Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết hợp với Đội - Sao nhi đồng trong nhà trường

Kết hợp với Đội - Sao nhi đồng trong nhà trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnHọc sinh đi tìm địa chỉ đỏ tại địa phương

IV. Tính mới của giải pháp

Để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện thì việc trước tiên giáo viên

chủ nhiệm lớp phải làm tốt cơng tác xây dựng tập thể lớp có năng lực tự quản

tốt. Việc xây dựng tập thể lớp có năng lực tự quản chính là rèn luyện cho các em

các kĩ năng cần thiết sau:

- Kĩ năng lắng nghe.

- Kĩ năng nhận xét.

- Kĩ năng hợp tác.

Dựa trên những kĩ năng cần thiết đó giúp các em biết điều chỉnh các hoạt

động của mình phù hợp với hoạt động chung của tập thể lớp; các em có ý thức

hơn, có trách nhiệm hơn với việc mình làm. Như thế mới xây dựng được một tập

thể lớp đoàn kết, tự chủ, sáng tạo.Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

16Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnV. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm.

Trong công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã triển khai tất cả các biện pháp trên

vào công việc "Xây dựng năng lực tự quản". Tôi nhận thấy rằng:

- Đối với ban cán sự: Học sinh lớp tôi như em Yến Nhi, Minh Tuyết, Việt

Anh, Nga,... quả là những học sinh rất có năng lực trong việc điều hành, quản lí

lớp. Từ cách ăn nói, giao tiếp của em trong học tập cũng như trong cuộc sống

hàng ngày rất tốt nên khi tôi triển khai công việc này em nắm bắt và đã điều

hành lớp thực hiện một cách rất có hiệu quả. Bên cạnh đó còn có mạng lưới các

nhóm trưởng (tổ trưởng) phối hợp chặt chẽ nên nề nếp của lớp sớm đi vào ổn

định và hoạt động có hiệu quả.

- Đối với học sinh cá biệt: Q, Văn, Ngun,... đã có nhiều thay đổi tích

cực trong suy nghĩ và hành động. Các em đã có nhiều hành vi ứng xử tốt và đã

dần thực hiện đúng nội quy trường, lớp đề ra.

- Đối với tập thể lớp:

+ Nề nếp lớp tuần nào cũng xếp loại tốt.

+ Ý thức tự giác của các em cao hơn.

+ Tập thể lớp ln đồn kết.

+ Đội ngũ cán bộ lớp năng động, tích cực và chuyên nghiệp.

+ Tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, của đội đề ra và đạt

kết quả tốt.

+ Tất cả học sinh trong lớp, nhiều em có năng lực điều hành nhóm thực

hiện các hoạt động học.

+ Khơng còn học sinh cá biệt.

+ Lớp ln tích cực trong phong trào hoạt động Đội.

+ Có nhiều học sinh tham gia các câu lạc bộ.

Sau đây là thống kê về đánh giá năng lực , phẩm chất của học sinh ở cùng

thời điểm: Cuối năm học 2017 – 2018.

Duy trì sĩ số : 13/13 em đạt 100%

Học sinh tiếp thu bài học nhanh, ham học và có nhiều tiến bộ trong học

tập.

Học sinh hồn thành chương trình tiểu học đạt 100 %.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

17Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnHọc sinh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và giáo dục là 2 em

Năng lực: HTT: 2 em

HT: 11 em

Phẩm chất: T: 2 em

Đ: 11 em

Tham gia tốt các phong trào do Trường, Đội phát động.

Cuối năm, lớp đạt tập thể lớp Tiên tiến

Lớp đạt thành tích tốt trong cơng tác Đội và đạt Chi đội vững mạnh.

Tham gia thi “ Giữ vở sạch – viết chữ đẹp” 6 em đạt 2 em công nhận cấp

trường.

Tính đến năm học 2018 – 2019

Duy trì sĩ số đến thời điểm hiện tại : 14/14 em đạt 100%

Học sinh tiếp thu bài học nhanh, ham học, có ý thức xây dựng bài, tinh

thần đoàn kết cao và có nhiều tiến bộ trong học tập

Tham gia tốt các phong trào do Trường, Đội phát động.

Tham gia thi “ Giữ vở sạch – viết chữ đẹp” đạt 2 em công nhận cấp

trường.

