Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học là điều kiện tốt nhất giúp HS tích luỹ và rèn kĩ năng sống có hiệu quả. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp các em được hợp tác, trải nghiệm các kĩ năng sống. Vậy giáo viên

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học là điều kiện tốt nhất giúp HS tích luỹ và rèn kĩ năng sống có hiệu quả. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp các em được hợp tác, trải nghiệm các kĩ năng sống. Vậy giáo viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dưới đây là một vài hình thức bản thân tơi đã trải nghiệm và áp d ụng

có hiệu quả đối với Liên đội:

- Biện pháp 3: Hoạt động “Trang trí lớp học thân thiện”.

Trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua

“Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” rộng khắp trên cả

nước. Ở trong mơi trường đó các em được học tập và sinh hoạt trong m ột

bầu khơng khí thân thiện, gần gũi như gia đình, điều đó góp phần giúp các

em hứng thú trong học tập và đem lại hiệu qua cao trong giáo d ục. N ơi đó

trường học, lớp học được các em coi như ngôi nhà chung, ngơi nhà th ứ hai

của mình và các em thấy được mỗi ngày đến trường, đến lớp là một ngày

vui, bản thân các em thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với ngơi nhà chung

đó. Lớp học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích c ực c ủa

học sinh, tăng cường giáo dục các kĩ năng sống cho các em. Trong mơi

trường phát triển tồn diện đó, học sinh hứng thú học tập, biết rèn luy ện

kĩ năng và phương pháp học tập, trong đó đặc biệt là phát huy kh ả năng t ự

tìm hiểu, khám phá,tư duy sáng tạo… Chính vì vậy để giáo dục,rèn luy ện kĩ

năng sống cho học sinh thành cơng tơi ln quan tâm đến việc trang trí

“Lớp học thân thiện”. Đưa cây xanh vào lớp học. Theo tôi, lớp học thân

thiện phải có cây xanh, bởi lẻ một lớp học xanh mát, ngập tràn s ắc màu

thiên nhiên, sẽ giúp các em có một tâm trạng vui tươi nh ẹ nhàng v ới m ỗi

ngày đến lớp. Nhìn ở phương diện khoa học : cây cỏ lá hoa đ ược ví nh ư lá

phổi thanh lọc những khí chất độc hại cho cơ thể. Ở góc độ đời sống tinh

thần, màu xanh thiên nhiên có tác dụng giúp tâm hồn thư giản, sảng khối.

Qua đó giáo dục các em tinh thần bảo vệ mơi trường sống quanh mình .

Trong năm học 2016 – 2017 với phòng học còn chưa được tu sửa, tôi

đã cho các em cùng dọn vệ sinh, trang trí thêm các vật d ụng nh ư: giá sách,

rèm màn mới, trang trí các tranh ảnh, hoặc đồ vật địa ph ương…

Trong năm học 2017 – 2018tôi đã tham mưu với lãnh đạo nhà trường

tổ chức Hội thi “Lớp học thân thiện”, thông qua hội thi đã giáo dục các em ý

thức giữ gìn vệ sinh lớp học cũng như trường mình; các em cùng nhau đồn

kết, hợp tác để tìm hiểu cách trang trí thế nào cho đẹp, cho lạ; và lao động

vừa sức của mình, cùng với cha mẹ mình dọn dẹp, sơn s ửa m ới phòng h ọc.

Với khơng gian lớp học mới, sạch đẹp, khang trang, giúp các em đ ến l ớp

với tinh thần tươi vui, phấn khởi, hăng say với các bài học của th ầy cô giáo

hơn. Đây mới là những kết quả đáng để trân trọng và phát huy.12Trang trí lớp học thân thiện- Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động “Lao động dọn vệ sinh”.

Để đánh giá xếp loại học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy đ ịnh

dựa trên bốn tiêu chí: Văn hóa, đạo đức, lao động và văn th ể mĩ. Nh ưng

hiện nay, tiêu chí hoạt động lao động của học sinh trong tr ường h ọc d ường

như đã bị bỏ qua, những hoạt động đó dần được “dịch vụ hóa”.

Những năm về trước, hầu hết các trường học đều tổ ch ức lao động

cho học sinh. Các nhà trường thường xuyên duy trì hình th ức thay phiên

từng lớp lao động trong tuần với các công việc nh ư quét dọn sân tr ường,

lớp, nhổ cỏ, lau bàn ghế… Các em thực hiện những cơng việc đó tr ước gi ờ

học hoặc ra chơi giữa giờ. Học sinh tự “lao động” sẽ giúp các em bi ết gi ữ

gìn kết quả cơng sức lao động của mình, tránh thói quen d ựa d ẫm ỷ l ại,

khơng xả rác bừa bãi trong trường lớp và nh ững n ơi cơng c ộng. T ự các em

biết mình phải làm gì để giữ gìn mơi trường xung quanh sạch đ ẹp.

