Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Khảo sát chế tạo nhũ vàng

4 Khảo sát chế tạo nhũ vàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp48GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngHình 3.6 : Sản phẩm sau nung theo cơng thức 1Hình 3.7: Sản phẩm

nung theo cơng thức 2Hình 3.8: Sản phẩm

nung theo công thức 3Bảng 3.4: Nhận xét chung về các cơng thức khảo sát

CơngDung dịchthứctrước khi nung1Dung dịch có2màu vàng

nhạt , lỏng ,3khó qt trang

tríSản phẩm sau khi nung

lượng Ag nhiều hơn không làm tăng màu

vàng cho sản phẩm tuy nhiên lại có hiệu

ứng lấp lánh nhiều hơn nhưng do yêu

cầu của nhũ vàng và để giảm chi phí thì

tỉ lệ Ag và Fe bằng nhau và chiếm 12 %

trên hỗn hợp màu là đủKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng493.4.2 Khảo sát nồng độ màu

Vì màu vẫn chưa xuất hiện nhiều nên cần tăng tổng phần trăm của màu trong

công thức. Giữ nguyên tỉ lệ các chất màu trong hỗn hợp chỉ thay đổi tổng thành phần

phần trăm của chất màu theo bảng 3.5

Bảng 3.5 : Thành phần phần trăm các chất thay đổi

% Chất nền% Màu

TinhCôngNhựaTinhdầuthứcthôngdầuthêm

vàoFe(NO3)3

AgNO3

Bi(NO3)3Nhận xét

Dung dịch

nấu chảySản phẩm sau khi nungVàng đẹp , óng ánh và

426,134,830,1có ánh kim kim loại tuy9nhiên màu sắc chưa

Dung dịch526,134,829,99,2sơn có màu

nâu vàng vẫn626,134,829,49,7phân bố đều

Màu lên nhiều hơn , có

óng ánh tuy nhiên vẫncòn q lỏngcòn nhạt

Màu nhiều hơn , mẫu cókhó qt đềulấp lánh , có màu vàng

nhạt bóng726,134,828Vàng đậm hơn cơng11,1thức 6 , vẫn có lấp lánh

Dung dịch đã

tương đối826,134,82514,1bám , ít

chảy , nhưng

vẫn bị đọng.Vàng đẹp , có óng ánh

nhưng khơng đều màuKhóa luận tốt nghiệp91026,126,234,834,95020,40Hình 3.9: Sản phẩm

nung theo cơng thức 418,739,1GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngDung dịch đã

bám khá tốtMẫu có màu sắc và độ

lấp lánh gần đạt yêu cầu

nhưng vẫn chưa đềuDung dịchMàu vàng lustre đạt yêusánh vừa đểcầu , màu vàng đều hơnqt trang trívà có óng ánh tốt.Hình 3.10: Sản phẩm

nung theo cơng thức 5Hình 3.11: Mẫu sau nung theo cơng thức 6Khóa luận tốt nghiệp51GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngHình 3.12 : Mẫu sau nung theo cơng thức 7Hình 3.13 : Mẫu sau nung theo cơng thức 8Hình 3.14 : Mẫu sau nung theo cơng thức 9Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng52Hình 3.15 : Mẫu sau nung theo công thức 10

Kết luận : qua các kết quả khảo sát nồng độ thì cơng thức 10 cho dung dịch ở

dạng tốt nhất để trang trí cùng với màu sắc và độ óng ánh của sản phẩm cũng phù hợp

với yêu cầu luận văn. Khoá luận về sau sẽ dùng công thức 10 để khảo sát tiếp các yếu

tố khác.

Bảng 3.6: Công thức chế tạo nhũ vàng

Chất nền

Công thứcNhựa10

% tổng

% từngthôngthành phần

Khối lượng

cân (g)Tinh dầuMàu

Tinh dầu

thêm vàoFe(NO3)360,9

26,1

0,3479Bi(NO3)339,1

34,80,2617AgNO3066880,02350,02350,34413.4.3 Khảo sát nhiệt độ và thời gian lưu

Bất kỳ công thức nào cũng đều có một khoảng nhiệt độ nung và thời gian lưu phù hợp.

Vì vậy, bắt buộc phải tiến hành khảo sát nhiệt độ và thời gian lưu.

