Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8

Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

thu hút học tập của HS vừa có tác dụng giáo dục óc thẩm mĩ cho HS.

2.2. Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa

Tùy vào đặc điểm của đối tượng nhận thức mà GV sử dụng kênh hình trong

SGK để tổ chức hoạt động nhận thức của HS, sao cho mỗi loại kênh hình đó là

phương tiện hữu hiệu nhất để HS lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tuy nhiên do khn khổ có hạn của SGK nên ngồi kênh hình trong SGK cần khai

thác thêm kênh hình ngồi SGK.

Sau đây là một số hình ảnh trong SGK lấy từ kho tư liệu mà tơi đã xây dựngHình 1. Một số hình ảnh trong SGK2.3. Khai thác kênh hình ngồi sách giáo khoa

Hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet sẽ cung

cấp cho chúng ta một thư viện kênh hình với nội dung hết sức phong phú, thơng qua

đó GV có thể lựa chọn và sử dụng để thiết kế các hoạt động nhận thức cho HS. Tuy

nhiên việc lựa chọn kênh hình phù hợp với mục tiêu bài học, phải có tính chọn lọc

kỹ, điển hình và có tính khái qt cao nhằm giải quyết được mục tiêu đặt ra của bài

học, đặc biệt phải mang lại hứng thú cho HS.

Ngồi ra GV còn có thể tạo thí nghiệm mơ phỏng, thí nghiệm ảo nhờ các

phần mềm. Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học vật lý: Power point,

Violet, Matlab, Crocodile Physics, Physics draw…

Các thí nghiệm mơ phỏng giúp GV khắc phục tình trạng thiếu thiết bị thí

nghiệm, thí nghiệm khó tiến hành cũng như các thí nghiệm cần cho HS nhìn ở mọi

góc độ. Đề tài đã sưu tập được một số kênh hình ngồi SGK phục vụ dạy học chủ

đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8 như các hình ảnh, video, flash để đưa vào

kho kênh hình.

Sau đây là một số ví dụ kênh hình ngoài SGK trong kho tư liệu:

GV: Nguyễn Xuân Diệu14TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”Hình 2. Một số hình ảnh ngồi SGKHình 3. Một số ảnh động và thí nghiệm ảo bằng powerpointHình 4. Một số video thí nghiệm ngồi SGKGV: Nguyễn Xn Diệu15TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐƠNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

3. Giải pháp 3: Dựa vào mục tiêu để lựa chọn kênh hình phù hợp với bài học

Dựa vào mục tiêu của bài mà GV có sự lựa chọn kênh hình trong hay ngồi

SGK phù hợp. Dựa vào hệ thống kênh hình trên tơi xin đưa ra một số hướng sử

dụng.

3.1. Đối với bài “Lực đẩy Ác-si-mét”

GV có thể dùng hình ảnh trong sách giáo khoa như sau:

Phần mở bài ta có thể dùng hình ảnh kéo gàu nước dưới giếng lên để phát

hiện có lực đẩy từ dưới lên.Hình 5. Kéo gàu nước từ giếng lênTuy nhiên hiện nay rất ít gia đình sử dụng gàu nước nên học sinh rất khó

nhận ra, chúng ta có thể dùng thí nghiệm ảo sự nổi lên của khúc gỗ thì học sinh rất

dễ nhận ra có lực đẩy khúc gỗ nỗi lên mặt nước.Hình 6. Thí nghiệm ảo tác dụng của lực đẩy ác si mét khúc gỗỞ mục dự đốn giáo viên có thể dùng hình ảnh Ác si met nằm trong bồn tắm

để kể lại truyề thuyết về Ác Si MétGV: Nguyễn Xuân Diệu16TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐƠNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”Hình 7. Ác si mét phát hiện ra lực đẩyỞ mục thí nghiệm kiểm tra, khơng làm thí nghiệm mà chỉ u cầu học sinh

mơ tả, vì vậy học sinh rất khó hình dung ra thí nghiệm. GV có thể dùng thí nghiệm

ảo để học sinh quan sát thì học sinh rất dễ mơ tả thí nghiệm, từ đó hiểu được mục

đích thí nghiệm.Hình 8. Thí nghiệm ảo kiểm chứng độ lớn lực đẩy Ác-si-métPhần mở rộng lực đẩy Ác-si-mét không chỉ áp dụng cho chất lỏng mà còn áp

dụng cho chất khí, GV có thể dùng hình ảnh của khinh khí cầu hoặc hình ảnh bóng

bay hay hình ảnh khói bụi....Hình 9. Lực đẩy Ác-si-mét trong khơng khí

GV: Nguyễn Xn Diệu17TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×