Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị SáuVới việc quyết tâm thực hiện các giải pháp trên, năm học 2017-2018, trường đã

hoàn thành công tác tuyển sinh trong 10 ngày với 128 em trong độ tuổi ra lớp, đạt tỉ lệ

100%. Nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh theo địa bàn như Phòng giáo dục và

UBND huyện chỉ đạo. Vào cuối tháng 6/2017, nhà trường lập danh sách học sinh trúng

tuyển gửi Phòng giáo dục KrơngAna ra Quyết định cơng nhận. Lên kế hoạch sắp xếp học

sinh vào các lớp khối 1 năm học 2017-2018 đúng quy định.

Thứ hai : Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt thực

trạng học sinh trong lớp, kịp thời phát hiện học sinh có dấu hiệu nghỉ học.

Để đảm bảo sĩ số học sinh thì cơng tác chủ nhiệm lớp chính là những giải pháp có

tầm quan trọng lớn và hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa học sinh bỏ học, đi học chưa

chuyên cần. Hiệu trưởng lên kế hoạch từ đầu năm đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

Ngay từ ngày đầu, giáo viên nhận lớp mình phụ trách phải có danh sách trích ngang ghi

rõ họ tên, nghề nghiệp cha mẹ; độ tuổi. Nếu có em nhiều hơn một vài tuổi, giáo viên cần

lưu ý và ghi tên vào sổ nhật ký theo dõi. Giáo viên cần tìm hiểu hồn cảnh sinh sống của

gia đình, nắm xem bao nhiêu em có hồn cảnh khó khăn, bao nhiêu em có sổ hộ nghèo,

cận nghèo...phân loại đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh khuyết tật, học sinh có hồn

cảnh khó khăn thường xuyên nghỉ học hay có nguy cơ bỏ học.

Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng sắp xếp chun mơn, bố trí những giáo viên

nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ và trách nhiệm cao, là người địa phương hoặc thông

thạo tiếng địa phương làm công tác chủ nhiệm lớp. Bước vào năm học mới, giáo viên chủ

nhiệm liên hệ và kết hợp chặt chẽ với giáo viên phổ cập của trường để nắm tình hình các

em có nguy cơ bỏ học ở các năm học trước, nắm bắt nguyên nhân tại sao học sinh vắng

học hàng ngày trên lớp. Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện học tập để

theo dõi, nhằm có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Khi thấy những học sinh nào nghỉ

học từ 2 buổi trở lên, giáo viên cần đến ngay gia đình để tìm hiểu hồn cảnh của các em,

đến nhà vận động các em đi học. Lập danh sách những học sinh có nguy cơ bỏ học báo

ngay với Ban giám hiệu và buôn trưởng để các buôn trưởng vận động bố mẹ nhắc nhở

các em đi học, khơng để tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài.

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên thăm hỏi gia đình học sinh để nắm bắt tâm tư

tình cảm của các em, tìm hiểu hồn cảnh gia đình từng học sinh để kịp thời động viên

giúp đỡ các em, đồng thời vận động cha mẹ học sinh quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt

hơn cho con em mình học tập.

Giáo viên chủ nhiệm cần tôn trọng, gần gũi, ân cần, bao dung với thái độ nhẹ

nhàng nhưng nghiêm khắc trong việc giáo dục các em. Không được sử dụng những lời lẽ

nặng lời để phê phán, xúc phạm học sinh khi các em mắc lỗi, dễ dẫn đến tác động tiêu

cực, học sinh tự ái bỏ học.

Giáo viên chủ nhiệm lớp liên hệ với gia đình học sinh kiểm tra việc đi học, tỉ lệ

chuyên cần của các em, sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực, biện pháp vận động phù

hợp đưa các em tiếp tục đến trường, giúp các em tự tin và có tư tưởng, thái độ tốt hơnThái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu6Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáutrong học tập. Ngoài ra giáo viên cần tích cực học tập tiếng Ê Đê để thuận lợi cho việc

giao tiếp, trao đổi với cha mẹ học sinh nhằm phục vụ giảng dạy một cách tốt nhất.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn và các bộ phận trong

nhà trường từng bước khắc phục khó khăn để vận động học sinh đi học chuyên cần, giảm

thiểu một cách thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, học sinh nghỉ học tùy tiện. Cùng với

giáo viên bộ môn theo dõi chất lượng học tập hàng ngày và các bài kiểm tra định kì nhằm

phân loại học sinh theo năng lực. Đặc biệt chú ý đến các học sinh đọc, viết yếu, tiếp thu

chậm, nhà xa, hồn cảnh khó khăn. Đây là các học sinh có nguy cơ bỏ học cao nhất cần

phải có sự quan tâm định hướng.

