Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnII. Thực trạng vấn đề

Đối với trường TH Trần Quốc Toản, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng,

quan tâm đến việc giáo dục học sinh. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường luôn

thường xuyên quan tâm đến công tác chủ nhiệm cũng như năng lực chủ nhiệm

của giáo viên làm công tác chủ nhiệm để có những định hướng mới nhằm xây

dựng những tập thể lớp có chất lượng theo tiêu chí “Xây dựng trường học thân

thiện, học sinh tích cực”.

Các đồn thể trong nhà trường luôn quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp,

luôn có tinh thần tự nguyện hợp tác với các giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm

lớp.

Gia đình học sinh phần lớn đã có sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện

ở trường, nên sự phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh

có nhiều thuận lợi. Bản thân các em đều có nhận thức tốt, tương đối ngoan, có ý

thức trong học tập và rèn luyện, luôn cố gắng vươn lên học tốt...đa số các em

đều là dân bản địa nên rất thuận lợi trong giao tiếp cũng như các hoạt động giáo

dục khác.

Bản thân tơi có nhiều năm liền được nhà trường giao nhiệm vụ giáo viên

chủ nhiệm lớp 3 thì cũng có một phần thuận lợi hơn là bản thân đã hiểu sâu về

tâm lý lứa tuổi của học sinh khối lớp 3 mặc dù thế nhưng đối tượng học sinh mỗi

năm một khác, hồn cảnh gia đình của từng em khác nhau, chất lượng của lớp

chủ nhiệm từng năm cũng khác nhau.

Một thực tế cho thấy ở lứa tuổi tiểu học các em còn nhỏ, có tính hiếu động

nên các em rất thích vừa học vừa chơi; “Chơi mà học; học mà chơi”.

Năm học 2018 -2019, tôi làm công tác chủ nhiêm lớp 3C ở phân hiệu

Ea- chai với sĩ số 14 học sinh, trong đó 100% học sinh là con em gia đình làm

nơng nghiệp, có một số em hồn cảnh gia đình khó khăn, một số em thì ở với

ơng bà vì cha mẹ đi làm xa, thiếu sự quan tâm thường xuyên của bố mẹ. Bên

cạnh đó đây là một vùng dân trí thấp, bố mẹ ít người được đi học nên chưa thật

sự quan tâm đến việc học của con cái. Điều này cũng là một yếu tố khó khăn đối

với giáo viên chủ nhiệm.

Chẳng hạn như đầu năm học tơi nhận lớp thấy tình hình thực tế của các

em sau khi nghỉ hè có sa xút về năng lực cũng như phẩm chất. Qua khảo sát đầu

năm học tơi đã có kết quả cụ thể như sau:

Tổng số học sinh là 14 em.

Xếp loại

Người thực hiện:Năng lực

Xếp loại

Phẩm chất

Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

4Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnHTT

HT

CHT1/14

8/14

5/147,1%

57,1%

35,8%T

Đ

1/14

8/14

5/147,1%

57,1%

35,8%Ngoài những yếu tố trên, một số học sinh còn có tính ham chơi, chưa xác

định rõ nhiệm vụ học tập nên chưa tích cực và tự giác học bài. Một số khác chưa

xác định động cơ học tập đúng đắn còn ham chơi các trò chơi vơ bổ như chơi trò

chơi, xem nhưng trang không lành mạnh trên điện thoại của bố mẹ, đa số là làm

nông đông anh em nên phải phụ giúp gia đình điều này cũng làm ảnh hưởng

đến việc học tập. Đó chính là những rào cản của giáo viên làm cơng tác chủ

nhiệm lớp.

Trong những năm qua, ngồi trách nhiệm của những người trực tiếp giảng

dạy, bản thân tôi được làm chủ nhiệm lớp thấy rằng Ban giám hiệu, Hội cha mẹ

học sinh, các tổ chức đoàn thể đều quan tâm tới giáo viên, học sinh; quan tâm tới

các hoạt động giáo dục, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn và có sự phối hợp

trong việc giáo dục học sinh.

Từ thực trạng trên, bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp đã suy nghĩ và

tìm cách để đưa lớp chủ nhiệm trở thành một lớp học thật sự đồn kết, có năng

lực tự quản tốt.