Bảng 3.7 : Khảo sát nhiệt độ nung sản phẩm

ThíNhiệtnghiệmĐộNhận xétKhóa luận tốt nghiệp10.153500GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngMẫu bị đen , ánh xà cừ do nhựa thông bắt đầu

cháy và tinh thể Bitmus có ánh xà cừ

Mẫu ngả màu nâu , bắt đầu chuyển sang màu10.2600vàng , tới nhiệt độ này phản ứng khử tạo màu

bắt đầu xuất hiện10.365010.470010.575010.680010.1Mẫu có màu vàng , có bóng ít , lấp lánh ít

Mẫu vàng đều , bóng nhiều , lấp lánh nhiều và

đẹp

Mẫu vàng đẹp , có bóng , có lấp lánh màu tuy

nhiên khơng khác 700OC nhiều

Mẫu khơng có thay đổi nhiều10.2Khóa luận tốt nghiệp54GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng10.410.310.610.5Hình 3.16: Kết quả khảo sát nhiệt độ nung

Chọn Nhiệt độ ở 700OC là ổn định nhất vì mẫu ở nhiệt độ này đã

đạt yêu cầu , phù hợp với trang trí thực tế sản xuất, có thể nung

chung với các loại màu khác và cũng lợi cho chi phí sản xuất , tiết

kiệm năng lượng.

Bảng 3.8 : Khảo sát thời gian lưu

Thí

nghiệm

10.7Thời gian lưuNhận xét15Mẫu có bóng , vàng đẹp , đạt yêu cầuKhóa luận tốt nghiệp5510.83010.94510.1060GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị HằngMẫu có bóng , vàng đẹp , đạt yêu cầu ,

không nhận thấy khác biệt nhiều

không nhận thấy khác biệt so với mẫu

lưu ngắn thời gian

So với mẫu 15 phút thì ít bóng hơn 1

chút nhưng vẫn đạt yêu cầu10.810.710.1010.9Hình 3.17: Kết quả khảo sát thời gian lưu

Chọn nhiệt độ nung ở 700OC và thời gian lưu 15 phút để khảo sát

tiếp các yếu tố tiếp theo.

3.4.4 Khảo sát sự ổn định của dung dịch

Dung dịch sau khi nấu chảy sẽ hơi lỏng , và dung môi sử dụng có khả năng sẽ

bay hơi trong lúc bảo quản dung dịch vì vậy tiến hành khảo sát ổn định dung dịch sơn

sau nấu trước bước trang trí sản phẩm.

Bảng 3.9: Khảo sát ổn định dung dịchKhóa luận tốt nghiệpKhối

Ngà

yt (h)GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng56Nhận xétlượngKhốimẫulượngsaugiảmnấusau tDung dịch nấu chảySản phẩm sau khi

nungchảy

Dung dịch nâu chút

1224481.00371.00040.018vàng sánh , khơngmẫu vàng khá đều ,3lắng cặn, qt khácó óng ánhdễ tay

Không nhận ra sựmàu vàng đậmthay đổi về độ sánhhơn , có ánh tuy0.032và màu dung dịchnhiên cọ quét3bằng mắt thường sochưa đều tay dovới mẫu 24h , qtbề mặt mẫu códễ

Khơng nhận ra sựnhiều vânthay đổi về độ sánh

3721.00180.095

7dung dịch bằng mắt

thường so với mẫu

48h ,nhưng màu cómẫu có màu vàng ánh

cam đẹp , có lấp lánhhơi ngả nâu đen, ít

4961.00070.114chảy, dễ kéo cọ

Có sự thay đổi mộtmẫu có màu sắc và độ2chút về màu sắcóng ánh tương tự mẫudung dịch theo sắc72hđen , khi quét màuKhóa luận tốt nghiệp57GVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằngít loang hơn , cọ

quét đều tay

mẫu vàng đều ,51201.0009Màu sắc dung dịchcó lấp lánh tuy0.145có nâu ngả đen , cónhiên khơng có1đặc lại ,khơng lắngkhác biệt rõ ràngcặn cọ qt đềunào so với mẫu

72h24h72h48h96hKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. La Vũ Thùy Linh

Nguyễn Thị Hằng58120h

Hình 3.18: Kết quả khảo sát ổn định dung dịch

Sản phẩm của dung dịch màu để sau 72h khơng có thay đổi màu sắc nhiều, dung

dịch sánh lại đôi chút nhưng không hề bị lắng cặn phù hợp cho việc bảo quản.

3.4.5 Khảo sát thăm dò thay thế dung mơi

Để có thể làm chủ được nguồn ngun liệu , tiến hành thử nghiệm thay thế tinh

dầu Lavender bằng các tinh dầu khác với ban đầu cho cùng một lượng dầu như cơng

thức , sau đó tuỳ vào tình trạng dung dịch sẽ thêm vào một lượng để dung dịch đủ đạt

yêu cầu để trang trí.

Bảng 3.10: Khảo sát thay thế dung môi

Tinh

StDungtmôiNhận xétKhảdầu

choDung dịch sausản phẩm sauthêmkhi nấu chảykhi nung(g)năng

thay

thếDung dịch dạng

đặc sệt , thêm

1Dầu

dừa0,5nhiều vẫn khôngKhông nungKhơntan và bị táchđượcglớp. Khơng qt

trang trí đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Khảo sát chế tạo nhũ vàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×