Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the word for it on the other side.

Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the word for it on the other side.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Flashcard chủ đề quần áo Unit 17Giải pháp 5: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá dự án của học sinh

- Việc đánh giá dự án của học sinh cần dựa vào các tiêu chí sau:

+ Học sinh hướng đến các mục tiêu học tập như thế nào?

+ Học sinh đã sử dụng được những kỹ năng nào?

+ Thái độ học tập của học sinh?

+ Hiệu quả đạt được sau khi học sinh thực hiện dự án?

- Học sinh tự đánh giá.

- Giáo viên kết hợp cho học sinh trong nhóm tự đánh giá, đánh giá của

nhóm bạn và đánh giá của giáo viên.

- Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ làm việc cuả các thành viên trong

nhóm trong quá trình thực hiện dự án.

- Đánh giá chất lượng của sản phẩm thu được từ dự án. Tuyên dương nhóm

và cá nhân xuất sắc; khích lệ, động viên các nhóm chưa hoàn thành dự án.

- Xây dựng biểu mẫu đánh giá để học sinh hình dung được các nhiệm vụ cụ

thể, các tiêu chuẩn đánh giá phải rõ ràng, học sinh theo dõi được sự tiến bộ của

bản thân.

- Mẫu phiếu đánh giá dự án học sinh:

ASESSMENT FORM

Project: ……………………………………………………………………………

Class: ………………………………......................................................................

Group

Content

Creativity

Speaking

Time

TOTAL

Skill

3 marksGroup 1

Group 2

Group 3

Group 4

IV.2 marks4 marksTính mới của giải pháp

191 mark10 marksMột số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4Từ năm học 2017 – 2018 sau khi sử dụng phương pháp dạy học dự án –

một trong số những kĩ thuật dạy học tích cực áp dụng yêu cầu đổi mới giáo dục

hiện nay, đến cuối năm học 2018 – 2019 đã có hiệu quả lớn đến học sinh: đa số

học sinh đều u thích mơn học, có hứng thú và chờ đợi khi đến các tiết học dự

án; học sinh tiếp thu bài học và lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên, luôn chủ

động, sáng tạo, phát triển tối đa về mặt tư duy. Giáo viên sau khi đưa ra chủ đề,

học sinh đã chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp với nhóm của mình và

bắt đầu tìm hiểu, thực hiện dự án. Nhờ quá trình này, học sinh đã được sáng tạo

tốt nhất trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho mơn học, học sinh

khơng còn cảm thấy “nhàm chán” mà hưng phấn cao hơn khi áp dụng các

phương pháp dạy học truyền thống, thụ động. Vì vậy, tơi khẳng định việc áp

dụng phương pháp dạy học theo dự án vào chương trình tiếng Anh tiểu học thực

sự đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong quá trình làm quen với ngôn ngữ

thứ hai của học sinh.

Sau khi nghiên cứu, tôi nhận thấy việc thực hiện một dự án lớn cho cho học

sinh là rất cần thiết để phát huy sự sáng tạo, chủ động và môi trường giao tiếp

tiếng Anh cho học sinh. Nhưng vì học sinh sẽ được học sử dụng trình chiếu

PowerPoint trong chương trình lớp 5 nên dự án lớn sẽ thích hợp với học sinh lớp

5 nhiều hơn. Dự án lớn tôi muốn thực hiện cùng với học sinh là MY ĐĂK LĂK,

dựa lên Tài liệu địa phương môn tiếng Anh – My Lovely Hometown – được tích

hợp dạy học trong chương trình tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5. Dự án tập trung

nghiên cứu vị trí địa lí, ẩm thực, trang phục và những danh lam thắng cảnh ở

Đăk Lăk. Học sinh sẽ chọn các chủ đề sau khi thảo luận nhóm, dưới sự hướng

dẫn của giáo viên, các nhóm sẽ xây dựng bài thuyết trình của nhóm mình bằng

cơng cụ trình chiếu PowerPoint, hình ảnh sinh động, có thể sử dụng các video

giới thiệu về Đăk Lăk qua kênh hình. Các nhóm phân cơng báo cáo viên, tìm

kiếm nguồn tư liệu và thiết kế với sự hỗ trợ của giáo viên.

V.

Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số

giải pháp sử dụng phương pháp dạy

học theo dự án trong chương trình

tiếng Anh lớp 4” nghiên cứu đối tượng

là học sinh lớp 4 trường TH Hoàng

Văn Thụ từ năm học 2017 – 2018 đến

cuối năm học 2018 – 2019. Với nhiều

học sinh, tính hấp dẫn của hình thức

học này là học sinh được đóng vai và20Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn. Thông qua việc thực hiện các dự án, học

sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh tại nhà trường, rèn luyện được 6 kỹ năng mềm

của thế kỉ XXI gồm khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giáo tiếp, kỹ

năng hợp tác, khả năng hoàn thiện bản thân và kiến thức công nghệ.