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.

1. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm

Vào đầu năm học, căn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành cũng như kết

hợp với kế hoạch hoạt động của Nhà trường, Chuyên môn, căn cứ vào tình hình

cũng như thực trạng của lớp, tôi đã vạch ra kế hoạch hoạt động cho năm cũng

như từng kỳ học, từng tháng và tuần.

Là một giáo viên được nhà trường phân công làm công tác chủ nhiệm lớp

thì trước hết phải tìm hiểu tỉ mỉ từng đối tượng học sinh, biết được hoàn cảnh,

năng lực của từng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp đối với từng đối

tượng. Giáo viên phải nắm bắt được tình hình của lớp về: sĩ số, nam, nữ, đối

tượng học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm năm học trước, giáo viên giảng

dạy, giáo viên tổng phụ trách Đội…Ổn định tổ chức lớp sớm nhất có thể để lớp

đi vào nền nếp. Tiếp theo tôi bầu ban cán sự lớp, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho

các em. Xây dựng đôi bạn cùng tiến thông qua phiếu thăm dò sau:

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

5Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản1. Họ và Tên:……………………………………………………………........

2. Hồn cảnh gia đình..................................................................................

3. Kết quả học tập của năm học trước: ..............................................................

4. Thích học mơn nào:..................................................................................

5. Khơng thích học mơn nào:...........................................................................

6. Những người bạn thân nhất trong lớp:....................................................

....................................................................................................................

7. Thích chơi mơn thể thao nào:..........................................................................

8. Số điện thoại của gia đình:......................................................................

Đây là cơ sở để tơi phân loại học sinh theo từng nhóm và có hướng giáo

dục phù hợp. Những học sinh nào có hồn cảnh khó khăn thì quan tâm nhiều

hơn bằng cách: Gặp trực tiếp cha mẹ (anh, chị) của học sinh để động viên, tạo

điều kiện cho con em đi học đều. Việc này giáo viên phải tiến hành thường

xuyên, liên tục, hàng ngày, hàng tuần. Sự chân thành và gắn bó giữa giáo viên và

học sinh như vậy phụ huynh sẽ có trách nhiệm động viên, nhắc nhở con em

mình trong việc học tập cũng như giáo dục đạo đức cho các em.

2. Xây dựng nề nếp lớp học

Dựa vào tình hình của lớp, kế hoạch và biện pháp thực hiện cho cả năm

học, tôi xây dựng kỷ cương nề nếp cho học sinh.

Giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng tới từng học sinh, từng tổ trưởng, lớp

trưởng, lớp phó. Tăng cường kĩ năng tự quản của học sinh, giúp các em có ý

thức tự rèn luyện, tự học.

Có quy định về lề lối học tập, rèn luyện quy định giờ giấc, có sự theo dõi

chặt chẽ của từng tổ, tránh sự buông lỏng về kỷ cương nề nếp.

Sau đây là nội quy của lớp họcNgười thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

6Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản2.1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự

Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự của lớp, tôi đã phát cho mỗi thành

viên của Ban Cán sự lớp một quyển số có đầy đủ lí lịch của các bạn trong lớp,

hướng dẫn các em ghi chép cụ thể, khoa học. Tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng

em như sau :

+ Nhiệm vụ của lớp trưởng

- Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của lớp.

- Điểm danh và ghi sĩ số của lớp vào từng ngày, tổng hợp từng tuần.

- Điều khiển các bạn xếp hàng vào lớp, xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp

hàng tập thể dục.

- Giữ trật tự khi học bài, khi lớp dự lễ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể,

hoạt động ngoại khóa.

- Cuối tuần nhận xét tổng hợp cụ thể từng tổ.

- Đề nghị giáo viên tuyên dương, phê bình cá nhân hoặc tập thể.

+ Nhiệm vụ của lớp phó học tập

- Tổ chức điều hành các bạn học tập trong một số tiết tự học; giúp đỡ các

bạn học yếu, chưa hiểu bài tiếp thu bài.

Ví dụ: Lớp phó học tập giúp đỡ các bạn học yếu.Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

7Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản- Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận hoặc trả lời câu hỏi trong tiết học

khi giáo viên yêu cầu.

