Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tổ chức cho học sinh học theo góc

c. Tổ chức cho học sinh học theo góc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkcách điều chế hidro, màu ngọn lửa, chất rắn sau khi cô cạn dung dịch, cách thu

khí

hidrơ

- Góc quan sát: Cho học sinh quan sát video thí nghiệm ảo về cách điều chế khí

Hiđrơ trong phòng thí nghiệm trên máy vi tính. Sau đó rút ra kết luận và hoàn

thành trong phiếu học tập số 1

- Góc thực hành, trải nghiệm : Giáo viên chuẩn bị sẵn các dụng cụ, hóa

chất cần thiết dùng để điều chế khí Hiđrơ trong phòng thí nghiệm. Tại đây học

sinh làm thí nghiệm điều chế hidro và tiến hành đốt khí hidro tinh khiết thốt ra(

có hướng dẫn trước đó), sau đó học sinh thực hiện thu khí hidro bằng cách đẩy

nước. Học sinh thực hiện và hoàn thành phiếu học tập số 1

- Góc vận dụng: Sau khi tìm hiểu xong 2 nội dung GV giao, các em di

chuyển sang góc ứng dụng để Học sinh làm một số bài tập vận dụng trong phiếu

học tập số 2.

Bước 2: Cho học sinh chọn góc

Bước 3: Học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi hướng dẫn và

điều khiển.

Bước 4: Sau khi hoàn thành 2 nhiệm vụ, yêu cầu các em về chỗ ngồi. Lúc

này giáo viên có thể cho học sinh bốc thăm trả lời các kiến thức bài học, điểm

tính cho cá nhân

Bước 5: Giáo viên chốt kiến thức về 2 nội dung trên.

Bước 6: Có thể củng cố kiến thức cho học sinh bằng trò chơi.Góc phân

tíchGóc quan

sátGóc vận

dụngGóc thực

hànhSơ đồ di chuyển các gócGV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana15Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk LăkHình 1. Cách bố trí các góc trong phòng họcHình 2. Học sinh đang hoạt động tại các gócHình 3. Học sinh đang hoạt động tại các góc

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana16Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkVD: Khi dạy bài tỉ khối, giáo viên có thể chia lớp thành 4 góc: Góc khoa

học, góc tốn học, góc kĩ thuật, góc cơng nghệ

- Góc khoa học: Làm thí nghiệm tạo bóng CO2 từ giấm và baking soda và thảo

luận theo PHT của nhóm

- Góc tốn học: Tính tốn va thảo luận theo yêu cầu GV và PHT của nhóm

- Góc kĩ thuật: Lắp đặt dụng cụ mơ phỏng thu khí CO2 và thu khí H2 và thảo luận

nhiệm vụ trong PHT của nhóm.

- Góc cơng nghê: Dựa vào các nguồn tài liệu thảo luận về .

+ Khí nào thường được dùng để dập tắt đám cháy? Giải thích lí do.

+ Tại sao khi thốt khỏi các đám cháy có nhiều khói và khí độc nên giữ cơ thể ở

vị trí thấp gần sàn nhà (đi thấp, bò trên sàn nhà…)?

+ Bỏng vì bóng bay phát nổ - lí giải hiện tượng này.

Sau khi các nhóm làm việc xong thì từng nhóm một lên báo cáo kết quả:

Nhóm 1: Biểu diễn lại TN, nêu hiện tượng và giải thích

Nhóm 2: Tính khối lượng mol của CO2, khơng khí và kết luận khí nào nặng hơn

Nhóm 3: Trình bày mơ hình thu khí và giải thích tại sao khí đó lại đc thu như thế

Nhóm 4: Báo cáo kết quả thảo luận của nhóm

Giáo viên chốt ý

2.3 Phương pháp dạy học nhóm

a. Nội dung, vai trò của phương pháp dạy học nhóm

Dạy học nhóm còn được gọi bằng những tên khác nhau như: Dạy học hợp

tác, Dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó HS của một lớp học được chia thành các

nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hồn thành các

nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc

của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước tồn lớp. Dạy học nhóm nếu

được tổ chức tốt sẽ phát huy được tính tích cực, tính trách nhiệm; phát triển

năng lực cộng tác làm việc và năng lực giao tiếp của HS.

b. Quy trình thực hiện

Tiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn cơ bản:

Giai đoạn 1. Làm việc toàn lớp

+ Giới thiệu chủ đề

+ Xác định nhiệm vụ các nhóm

+ Thành lập nhóm

Giai đoạn 2. Làm việc nhóm

+ Chuẩn bị chỗ làm việc

+ Lập kế hoạch làm việc

+ Thoả thuận quy tắc làm việc

+ Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ

+ Chuẩn bị báo cáo kết quả.

Giai đoạn 3. Trình bày kết quả, đánh giá

+ Các nhóm trình bày kết quả

+ Đánh giá kết quả.

