Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Máy sấy nhựa HGB200

Máy sấy nhựa HGB200

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS Nguyễn Quang KhuyếnVậy tiền mua nguyên liệu cho 15 ngày sản xuất là 193.094.100 VNĐ

Tiền mua nguyên liệu cho 1 năm sản xuất M1= 4.634.258.400 VNĐ10.3.2 Chi phí điện

Tổng điện năng tiêu thụ trong 1 năm là 613.031,58 kWh

Giá điện sản xuất: 1645 VNĐ/kWh

Vậy chi phí điện trong 1 năm là M2 = 613031,58 x 1645 = 1.008.436.949 VNĐ.

Chi phí điện cho 1 tháng là 84.036.412 VNĐ.10.3.3 Chi phí nước

Lượng nước tiêu thụ trong 1 năm là 10.060,5 m3/năm.

Giá nước: 4500 VNĐ/m3.

Vậy chi phí nước để phục vụ trong 1 năm là M 3=10.060,5x4500 = 45.272.250

VNĐ.

Chi phí nước phục vụ trong 1 tháng là 3.772.688 VNĐ.10.3.4 Chi phí sản phẩm tồn kho

Tồn kho gồm thành phẩm trong 15 ngày và gối đầu 5 ngày ở các đại lí tổng cộng

20 ngày với giá theo giá nguyên liệu:

M4 = M1 x 20/15 = 257.458.800 VNĐ10.3.4 Tổng vốn lưu động

Chi phí phát sinh bao gồm chi phí ngồi sản xuất, tiến quản lí, quảng cáo, tiếp thị

sản phẩm… lấy bằng 10% vốn cố định:

M5 = 10% x 15.745.040.250 = 1.574.504.025 VNĐ.

Tổng vốn lưu động là M = M1 + M2 + M3 + M4 + M5 = 7.519.930.424 VNĐ

Tổng vốn đầu tư là tổng của vốn cố định và vốn lưu động = 23.264.970.067 VNĐKhoá luận tốt nghiệp69GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến10.4 Các chỉ tiêu kinh tế cuả nhà máy

10.4.1 Tổng chi phí hằng năm

Tổng chi phí hàng năm bao gồm tiền nguyên liệu, tiền điện, nước, tiền lương, tổng

khấu hao, tiền lãi ngân hàng và chi phí khác trong 1 năm.

Tổng khấu hao bao gồm:

-Khấu hao thiết bị hàng năm: TKH = 446.368.025 VNĐ.

Chi phí bảo trì thiết bị hàng năm: TBT = 44.636.802 VNĐ.

Chi phí khấu hao xây dựng: XKH = 1.128.136.000 VNĐ.Vậy tổng khấu hao = TKH + TBT + XKH = 1.619.140.827 VNĐ.

Vay vốn ngân hàng Vietcombank với lãi xuất 9%/năm

Tiền vay ngân hàng = tổng vốn lưu động + cố định = 23.264.970.067 VNĐ.

Vậy lãi ngân hàng là 9% x 23.264.970.067 = 2.093.847.361 VNĐ.

Bảng 10.6 Chi phíLoại chi phí

Nguyên liệu

Tiền nước

Tiền điện

Tiền lương

Tổng khấu hao

Lãi ngân hàng

Các chi phí khác

TổngSố tiền, VNĐ

4.634.258.400

45.272.250

1.008.436.949

3.818.052.000

1.619.140.827

2.093.847.361

1.574.504.025

14.793.511.810hàng năm.Qua đó tính được chi phí nền cho 1 kg sản phẩm = 14.793.511.810/78200

= 189.176 VNĐ/kg sản phẩm10.4.2 Doanh thu hằng năm

Định giá sản phẩm được tính theo cơng thức sau: C = CN + K.

Trong đó C: giá bán sản phẩm tối thiểu, VNĐ/kgKhoá luận tốt nghiệp70GVHD: TS Nguyễn Quang KhuyếnCN: chi phí nền

K: số tiền tăng thêm

Số tiền tăng thêm được tính theo cơng thức: K = X x C N. Trong đó X là tỉ lệ tiền

tăng thêm.