- Theo dõi việc học tập của lớp trong các tiết giáo viên bộ môn dạy.

- Làm mọi việc của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng mặt hoặc nghỉ học.

+ Nhiệm vụ của lớp phó phụ trách Văn -Thể - Mĩ

- Tổ chức cho các bạn múa hát tập thể, tập thể dục, thi văn nghệ hoặc các

hoạt động bề nổi của lớp.

- Phối hợp với lớp trưởng giữ trật tự lớp.

+ Nhiệm vụ các tổ trưởng, tổ phó

- Kiểm tra điều hành các hoạt động của tổ mình. Phối hợp với lớp trưởng

và lớp phó để điều hành, theo dõi lớp.

- Có sổ theo dõi các thành viên trong tổ, có điểm cộng cho các hoạt động

tích cực, điểm trừ cho các lỗi vi phạm để tổng hợp vào tiết sinh hoạt lớp cuối

tuần.

Nội dung sổ theo dõi của tổ trưởng (Điểm cộng và điểm trừ được dán 2

mặt của quyển sổ để tiện theo dõi)

Điểm cộng

TênChuẩn bị Lượm

bài đầy

của rơi

đủ 1đ/lần trả lại

5đ/lầnNgười thực hiện:Xung

phong các

phong trào

của lớp

1đ/lầnTham gia

phong trào

của

trường,

Đội 2đ/lầnGiúp đỡ

bạn trong

học tập,

các HĐ

khác

2đ/lầnPhát biểu Chuẩn bị

bài

bài đầy

đủ 1đ/lần

(đúng)

1đ/lầnNguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

8Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản

Điểm trừ

Không học bài,

làm bài, thiếu

sách vở, đồ

dùng 2đ/lầnNói chuyện,

làm việc

riêng

2đ/lầnTổngVắngKh.Có P

1đ/lầnđồng

phụcĐánh nhau,

ATGT

5đ/lần1đ/lầnKh. xếp

hàng

2đ/

lầnCuối mỗi tuần, vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, tổ trưởng báo cáo hoạt

động của tổ mình, lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động của lớp. Căn

cứ vào báo cáo của từng em và sự theo dõi của bản thân, tôi nắm được khả năng

quản lí lớp của từng em và biết rõ hơn về hoạt động của tất cả các học sinh trong

lớp.

Cuối mỗi tháng, tôi tổ chức họp Ban Cán sự lớp một lần để tổng kết các

mặt làm được của lớp, động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng

thời chỉ rõ những thiếu sót và hướng dẫn các em cách khắc phục.

2.2. Xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ lớp

Công việc của cán bộ lớp muốn đạt kết quả cao, giáo viên cần phải rèn

luyện tác phong và nề nếp làm việc cho đội ngũ cán bộ lớp.

Để giáo dục ý thức trách nhiệm và thời gian trong công việc chung, mỗi

tuần trước khi sinh hoạt tập thể tôi thường kiểm tra tất cả các nhiệm vụ đã phân

công cho cán bộ lớp. Trong những tháng đầu của năm học mới, mỗi tuần tôi

thường tổ chức họp cán bộ lớp vào giờ ra chơi chiều ngày thứ năm (khoảng 10

-15 phút) để lớp trưởng, lớp phó nêu lên tình hình hoạt động của lớp, các tổ

trưởng, tổ phó nhận xét tình hình của tổ : khen, phê bình ai, lí do vì sao ?. Sau đó

giáo viên nhận xét kết quả công việc của từng cán bộ lớp, động viên kịp thời để

các em làm việc tốt hơn, nhanh nhẹn hơn. Chính việc rèn luyện tác phong và nề

nếp làm việc cho đội ngũ cán bộ giúp các em ngày càng mạnh dạn hơn, hoạt bát

hơn, nói năng trơi chảy hơn và mạnh dạn hơn trước tập thể.

