Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Theo kết cấu khuôn

b. Theo kết cấu khuôn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp11GVHD: TS.Rudolf Kieferb. Tấm khn trước

Là phần cố định của khn, tạo phần trong và phần ngồi của sản phẩm được lắp

cố định với tấm kẹp trước [4].

c. Tấm khuôn sau

Tấm khuôn sau được lắp với tấm đỡ và các kênh làm mát được bố trí ở đây [4].

d. Tấm kẹp sau

Kẹp phần chuyển động của khuôn vào máy ép phun [4].

e. Tấm đỡ

Giữ cho mãnh ghép của khn khơng rơi ra ngồi [4].

f. Khối đỡ

Có tác dụng làm phần ngăn giữa tấm đỡ và tấm kẹp phía sau. Tạo khoảng hở cho

tấm đẩy hoạt động được.

Khối đỡ được đặt trên tấm kẹp phía sau và làm tăng độ cứng (vững) cho tấm đỡ.

Khoảng cách giữa hai khối phải hợp lý sao cho tấm đẩy hoạt động tốt khơng bị

vướng trong q trình đẩy sản phẩm [4].

g. Tấm giữ

Là chi tiết giữ cho các chốt đẩy, chốt hồi và tấm đẩy đúng vị trí [4].

h. Tấm đẩy

Cùng với chốt đẩy có nhiệm vụ đẩy sản phẩm rời khỏi khn [4].

i. Vòng định vị

Chức năng của vòng định vị là đặt khuôn đúng tâm vào máy gia công nhựa khớp

với máy gia cơng. Kích thước của vòng phải nhỏ hơn lỗ mở của máy gia công nhựa

là 0,1mm với dung sai nhỏ nhất 0,05mm [4].Khóa luận tốt nghiệp12GVHD: TS.Rudolf KieferHình 2.2: Các loại vòng định vị.

j. Chốt dẫn hướng

Chốt dẫn hướng có tác dụng dẫn hướng cho tấm khuôn trước và tấm khuôn sau.

Tổ hợp chốt bạc dẫn hướng được coi như một chi tiết tiêu chuẩn. Hệ thống này kết

hợp với chốt bạc dẫn hướng tiêu chuẩn sẽ tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa tất cả

các tấm khuôn lại được tiến hành đồng thời với việc định vị chốt bạc dẫn hướng [4].Hình 2.3: Các kiểu chốt dẫn hướng.

k. Bạc dẫn hướng

Bạc dẫn hướng đơn giản nhất là khoan lỗ trên tấm khuôn, tuy nhiên khó khăn cho

việc sửa chữa khi bị mòn. Bạc dẫn hướng thường được chế tạo bằng đồng, đồng

thau hoặc đối với quá trình sản xuất hàng loạt thì dùng thép đã qua tơi [4].Hình 2.4: Các kiểu bạc dẫn hướng.

2.2.3. Hệ thống chốt hồi

Hệ thống chốt hồi có chức năng đưa tấm đẩy phía sau và giữ cố định tấm đẩy

trong khi khn đóng hồn tồn [4].Khóa luận tốt nghiệp13GVHD: TS.Rudolf Kiefera. Chốt đẩy

Dùng để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn khi mở. Khoảng đẩy phải lớn hơn từ 5 đến

10 mm so với chiều cao của sản phẩm được lấy ra từ khuôn sau. Thiết kế hệ thống

đẩy cần đảm bảo là khơng làm yếu khn sau [4].Hình 2.5: Các loại chốt đẩy.

b. Bạc dẫn hướng chốt

Bạc dẫn hướng chốt để tránh mòn và hỏng chốt đẩy, tấm đẩy và tấm giữ do

chuyển động mạnh giữa chúng. Hướng nằm ở khuôn sau để dễ điều khiển đẩy sản

phẩm ra. Bạc dẫn hướng có nhiều loại và nhiều cách chế tạo khác nhau, kiểu bạc

dẫn hướng dễ nhất là khoan lỗ vào tấm khn, tuy nhiên sẽ khó sửa chữa khi chi tiết

bị mòn. Do đó thường làm bạc dẫn hướng dưới dạng một miếng ghép. Có thể bằng

đồng hoặc đồng thau hoặc với dạng sản xuất lớn thì dùng thép đã tơi [4].

c. Bạc cuống phun

Nối vòi phun và kênh nhựa với nhau qua tấm kẹp phía trước và tấm khn trước.Khóa luận tốt nghiệp14GVHD: TS.Rudolf KieferHình 2.6: Các kiểu bạc cuống phun.

2.2.4. Hệ thống đẩy trong khuôn

Các chốt đẩy được gia cơng chính xác ở phần dẫn hướng và được lắp theo hệ

thống trục và được chọn theo tiêu chuẩn. Độ cứng của thân chốt khoảng 60 - 65 Rc,

độ cứng của đầu chốt khoảng 30 - 35 Rc [4].

2.2.5. Hệ thống làm nguội khuôn

Nhựa lỏng sau khi vào khuôn được làm nguội nhanh để giảm nhiệt độ của sản

phẩm xuống dưới nhiệt độ nóng chảy của vật liệu, từ đó rút ngắn chu kỳ ép phun

của vật liệu. Nếu làm nguội khn khơng tốt thì nhựa sẽ gia nhiệt cho khn và q

trình định hình sẽ kéo dài làm tăng thời gian chù kỳ ép phun. Do đó hệ thống làm

nguội khn đóng vai trò rất quan trọng, nó quyết định tồn bộ chu kỳ ép phun [4].

a. Các phương pháp làm nguội:

Làm nguội bằng khí: Khn được làm nguội bằng khí nhờ vào bức xạ nhiệt của

thép làm khuôn ra môi trường xung quanh.

Làm nguội bằng nước hoặc hỗn hợp ethylene glycol và nước: Đây là phương pháp

phổ biến nhất hiện nay. Theo phương pháp này, khuôn được làm nguội nhờ vào các

kênh dẫn chứa chất làm nguội được bố trí trong các tấm khn [4].

2.2.6. Hệ thống dẫn nhựa

Hệ thống dẫn nhựa có nhiệm vụ dẫn nhựa từ vòi phun của máy ép phun vào trong

lòng khn. Nhờ vào việc tối ưu hóa hệ thống kênh dẫn để phòng ngừa các khuyết

tật như: cong vênh, nứt hay thiếu hụt của sản phẩm.

Hệ thống dẫn nhựa gồm có: Cuống phun, kênh dẫn nhựa, miệng phun, thường

trong thiết kế người ta thường thiết kế kênh dẫn và miệng phun trước rồi mới đến

cuống phun vì kích thước của cuống phun phụ thuộc vào kích thước kênh dẫn và

miệng phun [4].Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Theo kết cấu khuôn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×