Ta có cơng thức

I x V = (1-i) x X x CN x S

Trong đó: V là vốn đầu tư, V = 23.264.970.067 VNĐ

I là lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận, chọn I = 20%

i là phần trăm thuế phải nộp, i = 20%

S là sản lượng trong năm, S = 78,2 tấn/năm

CN = 189.176 VNĐ/kg

Thay vào biểu thức, suy ra X = 39,32 %

 K = X x CN = 39,32% x 189.176 = 74.384 VNĐ/kg

Giá bán sản phẩm tối thiểu là:

C = CN + K = 187.495 + 74.384 = 261.879 VNĐ/kg

Do vali có các phụ kiện kèm theo nên phải lấy thêm 100% giá trị tối thiểu của sản

phẩm => C = 523.758VNĐ

Dựa vào kết quả của giá bán tối thiểu ta tính được đơn giá đề nghị cho sản phẩm

vali 20 nặng 2,15 kg là 1.150.000 VNĐ/cái và cho vali 24 nặng 3,1kg là 1.650.000

VNĐ/cái

Sản phẩm

Vali 20

Vali 24Bảng 10.7 Doanh thu hằng năm

Năng suất, sp/năm Giá, VNĐ Doanh thu, VNĐ/năm

15.000

1.150.000

17.250.000.000

15.000

1.650.000

24.750.000.000

Tổng

42.000.000.00010.4.3 Thuế VAT

Thuế VAT = Tổng doanh thu x10% = 42.000.000.000 x 10% = 4.200.000.000

VNĐ10.4.4 Tổng doanh thu thuần

Tổng doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Thuế VATKhoá luận tốt nghiệp71GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến= 42.000.000.000 – 4.200.000.000 = 37.800.000.000 VNĐ10.4.5 Lãi trước thuế hàng năm

Lãi trước thuế = Tổng doanh thu thuần – Tổng chi phí

= 37.800.000.000 – 14.662.128.250 = 23.137.871.750 VNĐ10.4.6 Thuế doanh nghiệp

Thuế doanh nghiệp = Lãi trước thuế x 20%

= 23.137.871.750 x 20% = 4.627.574.350 VNĐ10.4.7 Lãi sau thuế hằng năm

Lãi sau thuế = Lãi trước thuế - Thuế doanh nghiệp

= 23.137.871.750 – 4.627.574.350 = 1.851.029.740 VNĐ10.4.8 Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn =

5 năm.

Lãi vay cố định:- Nguồn vốn cố định: 15.745.040.250 VNĐ.

- Tiền lãi: 9 %/năm.

- Nợ gốc phải trả hàng tháng là: tổng vốn cố định/ thời gian hoàn vốn.

- Lãi mỗi tháng = (vốn cố định x lãi suất)/12.

- Số tiền phải trả hàng tháng = nợ gốc + lãi.

Lãi vay lưu động:

- Nguồn vốn lưu động: 7.518.968.549 VNĐ.

- Lãi vốn lưu động là 6,5 %/năm.Bảng 10.8 Thời gian hồn vốn trong 5 năm

ThángNợ gốc cònKhố luận tốt nghiệpNợ gốc trả

hàng thángLãi hàng thángSố tiền trả hàng

tháng72GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến115.745.040.250262.417.338118.087.802380.505.139215.482.622.913262.417.338116.119.672378.537.009315.220.205.575262.417.338114.151.542376.568.879414.957.788.238262.417.338112.183.412374.600.749514.695.370.900262.417.338110.215.282372.632.619614.432.953.563262.417.338108.247.152370.664.489714.170.536.225262.417.338106.279.022368.696.359813.908.118.888262.417.338104.310.892366.728.229913.645.701.550262.417.338102.342.762364.760.0991013.383.284.213262.417.338100.374.632362.791.9691113.120.866.875262.417.33898.406.502360.823.8391212.858.449.538

