Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước đây trẻ lớp tôi thường rất nhút nhát, làm gì cũng sợ, không tự tin vào bản thân mình, tham gia các hoạt động thì chưa tích cực. Sau khi áp dụng những biện pháp trên vào giảng dạy tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt trên trẻ, nay trẻ hứng thú, mạn

Trước đây trẻ lớp tôi thường rất nhút nhát, làm gì cũng sợ, không tự tin vào bản thân mình, tham gia các hoạt động thì chưa tích cực. Sau khi áp dụng những biện pháp trên vào giảng dạy tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt trên trẻ, nay trẻ hứng thú, mạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

động này đã tạo được khơng khí “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”

trong trường mầm non.

II. Kiến nghị:

Để phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ thơng qua hoạt động giáo dục

thể chất, rất mong lãnh đạo cấp trên quan tâm nhiều hơn nữa tạo cho sân trường

có mái che để thuận tiện cho các cháu tham gia hoạt động giáo dục thể chất

ngoài trời đủ thời gian.

Tổ chức tham quan học hỏi các tỉnh khác để được giao lưu học hỏi rút

kinh nghiệm về các hình thức đổi mới trong môn hoạt động giáo dục thể chất để

giáo viên chúng tôi sớm cập nhật thông tin để về thực hiện ở trường được tốt

hơn.

Trên đây là “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn giáo dục thể

chất”. Tôi đã thực hiện và đạt hiệu quả tại lớp. Từ những sáng kiến này rất

mong có được những ý kiến đóng góp chân thành của Ban Giám Hiệu nhà

trường, các bạn đồng nghiệp cùng tất cả các cấp lãnh đạo giúp tơi hồn thiện

hơn, vững vàng hơn trên con đường truyền thụ kiến thức của mình đến với trẻ để

trẻ có đầy đủ thể lực, trí tuệ, phẩm chất tốt vững bước vào đời góp phần là

những người con xây dựng đất nước mai sau để Việt Nam luôn vươn cao bay xa.

Tôi xin chân thành cảm ơn!Buôn Trấp, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người viếtNguyễn Thị An23NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

TM/ HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thịnh24TÀI LIỆU THAM KHẢOSTT Tên tài liệuTác giả1Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em PGS_TS Nguyễn Nguyễn

mầm non

Thị Mỹ Trinh NXB Đại

Học Vinh.2Chương trình giáo dục mầm non3Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ 5-6 Trần Thị Trọng

tuổi

Phạm Thị Sửu

Tạp chí giáo dục mầm non năm 2017456NXB Giáo dục phát hànhSách Tâm Lý Học Trẻ Em Lứa Tuổi Mầm TS Đinh Thị Tứ và

Non

PGS_TS Phan Trọng

Ngọ . Do NXB Giáo

Dục phát hành.

Sách tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo

NXB giáo dục

dục cho trẻ ở trường mầm non25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước đây trẻ lớp tôi thường rất nhút nhát, làm gì cũng sợ, không tự tin vào bản thân mình, tham gia các hoạt động thì chưa tích cực. Sau khi áp dụng những biện pháp trên vào giảng dạy tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt trên trẻ, nay trẻ hứng thú, mạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×