1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Cách tổ chức các hoạt động:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.86 MB, 17 trang )


“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”+ Giáo viên có thể cho một số học sinh biết cách làm thực hiện trước, quan

sát, đánh giá kết quả là đúng hay sai rồi yêu cầu những học sinh còn lại thực hiện

theo. Mỗi em đều được sử dụng để biết cách làm.Hình2. Học sinh học cách sử dụng la bàn.

- Khi khơng có la bàn: u cầu học sinh quan sát xung quanh và tìm cách xác

định được phương hướng nếu khơng có la bàn: học sinh thảo luận đưa ra giải pháp

và tiến hành quan sát ( dựa vào hướng Mặt Trời mọc và tìm các hướng).

Phạm Thị Kim YếnTrang 8“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”Hình3. Học sinh học cách xác định phương hướng dựa vào Mặt Trời.

(Khi dựa vào hướng Mặt Trời xác định được các hướng rồi thì các em có thể sử

dụng la bàn để đối chiếu lại xem kết quả có đúng hay khơng).

2.3. Tìm hiểu tình hình thời tiết tại thời điểm thực nghiệm:

- Đo nhiệt độ: Dụng cụ sử dụng: nhiệt kế . Giáo viên hướng dẫn học sinh cách

đọc nhiệt kế. Yêu cầu học sinh nhắc lại cách đo nhiệt độ khơng khí. Học sinh tiến

hành thực nghiệm với dụng cụ:

Hình 4. Học sinh đọc nhiệt kế.- Quan sát trực tiếp các yếu tố khác của thời tiết tại địa phương như: Gió,

mây...kết hợp với kết quả nhiệt độ đo được, học sinh cần đánh giá về tình hình thời

tiết tại địa phương, có thể thử dự đốn thời tiết trong ngày hơm đó, tại thời điểm

này thời tiết ở địa phương ta đang gặp phải khó khăn gì?...

2.4. Tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương:

- Giáo viên cho học sinh quan sát trong khuôn viên nhà trường hoặc nơi thực

nghiệm xác định loại đất chính ở địa phương, các em cần ghi chép lại về màu sắc,

Phạm Thị Kim YếnTrang 9“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”kết cấu của đất.... Sau đó giáo viên hướng dẫn các em xác định 2 vị trí có sự khác

biệt về lớp đất trên bề mặt và cho học sinh tạo 2 hố đất nhỏ để quan sát, so sánh về

lớp đất trên cùng của tầng đất (màu sắc, kết cấu của đất ...)

+ Một vị trí dưới tán cây lớn: H5. Học sinh quan sát các tầng đất trên cùng

của lớp đất dưới tán cây:Hình 5. Học sinh đánh giá lớp đất dưới tán cây.

- Trên cùng là lớp chất mùn có màu xám thẫm, lẫn nhiều cành, lá cây, khá

ẩm ướt.

- Bên dưới là tầng đất thịt màu đỏ vàng.

+ Một vị trí ở nơi trống vắng, khơng có cây cối:

Hình 6. Học sinh quan sát lớp đất ở vị

trí thứ 2:

- Khơng có lớp chất mùn trên

bề mặt.

- Đất cứng và khơ hơn.

- Sau khi có kết quả quan sát

được, học sinh tiến hành thảo luận tại

chỗ sự khác biệt về lớp đất trên cùng của tầng đất tại sao lại có sự khác biệt như

vậy. Đánh giá về vai trò của lớp phủ thực vật đối với thổ nhưỡng ở địa phương.

Tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng đối với tài nguyên đất.

2.5. Đặc điểm địa hình tại địa phương:

Phạm Thị Kim YếnTrang 10“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”- Để quan sát được địa hình tại địa phương, giáo viên có thể tận dụng các phòng lầu

của nhà trường và cho học sinh quan sát quy mô rộng, xem địa phương ta có những

dạng địa hình nào?, nơi em đang đứng địa hình như thế nào?....

2.6. Đánh giá về đặc điểm sinh vật ở địa phương:

- Kết hợp quan sát địa hình, giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và đánh giá về lớp

phủ thực vật ở các dạng địa hình đó, kể tên các lồi động, thực vật ở địa phương mà

em biết. Phần này, giáo viên có thể yêu cầu học sinh chuẩn bị trước một số loại

nông sản chủ yếu ở địa phương và cho học sinh đánh giá về điều kiện phát triển

của các loại nông sản chủ yếu đó.H7. Sưu tầm nơng sản ở địa phương :

cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương

thựcThời gian tiến hành thực nghiệm

khoảng 60’, sau khi học sinh đã có được

kết quả của các hoạt động mà các em

tiến hành, giáo viên cho học sinh tập

trung làm việc theo nhóm trong phòng

học, xử lí những số liệu đo đạc được, thảo luận các kết quả mà giáo viên yêu cầu,

thống nhất đáp án và giải pháp thực hiện. Đánh giá về hiệu quả buổi thực nghiệm.Phạm Thị Kim YếnTrang 11“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”H8. Học sinh tổng hợp kết quả thực nghiệm.