Năm học 2017-2018, nhiều lớp đã làm tốt công tác vận động học sinh đến trường

như lớp 2B, cơ Hồng Thị Hồng vận động được 2 em có nguy cơ bỏ học trở lại lớp. Cơ

HNơch B (lớp 1E) vận động 1 em đã nghỉ học 2 tháng đến trường. Thầy Doãn Tiến

Tám (lớp 5D) vận động được 2 em theo chị đi làm gạch trở lại lớp học. Thầy Y Huỳnh

(4C), cơ Nguyễn Thị Bích Thủy (5A) đã cảm hóa được phụ huynh 2 em vì hồn cảnh

khó khăn để con đi Sài Gòn làm th về lại trường học…

Hiệu trưởng phải là người theo dõi thường xuyên, có đánh giá cụ thể trong các

cuộc họp hàng tháng, kịp thời nêu gương những giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác vận

động học sinh đến trường, đảm bảo duy trì sĩ số, cuối năm có khen thưởng rõ ràng.

Thứ ba: Chỉ đạo tăng cường tiếng Việt cho học sinh

Đối với học sinh tiểu học đặc biệt là những trường có đơng học sinh dân tộc thiểu

số, việc tổ chức dạy tập nói tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1 là cần thiết. Ngay

từ những ngày đầu chuẩn bị vào lớp 1, nhà trường chỉ đạo việc chuẩn bị tăng cường tiếng

Việt cho trẻ; bố trí giáo viên dạy trước chương trình chính khóa ít nhất 2 tuần. Tăng thời

lượng môn Tiếng Việt lớp 1 từ 350 tiết lên 500 tiết theo cách tổ chức dạy học 2

buổi/ngày; điều chỉnh thời lượng dạy học các môn học khác để tập trung ưu tiên dạy hai

mơn Tiếng Việt,Tốn nhằm nâng cao chất lượng học tập cũng như góp phần tạo niềm tin

cho các em mỗi khi đến trường.

Tại trường Võ Thị Sáu, có một số giáo viên là người dân tộc bản địạ. Nhà trường

tạo điều kiện cho giáo viên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ để hướng dẫn các em thực hiện

một số hoạt động học tập, vui chơi, sau đó dần dần chuyển sang sử dụng tiếng phổ thông.

Tăng cường tổ chức các trò chơi, tạo mơi trường giáo dục thân thiện, gần gũi giữa thầy và

trò. Rèn cho học sinh ý thức phấn đấu vươn lên, kiên trì vượt khó để đi học đều và chăm

học, mạnh dạn và tự tin tham gia các hoạt động học tập. Tăng cường công tác Đoàn Đội,

các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khố, tạo khơng khí vui tươi trong nhà trường, gây

hứng thú học tập cho học sinh, qua đó rèn luyện thói quen sinh hoạt tập thể có nền nếp và

mở rộng môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt.

Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng

học sinh từng lớp; chú trọng dạy học theo phân hóa đối tượng học sinh; tận dụng tối đa

kênh hình và đồ dùng tự làm, sẵn có để sử dụng trong giảng dạy. Tạo mọi điều kiện về

thời gian để học sinh được thực hành các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói. Tăng thời lượngThái Thị Hồi ThuTrường TH Võ Thị Sáu7Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáudạy học môn Tiếng Việt. Sử dụng triệt để các đồ dùng được cấp phát trong dạy học; tăng

cường làm và sưu tầm các đồ dùng dạy học đơn giản, có sẵn ở địa phương. Tăng cường

sử dụng các đồ dùng trực quan sinh động, các hình thức dạy học phát huy tính tích cực

của học sinh. Nên giải nghĩa từ bằng các hình ảnh trực quan, các vật thật hoặc đưa các từ

