Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CREO 4.0

CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CREO 4.0

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp26GVHD: TS.Rudolf Kieferkhớp nối giữa các chi tiết giúp cho mơ hình có thể chuyển động. Ngồi ra, Creo

4.0 còn có khả năng kiểm nghiệm ứng suất, chuyển vị, biến dạng tuyến tính và phi

tuyến, xác định và dự đốn khả năng phá hủy vật liệu.

Lập trình gia công CNC: Với sự hỗ trợ của phần mềm Creo 4.0, việc lập trình

gia cơng CNC thật sự linh hoạt hơn và dễ dàng hơn, người dùng có thể lựa chọn

nhiều kiểu Phay khác nhau để gia công ra chi tiết: Profile, Pocketing, Face,

Roughing, Reroughing, Finishing và khắc chữ bằng Engraving. Người dùng cũng

có thể tiện mặt ngồi, mặt đầu, tiện lỗ, rãnh, ren…trên các bề mặt tròn xoay một

cách dễ dàng.

3.1.2. Giới thiệu tính năng và lệnh cơ bản trong q trình thiết kế

Để truy cập vào mơi trường Sketch có hai cách:

-New/Sketch

Từ mơi trường thiết kế Part, click vào biểu tượng SketchSau khi vào môi trường Sketch sẽ có giao diện như sauHình 3.17: Giao diện mơi trường Sketch.Khóa luận tốt nghiệp27GVHD: TS.Rudolf KieferĐể chọn đơn vị trong mơi trường thiết kế là mm, chọn dòng mmms_part_solid

Xây dựng đối tượng với các lệnh cơ bản trên thanh cơng cụ của mơi trường như:

Rectangle: -Circle:Slented Rectangle: Vẽ hình chữ nhật nằm nghiêng-Center Rectangle: Vẽ hình chữ nhật với một điểm tâm-Parallelogram: Vẽ hình bình hành-Center and Point: Vẽ đường tròn từ tâm và điểm có trước.-Concentric: Vẽ đường tròn đồng tâm với đường tròn trước.-3 Point: Vẽ đường tròn qua 3 điểm-3 Tangent: Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đường thẳngArc:Ellipse:--3 Point/Tangent End: Vẽ cung tròn qua 3 điểm-Center and Ends: Vẽ cung tròn thơng qua tâm và 2 điểm-3 Tangent: Vẽ cung tròn tiếp xúc với 3 đường thẳng-Concentric: Vẽ cung tròn đồng tâm-Conic: Vẽ đường conic-Axis Ends Ellispe: Vẽ elip qua 2 điểm trên elipCenter & Axis Ellipse: Vẽ elip bằng tâm & 1 điểmKhóa luận tốt nghiệpSpline:Fillet:Chamfer:28GVHD: TS.Rudolf Kiefer- Vẽ một đường cong bất kì-Circular: Bo góc bằng cung tròn để lại góc dạng đứt-Circular Trim: Bo góc bằng cung tròn-Elliptical: bo góc bằng elip nhưng vẫn để lại góc dạng đứt

Eliptical Trim Bo góc bằng Elip- Vát góc.Ngồi ra, còn thêm một số lệnh đo kích thước của sản phẩmHình 3.18: Lệnh đo kích thước.

Sau khi thiết kế sản phẩm ở mơi trường 2D thì có thể tạo khối với lệnh Extrude

bằng cách đùn một tiết diện được xây dựng trên bề mặt 2D theo phương vng góc

với mặt phẳng chứa tiết diện đó (được mơ tả chi tiết ở mục 3.2)3.2. Thiết kế và mô phỏng sản phẩm 3D

Để tạo được sản phẩm khn phù hợp với nhu cầu sản xuất thì q trình thiết kế

sản phẩm có độ chính xác về hình dáng kích thước và kết cấu của chi tiết thì quá

trình thiết kế hết sức quan trọng để làm được điều này thì mơi trường PART của

Creo có thể thực hiện được với các lệnh cơ bản để phát thảo 2D như: Line,

Rectangle, Circle, Arc, Champer, Fillet, Elipse… được hiển thị ở (hình 3.3)Khóa luận tốt nghiệp29GVHD: TS.Rudolf KieferHình 3.19: Thanh công cụ Sketch.