Tổng262.417.33896.438.372358.855.7091.287.157.0404.436.165.0901312.596.032.200262.417.33894.470.242356.887.5791412.333.614.863262.417.33892.502.111354.919.4491512.071.197.525262.417.33890.533.981352.951.3191611.808.780.188262.417.33888.565.851350.983.1891711.546.362.850262.417.33886.597.721349.015.0591811.283.945.513262.417.33884.629.591347.046.9291911.021.528.175262.417.33882.661.461345.078.7992010.759.110.838262.417.33880.693.331343.110.6692110.496.693.500262.417.33878.725.201341.142.5392210.234.276.163262.417.33876.757.071339.174.409239.971.858.825262.417.33874.788.941337.206.279249.709.441.488

Tổng262.417.33872.820.811335.238.1491.003.746.3164.152.754.366259.447.024.150262.417.33870.852.681333.270.019269.184.606.813262.417.33868.884.551331.301.889278.922.189.475262.417.33866.916.421329.333.759288.659.772.138262.417.33864.948.291327.365.629Khoá luận tốt nghiệp73GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến298.397.354.800262.417.33862.980.161325.397.499308.134.937.463262.417.33861.012.031323.429.368317.872.520.125262.417.33859.043.901321.461.238327.610.102.788262.417.33857.075.771319.493.108337.347.685.450262.417.33855.107.641317.524.978347.085.268.113262.417.33853.139.511315.556.848356.822.850.775262.417.33851.171.381313.588.718366.560.433.438

Tổng262.417.33849.203.251311.620.588720.335.5913.869.343.641376.298.016.100262.417.33847.235.121309.652.458386.035.598.763262.417.33845.266.991307.684.328395.773.181.425262.417.33843.298.861305.716.198405.510.764.088262.417.33841.330.731303.748.068415.248.346.750262.417.33839.362.601301.779.938424.985.929.413262.417.33837.394.471299.811.808434.723.512.075262.417.33835.426.341297.843.678444.461.094.738262.417.33833.458.211295.875.548454.198.677.400262.417.33831.490.081293.907.418463.936.260.063262.417.33829.521.950291.939.288473.673.842.725262.417.33827.553.820289.971.158483.411.425.388

Tổng262.417.33825.585.690288.003.028436.924.8673.585.932.917493.149.008.050262.417.33823.617.560286.034.898502.886.590.713262.417.33821.649.430284.066.768512.624.173.375262.417.33819.681.300282.098.638522.361.756.038262.417.33817.713.170280.130.508532.099.338.700262.417.33815.745.040278.162.378541.836.921.363262.417.33813.776.910276.194.248551.574.504.025262.417.33811.808.780274.226.118561.312.086.688262.417.3389.840.650272.257.988Khoá luận tốt nghiệp74GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến571.049.669.350262.417.3387.872.520270.289.85858787.252.013262.417.3385.904.390268.321.72859524.834.675262.417.3383.936.260266.353.59860262.417.338

Tổng262.417.3381.968.130264.385.468153.514.1423.302.522.192Tính theo dư nợ giảm dần với thời gian hoàn vốn là 4,5 năm. Kết quả cho thấy 5

năm là hoàn vốn, đảm bảo tiền nợ gốc và vốn trả hết và doanh thu là số dương.10.4.9 Tỉ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận = = 7,96 %/năm