vào trong văn cảnh cụ thể để học sinh hiểu được nghĩa của từ. Tạo ra giờ học sôi nổi,

thân thiện thu hút các em đến trường và tự giác tham gia vào các hoạt động, để các em

cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Thứ tư: Chỉ đạo Tổng phụ trách và đội ngũ giáo viên tổ chức thực hiện tốt

các phong trào

Trường tiểu học Võ Thị Sáu thuộc trường hạng I, với 22 lớp, có ba điểm trường,

Tổng phụ trách ngồi cơng tác Đội và phong trào thiếu nhi ra phải dạy 2 tiết/tuần. Nhà

trường phân cơng trực thường xun ở điểm chính và dạy ở 2 điểm trường lẻ mỗi điểm

trường 1 tiết/tuần. Như vậy, Tổng phụ trách Đội có điều kiện quán xuyến, theo dõi và

sinh hoạt tại tất cả các điểm trường.

Ngay từ đầu năm, nhà trường chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách Đội xây dựng kế

hoạch hoạt động, bám sát với kế hoạch của Hội đồng đội và tình hình thực tế của trường.

Dựa vào chủ điểm từng tháng, giáo viên Tổng phụ trách Đội tổ chức các tiết hoạt động

ngồi giờ lên lớp với hình thức “Sinh hoạt truyền thống”, “ Trò chơi dân gian”, “Văn

nghệ”; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như Nhảy bao bố, Kéo co, Ai nhanh ai

khỏe… các hoạt động trải nghiệm trên cả 3 điểm trường để tạo sự kết nối và tinh thần

thoải mái để đội ngũ thầy cô và các em tích cực dạy tốt, học tốt, các em thích đến trường.

Qua các đợt tổ chức hoạt động tại trường, các em tham gia các trò chơi dân gian rất sôi

nổi, hào hứng, nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi các em. Các tiết mục văn nghệ cũng được

các lớp tham gia nhiệt tình, giáo viên cũng vào cuộc cùng với các em trong quá trình

luyện tập, đầu tư vào trang phục để tạo niềm phấn khởi cho học sinh. Trường học thực sự

là điểm đến hấp dẫn, do đó năm học 2017-2018 giảm thiểu một cách rõ rệt học sinh hay

nghỉ học, cuối năm đảm bảo 100% học sinh đến trường.

Chỉ đạo giáo viên Tổng phụ trách đội phối hợp với đội ngũ giáo viên cùng nắm kế

hoach, thực hiện kế hoạch có sự giám sát, hướng dẫn của Tổng phụ trách...Qua đó lồng

ghép tuyên truyền,vận động học sinh đi học chuyên cần; giáo dục các chuẩn mực đạo

đức, kĩ năng sống, nhận thức xã hội cho học sinh. Chú ý thực hiện trong thời gian phù

hợp và các hoạt động đó đáp ứng các chủ điểm theo tháng, có tính giải trí và tính giáo

dục cao, tạo được niềm vui và hứng thú tích cực cho các em khi đến trường.

Các hoạt động Liên đội Võ Thị Sáu được thể hiện qua một vài hình ảnh sau:Thái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu8Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị SáuHội diễn văn nghệNhảy bao bốThi kéo coGiao lưu với HS phân hiệuThứ năm: Chỉ đạo thực hiện tốt cơng tác Xã hội hóa giáo dục

Nhà trường đã làm khá tốt công tác kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các

mạnh thường quân trong và ngoài huyện. Với quyết tâm làm thay đổi bộ mặt của trường,

Ban giám hiệu đã kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức như UBND Huyện, PGD, UBND

xã ... Trong những năm qua, trường đã xây thêm 5 phòng học mới, tu sủa 5 phòng học cũ,

làm sân, làm nhà xe tại điểm trường chính, mua sắm trang thiết bị. Năm học 2017-2018,

trường đã có được một diện mạo mới, khang trang và sạch đep hơn nhiều.

