Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thảo luận và đề xuất:

2 Thảo luận và đề xuất:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyTừ thực trạng hiện tại, vấn đề trước tiên cần phải có bảng quy hoạch tổng thể

cho đến chi tiết cho cù lao như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ nhân viên, cảnh

quan tổng thể cho đến chi tiết theo hướng du lịch sinh thái của cù lao. Do giới hạn

nhất định của đề tài nên tôi chỉ đề cập đến một phần trong đó là phần cảnh quan của

cù lao, cụ thể là mảng cây trồng thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã điều

tra được nhằm phục vụ cho cơng tác du lịch sinh thái miệt vườn ở cù lao .

* Và về vấn đề cây trồng trên cù lao, nếu muốn thực hiện phát triển theo

hướng du lịch sinh thái thì cần phải:

- Tiến hành khai hoang, đốn bỏ những cây hoang dại khơng cần thiết như:

gòn, trinh nữ (là loại cây gây hại rất lớn bởi nó có gai nhọn, và mức độ xâm thực rất

lớn lấn át những cây khác), sậy, cỏ nga, …

- Đối với những cây lâu năm đã trồng như xồi, chơm chơm, mận… do thời

gian bỏ hoang lâu, khơng có sự chăm sóc nên đã suy kiệt, ngã đổ, dù vẫn còn sống

nhưng mức độ sinh trưởng yếu. Vì vậy cần phải tiến hành vun đất, xới gốc, bón

phân hữu cơ cho cây, tỉa mé những cành nhánh mọc lòe xòe có thể gây ngã đổ cây

khi mưa to gió lớn.

- Cần phải cải tạo những chỗ trũng do vết tích bị đào trước kia dùng nuôi

trồng thủy sản hoặc đắp bằng phẳng những vị trí lõm bằng cát đáy sơng bơm lên có

thể tốn ít chi phí hơn các vật liệu khác cộng với việc phủ lớp đất mặt lên những vị

trí đã đắp cát tạo thuận lợi cho việc khôi phục mặt bằng, việc khơi phục mặt bằng có

thể căn cứ vào những bờ đất dọc theo các hàng cây lâu năm đã trồng làm chuẩn. Từ

đó sẽ dễ dàng cho công việc quy hoạch tổng thể cũng như trồng cây mới ở đây.

- Trồng thành từng cụm, có thể trồng theo các phân khu nhất định các loại

cây ăn quả. Điều này giúp cho việc chăm sóc các nhóm cây thuận lợi hơn, đỡ tiêu

tốn thời gian cũng như công sức; đồng thời cũng tạo nên thẩm mỹ nhất định cho cù

lao.25SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy- Cần chú ý tới việc đắp bờ xung quanh cù lao giảm tác hại của việc xói mòn

do dòng chảy của sông gây ra bằng cách đắp các bao cát và trồng các loại cây chống

xói mòn tốt như tre tầm vông (Bambusa variabilis Munro.), mái dằm (Cyptocoryne

ciliata Wydler.), bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) (khả năng thích nghi

của chúng rất tốt)…

- Trồng mới một số cây đặc biệt các chủng lồi cây ăn trái đã có từ lâu như

dâu ta, dừa, chuối, …

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác quy hoạch du lịch sinh thái sau

này của cù lao và dựa trên kết quả điều tra, khảo sát, đề tài có đề xuất mẫu mặt bằng

trồng cây khi tiến hành cải tạo và trồng mới các chủng loài cây phục vụ du lịch sinh

thái theo hướng du lịch sinh thái miệt vườn:Hình 4.2: Mẫu mặt bằng đề nghị phân khu trồng cây26SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy+ Phân khu A: với mục đích tạo cảnh quan bên ngoài, là phần cảnh quan sẽ

