Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu

e. Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa học6

Mạch điện tử

Nếu được, cần mơ tả và giải thích về lí do và cách mà tác giả đã làm như vậy.

Các đánh giá về mức độ rủi ro và an tồn (nếu có).

Trong mỗi nội dung triển khai cần có các bảng kết quả thu được là số liệu,

dữ liệu, các biểu đồ phân tích sự thay đổi/phụ thuộc giữa các thơng số, các bước

lặp lại nghiên cứu, các thử nghiệm, kiểm thử, đánh giá hiệu quả, các sản

phẩm/mơ hình thu được, … Sau đó sẽ là các phân tích, bình luận về các kết

quả/sản phẩm thu được. Các kết quả này sẽ là câu trả lời cho các mục tiêu hoặc

các câu hỏi nghiên cứu mà tác giả đã đặt ra từ đầu.[2]

Thử nghiệm và đánh giá

Tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm tại hai vị trí thường xuyên gặp tai nạn giao

thống nhất ở địa phương nơi em sinh sống.

Kiểm nghiệm tại khu vực ngã tư nơi có hai tuyến đường giao thơng đồng cấp

thuộc khu vực thị trấn và 1 địa điểm đèo dốc có nhiều khúc cua liên tiếp là đèo

bn Krơng.Sử dụng chính những phương tiện giao thơng trên đường để làm kiểm

nghiệm.

Đặt 2 cột biển báo giao thông tại hai vị trí khúc cua bị khuất tầm quan sát và

tiến hành thực nghiệm khi phương tiện giao thông đi qua.

Kiểm tra thời gian báo của đèn, còi sau khi có phương tiện đi qua.

Bảng tỉ lệ đèn báo khi xe đi qua

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp11Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcKết quảCòiCòi khơngNhiệt độ

báo

báo

Buổi sáng/160C đến 300C

100%

0%

0

0

Buổi chiều/24 C đến 33 C

100%

0%

Buổi tối/140C đến 200C

100%

0%

Thiết bị nhận và báo thông tin rất tốt. Chúng em đã tiến hành thực nghiệm

trong một thời gian dài nhưng không hề có lỗi, mọi điều kiện thời tiết chưa thấy

ảnh hưởng đến mạch.

Cần có một kết luận, nhận xét ngắn gọn về các kết quả thu được sau mỗi

nội dung nghiên cứu.

Ví dụ:

Đã thực nghiệm tại hai vị trí:

- Ngã tư nơi có nhiều phương tiện qua lại thuộc làn đường đồng cấp: ngã tư

Nguyễn Trãi- Y Jút. Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krơng Ana,tỉnh ĐăkLăkKhi có xe đi qua khu vực ngã tư sẽ đi ngang qua biển báo, biển báo nhận tín

hiệu phát cho biển báo bên này lập tức đèn báo có phương tiện đang đi tới để xử lý

giao thông hiệu quả.

Thực nghiệm tại đèo buôn Krông, xã Dur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đak

Lak là nơi có 1 bên là đồi 1 bên là vách núi, tại khúc cua tầm nhìn của người tài xế

bị khuất rất nguy hiểm cho người điều khiển.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp12Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcKết quả thu được

Đã thiết kế hệ thống biển báo giao thông.

Đã vận dụng được toàn bộ hệ thống điều khiển vào mục đích báo hiệu cho

tài xe giao thơng biết được có phương tiện giao thông đang đi tới để người tài xế có

thể né tránh hoặc đi chậm để việc xử lý tình huống giao thơng được hiệu quả nhất.

Khoảng cáchCòi báoTỷ lệ( %)xe- xe

25m

30 lượt

30%

35m

40 lượt

40%

40m

30 lượt

30%

Các trường hợp khoảng cách 2 xe quá gần thì thiết bị đang báo sẽ không báo

lại mà vẫn tiếp tục báo cho đến khi báo xong.

Tùy vào tốc độ cuả 2 xe mà khoảng cách này thay đổi liên tục.

Vì nơi thực nghiệm là nơi đoạn đường đèo dốc và khu vực ngã tư đông dân

cư nên tốc độ các xe nhỏ nên khoảng cách các xe tương đối gần.

Khoảng cách Còi báo (%)

xe với cảm biến

40cm

60cm

1m

1,5m

2mCòi khơng báo Chú ý

(%)100%

100%

100%

100%

72%0%

0%

0%

0%

28%Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp13Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcĐã tiến hành khảo sát sản phẩm tại hai địa điểm đó là địa điểm ngã tư và

đoạn đường đèo buôn Krông thuộc địa phận xã Dur Kmăn và cho được kết quả như

sau

LầnNgã tư Nguyễn Trãi- Y ĐoạnkiểmJútđèobuônKết quảKrôngtra

1100 phương tiện

đi2100

tiện đi2phươngtiệnphươngĐèncòibáo tốt.

2 phương tiện

Đèncòicòigặp nhau có xe ơ tơ, xe gặp nhau có xe ơ tơ, báo tốt.

tải

3xe tải

3phươngtiện3 phương tiệnĐèngặp nhau

gặp đều là xe máy

báo tốt.

Rút kinh nghiệm: Tại những khu vực ngã ba, ngã tư đa số có đơng người

dân qua lại nên ta có thể bỏ còi báo mà chỉ để đèn và bảng báo hiệu bằng chữ là

được rồi để tránh gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

f. Kết luận chung

Phần này cần liệt kê ngắn gọn các kết quả quan trọng nhất mà tác giả đã đạt

được trong quá trình nghiên cứu.

