Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết quả phân tích nhiệt DSC

3 Kết quả phân tích nhiệt DSC

Tải bản đầy đủ - 0trang

42

Khóa luận tốt nghiệpSTTKí hiệu

mẫu

đoMã ngun

liệu1AKPLA-WH17112B4DGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaNhiệt độ

kết tinh

Tg (oC)Nhiệt độ

chảy Tm

(oC)Dạng sợi69174,8PLA302HKDạng sợi66,7159,3PLA-4060DDạng hạt thơ55,9174Hình dạng mẫuHình 3. 3: Kết quả phân tích nhiệt của PLA-A (Hàn Quốc).43

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaHình 3. 4: Kết quả phân tích nhiệt của PLA-B (Trung Quốc).

Dựa bảng tóm tắt số liệu ta thấy được các thông tin nhiệt sau:- Mẫu A:

-o Một mũi thể hiện khoảng nhiệt độ chảy có peak:174,8oC.

o Một mũi đóng rắn thể hiện nhiệt độ 69oC.

Mẫu B:

o Một mũi thể hiện khoảng nhiệt độ chảy có peak: 159,3oC.

o Một mũi đóng rắn thể hiện nhiệt độ 66,7oC.

Mẫu C:

o Một mũi thể hiện khoảng nhiệt độ chảy có peak: 173,6oC.

o Một mũi đóng rắn thể hiện nhiệt độ 72oC.

Mẫu D:

o Một mũi thể hiện khoảng nhiệt độ chảy có peak:174oC.

o Một mũi đóng rắn thể hiện nhiệt độ 55,9oC.44

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaTừ kết quả phân tích được ta có thể nhận xét sau: Nhiệt độ kết tinh và nhiệt

độ chảy tương đối đồng đều riêng ở mẫu PLA-B có nhiệt độ chảy thấp hơn các mẫu

khác co thể là do mạch phân tử PLA ngắn hơn các mẫu khác.

3.4 Chế tạo mẫu in 3D Print5.20 mm

20.09 mm15.06 mmHình 3. 5: Kích thước mẫu in 3D sau khi tạo hình.45

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaHình 3. 6: Mặt trên của mẫu in 3D.

Dựa vào kích thước các mẫu in trong bảng số liệu và kích thước mẫu in bạn đầu có

thể nhận xét các ý sau:- Kích thước trung bình của các mẫu in tương ứng với:

-Dài-Rộng-Cao:19,33-14.92-0.49 (mm).

Có sự khác biệt kích thước các mẫu sau khi in với kích thước khi tạo mẫu-in. Cụ thể là kích thước mẫu sau in bị giảm đi.

Nguyên nhân: do sản phẩm tạo hình từ nhựa nên khi gia nhiệt đến nhiệt

độ nóng chảy của nhựa thì các phân từ polymer giãn nỡ kích thước (sự

giãn nở vì nhiệt). Sau khi tạo mẫu xong do nhiệt độ giảm nên sản phẩm

tạo thành bị co rút lại làm cho kích thước mẫu giảm đi theo cả 3 hướng.3.5 Kết quả đo độ bền cơ họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết quả phân tích nhiệt DSC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×