Phần 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Quá trình làm cơng tác chủ nhiệm tơi rút ra kinh nghiệm như sau:

− Để đạt được mục đích giáo dục, ta cần phải biết chọn điểm xuất phát

thích hợp với đặc điểm riêng của từng trường, từng lớp, từng học sinh,…

− Phải có kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng,...

−Hiểu đặc điểm, tình hình, hồn cảnh từng học sinh.

−Đầu năm phải có một số nội quy, quy định riêng của lớp và phải được

đưa ra cả lớp bàn bạc nhất trí để cùng nhau thực hiện.

− Xây dựng đội ngũ các bộ lớp năng động và sáng tạo. Giáo viên chủ

nhiệm phải kết hợp chặt chẽ với cán bộ lớp để cùng giúp các em thực hiện tốt

nhiệm vụ của mình.

− Giải quyết mọi vướng mắc của học sinh một cách công bằng. Biết lắng

nghe và tôn trọng ý kiến của học sinh.

− Thực hiện sinh hoạt lớp đều đặn, thi đua và tổng kết thi đua công bằng

và phải được duy trì xuyên suốt năm học.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

18Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản− Phối hợp kịp thời và chặt chẽ với phụ huynh học sinh cũng như các giáo

viên bộ mơn và các đồn thể trong trường.

II. Kiến nghị:

Tơi xin đề xuất một số ý kiến sau:

−Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thật sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, ln

hết lòng vì học sinh thân u, là người có năng lực tổ chức, quản lí lớp, có kĩ

năng sư phạm vững vàng, phải tạo mối quan hệ tốt với học sinh, với phụ huynh

học sinh.

−Giáo viên phải có kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài giảng cụ thể, sát hợp

với thực tế của lớp.

−Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội.

− Đối với các phụ huynh phải cần quan tâm hơn nữa con em mình, phải

quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, phải thật sự là tấm gương mẫu mực cho con

em mình. Có như vậy thì cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học

sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT mới ngày càng đạt hiệu quả cao.

Trên đây là những kinh nghiệm mà tơi đã áp dụng trong q trình thực

hiện cơng tác chủ nhiệm lớp và đã thu được kết quả rất khả quan, đã khắc phục

những hạn chế của học sinh. Do đó, tơi nghĩ rằng đề tài này nếu được các anh chị

đồng nghiệp tham khảo góp ý thêm thì hiệu quả chắc chắn sẽ được nâng cao hơn

nữa.

Rất mong sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp, hội đồng khoa học, để

bản thân tôi đúc kết kinh nghiệm cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm cũng như

cải tiến công tác chủ nhiệm cho những năm tới được tốt hơn.

Bình Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Người viếtNguyễn Thị Bảo HằngNgười thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

19Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnÝ KIẾN

CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HĐSKÝ KIẾN

CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

20Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnTÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Đánh giá học sinh tiểu học, ngày 28

tháng 8 năm 2014.

2. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Về việc sửa đổi đánh giá học sinh tiểu

học, ngày 22 tháng 9 năm 2016.

3. Thông tư Số: 41/2010/TT-BGDĐT: THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU

LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

4. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT: Quyết định Ban hành Quy định

về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

............................................................................................Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

21Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnPHỤ LỤCPHẦN MỞ ĐẦU:Trang 1I. Đặt vấn đềTrang 11. Lý do lý luậnTrang 12. Lý do thực tiễnTrang 2II. Mục đích nghiên cứuTrang 2PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀTrang 3I. Cơ sở lý luận của vấn đềTrang 3II. Thực trạng của vấn đềTrang 4III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đềTrang 51. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệmTrang 52. Xây dựng nề nếp lớp họcTrang 62.1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban cán sự lớpTrang 72.2. Xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ lớpTrang 92.3. Xây dựng tập thể lớp tự quảnTrang 103.Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớpTrang 114. Đưa học sinh cá biệt vào hoạt động tập thể.Trang 135. Kết hợp gia đình để giáo dục học sinhTrang 146. Kết hợp với Đội – Sao nhi đồng trong nhàTrang 15IV. Tính mới của giải pháp.Trang 16V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệmTrang 17Phần 3. KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ:Trang 18I. Kết luậnTrang 18II. Kiến nghịTrang 19Danh mục tham khảoTrang 20Phụ lụcTrang 21Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết hợp với Đội - Sao nhi đồng trong nhà trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×