Trong tiết sinh hoạt cuối tuần, cán bộ lớp phải báo cáo nhận xét chung

những ý chính trước tập thể các hoạt động trong tuần để các bạn lắng nghe và

đóng góp ý kiến. Cuối cùng, giáo viên chốt lại: nhận xét kết quả phấn đấu về

mọi mặt của học sinh, giáo viên nêu ra biện pháp để khắc phục những mặt còn

yếu hoặc khen ngợi cá nhân, tổ đã giúp đỡ những thành viên khắc phục khuyết

điểm.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

9Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnMột số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại và khuyết điểm:

+ Mỗi bạn trong đội ngũ cán bộ lớp phải rèn luyện mọi mặt phấn đấu

thành một tấm gương sáng để các bạn trong lớp noi theo.

+ Vào các tuần, giáo viên cho các thành viên trong đội ngũ cán bộ lớp

phải biết phê và tự phê. Cho các em nhìn thấy được trong tuần mình đã làm

được những việc gì và những gì mình chưa làm được, cần phải phấn đấu hồn

thiện.

+ Hướng dẫn cho các em những kĩ năng cơ bản của một người “ cán bộ”

như: kĩ năng chỉ đạo, kĩ năng nói, truyền đạt...

+ Cho các em thấy được, người cán bộ lớp bên cạnh sự gương mẫu,

nghiêm khắc thì đòi hỏi các em phải ln hòa đồng, khơng kiêu ngạo.

2.3. Xây dựng tập thể lớp tự quản

Trước hết, tôi giúp cho cán sự lớp và tất cả học sinh trong lớp hiểu và nắm

bắt được:

- Thế nào là một tập thể lớp tự quản? Một tập thể lớp tự quản tốt cần

những yếu tố nào ? Tập thể lớp vững mạnh có vai trò quan trọng như thế nào ?

- Vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình xây dựng đội ngũ lớp tự quản.

- Tự quản giờ trên lớp, giờ kiểm tra, đánh giá.

- Tự quản trong sinh hoạt tập thể hàng tuần.

- Tự quản trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thể dục đầu

giờ, múa hát tập thể, tự quản của cá nhân.

Đây là bước hết sức quan trọng, trong đó mọi thành viên của lớp đều tham

gia vào việc xây dựng một tập thể lớp tự quản có chất lượng.

Các hoạt động tổ chức theo phương châm : Thầy là người dẫn dắt, để học

trò tự quản lý và điều khiển. Ban đầu tôi tham gia trực tiếp xây dựng kế hoạch

hoạt động, hướng dẫn học sinh chuẩn bị các hoạt động và điều khiển học sinh

tham gia hoạt động. Sau đó tơi giao dần cho Ban cán sự lớp tự tổ chức và điều

khiển các hoạt động của lớp, và chỉ giúp đỡ học sinh với tư cách là người tư vấn,

điều chỉnh hoạt động của các em theo đúng hướng. Tôi thường xuyên theo dõi

giám sát và hỗ trợ các em. Khuyến khích động viên kịp thời để các em hứng thú

và tích cực tham gia vào điều hành lớp học. Đẩy mạnh công tác thi đua giữa các

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

10Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toảnhọc sịnh, các nhóm, tổ với nhau. Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả hoạt

động của cả tập thể, giúp các em có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm

để những hoạt động tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Mỗi lần như vậy là một dịp

để các em và tập thể học sinh rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành

dần lên.

3. Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp

Hàng tuần, tôi tiến hành tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào tiết cuối cùng trong

tuần. Tiết sinh hoạt rất quan trọng vì đây là thời gian học sinh được trao đổi, bày

tỏ, góp ý cho bạn, cho lớp nhằm xây dựng một tập thể lớp ngày càng vững

mạnh. Theo tôi, Giáo viên chủ nhiệm là chỗ dựa tin cậy nhất cho các em khi gặp

các khó khăn trong q trình học tập cũng như trong cuộc sống, vì vậy buổi sinh

hoạt lớp phải đạt được các mục tiêu sau:

- Tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái gần gũi sẵn sàng trao đổi, góp ý

cho nhau những hạn chế, vướng mắc khó khăn của mình, của bạn trong q

trình học tập và cuộc sống.

- Khích lệ động viên học sinh và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng học tập,

sẵn sàng tiến bộ.

- Tự nhận ra các lý do nguyên nhân yếu kém của mình và sẵn sàng khắc

phục sửa chữa.

- Hướng dẫn thêm kỹ năng sống, kỹ năng học tập.