Vì vậy, việc “bỏ qua kỹ năng lao động ở các tr ường học hiện nay là

một hình thức gián tiếp làm học sinh lười vận động và sợ lao động. S ự

chậm chạp, ít hoạt động cơ bắp khơng chỉ có ở học sinh khu vực thành ph ố

mà còn xuất hiện nhiều ở học sinh các vùng nông thôn. Không ch ỉ các em

học sinh ở thành phố mà phần đông học sinh ở các vùng nơng thơn, ngồi

thời gian học tập, giải trí thì khơng phải làm bất cứ cơng việc gì khác.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục các em tự lao

động dọn vệ sinh cho lớp mình cũng như làm sạch khuôn viên nhà trường .

Bản thân tôi trong những năm qua đã phối h ợp cùng v ới Ban đ ại di ện cha

13mẹ học sinh để làm có hiệu quả phương pháp này. Tạo cho các em thói

quen tự giác trong lao động như: quét sân tr ường, lớp, lau bàn gh ế... Giáo

dục thông qua lao động là việc làm quan trọng trong giáo dục phát tri ển

tồn diện, nhằm hình thành ở các em những phẩm ch ất của ng ười lao

động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp các em có được các

kỹ năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho h ọc sinh các kỹ

năng lao động cần thiết trong tương lai.

Việc lao động dọn vệ sinh tại lớp học cũng là hoạt động xây d ựng

“Công trình măng non” gây quỹ trong chương trình hoạt động Công tác Đội

và phong trào thanh thiếu nhi của Hội đồng Đội cấp trên, cũng nh ư Liên

đội TNTP Hồ Chí Minh chỉ đạo. Chính từ những hoạt động nh ư vậy gián

tiếp giúp các em hiểu thêm về hoạt động Đội và tham gia hoạt động m ột

cách tự giác.

Qua những buổi sinh hoạt lao động ấy, giúp các em dần làm quen và

có ý thức làm việc vì tập thể, rèn tính kiên trì, tính độc l ập, tình đồn k ết,

sự hợp tác nhóm của các em càng thêm thắt chặt, gắn bó. Đồng th ời giúp

các em thấu hiểu được một phần giá trị của lao động và nỗi vất vả của

người lao động.Lao động dọn vệ sinh vườn trường- Biện pháp 5: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác.

Hoạt động giáo dục Kỹ năng sốngcho học sinh còn thơng qua tiết

sinh hoạt dưới cờ. Trong các giờ sinh hoạt này giáo viên có th ể linh đ ộng

nhiều hình thức để giúp tiết sinh hoạt của mình khơng bị nhàm chán,

14khơng gò bó trong những hình thức cũ, gây ra sự khơng h ứng thú đ ối v ới

các em. Giờ sinh hoạt không hạn chế trong việc nh ận xét nh ững vi ph ạm

nề nếp, nội quy của các em, mà là nơi cô giáo và h ọc sinh cùng t ương tác

trong các hoạt động như trò chơi hay kể chuy ện… Qua các hoạt đ ộng này

việc tạo cho các em nhiều kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh

đạo, kỹ năng lắng nghe… Đặc biệt là sự tự giác trong việc tham gia ch ơi

cùng nhau, hợp tác, đoàn kếtđể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đây là một số hình thức giáo viên tổng ph ụ trách đ ội có th ể s ử

dụng trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giúp buổi sinh hoạt sinh động và lơi

cuốn các em:

a.Hình thức trò chơi

*Mục đích

- Giúp tạo ra môi trường để các em tham gia vào hoạt động giáo d ục kỹ

năng sống một cách tự nhiên, nhiệt tình.

- Chơi và được chơi là nhu cầu thiết yếu đối với tâm sinh lý c ủa l ứa

tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động trò chơi sẽ giúp các em tự khám phá ra

các giá trị, những kỹ năng, thơng qua các trò chơi được triển khai.

- Giúp học sinh bộc lộ tính cách trong khi tham gia các trò ch ơi.

- Tạo cơ hội để các em phát huy khả năng làm việc nhóm.

- Giúp các em cởi mở, đoàn kết, tự tin hơn.

* Yêu cầu khi tổ chức trò chơi

- Trước tiên trò chơi phải phù hợp với lứa tuổi của h ọc sinh ti ểu h ọc.

- Trò chơi phải đáp ứng mục tiêu của hoạt động đề ra.

- Trò chơi phải phù hợp với khơng gian, thời gian diễn ra.

cầu.- Trò chơi cần có đầy đủ các phương tiện, dụng cụ để đáp ứng yêu

- Trò chơi cần tạo ra sự vui vẻ và có ý nghĩa giáo dục th ực sự.* Phạm vi áp dụng phương pháp trò chơi khi tổ ch ức các hoạt đ ộng

giáo dục kỹ năng sống15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học là điều kiện tốt nhất giúp HS tích luỹ và rèn kĩ năng sống có hiệu quả. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp các em được hợp tác, trải nghiệm các kĩ năng sống. Vậy giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×