Chỉ lựa chọn các kết luận quan trọng nhất

Các kết luận cần bám sát mục tiêu/nhiệm vụ hoặc câu hỏi nghiên cứu mà tác giả

đặt ra từ đầu.

Trong phần kết luận cần sử dụng các cụm từ như: Các kết quả nghiên cứu đã

chứng minh rằng, Chứng tỏ rằng, Chỉ ra rằng, Cho thấy rằng, Khẳng định rằng,…

Nếu được cần nói một chút về ý nghĩa của các kết luận có được. Có nghĩa là các

kết quả nghiên cứu đạt được sẽ giúp ích cho những việc gì.

Ví dụ: Kết luận

Đã nghiên cứu thành công việc ứng dụng mạch cảm biến vào cột biển báo

giao thông nhằm báo hiệu cho phương tiện đang lưu thông trên đoạn đường có tầm

nhìn bị che khuất hoặc những khu vực đèo núi sương mù biết có phương tiện đi đối

diện.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp14Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcĐã tiến hành thực nghiệm và chứng minh được sản phẩm mang lại ý nghĩa to

lớn đối với người lái xe.

Sản phẩm mang tính thực tế rất cao phù hợp với nhu cầu giải quyết tình

trạng giao thơng hiện nay

g. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tối thiểu từ 5-10 bài báo khoa học, luận án, nguồn dữ liệu mà tác giả đã

sử dụng, trích dẫn trong phần (4) Tổng quan vấn đề nghiên cứu hoặc phần 3) Tính cấp

thiết của vấn đề nghiên cứu.

Cần chú ý về cách viết trích dẫn theo quy tắc. Tham khảo cách viết trong một

bài báo khoa học trên tạp chí khoa học.

Tránh sử dụng các website khơng có tính học thuật.

Tránh liệt kê tài liệu tham khảo một cách chung chung. Nên nhớ các tài liệu liệt

kê ở đây cần phải được trích dẫn đầy đủ trong nội dung Báo cáo (chủ yếu là trích dẫn

ở phần tổng quan vấn đề nghiên cứuhoặc phần tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu).

Ví dụ: Tài liệu tham khảo

[1] https://laodong.vn/xa-hoi/vu-lat-xe-khach-o-deo-lo-xo-diem-danh-nhungvu-lat-xe-khach-lao-xuong-vuc-613457.ldo

[2]https://vietnammoi.vn/nhung-diem-den-chet-nguoi-tren-deo-khanh-le106145.html

[3] Bộ Giao thông Vận tải (2009), Luật giao thông đường bộ, NXB Giao

thông Vận tải.

[4] Ngạc Văn An (2006), Giáo Trình vơ tuyến điện tử, NXB Giáo Dục.

3. Hoàn thiện báo cáo

Hoàn thiện báo cáo là khâu cuối cùng của làm báo cáo và đây chính là khâu

quan trọng để tạo nên thành công của dự án.

Đối với phần hoàn thiện báo cáo giáo viên hướng dẫn cần hướng dẫn học sinh

trau chuốt câu từ để có một bài báo cáo khoa học hoàn chỉnh.

Dựa trên các luận cứ, luận điểm khoa học thì trên bài báo cáo cần thể hiện rõ

một cách khoa học, logic để làm rõ mục tiêu nghiên cứu của dự án.

IV. Tính mới của giải pháp

Đối với học sinh trung học thì việc viết bài báo cáo nghiên cứu khoa học là

một việc làm khó tuy nhiên dựa trên cách viết theo giải pháp này học sinh sẽ viết

báo cáo khoa học dễ dàng hơn.

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp15Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcGiải pháp được đức rút trong quá trình hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa

học, với cách viết báo cáo này sẽ giúp học sinh định hình được cách viết, bắt đầu từ

đâu và viết như thế nào.

V. Phạm vi áp dụng

Sáng kiến được áp dụng năm 2017- 2018 với đề tài ”Máy phun thuốc sâu tự

động” do hai em học sinh trường THCS Dur Kmăn tham gia cuộc thi nghiên cứu

khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

nhi đồng và năm 2018- 2019 với đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống biển báo

giao thông liên hồn ứng dụng cơng nghệ cao dành cho các khúc cua nguy

hiểm”vừa tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnhdành cho học sinh trung học

tháng 11 năm 2018.

Với mong muốn sáng kiến được áp dụng để hướng dẫn tất cả học sinh tham

gia nghiên cứu khoa học trong tồn tỉnh.

VI. Phạm vi ảnh hưởng

Trong một năm có rất nhiều cuộc thi liên quan đến nghiên cứu khoa học

được tổ chức dành cho học sinh trung học như cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

nhi đồng do hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức sau đó là cuộc thi

Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Cuộc thi khoa học kỹ thuật được tổ

chức hằng năm và hiện nay Bộ giáo dục Việt Nam đưa cuộc thi này vào làm nền

tảng cho cơng cuộc thay sách.

Chính vì vậy vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh viết báo

cáo nghiên cứu khoa học cần phải thực hiện ở tất cả trường học nhằm giúp đỡ học

sinh có thể hồn thành bài báo cáo khoa học của mình một cách dễ dàng và đạt kết

quả cao nhất.

VII. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến được viết trong thời gian hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học

năm học 2017- 2018 và năm học 2018- 2019, vừa viết vừa áp dụng thực tế và vừa

có kinh nghiệm viết đó chính là đặc điểm của sáng kiến này. Sáng kiến áp dụng cho

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×