1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Mầm non >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần thứ ba: kết luận, kiến nghị:

Phần thứ ba: kết luận, kiến nghị:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đối với nhà trường:

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng các tiết hoạt động mẫu có lồng ghép

tích hợp nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho giáo viên tham

dự để học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

+ Đầu tư và nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong và ngoài lớp,

tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và trẻ hoạt động dạy học và vui chơi an toàn,

thoải mái, đạt kết quả cao.Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng và tu sửa các trang

thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường để tránh những tai nạn đánh tiếc sảy ra.

+ Xử lý những tình huống sự cố về tai nạn thương tích kịp thời để phụ

huynh yên tâm khi gửi con tại trường.

- T ạ o điều kiện cho giáo viên được học tập và nâng cao trình độ chun

mơn nghiệp vụ, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay.

- Đối với địa phương:

+ Quan tâm sâu sắc hơn nữa đến ngành học mầm non. Tuyên truyền rộng

rãi các nội dung liên quan đến tai nạn thương tích trong trường mầm non cũng

như trong gia đình và các hoạt động ngồi xã hội để mọi người mọi nhà cũng

chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho các con trong việc phòng tránh tai nạn thương

tích.

+ Tham gia các buổi họp giao ban với trưởng các ban ngành đồn thể và

tìm ra các giải pháp tốt nhất giúp giảm thiểu tai nạn thương tích trong trường

học.

- Đối với ngành giáo dục:

+ Mở các lớp tập huấn chuyên đề cho giáo viên học tập, rèn luyện thêm các

kỹ năng xử trí ban đầu về tai nạn thương tích, từ đó giáo viên tự tin hơn trong

cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ.

+ Đầu tư thêm kinh phí cho ngành học mầm non, hỗ trợ thêm các trang

thiết bị vui chơi ngoài trời đẹp- an toàn với trẻ để đáp ứng được nhu cầu, mong

muốn được vui chơi của trẻ mầm non

Trên đây là một số biện pháp phòng – Tránh tai nạn thương tích cho trẻ 3 –

4 tuổi ở trường mầm non

Dray sáp, ngày 02tháng 4 năm 2019

Người viết sáng kiếnH’ Ruôi Niê Kdăm23NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

( Ký tên, đóng dấu)NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

( Ký tên, đóng dấu)24TÀI LIỆU THAM KHẢOSTTTên tài liệuTác giả1Chương trình bồi dưỡng giáo dục thường

xuyên cho giáo viên năm học 2017-2018

chuyên đề: Đảm bảo an tồn và phòng tránh

TNTT trong các cơ sở giáo dục mầm non của2“Giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích

cho học sinh”3Bộ sách dạy trẻ 3 - 4 tuổi kĩ năng phòng

chống tai nạn thương tích,4Vũ Mạnh Quỳnh. Nhà

Tư vấn ứng xử sư phạm với trẻ ở độ tuổi mẫu xuất bản Thời Đại.

giáo.5Một số bài tuyên truyền về phòng tránh tai

nạn thương tích cho trẻ . Trên intermet6Diễn đàn về phòng chống tai nạn thương tích

cho trẻ trong trường mầm non

https://bigschool.vn/chong-tai-nan-thuong-tichcho-tre-o-truong-mam-non78Trang web: tailieu.vnTrang Google.com25TThs. Bs Đỗ Yến KhanhLê Tiến Thành do NXB

giáo dục xuất bản năm

2011.

Nhà xuất bản Đồng Nai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần thứ ba: kết luận, kiến nghị:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×