Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung và hình thức của giải pháp

Nội dung và hình thức của giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biện pháp tuyên truyền: Các em sẽ tự ý thức và hiểu sâu hơn về tình đồn

kết và tình u thương con người thông qua các câu truyện, bài báo, video về

gương người tốt việc tốt.

Biện pháp tổ chức các hoạt đợng ngoại khóa: Thực hiện đúng quy định

của chun mơn, của ngành, của trường đề ra. Ngồi ra thơng qua các buổi

ngoại khóa đó đã giáo dục các em tình u q hương đất nước, con người, tinh

thần đồn kết. Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thớng vẻ vang

của dân tợc. Và từ đó các em đã có những hành đợng thiết thực, sớng có ích cho

gia đình và xã hợi. Ln xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Giúp các em tìm hiểu và ơn lại lịch sử và các sự kiên quan trọng của đất

nước.

Biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể

thao: Tổ chức cho các em có sân chơi lành mạnh, vui vẻ. Giúp các em mạnh

dạn, tự tin trước đám đông và thể hiện được năng khiếu của bản thân.

Liên đợi phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân có năng khiếu, khuyến khích

các em tham gia vào các hoạt đợng của nhà trường

Thông qua các buổi diễn văn nghệ quyên góp và xây dựng quỹ “Vì bạn

nghèo” – giúp đỡ các em học sinh nghèo trong liên đội, trao tặng quà, học bổng

cho học sinh nghèo.

Thu hút sự quan tâm của địa phương, các trường học trong địa bàn, quý

bậc phụ huynh các em học sinh đến xem chương trình, ủng hợ qun góp “Quỹ

bạn nghèo” trong nhà trường.

Biện pháp vận đợng các mạnh thường qn, các đồn từ thiện xã hội: Từ

biện pháp này sẽ huy động được nhiều phần quà, học bổng, kinh phí để hỗ trợ

cho các em học sinh nghèo. Qua đó Thầy cơ giáo bằng sự tâm huyết của mình

bằng tình yêu thương học trò cùng với lòng nhân ái, sự ủng hộ của các mạnh

8thường qn, các đồn từ thiện xã hợi đã trực tiếp giáo dục cho các em tinh thần

đoàn kết về truyền thống “Tương thân tương ái”, biết yêu thương biết giúp đỡ

biết nhận yêu thương và trao yêu thương.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

* Biện pháp tun truyền:

TPT tìm kiếm, xây dựng nợi dung cụ thể gồm: Các câu truyện, bài báo,

Video, tranh ảnh về những gương người tốt, việc tốt, những việc làm nhân ái

giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ bạn bè…

Sử dụng máy chiếu, máy tính để trình chiếu cho các em xem trong quá

trình các em xem TPT phân tích nợi dung để các em hiểu sâu hơn qua đó giáo

dục nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau và giúp đỡ mọi người

cho các em.

Ngồi ra tơi còn lưu vào các máy tính trong phòng máy những nợi dung

đã tìm kiếm được để các em tự mở lên xem vào những giờ giải lao sau những

tiết học căng thẳng.

* Biện pháp tổ chức các buổi ngoại khóa:

Tổ chức vào tuần thứ hai của tháng, nội dung tổ chức theo chủ đề, chủ

điểm của tháng. Ví dụ như: tháng 9 – Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, mừng

năm học mới; tháng 10 – Chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt

Nam 20/10; tháng 11 – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tháng 12 –

chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; tháng 1+2 Mừng Đảng mừng xuân...

Tổng phụ trách chọn lọc những câu hỏi có liên quan đến những sự kiện

lịch sử trong tháng tổ chức để giúp các em tìm hiểu bằng nhiều hình thức đan

xen nhau giữa các tháng như: tổ chức sinh hoạt ngồi trời, viết bài tìm hiểu có

đánh giá nhận xét, khen thưởng gương “Người tớt việc tớt”, trao q cho học9sinh nghèo… quá trình tổ chức cho các em làm việc thảo luận theo đội, nhóm

giúp nâng cao tính đồn kết trong xử lý cơng việc.

* Biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể

thao:

TPT lên kế hoạch ngay từ đầu năm học, vì đây là hoạt đợng lớn nên cần

có thời gian để các lớp chuẩn bị. Có thể tổ chức trong tháng có các ngày lễ lớn

vừa giúp các em vui chơi vừa giúp các em có thể ghi nhớ các ngày lễ lớn của đất

nước.