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana17Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkc. Một số lưu ý:

Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, khơng

nên áp dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học. Số lượng HS/1 nhóm nên từ

4- 6 HS.

Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau, hoặc mỗi nhóm nhận một

nhiệm vụ khác nhau, là các phần trong một chủ đề chung.

Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, luyện tập, củng cố một chủ

đề đã học hoặc cũng có thể tìm hiểu một chủ đề mới.

Các câu hỏi kiểm tra dùng cho việc chuẩn bị dạy học nhóm:

+ Chủ đề có hợp với dạy học nhóm khơng?

+ Các nhóm làm việc với nhiệm vụ giống hay khác nhau?

+ HS đã có đủ kiến thức điều kiện cho cơng việc nhóm chưa?

+ Cần trình bày nhiệm vụ làm việc nhóm như thế nào?

+ Cần chia nhóm theo tiêu chí nào?

+ Cần tổ chức phòng làm việc, kê bàn ghế như thế nào?

d. Ví dụ:

Khi dạy bài 10. Phân bón hóa học- SHD mơn Khoa học tự nhiên 8, giáo

viên có thể tiến hành hoạt động nhóm như sau:

- Chia lớp thành 4 nhóm (có thể tương ứng với 4 tổ). Mỗi nhóm sẽ

chuẩn bị trước nội dung ở nhà, lên lớp giáo viên có thể yêu cầu bất kỳ thành

viên trong tổ thuyết trình. Các nhóm có nội dung chuẩn bị giống nhau.

- Nội dung yêu cầu: Tìm hiểu về vai trò, cơng dụng của phân bón hóa

học. Sưu tầm những loại phân bón hóa học thường dùng.Hình 4. Học sinh đang thuyết trình bài tập nhóm

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana18Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk LăkHình 5. Sản phẩm của học sinh

2.4 Phương pháp trò chơi

a. Nội dung, vai trò của phương pháp trò chơi

Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho HS tìm hiểu một vấn đề

hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thơng qua một

trò chơi nào đó. Tùy thuộc vào nội dung bài học, điều kiện mà có thể tổ chức các

trò chơi khác nhau: Giáo dục ý thức học sinh qua trò chơi, củng cố kiến thức

bằng trò chơi...

b. Quy trình thực hiện

+ GV phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho HS

+ Chơi thử ( nếu cần thiết)

+ HS tiến hành chơi

+ Đánh giá sau trò chơi

+ Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi

c. Một số lưu ý

- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học,

với đặc điểm và trình độ HS, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế

của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS.

- HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

- Phải quy định rõ thời gian.

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để khơng gây

nhàm chán cho HS.

- Sau khi chơi, giáo viên cần cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo

dục của trò chơi.

d. Ví dụ

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana19Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkKhi dạy bài 3: Oxi – không khí, Sách hướng dẫn KHTN 8; để củng cố bài

tập giáo viên có thể tổ chức trò chơi, qua đó giáo dục học sinh ý thức bảo vệ mơi

trường. Trò chơi powerpoint với hệ thống các câu hỏi ôn tập, củng cố bài họcHình 6. Trò chơi powerpoint Dọn sạch đại dươngGV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana20Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ môn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk LăkHình 7. Trò chơi powerpoint Dọn sạch đại dương

Ở bài 6 Oxit, sách hướng dẫn KHTN 8. Để củng cố kiến thức phần định

nghĩa, gọi tên oxit, giáo viến có thể tổ chức cho học sinh chơi trò xếp hình. Trò

chơi được tiến hành như sau:

- Giáo viên chia lớp thành 4 – 6 nhóm

- Phổ biến luật chơi: Trong thời gian 5 phút, các bạn hãy xếp các mảnh

ghép có tên và công thức các oxit với nhau, và nếu xếp hình chính xác sẽ thành

hình dạng nhất định( con cá chẳng hạn). Nhóm nào nhanh và chính xác nhất sẽ

giành chiến thắng.

- Học sinh tiến hành chơi.

- Sau 5 phút, giáo viên thông báo kết quả.GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana21Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkHình 8.1 Học sinh đang chơi trò xếp hìnhHình 8.2 Sản phẩm sau khi hồn thành trò chơiGV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana22Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkHình 9 Trò chơi powerpoint Cọp ơi, cậu ở đâu thế?

IV. Tính mới của giải pháp

Qua các năm trực tiếp dạy bộ mơn Hóa học tại trường THCS Lương Thế

Vinh, và nhận thấy sau khi áp dụng đã đạt được kết quả khả quan. Tôi đã đúc rút

ra một số kinh nghiệm trong việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong

dạy học phân mơn Hóa học, bộ môn KHTN 8.

- Vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp dạy học tích cực.

- Sử dụng phương pháp dạy học đang được ít giáo viên sử dụng

- Giúp học sinh được tiếp cận đa dạng các phương pháp dạy học.

