Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả khảo sát chuyên gia.

2 Kết quả khảo sát chuyên gia.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHỐ LUẬN TỐT NGHIỆPXÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ

LỚP 10 THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁNHọ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH

Ngành: SƢ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Niên khoá: 2013 – 2017Tháng 1/2017XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10

THEO PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁNTác giảNGUYỄN THỊ LỆ QUỲNHKhoá luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng cử nhân ngành

Sƣ phạm kỹ thuật Nông nghiệpGiáo viên hƣớng dẫn:

Ths. Phạm Quỳnh TrangTháng 1 năm 2017.

iCẢM TẠ

Đƣợc sự đồng ý của nhà trƣờng, khoa Ngoại ngữ - Sƣ phạm, bộ môn Sƣ phạm

kỹ thuật Nông nghiệp, sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn, tơi đã hồn thành đề tài

này.

Tơi xin chân thành cảm ơn Ths. Phạm Quỳnh Trang đã tận tình giúp đỡ, hƣớng

dẫn, chỉ bảo tơi trong q trình thực hiện đề tài này. Những ý kiến đóng góp của cơ

thực sự rất q báu và giúp ích rất nhiều để tơi có thể hồn thành đề tài.

Tơi cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả thầy, cô giáo trong bộ mơn đã tận

tình truyền đạt kinh nghiệm cho tơi trong q trình học tập tại trƣờng.

Ngồi ra, tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trịnh Lê Minh Vy, thầy Nguyễn

Vƣơng Danh và cô Nguyễn Thị Thu Hằng trƣờng THPT Nguyễn Huệ, cô Phan Thị

Kim Tuyền trƣờng THPT Tam Phú và cô Nguyễn Thị Thanh Dung trƣờng THPT

Nguyễn Văn Tăng đã giúp tơi hồn thành đề tài này.

Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong Hội đồng giám

khảo đã không quản thời gian để đọc và đóng góp ý kiến cho đề tài đƣợc hồn thành.

Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên

tơi trong q trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng đề tài không tránh khỏi những sai sót; vì vậy, tơi

rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ q thầy, cơ và bạn bè.TP.Hồ Chí Minh, tháng 1, năm 2017

Sinh viên

Nguyễn Thị Lệ QuỳnhiiTĨM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng một số chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo

phƣơng pháp dạy học dự án” đƣợc tiến hành tại Trƣờng đại học Nơng Lâm thành phố

Hồ Chí Minh, thời gian từ 16/09/2016 đến 20/1/2017.

Đề tài đã trình bày đƣợc cơ sở lý luận của phƣơng pháp dạy học dự án, ƣu

nhƣợc điểm của phƣơng pháp và những lƣu ý khi vận dụng dạy học dự án vào trong

dạy học. Đề tài đã thiết kế 6 chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo phƣơng pháp

dạy học dự án bao gồm: “Trƣờng học xanh”, “Trồng rau thuỷ canh”, “Trồng rau sạch

tại nhà”, “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”, “Chế biến nƣớc hoa quả”, “Trở

thành nhà kinh doanh”.

Trên cơ sở kết quả thu đƣợc từ phƣơng pháp chuyên gia và nghiên cứu tài liệu,

đề tài đã nhận định đƣợc rằng vận dụng dạy học dự án vào môn Công nghệ lớp 10 có

hiệu quả cao hơn so với dạy học truyền thống và hoàn toàn phù hợp với những nội

dung kiến thức mang tính ứng dụng. Bên cạnh đó, đề tài cũng trình bày đƣợc làm thế

nào để vận dụng dạy học dự án vào môn Công nghệ lớp 10 đƣợc thành cơng.iiiMỤC LỤC

TRANG TỰA ...................................................................................................................i

CẢM TẠ ......................................................................................................................... ii

TĨM TẮT...................................................................................................................... iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. ............................................................................vi

DANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIẾU. ............................................................... vii

Chƣơng 1 .........................................................................................................................1

GIỚI THIỆU ....................................................................................................................1

1.1 Lý do chọn đề tài. ...................................................................................................1

1.2 Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................3

1.3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu. ......................................................................3

1.4 Câu hỏi nghiên cứu. ...............................................................................................3

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu. ............................................................................................3

1.6 Giới hạn đề tài. .......................................................................................................4

1.7 Phƣơng pháp nghiên cứu........................................................................................5

Chƣơng 2 .........................................................................................................................6

CƠ SỞ LÝ LUẬN ...........................................................................................................6

2.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu. ....................................................................6

2.1.1 Trên thế giới.....................................................................................................6

2.1.2 Ở Việt Nam. .....................................................................................................7

2.2 Những lý luận về dạy học tích cực.........................................................................9

2.2.1 Phƣơng pháp dạy học tích cực .........................................................................9

2.2.2 Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực. ..............................................10

2.3 Cơ sở lý luận của phƣơng pháp DHDA. ..............................................................11

2.3.1 Khái niệm. ......................................................................................................11

2.3.1.1 Dự án...........................................................................................................11

2.3.1.2 Phƣơng pháp DHDA. .................................................................................12

2.3.2 Đặc điểm của phƣơng pháp DHDA. ..............................................................13

2.3.3 Tiến trình dạy học theo phƣơng pháp DHDA. .............................................14

2.3.4 Bộ cơng cụ đánh giá. .....................................................................................21

iv2.3.5 Vai trò của giáo viên và học sinh trong DHDA. ...........................................22

2.3.6 Ƣu, nhƣợc điểm của DHDA. .........................................................................23

2.3.9 Giới thiệu môn Công Nghệ 10. ......................................................................26

Chƣơng 3 .......................................................................................................................28

NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ...............................28

