Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nơi đây là đất phù sa ven sông, được bồi tụ bởi phù sa của một nhánh của sông Đồng Nai; mang tính chất là đất phù sa glây, còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích ban đầu, có thành phần cơ giới nặng (thịt nặng đến sét) và giàu mùn.

Nơi đây là đất phù sa ven sông, được bồi tụ bởi phù sa của một nhánh của sông Đồng Nai; mang tính chất là đất phù sa glây, còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích ban đầu, có thành phần cơ giới nặng (thịt nặng đến sét) và giàu mùn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyMô tả tầng đất trong phẫu diện:

(1) Ký hiệu: Ah1

- Độ sâu: 0-15 cm

- Mô tả: Thịt nặng đến sét, ướt, màu nâu đen (10YR 3/2, very dark grayish

brown) khi ẩm và nâu xám tối (10YR 4/2, dark grayish brown) khi khơ; ít đốm rỉ sắt

màu nâu đậm (7,5YR 5/6-5/8, strong brown) theo vệt rễ lúa; không có cấu trúc;

mềm, nhão và dính dẻo vừa khi ướt, bở rời khi ẩm và tạo tảng cứng vừa khi khơ;

nhiều khe hở nhỏ hình túi bọng và hình ống theo các vệt rễ cũ; nhiều rễ cỏ, rễ lúa

còn tươi; glây trung bình đến mạnh; chuyển lớp khơng rõ về màu sắt và độ chặt,

song có sự phân biệt rất rõ về mật độ rễ và tỷ lệ khe hở.

(2) Ký hiệu: Ah2

- Độ sâu: 15-30 cm

- Mô tả: Thịt nặng đến sét, ướt, màu nâu đen (10YR 3/2, very dark grayish

brown) khi ẩm và nâu xám tối (10YR 4/2, dark grayish brown) khi khơ; ít đốm rỉ sắt

màu nâu đậm (7,5YR 5/8, strong brown) theo vệt rễ lúa; khơng có cấu trúc; mềm,

nhão và dính dẻo khi ướt, bở rời khi ẩm và tạo tầng cứng khi khô; ít khe hở nhỏ

hình ống theo các vệt rễ cũ; rất ít rễ cỏ, rễ lúa tươi; glây mạnh; chuyển lớp rất rõ về

màu sắt và độ đốm theo dạng lượn sóng nhẹ.

(3) Ký hiệu: Bwg

- Độ sâu: 30-80 cm

- Mô tả: Sét, ướt, màu nâu xám (10YR 5/2, grayish brown) khi ẩm và xám

nâu nhạt (10YR 6/2, light brownish gray) khi khô; nhiều đốm-vệt vàng đỏ (7.5YR

6/8, reddish yellow) (chiếm khoảng 0-30%V) theo vết rễ cũ, độ tương phản rõ, ranh

giới nhòa với nền đất; khơng có cấu trúc; rất dính, rất dẻo khi ướt, ít chặt khi ẩm và

tạo tầng cứng đến rất cứng khi khơ; ít khe hở nhỏ giữa các tầng đất; glây mạnh;

chuyển lớp từ từ về màu sắc và độ đốm theo dạng lượn sóng nhẹ.

14SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy(4) Ký hiệu: BCg

- Độ sâu: 80-120 cm

- Mô tả: Thịt nặng đến sét, ướt, màu xám (10YR 5/1, gray) khi ẩm và nâu

xám (10YR 5/2, grayish brown) khi khơ; ít đốm nâu đậm (7.5YR 4/6, strong brown)

(chiếm Khoảng 10-15%V), độ tương phản và ranh giới với nền đất xảy ra rõ ràng;

khơng có cấu trúc; dính dẻo khi ướt, ít chặt khi ẩm và tạo tầng cứng khi khơ; rất ít

khe hở nhỏ theo vết hữu cơ đã bị hoai mục; glây mạnh; chuyển lớp rõ về màu sắc và

độ đốm theo dạng lượn sóng nhẹ.

(5) Ký hiệu: Cg

- Độ sâu:120-160 cm

- Mô tả: Thịt nặng đến sét, ướt, màu xám tối (10YR 4/1, dark gray) khi ẩm

và nâu xám tối (10YR 4/2, dark grayish brown) khi khơ; rất ít đốm nâu đen (7.5YR

4/4, very dark brown) (chiếm khoảng 4-5%V), độ tương phản và ranh giới với nền

đất rõ; khơng có cấu trúc; dính dẻo khi ướt, ít chặt khi ẩm và tạo tảng cứng khi khơ;

rất ít khe hở nhỏ theo vết hữu cơ đã bị hoai mục; glây mạnh.

