Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chức năng của từng bộ phận

2 Chức năng của từng bộ phận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtNhiệm vụ chung: tổ chức, thực hiện và quản lý tổng thể mọi mặt trong nhà

máy, đưa ra các đường lối, chủ trương hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo hoàn

thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất đã đề ra, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân

viên trong nhà máy, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững của nhà

máy.

 Các phòng ban

Phòng kinh doanh: tham mưu cho ban giám đốc về lĩnh vực kinhdoanh và quan hệ khách hàng, đề xuất các kế hoạch cần thiết, xây dựng

chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, báo cáo tình

hình thực hiện các kế hoạch đã đặt ra chiết khấu và các chương trình quảng

bá, tiếp cận đến khách hàng để trình lên ban giám đốc phê duyệt.

Phòng tài chính kế tốn: tham mưu quản lý tài chính đúng quy địnhcủa pháp luật, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu chi hợp lý, lập báo cáo tài

chính, thực hiện lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định của pháp

luât, kiểm soát các hoạt động thu chi, nộp thuế, trả lương cho nhân viên.

Phòng quản trị nhân sư hành chính: Đảm bảo số lượng, chất lượngcho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy bằng các biện pháp thu hút,

duy trì và phát triển nguồn nhân lực, thực hiện cơng tác quản lý hành chính,

tham mưu và phụ trách cơng tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật, kiểm tra,

giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, quản lý và theo dõi

các trang thiết bị, phương tiện văn phòng hỗ trợ bộ phận, phòng ban khác

trong việc quản lý nhân sự là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động.

Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật công nghệ trong nhàmáy, thiết lập quy trình cơng nghệ cho dây chuyền sản xuất, tổ chức thực thi

và kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, nghiên cứu ứng

dụng tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, bên cạnh đó còn

bảo quản máy móc, trang thiết bị nhà máy.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTa bố trí nhân sự như sau:

Bảng 10.1: Bảng bố trí nhân sự

Phòng ban

Ban giám đốcChức vụSố ngườiGiám đốc1Phó giám đốc kinh doanh1Phó giám đốc sản xuất1Trưởng phòng1Nhân viên3Trưởng phòng1Nhân viên2Kế tốn1Trưởng phòng1Nhân viên2Nhân viên tạp vụ2Nhân viên bảo vệ2Nhân viên y tế2Trưởng phòng1KCS2R&D2Tổ quản lý sản xuất3Tổ sản xuất trực tiếp và vận

chuyển15Tổ cơ điện3Phòng kinh doanh

Phòng tài chính Kế

tốnPhòng quản trị nhân sự

Tài chínhPhòng kỹ thuậtTổng

Vậy tổng cán bộ cơng nhân viên trong nhà máy là 48 người46Khóa luận tốt nghiệp10.3GVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtVốn đầu tư cố định10.3.1 Vốn đầu tư cho thiết bị

Bảng 10.2: Thống kê giá trị thiết bị chính tại nhà máy

STTTên thiết bịGiá thành (VNĐ)Số lượngTổng (VNĐ)1Thiết bị trộn90.000.0002180.000.0002Máy đùn thổi2.400.000.00049.600.000.0003Máy ép phun570.000.0001570.000.0004Phễu sấy nhựa14.864.000229.728.000910.379.728.000TổngNhững năm gần đây có sự biến động kinh tế, do đó giá thành các sản phẩm

đều tăng theo xu hướng chung của thị trường thế giới. Mức tăng chung khoảng 1,5

lần.

Tổng vốn đầu tư cho thiết bị chính là:Vốn đầu tư cho thiết bị phụ như: máy phát điện, xe nâng, băng tải,máy bơm... lấy bằng 20% thiết bị chính ta có:Chi phí lắp đặt lấy bằng 5% chi phí thiết bị chính ta có:Vậy tổng chi phí đầu tư cho thiết bị là:10.3.2 Vốn đầu tư cho xây dựng

Tiền thuê đất xây dựngKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTa có diện tích nhà máy đã tính tốn là 6363 m2, vị trí xây dựng nhà máy là

khi cơng nghiệp Lê Minh Xuân với giá thuê đất là 40 USD/ m2 kỳ hạn thuê là 50

năm. Vậy tiền thuê đất trong 50 năm là:

1 USD = 23370 VNDChi phí xây dựngDiện tích phân xưởng sản xuất chính:Chi phí xây dựng : 1 000 000 (đồng/m2).

-Chi phí xây dựng cho khu vực sản xuất là:Diện tích khu nhà hánh chính:

Chi phí xây dựng: 2 000 000 (đồng/m2)

-Chi phí xây dựng cho khu vực hành chính là:-Chi phí xây dựng các cơng trình phụ trợ (nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ, trạm

bơm, trạm biến thế...) lấy bằng 10% chi phí xây dựng khu sản xuất và

hành chính :-Tổng chi phí cho xây dựng là:Bảng 10.3: Tổng kết vốn cố định nhà máy

STTTên chi phíThành tiền (tỷ đồng)1Mua máy móc thiết bị (E)19,52Thuê đất (R)5,95Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chức năng của từng bộ phận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×