Buổi thực nghiệm được coi là thành công khi đa số học sinh nắm được cách

thức thực hiện các thao tác với dụng cụ thực hành, các em đánh giá được mối quan

hệ tương hỗ của các yếu tố tự nhiên như : địa hình, đất, nước, khi hậu, sinh vật. Từ

đó rèn luyện cho các em ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Kết quả hoạt động của một số nhóm học sinh :Phạm Thị Kim YếnTrang 12“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”IV. Tính mới của giải pháp:

Với những hình thức dạy học chương trình địa lí 6 của những năm học trước,

việc học sinh nắm vững kiến thức lí thuyết để làm bài kiểm tra vẫn đạt kết quả cao,

nhưng khi vận dụng vào thực tế thì nhiều em còn bỡ ngỡ, loay hoay với việc sử

dụng dụng cụ trực quan hay tìm ra giải pháp cho các vấn đề xảy ra trong thực tế.

Sau khi tiến hành, phương pháp này khác biệt ở chỗ:

- Học sinh được trực tiếp sử dụng các dụng cụ trực quan để đo đạc và khẳng

định một số nội dung đã học trên lớp.

- Các em được trải nghiêm, tiếp cận trực tiếp các vấn đề một cách khoa học

hơn.

- Có cái nhìn tổng quan hơn về tự nhiên của địa phương và biết cách đánh giá

ảnh hưởng của tự nhiên đối vơi phát triển kinh tế.

- Phương pháp làm việc nhóm có hiệu quả hơn khi các em phân chia nhiệm vụ

và phối hợp thực hiện.

Tổ chức hoạt động thực nghiệm cho học sinh lớp 6 là con đường ngắn nhất

thực hiện mục tiêu “học đi đơi với hành”. Học sinh nắm lí thuyết trên lớp có thể

vận dụng để giải quyết các vấn đề ngoài thực tiễn. Qua hoạt động trải nghiệm đã

được tiến hành tại đơn vị, tôi nhận thấy đây là phương pháp có hiệu quả giúp học

Phạm Thị Kim YếnTrang 13“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”sinh vận dụng kiến thức lí thuyết, tăng cường hiệu quả của việc sử dụng đồ dùng

dạy học, học sinh có điều kiện để được trải nghiệm, được trực tiếp giải quyết vấn

đề.

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

Sáng kiến này đã được áp dụng ngay trong năm học 2018- 2019, sau khi hồn

thành chương trình địa lí lớp 6 tại trường THCS Tô Hiệu. Tôi đã tổ chức cho học

sinh lớp 6 tiến hành thực nghiệm trong khuôn viên trường học trong một buổi. Kết

quả cụ thể sau khi khảo sát tại lớp 6A1, tổng số học sinh 35 em như sau:

Nội

dun

gBiết cách đo Biết cách xác Biết đo nhiệt

tính khoảng định phương độ, đánh giá

cách

ngồi hướng

tình hình thời

thực địa

tiếtBiết

được

đặc điểm lớp

đất ở địa

phươngBiết đánh giá

tổng quát tự

nhiên của địa

phươngThời

điểmTrước

khi

thực

nghiệm

2Số

lượng

Tỉ ệ 5,7

%

Nhận

xétSau

khi

thực

nghiệm

30Trước

khi

thực

nghiệm

8Sau

khi

thực

nghiệm

35Trước

khi

thực

nghiệm

5Sau

khi

thực

nghiệm

32Trước

khi

thực

nghiệm

11Sau

khi

thực

nghiệm

35Trước

khi

thực

nghiệm

10Sau

khi

thực

nghiệm

3585,722,810014,391,431,410028,6100TăngTăngTăngTăngTăngNhư vậy với việc tổ chức cho học sinh được thực hành trải nghiệm tại địa

phương là một phương thức hoạt động có hiệu quả, đặc biệt đối với những đối

tượng học sinh yếu, khơng có nhiều hứng thú với bộ môn. Cách làm này sẽ thu hút

được học sinh tham gia nhiệt tình hơn, u thích môn học hơn.

PHẦN THỨ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận:

Tổ chức hoạt động thực nghiệm địa lí 6 tại địa phương không chỉ giúp cho

học sinh nắm kiến thức một cách khoa học hơn, mà nó còn là phương pháp để giáo

viên chuyền tải kiến thức nhanh hơn. Đây là giải pháp giúp giáo viên và học sinh

có điều kiện để đối chiếu những lí thuyết học trên lớp thực tế tự nhiên tại địa

phương. Thông qua các hoạt động rèn luyện cho các em sự thân thiện đối với mơi

trường, sự đồn kết trong tập thể và trau dồi tình cảm thầy trò.

Phạm Thị Kim YếnTrang 14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×