gây ấn tượng ban đầu khi du khách viếng thăm nên cần trồng những lồi cây thích

hợp với mơi trường ngập nước và tác động của chế độ bán nhật triều của sông Đồng

Nai như: tràm nước (Melaleuca cajeputi), mái dằm (Cyptocoryne ciliata), tầm vông

(Bambusa variabilis), keo lá tràm ( Acacia auriculiformis)…

+ Phân khu B: nhằm mục đích trở thành phần trung tâm của cù lao với các

loài cây ăn quả; tận dụng những bờ đất có sẵn để có thể cải tạo những cây có sẵn

như: xồi (Mangifera indica), chơm chơm (Nephelium lappaceum), mận (Syzygium

semarangense) và trồng thêm những loài cây ăn quả thích hợp với khí hậu miền

Nam cũng như của cù lao nói riêng như: dâu da (Baccaurea ramiflora), dừa (Cocos

nucifera), vú sữa (Chrysophyllum cainito)… dọc theo con rạch vừa tạo cảnh quan

miệt vườn vừa tận dụng không gian.

+ Phân khu C: nhằm mục đích tạo cảnh quan làng quê Nam bộ với việc cải

tạo các khu trũng, những chỗ mà trước đây được dùng làm hồ nuôi thủy sản, có thể

trồng các lồi cây như chuối (Musa paradisiaca), sen ( Nelumbo nucifera), tràm

nước (Melaleuca cajeputi), dừa (Cocos nucifera)…Hình 4.3: Mẫu mặt bằng đề nghị trồng cây theo phân khu

27SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyQua kết quả điều tra khảo sát và dựa vào các tiêu chí cũng như mục đích phát

triểu du lịch sinh thái miệt vườn của cù lao mà đề tài có đề xuất một số loài cây qua

bảng danh mục sau đây:

Bảng 4.2: Danh mục các lồi cây đề xuất trồng:STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16TÊN THƠNG

THƯỜNG

Dừa

Dâu da

Keo lá tràm

Măng cụt

Chiếc

Bằng lăng

Bòn bon

Chuối

Chuối hột

Sen

Tầm vơng

Cỏ lá gừng

Bưởi Năm Roi

Cam sành

Vú sữa

CáchTÊN KHOA HỌCHỌ THỰC VẬTCocos nucifera L.

Baccaurea ramiflora Lour.

Acacia auticuliformis

Garcinia mangostana L.

Baringtonia sp.

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

Lansium domesticum

Musa paradisiaca L.

Musa balbisiana Colla.

Nelumbo nucifera Gaertn.

Bambusa variabilis Munro.

Axonopus compressus

Citrus maxima

Citrus nobilis

Chrysophyllum cainito L.

Premna serratifolia L..28Arecaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Guttiferae

Lecythidaceae

Lythraceae

Meliaceae

Musaceae

Musaceae

Nelumbonaceae

Poaceae

Poaceae

Rutaceae

Rutaceae

Sapotaceae

VerbenaceaeSVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủySau đây là đề nghị một số cây trồng tiêu biểu cùng vị trí, tác dụng của chúng

với mục đích phát triển cù lao theo hướng du lịch sinh thái miệt vườn như sau :

1- Tên thông thường: Dâu da

- Tên khoa học: Baccaurea ramiflora Lour.

- Họ thực vật: Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

Đại mộc cao 10–15 m. Lá thon ngược, to

10–20 x 3–9 cm, đầu nhọn, có mũi, đáy

nhọn, dày, khơng lơng, gân phụ 6–8 cặp;

cuống 1,5–2 cm. Chùm thòng rất dài từ

nhánh già; lá đài 4–5; hoa đực có 6–10 tiểu

nhụy; hoa cái có nỗn sào có lơng. Phì quả

giống trái Bòn bon, to đến 3 cm; quả bì

dày, dòn; múi bở và khơng dính vào trục,

có ngăn, mỗi ngăn có một múi lép.

Ảnh 4.11: Dâu ta (Baccaurea ramiflora Lour.)

- Tác dụng: cây có tán rộng, xanh quanh năm giúp tạo bóng mát tốt, thích

hợp với điều kiện đất ẩm ướt, điều kiện thời tiết, khí hậu tại nơi này đồng thời quả

có thể ăn được có thể tận dụng làm nguồn thu, phục vụ du khách.

