Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Quá trình thiết kế mô hình 3D của hệ thống thay dao tự động bằng phần mềm SOLITWORK

2 Quá trình thiết kế mô hình 3D của hệ thống thay dao tự động bằng phần mềm SOLITWORK

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐichGVHD: GSTS.Trân VănCác file lắp được mơ hình hóa 3D bằng thiết kế trên môi trường Part của phần mềm

SOLIDWORK.Một số chi tiết được thiết kế trên mơi trường Part như hình vẽ sau:TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 50THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Đich-Tay kẹp trái, phải

Cần gạt cơ cấu Man và mô hình của daoTẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 51GVHD: GSTS.Trân VănTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Đich-Tang chứa dao, động cơ và giá đỡ.- Thân máy CNC,pittong và silanh.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 52GVHD: GSTS.Trân VănTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐichGVHD: GSTS.Trân VănTừ các chi tiết đã thiết kế trong mơi trường Part ta lắp tồn bộ máy CNC trong mơi

trường Assembly trong SolidWorks ta được file lắp tồn bộ máy CNC như hình vẽ :TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 53THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.Trân3.3 Mô phỏng hoạt động của hệ thống thay dao tự động bằng module

SolidWorks Motion

Dưới đây trình bày quy trình mơ phỏng quá trình lấy dao bằng Motion Study

trong phần mềm Solidworks,quy trình mơ phỏng thay dao và trả dao chúng ta làm

tương tự:

Bước 1: chuyển bị file lắp ghép chuyển trục chính về Home sau đó chọn

New Motion Study.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 54THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.TrânBước 2 : Tạo chuyển động quay của đài dao đến vị trí dao cần lấy:

Một cửa sổ mới được tạo ra ở cuối màn hình là bảng thuộc tính chuyển động. Chúng

ta kéo thanh thời gian chọn 4s để cho đài dao chuyển động quay tìm dao cần lấy.Chọn đĩa man,giữ chuột trái,kéo cho đĩa man quay đến khi dao cần lấy có trục trùng

với hốc trục chính (nhìn theo hướng song song với trục chính),sau đó thả chuột ra.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Quá trình thiết kế mô hình 3D của hệ thống thay dao tự động bằng phần mềm SOLITWORK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×