Tôi đã tiến hành khảo sát lại học sinh lớp 4A sau gần 2 năm học thực hiện

một số tiết dạy theo dự án. Kết quả chỉ ra 100% học sinh yêu thích và có hứng

thú với mơn học kể cả các em học sinh người dân tộc thiểu số có lực học chưa

tốt vì các em cảm thấy hiểu được bài học và biết cách sử dụng mẫu câu, ghi nhớ

một số từ vựng sau khi hồn thành một dự án bất kì.

Số học

Hoàn

Hoàn

Chưa hoàn

STT Lớp

sinh

thành tốt

thành

thành

1

4A

23

43,4%

47,8%

8,8%

2

4B

16

37,5%

50%

12,5%

3

4C

18

27,8%

66,7%

5,5%

Bảng 3: Kết quả kiểm tra kỹ năng nói của học sinh khối 4 cuối năm học 2018 - 2019So với cuối năm học 2017 – 2018, học sinh đã tiến bộ rõ rệt, mạnh dạn

khi giao tiếp tiếng Anh. Khi tiến hành

kiểm tra kỹ năng nói của học sinh

cuối năm học, bản thân là giáo viên

trực tiếp giảng dạy, tôi vẫn bất ngờ

với khả năng phản ứng nhanh nhạy

của học sinh. Học sinh có thể trình

bày bài nói bất kì hay trả lời giáo viên

đa số các yêu cầu, hình thành kỹ năng

phản xạ tiếng Anh tự nhiên. Nhờ vậy,

chất lượng môn học được tăng lên rõ

rệt, học sinh thích thú và đam mê mơn học.

Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị

I.

Kết luận

Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp sử dụng phương

pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4” tại trường TH

Hoàng Văn Thụ đã thu được nhiều kết quả và đem lại hiệu quả cao khi giảng

dạy môn tiếng Anh, phần nào đã giúp học sinh biết áp dụng những kiến thực đã

học trên nhà trường vào thực tiễn, học sinh được tạo dựng môi trường nói tiếng

Anh, có cơ hội giao tiếp bằng ngơn ngữ thứ hai nhiều hơn trong các nhóm nhỏ.

Phương pháp dạy học theo dự án luôn lấy người học làm trung tâm, phá vỡ thói

quen học tập theo lối mòn và học tập một cách sáng tạo hơn. Qua đó, các em

dần xây dựng thái độ học tập tích cực, xác định được phương pháp học đúng đắn

21Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4để có thể tự học, tự nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới.nDạy học

theo dự án là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học

hiện đại như: định hướng vào người học, định hướng tích hợp. Dạy học dự án

góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã

hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng

tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng

cộng tác làm việc của học sinh.

Giáo viên cần bám sát vào mục tiêu dạy học nếu khơng mục đích của dự

án sẽ khơng rõ ràng và kết quả đem lại không cao. Dựa vào mục đích, mục tiêu

và chuẩn kiến thức, kĩ năng, giáo viên lựa chọn các bài học cần ưu tiên trong

chương trình để thiết kế dự án. Giáo viên nên luôn nhớ rằng mình là người

hướng dẫn và hỡ trợ, khơng làm thay mà là tạo điều kiện cho học sinh làm việc.

Giáo viên cần đặt câu hỏi cho học sinh suy nghĩ và thử thách họ. Nên lựa chọn

những câu hỏi định hướng một cách cẩn thận để người học tiếp thu được những

kiến thức cần thiết trong chương trình.

II.Kiến nghịTừ những yêu cầu trên, tôi đề xuất một số kiến nghị sau:

- Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị dạy hoc, bố trí phòng tiếng Anh có

bảng tương tác, thuận lợi cho học sinh và giáo viên báo cáo dự án.

- Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động ngoại

khóa, tham quan thực tế.

- Học sinh tích cực trong các hoạt động dạy và học.

Tôi xin chân thành cảm ơn!.

Dur Kmăn, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Người viếtĐặng Thị Ngọc Huyền22Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)Đinh Văn Cường

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)23Một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng Anh lớp 4TÀI LIỆU THAM KHẢOSTTTên tài liệuTác giả1Phương pháp dạy học dự ánNXBGD2Project-Based Learning for the 21st Century: Skills

for the FutureStephanie Bell3Project-Based LearningJoshep S Krajkik24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the word for it on the other side.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×