Ở tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt lớp:

tổng kết ưu điểm khuyết điểm đánh giá việc học tập của lớp cũng như đề ra

những biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, từ đó xây dựng

phương hướng cho tuần tới. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm không nặng nề mà rất cần

sự góp ý phê bình chân tình trên tinh thần xây dựng làm cho tập thể lớp tốt hơn,

điều cần nhất là làm cho các em cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi. Cho nên

tôi thực hiện nghiêm túc các hoạt động sau:

Hoạt động 1: Tự kiểm điểm

Hoạt động này nhằm thể hiện tính tự giác, tự phê bình của học sinh vì ý

thức được cái lỗi vi phạm từ đó có hướng khắc phục sửa chữa.

Hoạt động 2: Tổ trưởng đánh giá, nhận xét các thành viên trong tổ thông

qua biểu mẫu hàng tuần.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

11Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnHoạt động 3: Lớp trưởng tổng hợp đánh giá từng mặt mạnh yếu của các

tổ. Tuyên dương những bạn có điểm tốt, làm việc tốt, phê bình những học sinh

vi phạm nội quy, mắc điểm xấu và nêu rõ hình thức kỉ luật.

Hoạt động 4: Nhận xét, chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm

- Nêu ưu điểm.

- Nêu khuyết điểm.

Hoạt động 5: Giải đáp thắc mắc của học sinh

Giáo viên chủ nhiệm giải đáp những thắc mắc, xem xét những yêu cầu của

học sinh và có thể giải quyết nhu cầu cho các em nếu nhu cầu đó là chính đáng.

Hoạt động 6: Mỗi tuần nói theo một chủ đề

+ Chia sẻ với học sinh: Tôi hỏi thăm trong gia đình em nào có sự kiện đặc

biệt như hiếu hỉ, ốm đau,...

+ Trao đổi cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

+ Hướng dẫn kĩ năng giao tiếp.

+ Chỉ vẽ cho các em về phương pháp học,...

Hoạt động 7: Xây dựng kế hoạch cho tuần tới

- Nhắc lại nội quy, nêu kế hoạch của nhà trường, của Đoàn, Đội, Hội,…

- Phân cơng cụ thể (Có ghi chép cẩn thận).

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động trong các tiết sinh hoạt trên, trong

tháng đó, tơi có thay đổi nội dung sinh hoạt bằng những hình thức để các em

khơng bị nhàm chán, áp lực như: tổ chức thi văn nghệ; thi hái hoa dân chủ; thi

tìm hiểu kiến thức mơn học hay nhiều kĩ năng qua trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu”

hay “ Giải các ơ chữ”.... Qua các tiết giao lưu này, tơi có lồng ghép giáo dục các

kĩ năng cũng như củng cố lại một số kiến thức cơ bản cho các em. Tùy vào tình

hình thực tế của lớp, tơi có kế hoạch cho nội dung của các tiết sinh hoạt lớp khác

nhau.

Tổ chức tốt buổi sinh hoạt lớp, tạo tâm thế thoải mái để các em tự do trao

đổi, chia sẻ ý kiến của từng bản thân về xây dựng tập thể lớp nên dần dần các

em mạnh dạn, tự tin và có ý thức đối với lớp hơn.Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

12Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản4. Đưa học sinh cá biệt vào hoạt động tập thể

Phần lớn học sinh tiểu học đều ngoan, ngây thơ và rất đáng yêu. Nhưng

bên cạnh đó cũng có một số ít em hiếu động, hay trêu chọc bạn, ý thức kỉ luật

chưa cao, lười học... Do vậy, rất khó khăn cho giáo viên đứng lớp, nếu thường

xuyên nhắc nhở, uốn nắn và giáo dục đạo đức thì ảnh hưởng đến việc học tập

của tập thể lớp.

