 = 8.5cm

a. Tính thép chịu moment dương M1 = 35.875 (kG.m) theo phương cạnh ngắn L1

Ta có:  m =M1

3587.5

=

= 0,0043 < R =0.437 (thỏa)

2

Rb  b  ho 115 100  8,52  = 0,5  (1 + 1 − 2 m ) = 0,5(1 + 1 − 2  0.0043 ) = 0,998 As =M

3587.5

=

= 0.188 (cm2 )

  Rs  h0 0.998  2250  8,5Tra bảng bảng 4-12 Sổ tay thực hành kết cấu cơng trình_Vũ Mạnh Hùng, ta

chọn thép  6a200mm với As = 1,42 cm2. (Bố trí thớ dưới).Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

=As

1.42

100% =

100% = 0,17%

b  h0

100  8,5max = R  Rb

Rs100% =0,645 115

100% = 3.3%

2250Vậy  min =0,1%<  < max = 3.3% (Thỏa điều kiện về hàm lượng).

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh ngắn:

n=L2

5000

+1 =

+ 1 = 26 thanh.

a

200b. Tính thép chịu moment âm MI = 71.750 (kG.m) theo phương cạnh ngắn L1

Ta có:  m =MI

7175

=

= 0,0086 < R =0.437 (thỏa)

2

Rb  b  ho 115 100  8,52  = 0,5  (1 + 1 − 2 m ) = 0,5(1 + 1 − 2  0.0086 ) = 0,996 As =M

7175

=

= 0.377 (cm2 )

  Rs  h0 0.996  2250  8,5ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG

Tra bảng bảng 4-12 Sổ tay thực hành kết cấu công trình_Vũ Mạnh Hùng, ta

1

chọn thép  6a200mm với As = 1,42 cm2. (Bố trí thớ trên ở gối ra chiều dài nhịp).

4

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

=As

1.42

100% =

100% = 0,17%

b  h0

100  8,5max = R  Rb

Rs100% =0,645 115

100% = 3.3%

2250Vậy  min =0,1%<  < max = 3.3% (Thỏa điều kiện về hàm lượng).

Số thanh thép chịu moment dương theo phương cạnh ngắn:

L 5000 

n = 2   2 + 1 = 2  

+ 1 = 2  26 = 52 thanh.

 200 a

Sử dụng phần mềm Excel để tính và bố trí thép cho các ơ sàn còn lạiĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

Bảng 2.2 : Bảng tính nội lực sàn một phươnghiệuCạnh Cạnh

dài ngắn=L2/L1Hoạt

tảiTĩnh

tảiPtt

(daN/m2)Gtt

(daN/m2)Tải

tồn

phầnM1

MIq(daNm)ơ

sànL2

(m)L1

(m)1234567S1515.00480381861S23.513.50195381576S951.92.63195381576S113.113.10360381741S1752.22.27195381576S1841.42.86195381576S216.21.44.43360381741S244.41.33.38195381576S253.513.50480381861S273.51.62.19195381576S3051.63.13360381741(daN/m2)

8

35.88

71.75

24.00

48.00

86.64

173.28

30.88

61.75

116.16

232.32

47.04

94.08

60.52

121.03

40.56

81.12

35.88

71.75

61.44

122.88

79.04

158.08ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

Bảng 2.3 : Bảng tính và bố trí thép sàn một phươngĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TƠNG

2. Tính đại diện sàn 2 phương S5.

Ta có : L1 =5 m ; L2 = 5 m.

Do α =L2

= 1.0 < 2  Sàn làm việc theo 2 phương

L1Lớp bảo vệ a = 1,5cm.

Bản thuộc loại bản kê bốn cạnh . Theo “Sổ tay thực hành kết cấu công trình” TS. Vũ Mạnh Hùng thì bản làm việc như sơ đồ 9 vì có liên kết xung quanh các cạnh là

ngàm.

Cắt bản theo hai phương vng góc cạnh ngắn và cạnh dài với chiều rộng là B

= 1 m = 100 cm.MI5000

1000qM1MI1000

5000qMIIMIIM2

2.1. Tải trọng.

Tĩnh tải: gtt = 381 kG/m2

Hoạt tải: ptt = 195 kG/m2

 Tải trọng toàn phần :

P = (gtt + ptt)  L1  L2 = (381+195)  5  5 = 14400 (kG)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.6: cường độ tính toán của thép.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×