Bên cạnh đó, trường thường xuyên theo dõi và kịp thời liên hệ với nhiều tổ chức,

cá nhân có lòng hảo tâm đã tài trợ cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, những tấm gương

vượt khó ở trường. Ở xã Ea Bơng, Đồn xã đã vận động Nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh

được 60 phần quà hỗ trợ cho học sinh nghèo Buôn Dham. Tổ chức trao quà cho các em

tại điểm trường phân hiệu 2 với tinh thần phấn khởi, đoàn kết, tương trợ.Thái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu9Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị SáuCơ Hồng Thị Mai Hương, chủ tịch liên đồn lao động huyện Krơng Ana đã vận

động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tặng 60 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó

cho 60 em tại phân hiệu Buôn Năc trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Thầy Võ Trung Dũng, Trưởng phòng giáo dục huyện Krơng Ana cũng đã quan tâm

đến hoàn cảnh kém may mắn của một số học sinh nghèo, học sinh mồ côi, trẻ khuyết tật

tại trường. Thầy đã liên hệ với các nhà hảo tâm tại Cơ sở Dầu khí Vũng Tàu góp quà trị

giá 10 triệu đồng tặng 50 học sinh tại điểm trường Bn Sha đầy ý nghĩa.

Cơ Hồng Thị Hồng, giáo viên dạy lớp 3 đã kêu gọi đoàn Thiện nguyện tại Bn

Mê Thuột góp được 40 phần q trị giá 8 triệu đồng tặng học sinh tại trường …Cơ sở Dầu khí Vũng Tàu tặng q HS bn DhamNhà từ thiện Tâm An với HS nghèo bn ShaCơ Hồng Thị Mai Hương trong lễ trao quà HS nghèoCông ty nhựa Long Thành tặng HS vượt khóThứ sáu: Chỉ đạo làm tốt cơng tác phối kết hợp.

Để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học và hay nghỉ học, nhà trường chủ động

Thành lập ban vận động học sinh đến trường chỉ đạo nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, có

chiều sâu giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục. Cụ thể là

giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và chính quyền, đồn thể

địa phương để tất cả những học sinh có biểu hiện sa sút về học tập hoặc vi phạm nội quy

Thái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu10Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáutrường, lớp phải được quản lý và có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục ngay từ đầu. Cùng

với sự vào cuộc của chính quyền, thôn buôn, nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh

đến từng nhà để vận động học sinh tới trường.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhân viên và các đồn thể trong nhà

trường quản lí và giáo dục học sinh, thường xuyên kiểm tra giám sát sự chuyên cần của

học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh yếu và học sinh cá biệt để có biện pháp phối hợp

giáo dục, giúp đỡ. Nhà trường chỉ đạo tổ chức các buổi họp cha mẹ học sinh 3 lần trong

năm, nắm số điện liên lạc của phụ huynh học sinh hoặc Email của một số phụ huynh

(nếu có) để trao đổi kịp thời, nhận sự ủng hộ một cách tối đa của cha mẹ học sinh trong

việc động viên các em đến trường.

Phối hợp với giáo viên hỗ trợ công tác Cộng đồng và giáo viên dạy tiếng Ê đê.

Nhà trường giao nhiệm vụ cho cô H Bel Knul là giáo viên Cộng đồng phụ trách mảng

chuyên cần của học sinh. Cơ H Bel Knul ngồi nhiệm vụ của một giáo viên cộng đồng

phải có trách nhiệm kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tại phân hiêu I và phân hiệu II nắm

bắt, tới nhà học sinh để vận động, tuyên truyền và chở học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường. Thầy Y Yem Niê được phân cơng nhiệm vụ dạy tiếng Ê đê, ngồi việc giảng dạy,

thầy có nhiệm vụ giúp đỡ giáo viên chủ nhiệm tại phân hiệu III (bn Sha) nắm bắt hồn

cảnh, điều kiện gia đình học sinh có những con em thường xuyên nghỉ học để vận động

học sinh đến trường.

Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã, cô H Vina Triết là người đồng bào

dân tộc thiểu số năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, cơ đã cùng với Ban

giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đi tới những học sinh có hồn cảnh đặc biệt

và có nguy cơ bỏ học; tuyên truyền, vận động học sinh đến trường và đem lại hiệu quả

thiết thực.