TPT có thể linh đợng tổ chức các buổi vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao

bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút học sinh.

Tại trường tiểu học Lê Lợi tổ chức các hoạt đợng vui chơi bằng nhiều

hình thức cụ thể: vào những buổi sinh hoạt, giờ ra chơi các em được chơi các trò

chơi mang tinh thần đoàn kết cao hay tổ chức trò chơi dân gian vào dịp khai

giảng năm học, Tết trung thu và vào các ngày hội như “Ngày hội thiếu nhi vui

khỏe”, “ Ngày hội công nhận rèn luyện đội viên và dự bị đội viên” thông qua

các hoạt động vui chơi này các em dần nâng cao tinh thần đoàn kết biết chia sẻ

cùng bạn vượt qua khó khăn hơn.

Đới với hoạt đợng văn hóa – văn nghệ năm học 2015-2016 tổ chức thi văn

nghệ “ Chúng em yêu dân ca”, năm học 2016 – 2017 tổ chức thi văn nghệ chào

mừng 20/11, và năm học 2017-2018 tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các lớp,

năm 2018 – 2019 tổ chức “Giai điệu tuổi hồng”. Thu hút được rất nhiều sự tham

gia của các em học sinh. Các hình thức tổ chức luôn thay đổi nên không gây

nhàm chán.

Thông qua buổi biểu diễn văn nghệ tổ chức qun góp “quỹ vì bạn

nghèo” của liên đội. Liên đội cần gửi giấy mời đến các tổ chức, cơ quan, trường

học trong địa bàn và các nhà hảo tâm để tham dự. Thu hút được sự quan tâm

10đóng góp của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong

huyện, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và các em học sinh trong trường…

Hàng năm Liên đội tham mưa nhà trường tổ chức Hội khỏe phù đổng, học

sinh giỏi thể dục thể thao cấp trường kỷ niệm ngày 22/12 tuyển chọn đội tuyển

tham gia cấp trên. Xây dựng câu lạc bộ em yêu thể dục thể thao sinh hoạt

thường xuyên và đạt kết quả cao.

*Biện pháp vận động các mạnh thường quân, các đồn từ thiện xã hợi:

TPT xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo ngay từ đầu năm học, thành

lập đội, nhóm vận đợng trong đó có sự tham gia của ban giám hiệu, cơng đồn,

đồn thanh niên trong nhà trường.

Các thành viên trong đợi sẽ tìm và vận đợng các mạnh thường qn, các

đồn từ thiện xã hợi trong địa bàn và ngoài địa bàn hỗ trợ tặng quà, học bổng

cho học sinh nghèo tại Liên đợi.

Trong quá trình vận đợng các thành viên cần chuẩn bị cho mình những tài

liệu, sớ liệu cụ thể về hồn cảnh khó khăn của các em cần giúp đỡ và cần có kỹ

năng giao tiếp, thuyết trình tớt để quá trình vận đợng đạt kết quả cao.

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Các biện pháp, hoạt động trên được tổ chức logic, xun śt ngay từ đầu

năm học. Các hình thức tổ chức không gây nhàm chán thu hút được số lượng

đông các em tham gia, các hoạt động rải đều trong các tháng phù hợp với chủ đề

chủ điểm của từng tháng.

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

Trong những năm học qua Liên đội Lê Lợi đã làm tròn trách nhiệm mà xã

hội, các cấp, các ngành đã giao cho.11100% các em học sinh tham gia các buổi tuyên truyền, sinh hoạt dưới cờ,

tìm hiểu tranh ảnh video về tấm gương người tớt việc tớt, những việc làm manh

tinh thần đồn kết, đầy lòng nhân ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống qua tài liệu

của TPT và qua máy tính, mạng internet…

Hàng năm Liên đội tổ chức thường xuyên các cuộc thi tìm hiểu về quê

hương, đất nước con người Việt Nam, viết bài tìm hiểu về lịch sử nước Việt

Nam thơng qua các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ

Chí Minh, Ngày thành lập đồn TNCS Hồ Chí Minh….thu hút 100% các em

học sinh tham gia và có đánh giá khen thưởng cụ thể. Tổ chức nói chụn truyền

thớng về anh bợ đợi cụ Hồ nhân ngày 22-12. Hàng năm vào những ngày 22-12

nhà trường đều tổ chức cho các em đi viếng, quyét dọn Đài tưởng niệm xã nhà.