Bảng 10.9 Tổng kết các chỉ tiêu kinh tế của nhà máy

STT

1

2

3

4

5

6

7Chỉ tiêu kinh tế

Diện tích nhà máy

Tổng vốn đầu tư

Nguồn vốn cố định

Nguồn vốn lưu động

Tổng doanh thu hằng năm

Lãi hàng năm

Thời gian hoàn vốnGiá trị

4000 m2

23.264.970.067 VNĐ

15.745.040.250 VNĐ

7.519.930.424 VNĐ

42.000.000.000 VNĐ

1.851.029.740 VNĐ

5 nămKẾT LUẬN

Sau một khoảng thời gian tham khảo, tìm hiểu các tài liệu thì đề tài khoá luận

“Thiết kế nhà máy sản xuất vali kéo bằng nhựa chống va đập với năng suất 30.000 sản

phẩm/năm” cơ bản đã hồn thành.Khố luận tốt nghiệp75GVHD: TS Nguyễn Quang KhuyếnTất cả thơng số đã tính tốn cần thiết cho việc thiết lập nhà máy như: chọn nguyên

liệu để sản xuất, tìm hiểu quy trình sản xuất, tính cân bằng vật chất, tính điện, nước,

chiếu sáng cũng như tính kinh tế của nhà máy đều được thể hiện trong khoá luận này.

Nhà máy sản xuất vali kéo được xây dựng tại khu cơng nghiệp Sóng Thần 3, tỉnh

Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

Tổng diện tích nhà máy được xây dựng là 4000 m2 với tổng số vốn đầu tư là

23.264.008.800 VNĐ, tổng doanh thu là 42.000.000.000 VNĐ, lãi sau thuế hằng năm

là 1.851.029.740 VNĐ và với thời gian thu hồi vốn là 5 năm.

Ngành nhựa là một ngành đang rất phát triển nên đầu tư vào nó sẽ có lợi vào thời

điểm hiện tại và sau này. Sau này nhà máy có thể mở rộng sản xuất để có thể sản xuất

ra các sàn phẩm mới, nhiều mẫu mã đa dạng để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày

càng cao của mọi người và hy vọng trong tương lai gần có thể vươn ra thị trường ngoài

nước.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kiên Dương, Báo cáo ngành nhựa Việt Nam, Cơng ty Vietnewscorp, 2018(Lưu

hành nội bộ).Khố luận tốt nghiệp76GVHD: TS Nguyễn Quang Khuyến[2] Hứa Chung, Hội thảo ”Hướng phát triển cho ngành nhựa Việt Nam”, Công ty tổ

chức triển lãm VCCI, 2018(Lưu hành nội bộ).

[3] Lợi ích khi sử dụng vali,Công ty TNHH Phân phối HAMI-MITI,2017(Lưu hành

nội bộ).

[4] Pha Lê Plastic, Tổng quan hạt nhựa ABS và ứng dụng, Công ty CP Sản xuất &

Công nghệ Nhựa Pha Lê, 2018(Lưu hành nội bộ).

[5] Nhữ Hồng Giang, Cơng nghệ và thiết bị gia công vật liệu polymer, Nhà xuất bản

khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2008.

[6] TS Nguyễn Quang Khuyến, Kỹ thuật gia công polymer, Đại học Tôn Đức Thắng,

TP HCM, 2016.(Lưu hành nội bộ)

[7] TS.Nguyễn Quang Khuyến, Bài giảng gia công polymer, Đại học Tôn Đức Thắng,

2017(Lưu hành nội bộ).

[8] Nguyễn Sơn Phong, Thiết kế nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng năng suất

5000000 sản phẩm/năm, Đại học Tôn Đức Thắng, 2016.

[9] Trần Thế Truyền, Cơ sở Thiết Kế Nhà Máy, Đại Học Kỹ Thuật Đà Nẵng, 2006.

[10] Ths Nguyễn Tuấn Hùng, Giáo trình quản trị sản xuất, Đại học Công Nghiệp,

TPHCM, 2014.

[11] TS Nguyễn Quang Khuyến, Cơ sở thiết kế nhà máy, Đại học Tôn Đức Thắng,

TP HCM, 2016.(Lưu hành nội bộ).

[12] Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật số 84/2015/QH13.

[13] Chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý điều hành công ty, Cơng ty cổ phần quản lý

bảo trì đường thủy nội địa số 4, 2018(Lưu hành nội bộ).Khoá luận tốt nghiệp77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Máy sấy nhựa HGB200

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×