Sử dụng phần mềm Creo Parametric 4.0 để thực hiện quá trình thiết kế, để thiết kế

một bản vẽ mới cần tạo một file mới (hình 3.4), tiến hành đặt tên file còn thiết kế

hình và chọn đơn vị phù hợp cho bản vẽ mmms_part_solid (hình 3.5).Hình 3.20: Giao diện các tùy chọn..Hình 3.21: Giao diện môi trường Part.

Sản phẩm được thiết kế là ổ cắm điện 3 chấu cơng ty Điện Quang như hình 3.6Khóa luận tốt nghiệp30GVHD: TS.Rudolf KieferHình 3.22: Ổ cắm điện Điện Quang.

Quá trình thực hiện bản vẽ được đi từ các chi tiết đơn giản

đến phức tạp. Để tạo được các chi tiết phức tạp thì đầu tiên

cần tạo khối cho ổ cắm điện với các loại mặt tham chiếu

(hình 3.7) và kích thước ngồi của sản phẩm là: 100×48 mm

sau khi phác thảo thì sản phẩm chỉ là một hình chữ nhật đơn

giản, do đó phải dùng lệnh Extrude để tạo độ dày (3D) cho

sản phẩm chọn độ dày thật là 18mm.

Hình 3.23:Mặt

phẳng tham chiếu.

Dựa trên khối vừa tạo được, tiếp tục tạo các chi tiết lúc này thì chọn các chi tiết đi

từ dưới lên vì lí do phải chọn mặt tham chiếu thích hợp. Ở thiết kế này thì tiếp theo

nên vẽ 3 hình chữ nhật nhỏ ở mặt Top với kích thước (22×36×1) mm bằng các lệnh

cơ bản được giới thiệu ở mục 3.1.2 (hình 3.8).Khóa luận tốt nghiệp31GVHD: TS.Rudolf KieferHình 3.24: Vẽ chi tiết với phần lồi.

Các chi tiết tiếp theo có thể thấy là được vẽ trên các hình chữ nhật vừa tạo (hình

3.8), nên chọn nó làm mặt phẳng tham chiếu tiếp theo, thu được (hình 3.9). Tương

tự như cách vẽ ở (hình 3.9) thì được chi tiết như (hình 3.10) và (hình 3.11) và sản

phẩm hồn chỉnh (hình 3.12)Hình 3.25: Chi tiết bị đùn lỗ ở mặt Top.Hình 3.26: Mặt Top của chi tiết.Khóa luận tốt nghiệp32GVHD: TS.Rudolf KieferHình 3.27: Chi tiết lún ở mặt Bottom.Hình 3.28: Chi chiết với các gờ lồi.

Kết thúc bản vẽ Save chi tiết.CHƯƠNG 4THIẾT KẾ BỘ KHUÔN4.1. Tạo mặt phân khuôn

4.1.1. Điều kiện tách khuôn

Chi tiết tham chiếu ở dạng 3D

Phôi để tạo các tấm khuôn

Mặt phân khuôn (đây là điều kiện quan trọng để tách khuôn).

Hệ số co rút của vật liệu

4.1.2. Đưa khuôn vào mặt phẳng tham chiếu

Để tạo mặt phân khuôn cho thiết kế, đầu tiên ở tùy chọn File (New) phần mềm sẽ

hiển thị hộp thoại (hình 3.4) chọn Manufacturing và Mold Cavity, đồng thời thay

đổi đơn vị của bản vẽ sang mmm_mfg_mold. Bấy giờ phần mềm hiển thị giao diện

hình 4.1.Khóa luận tốt nghiệp33GVHD: TS.Rudolf KieferHình 4.29: Giao diện Manufacturing-Mold Cavity.

Để đưa chi tiết đã được thiết kế từ trước vào phân khn thì trên thanh cơng cụ

Mold (Mold Model) chọn Reference Model và Locate Reference Mold (hình 4.2a

và hình 4.2b).Hình 4.30: Tùy chọn Create Component.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM CREO 4.0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×