1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Mầm non >

Hình 12. Học sinh lớp 5A chơi trò chơi chuyền bóng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.08 MB, 24 trang )


nhân vật, tạo cho các em có cảm giác chân thật hơn, sống động hơn và hoạt

động nói diễn ra tự nhiên hơn. Hay trong các trò chơi ngơn ngữ mà tơi áp dụng

trong hoạt động nói giúp cho học sinh tích cực, chủ động hơn khi sử dụng ngơn

ngữ đã học để chơi. Từ đó nâng cao chất lượng kỹ năng nói tiếng Anh nói riêng

và mơn tiếng Anh nói chung.

V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

Qua việc áp dụng các biện pháp tạo rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 4 từ

đầu năm học lớp 4, năm học 2018 - 2019, tơi nhận thấy khơng khí lớp học trở

nên sơi nổi, các em có thái độ tích cực trong việc học tập mơn Tiếng Anh, có

hứng thú với môn học cũng như các hoạt động của bài học. Nhiều học sinh thể

hiện tốt năng lực ngoại ngữ, áp dụng tốt kiến thức vào thực hành nghe nói một

cách lưu loát.

Giáo viên đánh giá được thái độ và năng lực học tập của học sinh, từ đó

điều chỉnh các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phong phú, linh hoạt

phù hợp với tình hình thực tế về đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất

để việc dạy và học ngoại ngữ ngày càng hiệu quả và lôi cuốn học sinh hơn.

Kết quả khảo sát thái độ và chất lượng kỹ năng nói của học sinh lớp 4 sau

khi thực hiện đề tài (Giữa kì II, NH 2018-2019)

LớpTổng

số4A

4B

4C

4D

4E31

33

32

31

28Thái độ giao tiếp

Chưa tự

Tự tin

tin

SL

%

SL

%

15 48.4 16 51.6

20 60.6 13 39.4

19 59.4 13 40.6

19 61.3 12 38.7

12 42.9 10 35.7Chất lượng kỹ năng nói

Hồn thành

Chưa hồn

tốt

Hồn thành

thành

SL

%

SL

%

SL

%

11

35.5

16

51.6

4

12.9

18

54.5

13

39.4

2

6.1

16

50.0

15

46.9

1

3.1

17

54.8

14

45.2

0

0.0

9

32.1

18

64.3

1

3.6Căn cứ vào bảng kháo sát trên có thể thấy các giải pháp, biện pháp rèn kỹ

năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 có hiệu quả rõ rệt, thái độ sử dụng tiếng

Anh vào giao tiếp của học sinh được cải thiện hơn, đặc biệt chất lượng kỹ năng

nói của học sinh ngày càng được nâng cao.

Đề tài này được thực hiện trong phạm vi khối lớp 4 của trường tiểu học

Krông Ana và đã đạt được những hiệu quả đáng kể. Ngồi ra đề tài còn có thể áp

dụng cho việc giảng dạy tiếng Anh khối 3, 5 của nhà trường. Giáo viên tiếng

Anh hàng năm có thể bổ sung, sửa đổi đề tài và áp dụng phù hợp, hiệu quả cho

đối tượng học sinh của mình.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Việc giảng dạy Tiếng Anh tiểu học là một công việc quan trọng, giúp cho

các em bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới. Vì vậy việc rèn kỹ năng nói tiếng

Anh cho học sinh là vơ cùng cần thiết. Các em có tự tin, mạnh dạn nói tiếng Anh

21được hay khơng phụ thuộc rất nhiều vào việc hướng dẫn, giúp đỡ, định hướng

của người giáo viên.

Giáo viên phải cần phải có tâm huyết với nghề, ln có thái độ cởi mở,

gần gũi, thân thiện, quan tâm đến từng đối tượng học sinh để các em có ấn tượng

tốt với mơn học, có đủ tự tin thể hiện hết năng lực của mình. Bên cạnh đó giáo

viên cũng cần có những cách thức để khuyến khích, động viên, tạo động lực

giúp đỡ cho các em vượt qua những khó khăn trong việc học tập cũng như trong

cuộc sống.

Bên cạnh đó, giáo viên phải khơng ngừng tự học, tự rèn để nâng cao năng

lực chuyên mơn, nghiệp vụ. Học hỏi từ đồng chí, đồng nghiệp, tham khảo tài

liệu về các phương pháp dạy học tích cực, các hình thức tổ chức dạy học phong

phú, và vận dụng có hiệu quả vào cơng tác giảng dạy.

II. Kiến nghị

- Đối với Phòng Giáo dục: Tạo điều kiện tốt nhất trong việc đầu tư cơ sở

vật chất, các thiết bị, đồ dùng dạy học.

Thường xuyên tạo điều kiện cho tất cả giáo viên Tiếng Anh tham gia các

buổi tập huấn phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá do các cấp tổ chức.

- Đối với nhà trường: Đầu tư, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, mua sắm

tranh ảnh, các loại sách tham khảo cho bộ môn Tiếng Anh.

Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh tổ chức các câu lạc bộ, các sân

chơi nhằm giúp các em có tinh thần học tập và u thích mơn học.

Trên đây là một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh

lớp 4 mà tơi đã áp dụng trong thời gian qua. Mặc dù những biện pháp trên tôi đã

sử dụng và mang lại hiệu quả nhất định tuy nhiên cũng còn nhiều thiếu sót. Rất

mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ đồng nghiệp để đề tài được hoàn

chỉnh và đem lại hiệu quả cao hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Buôn trấp, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Người viếtHoàng Thanh Nga

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SKKN CẤP TRƯỜNG

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

22CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾNNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SKKN CẤP HUYỆN

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾNTÀI LIỆU THAM KHẢO

STTTên tài liệuTác giả1Sách Tiếng Anh 3, 4, 5NXB Giáo dục2Primary English LanguageĐại học23Teaching Methodology

3www.sachmem.vn4www. elight.edu.vn5myelt.heinle.com6Quyết định 1400/QĐ-TTG Về việc phê duyệt

Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống

giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"24Tây NguyênBộ GD&ĐTXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

×