Qua đó giúp các em ln nhớ ơn những người đã ngã xuống cho cuộc sống n

bình hơm nay.

Từ đó có thể nói rằng làm tớt mục này chúng ta đã giáo dục cho các em

truyền thống dân tộc ta. Đặc biệt với những nhân chứng lịch sử kể lại những

trang sử hào hùng của dân tộc càng tạo niềm tin cho các em và các em hiểu rằng

để đạt được điều đó cần có sự đoàn kết, biếu yêu thương giúp đỡ.

Tổ chức các buổi vui chơi, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao ngoài

việc giúp tạo cho các em sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích nâng cao sức khỏe

tạo nên sự gắn bó cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay những khó khăn của

bạn trong và ngồi mái trường của các em. Bên cạnh đó liên đợi vận đợng qun

góp xây dựng quỹ “ Vì bạn nghèo” cho liên đợi. Qun góp tặng q có kế

hoạch và đưa vào chương trình hoạt đợng của liên đợi. Cụ thể liên đội đã phát

động tới từng Đội viên, nhi đồng các c̣c qun góp gạo, quần áo, sách vở, đồ

dùng học tập giúp đỡ cho các bạn nghèo trong chi đợi mình, Liên đợi mình cũng

như giúp đỡ các bạn ở liên đội khác ngay từ đầu năm học, tỉ lệ học sinh tham gia

các phong trào hoạt động do Liên đội tổ chức đạt 100%, các em hưởng ứng các

12phong trào như “ Hũ gạo tình thương”, “ Giao lưu văn hóa – văn nghệ” đạt tỉ lệ

rất cao và đã vận động đước rất nhiều phần quà học bổng từ mạnh thường qn,

đồn từ thiện xã hợi tặng cho các em học sinh nghèo trong Liên đội.

Sau nhiều năm áp dụng và thực hiện đã thu được kết quả khá cao. Thu hút

được 100% học sinh trong toàn trường tham gia, và tham gia rất nhiệt tình. Các

em rất đồn kết tạo thành mợt tập thể vững mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, các em

học sinh đi học đầy đủ khơng còn tình trạng bỏ học nghỉ học ở nhà đi làm như

những năm học trước. Hàng năm các em đội viên tiêu biểu tham gia đều đặn

các buổi viếng Đài tưởng niệm, thăm gia đình thương binh, bà mẹ Việt Nam

anh hùng vào các ngày lễ 22/12, Tết Nguyên Đán, 27/7… Năm học 2015-2016

tổ chức văn nghệ, Vui Trung Thu vận động được 3 triệu đồng, năm 2016-2017

được 5 triệu đồng, năm 2017-2018 được 6 triệu đồng, năm 2017-2018 được 5

triệu đồng và từ các nguồn quỹ khác như “ Nuôi heo đất”, “Thu gom vỏ lon,

trai”. Từ năm học 2016 đến 2019 tổ chức hoạt động nhân ái và trao cho 60 em

học sinh nghèo, quyên góp áo trắng và vở, đồ dùng học tập tặng tại liên đội.

Qua công tác vận động các mạnh thường qn, các đồn từ thiện Liên đợi

nhận được rất nhiều xuất quà và học bổng để hỗ trợ, khích lệ các em học sinh

cụ thể: Năm 2015 - 2016 vận động được 300 xuất trị giá 36 triệu đồng trong đó

trao tại Liên đợi 200 xuất 100 xuất trao tại Liên đội kết nghĩa Nguyễn Viết

Xuân, Năm 2016 - 2017 vận động được 500 xuất quà trung thu trị giá 20 triệu

đồng, Năm 2017 - 2018 vận động được 2 đợt tổng 650 xuất trị giá 85 triệu đồng

trong đó trao tại Liên đội 450 xuất, 100 xuất trao cho các em học sinh nghèo

vượt khó tại bn EaNa xã EaNa và 100 xuất trao tại Liên đội Nguyễn Thị

Minh Khai. Năm 2018-2019 trao tặng hơn 1000 cuốn vở, bút và rất nhiều quần

áo vào dịp đầu năm học và nhiều phần quà, học bổng được trao cho các em

trong “Ngày hội Bánh chưng xanh và tết ấm áp tết u thương” năm 2019 do

Hụn đồn, Hợi đồng đợi hụn tổ chức.13Qua đó từ những việc làm, những hoạt đợng, phong trào nêu trên đã giáo