3.3.1.5 Kinh tế - xã hội: trước đây cù lao này được dùng để nuôi tôm, cá thương

phẩm và trồng cây lâu năm, hiện nay cù lao được quy hoạch phát triển dựa theo tiêu

chí du lịch sinh thái.15SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyChương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng thực vật hiện có trên cù lao:

Qua điều tra khảo sát trực tiếp tại thực địa thu được kết quả 51 loài cây thuộc

36 họ thực vật, chứng tỏ hiện trạng thực vật trên cù lao rất phong phú. Sau đây là

bảng danh mục các lồi cây hiện có ở cù lao:

Bảng 4.1: Danh mục các lồi cây hiện có ở cù lao:

STT TÊN THÔNG THƯỜNGTÊN KHOA HỌCHỌ THỰC VẬT1Phất dủ xanhDracaena sanderiana forma virescens Hort. Agavaceae2XồiMangifera indica L.Anacardiaceae3Bình bát nướcAnnona glabra L.Annonaceae4Mơn nướcColocasia esculenta (L.)Araceae5Chóc gaiLasia spinosa (L.) Thw.Araceae6Mái dằmCyptocoryne ciliata Wydler.Araceae7Đủng đỉnhCaryota mitis Lour.Arecaceae8DừaCocos nucifera L.Arecaceae9Cỏ làoEupatorium odoratum L.Asteraceae10Gòn taCeiba pentadra (L.) Gaertn.Bombacaceae11BàngTerminalia catappa L.Combretaceae12Thài làiCommelina communis L.Commelinaceae13Bìm vàngMerremia hederacea (Burm. F.) Hall. f.Convolvulaceae14Bạc thảoArgyreia obtusifolia Lour.Convolvulaceae15Lác nướcCyperus malaccensis Lam.Cyperaceae16Bọt ếch biểnGlochidion littorale Bt.Euphorbiaceae17Cù đềBreynia vitisidaea (Burm.f.)Euphorbiaceae18Chòi mòiAntidesma sp..Euphorbiaceae19ĐỏmBridelia sp..Euphorbiaceae20Biếc tímClitoria mariana L..Fabaceae16SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy21Đậu maPueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.Fabaceae22Cóc kènDerris trifolia Lour.Fabaceae23Mù uCalophyllum inophyllum L..Guttiferae24Đẳng nhaRhabdosia sp..Lamiaceae25ChiếcBarringtonia sp..Lecythidaceae26Củ rốiLeea thorelii Gagn..Leeaceae27Dong namHalopegia blunei (Koern.)Marantaceae28MuôiMelastoma affine D. Don.Melastomataceae29Ngâu mũmAglaia cucullata (Roxb.) Pell.Meliaceae30Lõi tiềnStephania longa Lour.Menispermaceae31Trinh nữ nhọnMimosa pigra L.Mimosaceae32MítArtocarpus heterophyllus Lamk.Moraceae33Ngái nhẵnFicus hirta var. imberbisMoraceae34Chuối hoangMusa acuminata Colla.Musaceae35MậnSyzygium semarangense (Bl.) Merr. & Perry. Myrtaceae36Syzygium jambos (L.) Alston.Myrtaceae37ỔiPsidium guajava L.Myrtaceae38Tràm nướcMelaleuca cajeputi Powel.Myrtaceae39LàiJasminum sp..Oleaceae40Nhãn lồngPassiflora foetida L.Passifloraceae41SậyPhragmites vallatoria (L.) Veldk.Poaceae42Cỏ ngaCoix aquatica Roxb.Poaceae43Lục bìnhEichhormia crassipes Mort.Pontederiaceae44Ráng đạiAcrostichum aureum L.Pteridaceae45Chanh taCitrus aurantiifolia (Chritm.) Sw.Rutaceae46Chôm chômNephelium lappaceum L.Sapindaceae47NhãnDimocarpus longan Lour.Sapindaceae48Bòng bòng leoLygodium scandens (L.) Sw.Schizeaceae49Bần chuaSonneratia caseolaris (L.) Engl.Sonneratiaceae50Dương xỉCyclosorus gongylodes (Schokur) Link.Thelypteridaceae51CáchPremna serratifolia L.Verbenaceae17SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nơi đây là đất phù sa ven sông, được bồi tụ bởi phù sa của một nhánh của sông Đồng Nai; mang tính chất là đất phù sa glây, còn thể hiện rõ đặc tính xếp lớp của trầm tích ban đầu, có thành phần cơ giới nặng (thịt nặng đến sét) và giàu mùn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×