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana23Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkV. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm

1. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Các giải pháp, biện pháp luôn quan hệ chặt chẽ với nhau. Giáo viên muốn

giảng dạy một tiết dạy Hóa học thành cơng thì phải soạn bài chu đáo, đầy đủ,

chuẩn xác nội dung kiến thức; học sinh phải chuẩn bị bài chu đáo. Sau đó giáo

viên vận dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, tạo khơng khí học tập cho

học sinh. Trong mỗi phần, mỗi tiết dạy khơng chỉ có 1 phương pháp được áp

dụng, mà có thể vận dụng linh hoạt 2, 3 phương pháp dạy hoc tích cực. Để học

sinh hiểu được bài học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thật kĩ qua tiết dạy

chính khóa hay phụ đạo.

2. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu,

phạm vi và hiệu quả ứng dụng, (cần xác định rõ thước đo hiệu quả của ứng

dụng, có số liệu định tính, định lượng minh họa).

a. Kết quả khảo nghiệm

Qua thực tế dạy học của bản thân tôi nhận thấy ở các em phải có sự

đam mê tìm hiểu, học hỏi, sự hứng thú với các môn học mới đem lại hiệu

quả học tập. Cũng thơng qua q trình vận dụng kiến thức, học hỏi, tích

lũy kinh nghiệm trong công tác giảng dạy mà tôi nhận thấy kết quả trước

và sau khi áp dụng đề tài nghiên cứu này có sự tích cực hơn trong dạy học

thơng qua một số câu hỏi khảo nghiệm thực tế một số học sinh cụ thể như

sau:Câu hỏi thăm dò ý kiến

1. Hãy cho biết ý kiến của em về mơn học HóaKết quả tổng hợphọc:

A. Rất thích

B. Thích

C. Khơng thích

2. Vì sao em thích học mơn Hóa học ?

A. Thầy, cơ dạy sinh động, dễ hiểu

B. Có nhiều vấn đề liên quan thực tế

C. Được làm nhiều thí nghiệm

3. Vì sao em khơng thích học mơn Hóa học ?

A. Do bộ mơn nhiều phần trừu tượng khó hiểu

B. Bài học Hóa học phải tư duy logic nhiều

4. Khó khăn của em trong mơn Hóa học là gì:

A. Q nhiều cơng thức, tên phải ghi nhớ

B. Mất rất nhiều thời gian để học

5. Sự giảng dạy của thầy, cơ giáo mơn Hóa học

theo em là:

A. Sinh động, dễ hiểu

B. Bình thường

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana244/10

5/10

1/10

8/10

10/10

8/10

6/10

5/10

6/10

4/105/10

4/10Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngKinh nghiệm vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phân mơn Hóa học,

bộ mơn KHTN 8 tại trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkC. Khơ khan, khó hiểu

6. Phương pháp tự học ở nhà có giúp em tiếp

thu bài học dễ dàng khơng:

A. Có

B. Khơng

7. Em thích học Hóa học theo phương pháp

nào trên lớp ?

A. Phương pháp thảo luận nhóm

B. Trả lời vấn đáp với thầy, cơ giáo

C. Trình bày hiểu biết của em về nội dung bài

học mới trước khi thầy, cô hướng dẫn học tập

8. Em không thích cách dạy học mơn Hóa học

nào của thầy, cơ trên lớp:

A. Luôn kiểm tra bài cũ đầu giờ học

B. Luôn yêu cầu học sinh phải trả lời vấn đáp

C. Luôn yêu cầu học sinh phải trình bày hiểu

biết của em về nội dung bài học mới trước khi thầy,

cô hướng dẫn học tập

9. Em thích học phần nào trong tiết học Hóa

học nhất? Vì sao?

A. Phần vào bài (khởi động) vì bài học sinh

động, hấp dẫn ngay từ đầu

B. Phần tìm hiểu kiến thức, vì được làm nhiều

thí nghiệm

C. Phần củng cố, vì được chơi trò chơi

10. Em có thích cách học Hóa học bằng hình

thức giao việc của thầy, cơ giáo khơng?Vì sao?

A. Rất thích, vì em thích học theo nhóm

B. Khơng thích, vì em còn phải học các mơn

học khác1/106/10

4/106/10

2/10

2/108/10

5/10

5/108/10

5/10

7/106/10

4/10Kết quả thăm dò ý kiến Học sinh về bộ mơn Hóa học

Đam mê bộ mơn Hóa học

10%u thích bộ mơn

87%Khơng thích bộ mơn

3%Đề tài nghiên cứu của bản thân là khơng mới nhưng nếu người dạy khơng

có biện pháp duy trì và phát huy vai trò tự học của học sinh thông qua các

phương pháp dạy học tích cực thì sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng bộ mơn nói

riêng và chất lượng dạy học nói chung. Qua ý thức tự học của học sinh, giáo

GV: Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Ana25Trường THCS Lương Thế Vinh - KrôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tổ chức cho học sinh học theo góc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×