3.1 Nghiên cứu tài liệu. ..............................................................................................28

3.2 Phƣơng pháp chuyên gia. .....................................................................................28

Chƣơng 4 .......................................................................................................................30

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................................................30

4.1 Kết quả thiết kế một số bài giảng sử dụng phƣơng pháp DHDA. .......................30

4.1.1 Chủ đề 1: Trƣờng học xanh. ..........................................................................30

4.1.2 Chủ đề 2: Trồng rau thuỷ canh. .....................................................................38

4.1.3 Chủ đề 3: Trồng rau sạch tại nhà. ..................................................................46

4.1.4 Chủ đề 4 “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”. ......................................55

4.1.5 Chủ đề 5 “Chế biến nƣớc hoa quả”. ..............................................................63

4.1.6 Chủ đề 6 “Trở thành nhà kinh doanh”. ..........................................................72

4.2 Kết quả khảo sát chuyên gia. ...............................................................................81

Chƣơng 5 .......................................................................................................................87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................87

5.1 Kết luận. ...............................................................................................................87

5.2 Kiến nghị. .............................................................................................................88

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................90

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 1 “TRƢỜNG HỌC XANH” ..................................92

PHỤ LỤC 2: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 2: TRỒNG RAU THUỶ CANH ...........................94

PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 3: TRỒNG RAU SẠCH TẠI NHÀ. ....................100

PHỤ LỤC 4: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 4: ..........................................................................106

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI THỎ................................................106

PHỤ LỤC 5: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 5: CHẾ BIẾN NƢỚC HOA QUẢ .......................110

PHỤ LỤC 6: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 6: TRỞ THÀNH NHÀ KINH DOANH. .............117

PHỤ LỤC 7: PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA..................................120vDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

Stt Từ viết tắt

Từ đầy đủ

1PPDHPhƣơng pháp dạy học2DHDADạy học dự án3THPTTrung học phổ thơng4CNH-HĐHCơng nghiệp hố – Hiện đại hố5GVGiáo viên6tgkTác giả khác7SGK CN10Sách giáo khoa Công nghệ lớp 108THCSTrung học cơ sở9BVTVBảo vệ thực vậtviDANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIẾU.

Danh sách hình vẽ.

Hình 2.1: Sơ đồ tiến trình thực hiện dự án.

Hình 4.1: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trƣờng học xanh”.

Hình 4.2: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Hình 4.3: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Hình 4.4: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng ni thỏ”.

Hình 4.5; Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Hình 4.6: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Hình 4.7: Biểu đồ kết quả chuyên gia về việc vận dụng phƣơng pháp DHDA vào môn

Công nghệ lớp 10 so với dạy học truyền thống.

Hình 4.8: Biểu đồ hiệu quả DHDA mang lại cho học sinh.

Danh sách các bảng biểu.

Bảng 2.1: Các bƣớc tiến hành dạy học theo DHDA.

Bảng 4.1: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.2: Bảng phân chia công việc dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.3: Sổ theo dõi dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.4: Kế hoạch thực hiện dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.5: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.6: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.7: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.8: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

viiBảng 4.9: Bảng phân chia công việc dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.10: Sổ theo dõi dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.11: Kế hoạch thực hiện dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.12: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.13: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.14: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Bảng 4.15: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.16: Bảng phân chia công việc dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.17: Sổ theo dõi dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.18: Kế hoạch thực hiện dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.19: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.20: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.21: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Bảng 4.22: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.23: Bảng phân chia công việc dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.24: Sổ theo dõi dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.25: Kế hoạch thực hiện dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.26: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi

thỏ”.

Bảng 4.27: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.28: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”.

Bảng 4.29: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

viiiBảng 4.30: Bảng phân chia công việc dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.31: Sổ theo dõi dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.32: Kế hoạch thực hiện dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.33: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.34: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.35: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Bảng 4.36: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Bảng 4.37: Bảng phân chia công việc dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Bảng 4.38: Sổ theo dõi dự án “Trở thanh nhà kinh doanh”.

Bảng 4.39: Kế hoạch thực hiện dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Bảng 4.40: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Bảng 4.41: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Bảng 4.42: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.ixChƣơng 1

GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài.

Hiện nay, nƣớc ta đang từng bƣớc thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc

phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản nƣớc ta sẽ trở thành nƣớc công nghiệp theo

hƣớng hiện đại. Hơn nữa, ngày 15/11/2006 Việt Nam gia nhập tổ chức WTO (trở

thành thành viên chính thức ngày 11/01/2007), đây là tổ chức Thƣơng mại Thế giới

với mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thƣơng mại để tiến tới tự do

thƣơng mại. Việc gia nhập WTO chính là sự tham gia trực tiếp vào q trình tồn

cầu hố, hội nhập một cách tồn diện và ngày càng sâu rộng vào quá trình phát

triển của Thế giới. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải phát triển nhân lực để chủ động

tiếp cận tri thức Thế giới, chuyển giao tri thức để làm chủ kiến thức, công nghệ để

cạnh tranh thắng lợi.

Giáo dục từ lâu đƣợc xem nhƣ cái nôi sinh thành nguồn nhân lực cho đất

nƣớc, vì vậy muốn nâng cao nguồn nhân lực thì trƣớc hết phải đầu tƣ nâng cao chất

lƣợng giáo dục.

Ngành giáo dục Việt Nam từ năm 1950 đến nay đã trải qua ba cuộc cải cách

lớn và có rất nhiều đổi mới. Đến Đại hội Đảng XI của Đảng, nghị quyết số 29

NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công

nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và

hội nhập quốc tế” đã đƣợc thơng qua với hai vấn đề chính là: thứ nhất, chuyển giáo

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả khảo sát chuyên gia.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×