dục các em tình yêu thương giúp đỡ những người xung quang ta, những người

có hồn cảnh khó khăn với tinh thần đồn kết, u thương “Lá lành đùm lá

rách”. “Tương thân tương ái”. Phần nào gìn giữ và phát huy truyền thớng tớt

đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, các đồn thể, TPT Đợi, cùng

với sự phới hợp giữa nhà trường và địa phương, sự nổ lực phấn đấu của đội viên,

nhi đồng. Cơ bản công tác giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ

nhau ở Liên đợi Lê Lợi làm khá tớt có sự tiến bộ rõ rệt từ lớp nhỏ đến lớp lớn

cũng như sự tiến bộ theo từng năm học. Các hoạt đợng và phong trào đó được tổ

chức xun śt trong cả năm học và với nhiều hình thức khác nhau nên không

gây ra sự nhàm chán, ngược lại các em học sinh nhận ra rằng đó cũng chính là

nhiệm vụ của mình trong việc giúp đỡ các bạn học sinh trong nhà trường ( cả vật

chất lẫn tinh thần), các em biết đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và

giúp đỡ người khác ngồi xã hợi. Tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo,

khuyết tật, mồ côi vươn lên khó khăn, tật nguyền để tự tin sớng và sớng có ích.

Những lời đợng viên, thăm hỏi hay sự quan tâm tận tình chăm sóc của các

em học sinh đối với những thế hệ cha anh đi trước, mẹ Việt Nam anh hùng, gia

đình thương binh, hay anh bợ đợi cụ Hồ ngày đêm canh giữ hòa bình là niềm an

ủi, khích lệ, bù đắp đới với họ.

"Uống nước nhớ nguồn"

" Ăn quả nhớ người trồng cây"

Đó là lời nhắc nhở của cha ông ta đối với thế hệ sau cần phải hiểu, tự hào

và biết ơn đối với công lao, thành quả của thế hệ trước. Mặt khác phải cố gắng

14vươn lên kế tục truyền thống ấy. Chính vì vậy, trong nhà trường nơi đào tạo các

thế hệ tương lai cho đất nước càng không thể thiếu được hoạt đợng giáo dục tinh

thần đồn kết, u thương gắn với truyền thống “Tương thân tương ái” “Uống

nước nhớ nguồn” cho học sinh.

2. Kiến nghị

Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề căn cứ vào thực tế quá trình cơng

tác, để nâng cao cơng tác giáo dục đạo đức truyền thớng liên đợi Lê Lợi nói

riêng, liên đợi trường tiểu học nói chung. Tơi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề

xuất sau:

Sách báo là cơ sở để chúng ta học tập. Để hoạt động giáo dục tinh thần

đồn kết, u thương giúp đỡ nhau có hiệu quả thì nhà trường, Liên đợi và các

trường tiểu học hay trung học rất cần thiết bổ sung vào tủ sách của nhà trường

những tư liệu và tài liệu.

Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cựu chiến binh trong

huyện cần có sự quan tâm tới giáo dục truyền thớng cho con em mình đặc biệt

có kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong các ngày lễ lớn của dân tộc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động nêu cao tinh thần đồn kết, u

thương và các c̣c thi tìm hiểu lịch sử dân tợc Việt Nam.

Đới với BGH, các đồn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, TPT

đội cần có sự phới hợp chặt chẽ, có sự chỉ đạo của BGH đôn đốc giáo viên chủ

nhiệm nhắc nhở học sinh làm tớt cơng tác giáo tinh thần đồn kết, yêu thương

giúp đỡ nhau.

Tổ chức cho các em được đi tham quan nhiều địa danh lịch sử hơn nữa.

Nhưng hoạt động này cần sự ủng hộ, giúp đỡ về công sức và kinh phí của các

lực lượng trong và ngồi nhà trường. Để có mợt thế hệ mới với đầy đủ những

phẩm chất tốt đẹp, theo tôi sự đầu tư là vơ cùng thích đáng.

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung và hình thức của giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×