1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 TÁCH PHÂN ĐOẠN TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CỘT TRUNG ÁP

3 TÁCH PHÂN ĐOẠN TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CỘT TRUNG ÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

203.3.2 Tiến hành lên cột sắc ký

Sử dụng cột có kích thước:

- Đường kính cột: d = 1,7cm.

- Chiều cao cột: h = 90cm.Hình 3.8 Cột sắc ký

Chất hấp thu sử dụng là silicagel đối với pha thường có cỡ hạt từ 40-60 µm.

Lượng silicagel đã dùng: m = 120g.

Lựa chọn dung mơi chạy cột thích hợp: n- hexane và ethyl acetate (từ dung môi

không phân cực đến phân cực)

- Dung môi n- hexane dùng để tách các chất không (kém) phân cực.

- Ethyl acetate dùng để tách các chất có độ phân cực trung bình.

Nạp chất hấp thu vào cột (nhồi cột): sử dụng phương pháp nhồi khô. Cố định cột

thẳng đứng, dùng phễu rót silicagel vào cột và nén chặt (chừa một khoảng phía trên để

nạp mẫu) sau khi nạp xong tiến hành bơm dung môi để ổn định cột.21Sau khi ổn định cột, ta tiến hành nạp mẫu, lúc này mặt thoáng của silicagel

trong cột phải bằng phẳng. Mẫu là tinh dầu nên ta tiến hành nạp dung dịch mẫu lỏng

với thể tích mẫu: V= 3mL. Dùng pipet để hút dung dịch mẫu, đặt đầu của pipet gần sát

với mặt thoáng của chất hấp thu trong cột, vừa bóp vừa rây pipet dọc quanh thành

trong của cột cho dung dịch chất chảy dọc theo thành trong của cột chạm xuống bề mặt

chất hấp thu.

Kỹ thuật dùng để giải ly ra khỏi cột: sử dụng lực đẩy. Dùng máy bơm hút dung

mơi từ bình chứa đẩy vào đầu cột, từ đó đẩy chất ra khỏi cột. Có thể điều chỉnh tốc độ

dòng chảy của dung mơi nhờ van điều chỉnh của máy bơm, tốc độ bơm: 3mL/phút, áp

suất: 3 bar.

- Quy trình chạy cột với dung mơi n- hexane và ethyl acetate:a)c)

d)

b)

Hình 3.9 Quy trình sắc ký cột tinh dầu Trầm hương.a) Đầu tiên, tiến hành chạy cột với dung môi n- hexane. Lớp màu vàng bắt đầu

tách ra sau đó chuyển sang giai đoạn trong suốt khơng màu.

b) Tiếp theo, thay đổi tỉ lệ dung môi n- hexane : ethyl acetate lên 9:1 thì tách được

lớp có màu vàng nhạt.22c) Khi tăng tỉ lệ dung môi n- hexane : ethyl acetate đến 8:2 thì xuất hiện lớp màu

vàng đậm tách ra.

d) Bắt đầu xả cột bằng dung mơi ethyl acetate 100% thì tách ra được lớp màu nâu

đậm.

Khi dung môi ra khỏi cột, ta thu chúng vào các phân đoạn khác nhau nhờ vào

máy phân đoạn theo thời gian hay theo thể tích. Hứng bằng hủ bi dung tích 20mL, mỗi

chu trình sẽ được hứng với 36 hủ bi.Hình 3.10 Một chu trình của máy phân đoạn hứng tự động.

Tổng số phân đoạn tách được là 525 phân đoạn. Sau đó, đem vào máy thổi khí

nitơ đuổi dung mơi.23Hình 3.11 Hình minh họa cho một phân đoạn tách được.

3.4 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG TRONG

TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẢM

QUAN VÀ PHÂN TÍCH GC-MS

Để đảm bảo chất lượng của phương pháp đánh giá cảm quan, ta tiến hành lập

phiếu khảo sát các đối tượng. Trong phiếu khảo sát gồm các nội dung như thang điểm

sử dụng tương ứng với những thuật ngữ mơ tả cấp độ của tính chất cần đánh giá, trật tự

trình bày mẫu phù hợp với nhãn mẫu, bảng ghi lại kết quả cho điểm.

Đối với phiếu khảo khát đánh giá mùi tinh dầu trầm hương, thang điểm và thuật

ngữ mô tả được sử dụng như sau:

Mức độ đánh giá (thang điểm từ 3+ đến 3-)

3+: Mùi giống mùi trầm hương nhất1-: Mùi khó chịu nhẹ2+: Mùi thơm trung bình2-: Mùi khó chịu trung bình1+: Mùi thơm nhẹ3-: Mùi khó chịu nặng24Hình 3.12 Phiếu khảo sát đánh giá mùi tinh dầu trầm hương.

Mục đích: so sánh mùi hương của 525 phân đoạn đã được tách ở trên để tìm ra

các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương dựa theo mùi mẫu chuẩn.

Mùi chuẩn: Đốt gỗ trầm hương tạo ra khói để cảm nhận mùi. Gỗ trầm hương tạo

ra hương thơm đáng kể khi đốt, hầu hết các hợp chất thơm dễ bay hơi đều được phát

hiện trong khói trầm hương [19], [21].Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 TÁCH PHÂN ĐOẠN TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CỘT TRUNG ÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×