- Vị trí : nên trồng ở Phân khu B vì bộ rễ của nó rất rộng và sâu có thể giữ

đất tốt.

2- Tên thông thường: Dừa

- Tên khoa học: Cocos nucifera L.

- Họ thực vật: Họ Cau dừa (Arecaceae)

Đại mộc; thân cô độc, rộng vào 20-30cm. Lá dài đến 5m, có bẹ, yếm và nhiều lá

phụ láng, có 1 gân chánh to. Buồng đồng chu, mang hoa đực ở trên, cái ở đáy

nhánh; hoa đực có nhụy cái lép. Quả nhân cứng to, với phôi nhũ ( cái dừa và nước)

to, mầm (“mộng”) nhỏ.29SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy- Tác dụng: dáng đẹp, đặc biệt là quả có nước

ngọt và mát dùng làm giải khát, cơm quả có thể ăn

được, cơm quả già dùng chế biến dầu ăn. Có thể lấy

gỗ.

- Vị trí : nên trồng ở Phân khu B.Ảnh 4.12: Dừa (Cocos nucifera L.)3- Tên thông thường: Chuối

- Tên khoa học: Musa paradisiaca L.

- Họ thực vật: Họ Chuối (Musaceae)

Chuối thường trồng nhất. Thân giả (bẹ lá

hợp lại) cao 2-6m, thường ửng tía hay

nâu. Lá có phiến to, dài 1,5-2m; cuống

hình máng xối. Buồng xụ hay thòng; mỗi

nải có một mo màu tía nâu, các nải chót

lép. Phì quả.

- Tác dụng: quả chín thơm, vị

ngọt, giàu năng lượng.

- Vị trí: nên trồng ở phân khu C.

Ảnh 4.13: Chuối (Musa paradisiaca L.)

4- Tên thông thường: Chuối hột

- Tên khoa học: Musa balbisiana Colla.

- Họ thực vật: Họ Chuối (Musaceae)

Thân giả cao 2-4m, to, xanh. Lá có phiến to, xanh hơi mốc mốc; cuống và bẹ xanh.

Buồng ngang; mo đỏ nâu, dảnh chớ khơng quấn lên; phiến rời cao bằng ½ phiến có

răng. Trái có canh, gắn thẳng góc vào trục, đầy hột; hột hình cầu, to 4-5mm.30SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy- Tác dụng: trồng để lấy lá gói bánh tốt hơn

các loại lá chuối khác, thân và bắp làm gỏi ngon, trái

non (chuối chát) ăn sống được.

- Vị trí: nên trồng ở Phân khu C.Ảnh 4.14: Chuối hột (Musa balbisiana Colla.)

5- Tên thông thường: Tầm vông

- Tên khoa học: Bambusa variabilis Munro.

- Họ thực vật: Họ Cỏ (Poaceae)

Bụi dày, cao 10–15 m; thân mốc mốc, không to

lắm (3–5 cm), rất sng và gần như đặc ruột, ít

nhánh ở phần dưới; ở măng, bẹ có mép rìa lơng,

và phiến nhỏ. Lá có phiến thon, dài 15–25 cm,

rộng 2-3 cm. Chùm tụ tán; gié hoa dài 8–12 mm.

Dĩnh quả cao 7–8 mm.

- Tác dụng: thân cứng chắc, măng ngon,

có tác dụng tốt trong việc chống xói mòn nhờ bộ

rễ khỏe.

- Vị trí: nên trồng ở phân khu A, B.

Ảnh 4.15: Tầm vông (Bambusa variabilis Munro.)

6- Tên thông thường: Cách

- Tên khoa học: Premna serratifolia L..

- Họ thực vật: Họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

Tiểu mộc 2-7m. Lá thơm, có phiến bầu dục, đáy tròn hơi hình tim, thường hơi bất

xứng, gân từ đáy 5, khơng lơng mặt trên, có lơng ít ở mặt dưới, nhất là ở gân. Chùm

31SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thảo luận và đề xuất:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×