Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
13 Năng suất sản xuất

13 Năng suất sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtBảng 5.1. Bảng năng suất sản xuất can nhựaCan

nhựaDùng

cho hóa

mỹ

phẩm,

hóa chất,

xăng dầuDùng

cho chất

lỏng

thơng

thườngDung

tích

(L)Phần

trăm Năng

Khối

suất

tỉ lệ

lượng

sản (nghìn

(g/cái)

xuất sp/năm)

(%)Năng

Năng suất Năng suất

suất

(kg/ngày) (kg/giờ)

(kg/năm)20,1500200100000349,6514,5750,1500400200000699,3029,14100,15006503250001136,3647,35200,21000100010000003496,50145,69300,150012006000002097,9087,41100,1500500250000874,1336,42200,210007007000002447,55101,98300,15009004500001573,4365,56362500012674,83528,12Tổng cộngBảng 5.2. Bảng năng suất nắp can nhựaKhóa luận tốt nghiệpDung

tíchGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtSố lượng(L)(nghìn

cái/năm)Khối

lượng

(g/cái)2500301500052,452,195500301500052,452,191010004545000157,346,562020004590000314,6913,113010004545000157,346,56210000734,2730,59Tổng cộngNăng

Năng

Năng suất

suất

suất

(kg/giờ)

(kg/năm) (kg/ngày)Trong sản xuất thực tế ln xảy ra sự hao hụt, có thể trong quá trình vận chuyển,

quá trình sản xuất hay trong giai đoạn kiểm phẩm. Tỷ lệ hao hụt ở các giai đoạn

khác nhau như sau:Nguyên liệuPhối trộnĐùn thổiXKiểm traX1a%Sản phẩmKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtX2b%c%

Phế phẩmY1YHình 5.1 Quy trình sản xuất can nhựa.

Trong đó:

X,Y, Y1: khối lượng nguyên liệu, sản phẩm và phế phẩm (kg).

X1, X2: khối lượng nguyên liệu sau khi phối trộn, đùn thổi (kg).

a%, b%, c%: nguyên liệu hao hụt trong quá phối trộn, đùn thổi, kiểm tra(%).

Số liệu hao phí trong q trình sản xuất:

Bảng 5.3. Bảng số liệu hao phí

Tổn haoa%b%c%Tỉ lệ0,2%0,5%0,2%Khối lượng lượng can nhựa sản xuất trong 1 năm:

Y= 3625000 kg

Khối lượng nguyên liệu trước khi kiểm tra sản phẩm:Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtKhối lượng nguyên liệu trước khi đùn thổi:Khối lượng nguyên liệu trước khi phối trộn:Khối lượng phế phẩm:Vậy khối lượng nguyên liệu ban đầu:Hình 5.2 Quy trình liệu sản xuất nắp can nhựa.

Trong đó:ANgun liệud%Phối trộnA1e%Ép phunA2f%Kiểm tra

Phế phẩmBSản phẩmA,B, B1: khối lượng nguyên liệu, sản phẩm và phế phẩm (kg).B1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

13 Năng suất sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×