Phối hợp với Hội trưởng hội cha mẹ học sinh, chị H Duyệt Niê là người Êđê hộ

khẩu tại buôn Năc trên điạ bàn trường chính, anh Y Leo là Buôn trưởng buôn Sha nên rất

thuận lợi cho công tác phối kết hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động

học sinh đến trường. Các thành viên này đã thường xuyên nhắc nhở các cha mẹ học sinh

trong các buổi họp dân, tuyên truyền qua các buổi phát thanh và lúc được nhà trường yêu

cầu, họ sẵn sàng cùng với nhà trường đến tận nhà học sinh để tuyên truyền, vận động con

em mình đi học.

Phát huy tác dụng của công nghệ thông tin, nhà trường chủ động thành lập nhóm

Facebook, Zalo đối với các thành viên trong ban vận động học sinh đến trường vì họ đã

sử dụng thành thạo máy tính và điện thoại thơng minh để tiện liên lạc và đem lại hiệu quả

nhanh nhất.

Kết quả cho cơng tác phối hợp vận động đó là nhiều em nghỉ học dài ngày đã đi

học. Các em gia đình ít quan tâm, bản tính ham chơi, lười học, chạy trốn mỗi lần giáo

viên đến nhà nhưng có thêm sự hỗ trợ của các thành viên trên đã đi học trở lại. Phải kể

đến đó là em Y MinhHy Bkrông, H Uôm Êban (học sinh lớp 1 buôn Năc); em Y Lộc Niê,

Y Tháp Niê ( học sinh lớp 3 buôn Sha)… đã tới trường một cách thường xuyên.Thái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu11Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị SáuSau đây là một số hình ảnh các thành viên trong công tác vận động HS đến trường:H Vina Triết- Giám đốc TTHT cộng đồngH Bel Knul – giáo viên Cộng đồngThái Thị Hoài Thu - Hiệu trưởngNguyễn Thị Châu – Giáo viên lớp 5Qua chỉ đạo công tác phối kết hợp, các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò trách

nhiệm, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có chiều sâu giữa nhà trường, gia đình và xã hội

cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục. Cụ thể là giữa Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cha

mẹ học sinh, chính quyền, đồn thể địa phương để theo dõi, quản lý những học sinh có

biểu hiện sa sút về học tập hoặc vi phạm nội quy, tham gia vào các tệ nạn xã hội, tìm hiểu

hồn cảnh và đến tận nhà học sinh để vận động tuyên truyền, giáo dục học sinh tránh xa

các tệ nạn xã hội cùng các loại hình giải trí khơng lành mạnh, nhắc nhở con em đi học

chuyên cần, học tập nghiêm túc, cùng nhà trường vận động con em đến trường.

IV. TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP

Năm học 2017-2018, trường đã phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của giáo viên

làm cơng tác giáo dục cộng đồng. Nhà trường trực tiếp giao nhiệm vụ cho cơ H Bel Knul

Thái Thị Hồi ThuTrường TH Võ Thị Sáu12Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáulà giáo viên Cộng đồng phụ trách mảng chuyên cần của học sinh. Vốn là người dân tộc

bản địa, vốn nói thành thạo tiếng Ê đê, dùng song ngữ trong giao tiếp, trực tiếp cùng với

Hiệu trưởng làm công tác vận động cha mẹ học sinh có nguy cơ bỏ học, hay nghỉ học đến

trường.

Chú ý lựa chọn và thành lập tổ vận động học sinh đến trường là người bản địa.

Thành viên trong tổ vận động hầu hết là người dân tộc Ê đê sinh ra tại bn làng, họ có

các chức danh tại địa phương như anh Y Leo là Buôn trưởng bn Sah, Chị H Yer Knul

là Bí thư chi bộ bn Năc, chị H Vina Triết là Phó chủ tịch UBND xã Ea Bơng. Họ là

những người nhiệt tình, tuổi còn trẻ, phối hợp với nhà trường trong cơng tác vận động

nên đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy tác dụng của công nghệ thông tin ở các bậc phụ huynh đã sử dụng điện

thoại nhiều tiện ích để thông báo, liên lạc, Email một cách nhanh nhất nhằm kịp thời có

biện pháp vận động học sinh hay nghỉ học đến trường.