Trong lớp tôi phụ trách có em Hồ Bảo Văn khó khăn trong việc học do lâu

nhớ mau quên, rất tăng động, giảm tập trung chú ý, hay nghịch. Nắm được hạn

chế đó của em Văn, những ngày đầu tôi đã thường xuyên quan tâm đến em,

nghiêm khắc nhắc nhở, nhẹ nhàng khuyên bảo, chuyển chỗ ngồi đến cạnh bạn

ngoan, có ý thức học. Tôi cũng gặp và trao đổi trực tiếp với phụ huynh của em

Văn để có thêm thơng tin về hồn cảnh cũng như việc giáo dục em ở nhà của gia

đình. Trong giờ học, tơi đặc biệt quan tâm, hướng dẫn tận tình để em nắm được

bài. Hình thành “đơi bạn cùng tiến”, cùng giúp đỡ nhau trong học tập, cùng

chơi, cùng chuyện trò trao đổi. Chính vì làm được điều đó sau một thời gian em

đã dần có tiến bộ.

Ví dụ: Đơi bạn cùng tiến.Hai em Võ Văn Q và Nguyễn Hạo Ngun thường trêu chọc bạn, có

những trò đùa và những câu nói thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến các bạn trong

lớp. Đối với hai em này, tôi đưa hai em tham gia vào mọi hoạt động của tập thể

lớp như: giao nhiệm vụ cho các em làm sao đỏ để các em bớt thời gian trống đùa

nghịch và có ý thức với cơng việc được giao và trách nhiệm đối với lớp. Từ đó

uốn nắn được những thói quen chưa đúng và tiến bộ từng ngày.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

13Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnViệc quan sát, tìm hiểu từng đối tượng học sinh không phải ngày một,

ngày hai mà đòi hỏi giáo viên phải có cả một q trình kết hợp với mọi tổ chức

trong việc giáo dục học sinh. Đối với những trường hợp như em Quý, em Văn

thì lớp nào cũng có, nhưng muốn dìu dắt các em tham gia vào hoạt động tập thể

thì tùy theo năng lực của mỗi giáo viên đều có thể vận dụng nhiều biện pháp

thích hợp sao cho các em ham thích cơng việc được giao. Tuy nhiên giáo viên

phải đòi hỏi ở các em những biểu hiện tốt và sự tiến bộ của các em, khi có điều

kiện phải biểu dương các em trước lớp hoặc có phần thưởng động viên các em.

Như vậy các em sẽ gắn bó và gần gũi hơn với tập thể.

5. Kết hợp với gia đình để giáo dục học sinh

Gia đình - nhà trường - xã hội là môi trường giáo dục tốt nhất để xây dựng

và hình thành nhân cách cho học sinh. Nếu giáo viên biết phối hợp ba môi

trường giáo dục này thì giáo viên đó đã hồn thành tốt vai trò của người giáo

viên chủ nhiệm giỏi.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi cơng việc dạy học còn phải linh hoạt sáng tạo

trong việc giáo dục học sinh trở thành con người vừa hồng vừa chuyên, trách

nhiệm ấy rất nặng nề và cao cả. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm học tơi đã

tìm hiểu cụ thể hồn cảnh của từng học sinh. Những học sinh có hồn cảnh khó

khăn, cá biệt,... thì giáo viên tham mưu cùng với nhà trường hoặc chính quyền

địa phương để bản thân các em được quan tâm nhiều hơn, được hỗ trợ nhiều hơn

về vật chất cũng như tinh thần để các em vững bước trên con đường học tập của

mình. Việc trao đổi, góp ý, để đi đến thống nhất giáo dục học sinh thì gia đình và

giáo viên ln quan tâm, kết hợp uốn nắn kịp thời để giúp các em phát triển tồn

diện.

Gia đình chính là chiếc cầu nối, là phương tiện để giúp đỡ giáo viên hoàn

thành nhiệm vụ giáo dục cá nhân và tập thể. Vì vậy giáo viên cần phối kết hợp

với gia đình kiểm tra và tạo cho các em những điều kiện cần thiết như: Mỗi em

phải có góc học tập riêng, kiểm tra việc chuẩn bị bài, chuẩn bị dụng cụ học tập

trước khi đến lớp; khuyến khích các em giúp đỡ bố mẹ một số công việc ở nhà

và tham gia các hoạt động có tính chất tập thể; cần lưu ý đến việc giáo dục lòng

nhân ái, ý thức tập thể cho học sinh. Việc phối kết hợp với tập thể cha mẹ học

sinh để giáo dục tập thể lớp sẽ giúp công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên đạt kết

quả tốt như:

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×