Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 9. AN TOÀN LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 9. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn Đạtchữa cháy ở nơi đầu vào, đồng thời ở hai đầu ra vào phải bố trí bình xịt, CO 2 dập

lửa, cát, hóa chất chống cháy.

9.2 An tồn vận hành máy móc thiết bị

Mỗi máy móc thiết bị đều có quy trình an tồn lao động riêng nhưng đều có

chung quy tắc an toàn sau:

 Trước khi vận hành máy phải xem xét kiểm tra và đảm bảo máy ở trạng thái

bình thường.

 Máy móc phải được hoạt động đúng trình tự quy định, được điều khiển bởi

những công nhân đã qua hướng dẫn sử dụng.

 Khi có sự cố phải báo ngay với trưởng ca hay quản đốc.

 Khi ngừng máy phải sắp xếp lại nơi làm việc và vệ sinh máy, không làm váy

bẩn nguyên liệu.

 Phải tiến hành bảo dưỡng máy móc theo định kỳ.

9.3 An tồn điện và chống sét

Năng lượng cung cấp cho nhà máy chủ yếu là điện năng. An tồn điện là tất yếu vì

tai nạn về điện là rất nguy hiểm. Các biện pháp an toàn:

 Các đường dây phải đặt trong ống bảo vệ, đường ống sát vách hoặc dưới

đất.

 Thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, đường dây dẫn điện, tránh dùng quá tải.

 Chống sét bằng cột thu lôi.

Hầu hết các máy móc trong cơng ty đều có sử dụng điện nên phải quan tâm đến an

toàn điện. Các nội quy trong an tồn điện:

 Khơng được tự ý vào phòng điện trung tâm.

 Chỉ được sử dụng những máy móc đã được học và được giao sử dụng.

 Điện sử dụng trong các phân xưởng được bảo vệ bằng dây mát, nếu dây bị

hở dòng rò sẽ được đưa xuống đất.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn Đạt Khi phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn lao động phải báo ngay cho

lãnh đạo phân xưởng để khắc phục, sửa chữa.

Khi xảy ra sự cố, ban bảo hộ lao động lập biên bản, tiến hành xác định nguyên nhân

là khách quan hay chủ quan rồi tùy theo mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý

thích hợp.

9.4 An tồn về hệ thống vận chuyển, thốt hiểm

Chiều rộng đường giao thông trong xưởng được xác định theo loại thiết bị

vận chuyển, kích thước và khối lượng hàng hóa cần vận chuyển, số lượng người

làm việc bên trong, yêu cầu thốt người khi có sự cố…

 Khi vận chuyển bằng ô tô đường thường lấy 3 – 4 m.

 Với các phương tiện loại xe đẩy tay nhỏ lấy 2 m.

Đường dùng cho người đi lại không nhỏ hơn 1 m. Nếu kết hợp thốt người khi có

sự cố, chiều rộng đường thường lấy theo tiêu chí 0,6 m/ người.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtCHƯƠNG 10. TÍNH KINH TẾ

10.1 Sơ đồ tổ chức của nhà máyGiám đốcPhó giám đốc sản xuấtPhó giám đốc kinh doanhPhòng kế

hoạch kinh

doanhPhòng Tài

chính Kế

tốnPhòng Quản

trị Nhân sự

Hành chínhPhòng

kỹ

thuậtXưởng

cơ khíXưởng

sản

xuấtHình 10.1: Sơ đồ tổ chức nhà máy

10.2Chức năng của từng bộ phận

Đứng đầu sơ đồ tổ chức là Ban giám đốc bao gồm giám đốc và phó giám đốccác bộ phận như: phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc sản xuất.

Giám đốc: Người có quyền ra quyết định về các hoạt động mua bán, ngoại

giao và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơng ty trước pháp luật.

Phó giám đốc: nhà máy sẽ có hai phó giám đốc chịu trách nhiệm về hai mảng

chính là sản xuất kĩ thuật và kinh doanh. Hai phó giám đốc này sẽ thay mặt giám

đốc giải quyết các hoạt động kinh doanh, mua bán, ... khi giám đốc vắng mặt.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtNhiệm vụ chung: tổ chức, thực hiện và quản lý tổng thể mọi mặt trong nhà

máy, đưa ra các đường lối, chủ trương hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo hoàn

thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất đã đề ra, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân

viên trong nhà máy, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững của nhà

máy.

 Các phòng ban

Phòng kinh doanh: tham mưu cho ban giám đốc về lĩnh vực kinhdoanh và quan hệ khách hàng, đề xuất các kế hoạch cần thiết, xây dựng

chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, báo cáo tình

hình thực hiện các kế hoạch đã đặt ra chiết khấu và các chương trình quảng

bá, tiếp cận đến khách hàng để trình lên ban giám đốc phê duyệt.

Phòng tài chính kế tốn: tham mưu quản lý tài chính đúng quy địnhcủa pháp luật, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu chi hợp lý, lập báo cáo tài

chính, thực hiện lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của pháp

luât, kiểm soát các hoạt động thu chi, nộp thuế, trả lương cho nhân viên.

Phòng quản trị nhân sư hành chính: Đảm bảo số lượng, chất lượngcho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy bằng các biện pháp thu hút,

duy trì và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện cơng tác quản lý hành chính,

tham mưu và phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật, kiểm tra,

giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, quản lý và theo dõi

các trang thiết bị, phương tiện văn phòng hỗ trợ bộ phận, phòng ban khác

trong việc quản lý nhân sự là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động.

Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật công nghệ trong nhàmáy, thiết lập quy trình cơng nghệ cho dây chuyền sản xuất, tổ chức thực thi

và kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, nghiên cứu ứng

dụng tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, bên cạnh đó còn

bảo quản máy móc, trang thiết bị nhà máy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 9. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×