Tận dụng đội ngũ các thành viên trong ban vận động học sinh đến trường sử dụng

thành thạo máy tính và điện thoại thơng minh, nhà trường đã tạo nhóm Zalo, Facebook để

tiện liên lạc và đem lại hiệu quả nhanh nhất.

V. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Cơng tác duy trì sĩ số ln là vấn đề quan tâm lớn của nhà trường, địa phương và

các tổ chức xã hội. Đội ngũ viên chức nhất là các thầy cô giáo trường Tiểu học Võ Thị

Sáu đã không ngừng nêu cao tinh thần tự giác, tích cực và thực hiện có hiệu quả. Họ đã

đưa ra những giải pháp tốt nhất để vận dụng vào hoạt động thực tiễn. Nhờ các giải pháp

và biện pháp trên mà các em đã ý thức được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối

với việc đi học. Các em thường xuyên tới lớp, chú ý nghe giảng và có tinh thần hợp tác

chia sẻ với bạn bè.

Năm học 2017-2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám hiệu, đội ngũ thầy cơ

giáo, sự vào cuộc của các đồn thể, chính quyền địa phương đã làm tốt cơng tác duy trì

sĩ số, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp. Sau 1 năm áp dụng đề tài tại

trường tiểu học Võ Thị Sáu, trường đã tiến hành khảo nghiệm và kết quả về cơng tác duy

trì sĩ số trong thời điểm cuối năm học (tháng 4 năm học 2017-2018) như sau:

TSHSTSHSHS nghỉ học HS nghỉ học HS có nguy HS bỏ học

khơng có lý theo mùa vụ

cơ bỏ học

doHọc sinh hồn

thành chương

trìnhSLSLTLSLTỉ lệKhối 111054,543,6Khối 212864,764,7Khối 310144,055,09933,055,1Khối 4Thái Thị Hoài ThuSLTỉ lệ

2221,62,0SLTỉ lệ010292,7012597,6010099,009898,9Trường TH Võ Thị Sáu13Tỉ lệMột vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáu

Khối 510222,032,9Toàn

trường540203,7285,240,70102100052797,6Qua số liệu trên, so sánh với số liệu cùng thời điểm này năm ngoái cho ta thấy số

học sinh nghỉ học không lý do, nghỉ học theo mùa vụ, học sinh có nguy cơ bỏ học giảm

hẳn, đặc biệt khơng có học sinh bỏ học. Bên cạnh đó chất lượng học tập và rèn luyện

cũng được nâng cao. Các em có áo trắng đến trường, sách vở, đồ dùng học sinh đầy đủ

hơn, các em đến trường với tinh thần lạc quan, phấn khởi, tỉ lệ học sinh chuyên cần đảm

bảo hơn.

Nhờ việc đi học thường xuyên và các em nêu cao được tinh thần ý thức trong học

tập và sinh hoạt do vậy kết quả tham gia các hội thi cũng rất đáng mừng: Thi chữ viết đẹp

cấp trường 100% lớp tham gia, nhiều em đạt thành tích cao. Thi các trò chơi dân gian

100% học sinh tham gia, nhiều em đạt giải và phần thưởng. Thi thể dục thể thao các em

luyện tập tích cực, tham gia cấp huyện 1 em đạt giải Nhất, thành lập đội bóng đá Mi ni

luyện tập ở trường và tham gia dự thi cấp huyện năm 2017-2018 đạt giải 3 toàn đoàn. Thi

văn nghệ cấp trường có 22/22 lớp tham gia đạt kết quả cao (đạt 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và

3 giải Ba, 6 giải KK). Thi Hát dân ca 1 em đạt giải cấp huyện. Giao lưu học sinh Dân tộc

thiểu số đạt giải 3 toàn đoàn… kết quả học tập được nâng cao. Các em tích cực và hào

hứng khi tham gia học tập ngoại khóa, hoạt động ngồi giờ lên lớp và sinh hoạt đội, nhi

đồng.

Bên cạnh đó, ý thức của cha mẹ học sinh được cải thiện, số phụ huynh ít quan tâm

chăm lo đến con em ngày càng giảm. Số cha mẹ, anh chị biết dành thời gian, tạo điều

kiện cho con em học tập tăng dần. Niềm vui lớn nhất là số các em có nguy cơ bỏ học đã

đi học lại.

Hình ảnh các em học sinh có nguy cơ bỏ học đã đi học lại năm học 2017-2018Thái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu14Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị SáuY Minh Hi BkRông – HS lớp 2Y Lộc NiêH Uôm Ê Ban – HS lớp 2- HS lớp 4Y Tháp Niê – HS lớp 4Các giải pháp vận động học sinh đến trường được tiếp tục vận dụng và đem lại

hiệu quả tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho đến nay. Tại thời điểm này, tháng 4 của năm

học 2018-2019 chưa có học sinh nào bỏ học.

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I.KẾT LUẬN

Qua hai năm nghiên cứu và thực hiện đề tài, bản thân tôi đã rút ra được nhiều kinh

nghiệm cũng như bài học bổ ích. Qua kết quả khảo nghiệm và thực tế chứng minh, tôi

nhận thấy, để vận động học sinh đến trường thường xun và giảm thiểu tình trạng học

Thái Thị Hồi ThuTrường TH Võ Thị Sáu15Một vài giải pháp quản lý chỉ đạo việc vận động học sinh bỏ học, hay nghỉ học đến

trường tại trường TH Võ Thị Sáusinh nghỉ học, bỏ học thì rất cần tấm lòng, cái tâm của những người làm giáo dục; người

giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, coi các em như chính con em của mình. Đồng

thời phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, thực sự là người cha, người mẹ trong

việc giáo dục giáo dưỡng. Giáo viên cần phải nắm bắt được hồn cảnh gia đình của từng

em và đặc điểm tâm sinh lý của từng em để có biện pháp giáo dục học sinh, hướng các

em đi vào nề nếp tốt, giáo viên vừa là thầy, vừa là cha mẹ, cũng có lúc phải đóng vai là

bạn của các em. Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm, kiểm tra, theo dõi và hướng

dẫn chỉ đạo giáo viên thực hiện các nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp. Giáo viên phải

theo dõi sĩ số học sinh mỗi buổi đến trường, phát hiện kịp thời những em vắng mặt, tìm

hiểu nguyên nhân dể đưa ra giải pháp kịp thời. Giáo viên, nhân viên trong toàn trường

phải cùng phối hợp để thực hiện. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính

quyền và phối hợp với các đồn thể địa phương, Ban đại diện CMHS để cùng chăm lo

công tác giáo dục tại các điểm trường, nhất là những điểm trường cách xa trung tâm xã và

cách xa điểm trường chính.

Sự phối hợp chỉ đạo thực hiện giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên làm công tác

Cộng đồng phải là nhân tố tích cực trong cơng tác vận động, gần gũi hồn cảnh gia đình

học sinh. Tổ chức các phong trào vui chơi giải trí, phát huy tối đa trò chơi dân gian, văn

nghệ thể thao để tạo hứng thú, khuyến khích học sinh đến trường.

Trong quá trình thực hiện bản thân tơi tự rút ra bài học, muốn đạt được hiệu quả

cao nhất trong công tác vận động học sinh hay nghỉ học, bỏ học đến trưởng thì yếu tố

quan trọng nhất quyết định đó là Hiệu trưởng, người hoạch định, lên kế hoạch thực hiện

và giám sát quá trình thực hiện. Sẵn sàng chung tay trong công tác vận động, trực tiếp

vào dân, nắm bắt lý do, hoàn cảnh học sinh để kịp thời quyết định cách thức vận động để

đạt hiệu quả tốt nhất.

II.KIẾN NGHỊ

Đối với Phòng giáo dục: Khi đánh giá thi đua cuối năm đối với bộ phận Cộng

đồng, cần đưa vào tiêu chí đối với cán bộ làm cơng tác Cộng đồng hoạt động phối hợp

với trường về duy trì sĩ số.

Đối với Ủy ban nhân dân huyện: Thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp với

lãnh đạo xã về hoạt động phối hợp với trường làm tốt công tác vận động học sinh hay

nghỉ học, có nguy cơ bỏ học đến trường.Ea Bông, ngày 14 tháng 4 năm 2019

Người thực hiệnThái Thị Hoài ThuThái Thị Hoài ThuTrường TH Võ Thị Sáu16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×